Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Microsoft đang cập nhật cách chúng tôi yêu cầu quyền sử dụng dữ liệu thoại của bạn để cải thiện các sản phẩm của Microsoft sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi. Vì vậy, ngoài các thiết đặt thoại của mình, bạn cũng sẽ thấy một vài thay đổi về cách chúng tôi quản lý dữ liệu thoại của bạn. 

Đây là tổng quan ngắn gọn về ý nghĩa của việc này:

  • Với sự cho phép của bạn, các clip thoại của bạn—bản ghi âm bạn nói khi bạn sử dụng giọng nói để tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft—đôi khi sẽ được lấy mẫu và được lắng nghe với mục đích cải thiện công nghệ nhận dạng giọng nói và đào tạo các mô hình nhận dạng giọng nói của chúng tôi. Clip thoại của bạn chỉ có thể được lắng nghe bởi nhân viên hoặc nhà thầu Microsoft, và sẽ chỉ được sử dụng để giúp cải thiện công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi.

  • Ngay cả khi bạn không chọn tham gia để đóng góp các clip thoại của mình, bạn vẫn có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có hỗ trợ thoại của chúng tôi.

  • Chúng tôi cũng đang thay đổi cách chúng tôi quản lý dữ liệu thoại, điều này sẽ ảnh hưởng đến dữ liệu thoại mà bạn thấy trên bảng điều khiển quyền riêng tư. Clip thoại sẽ được hủy định dạng khi chúng được lưu trữ—chúng sẽ không được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn hoặc bất kỳ Microsoft ID nào khác mà có thể truy ngược lại bạn. Dữ liệu thoại mới sẽ không còn hiển thị trong bảng điều khiển quyền riêng tư trong tài khoản Microsoft của bạn. 

  • Để hỗ trợ những thay đổi này, các thiết đặt thoại mới sẽ được triển khai trên cơ sở từng sản phẩm. Để đảm bảo rằng chúng tôi áp dụng những thay đổi này thống nhất trên tất cả các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đã ngừng ghi lại mọi dữ liệu thoại để cải thiện sản phẩm bắt đầu vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ không ghi lại dữ liệu thoại để lấy mẫu và để lắng nghe bởi người để cải thiện sản phẩm, trừ khi bạn đồng ý đóng góp các clip thoại dành riêng cho mục đích đó. 

  • Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến mọi dữ liệu thoại mà Microsoft đã thu thập trước đó và đã giữ lại từ các sản phẩm hoặc tính năng của nó trước ngày 30 tháng 10, 2020.

  • Để tìm hiểu thêm về Microsoft và quyền riêng tư của bạn, vui lòng xem thông tin trong Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

Clip thoại là gì?

Clip thoại là các bản ghi âm bạn nói khi bạn sử dụng giọng nói để tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Khi bạn sử dụng giọng nói để tương tác với các sản phẩm của chúng tôi, công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi sẽ tự động tạo ra các chữ từ âm thanh của bạn để các dịch vụ Microsoft có thể phản hồi—ví dụ, khi bạn sử dụng Cortana để thiết lập lời nhắc, công nghệ nhận dạng giọng nói được sử dụng để dịch lệnh của bạn thành văn bản để Cortana có thể đặt lệnh đó cho bạn. Thiết đặt thoại tùy chọn mới của chúng tôi cho phép bạn cung cấp cho Microsoft quyền để lấy mẫu và nghe những clip thoại này nhằm cải thiện công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi. 

Tại sao Microsoft lại yêu cầu tôi đóng góp các clip thoại của mình?

Chúng tôi sử dụng các clip thoại để giúp đào tạo công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi trở nên tốt hơn, chính xác, và hiệu quả hơn cho bạn và những người nói ngôn ngữ của bạn. Ví dụ, việc bạn sử dụng hàng ngày các sản phẩm hỗ trợ thoại của chúng tôi sẽ giúp các mô hình nhận dạng giọng nói của chúng tôi học hỏi và nhận diện các khía cạnh phức tạp và có sắc thái của cách mọi người nói—chẳng hạn như các giọng hoặc phương ngữ khu vực và cách các câu được cấu trúc bằng các ngôn ngữ khác nhau. Việc lấy mẫu clip thoại cũng giúp chúng tôi làm công nghệ của chúng tôi tốt hơn trong việc hiểu giọng nói trong các cài đặt âm thanh khác nhau—chẳng hạn như khi có rất nhiều tiếng ồn xung quanh so với khi mọi thứ yên tĩnh. 

Những cải tiến này cho phép chúng tôi xây dựng các khả năng hỗ trợ giọng nói tốt hơn mang lại lợi ích cho người dùng trên tất cả các sản phẩm và dịch vụ.

Microsoft làm gì để giúp bảo vệ quyền riêng tư của tôi?

Phần mềm tự động của chúng tôi sẽ thực hiện các bước để hủy nhận dạng các clip thoại của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi loại bỏ mọi liên kết tới tài khoản Microsoft của bạn hoặc bất kỳ định danh thiết bị nào mà bạn có thể truy ngược lại tới bạn. Chúng tôi cũng tự động loại bỏ các chuỗi dài số có thể là số điện thoại, số an sinh xã hội hoặc số thẻ tín dụng—và chúng tôi loại bỏ bất kỳ nội dung nào có vẻ như địa chỉ email.

Hãy nhớ rằng nếu bạn cho phép những người khác ngoài bạn tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ được hỗ trợ thoại từ Microsoft mà bạn đã cấp quyền sử dụng cho chúng tôi, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng họ hiểu và đồng ý với việc Microsoft sử dụng các clip thoại của họ như được mô tả ở đây. Đồng thời, hãy lưu ý rằng nếu các âm thanh khác có thể nghe được khi có clip thoại được ghi lại, những âm thanh đó cũng có thể được ghi lại.

Ai có quyền truy nhập vào các clip thoại của tôi?

Nhân viên của Microsoft và các nhà cung cấp làm việc thay mặt cho Microsoft sẽ có thể đánh giá các clip thoại của bạn để xây dựng và cải thiện công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi. Trước khi nhân viên hoặc nhà cung cấp đánh giá dữ liệu giọng nói, chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng các bước thực hiện để hủy nhận dạng dữ liệu, yêu cầu thỏa thuận không tiết lộ với các nhà cung cấp liên quan và nhân viên của họ, đồng thời yêu cầu nhân viên và nhà cung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về quyền riêng tư. 

Clip thoại của tôi được lưu trữ ở đâu và trong bao lâu?

Sau khi clip thoại của bạn được hủy nhận dạng, các clip thoại được lưu trữ trong máy chủ được mã hóa an toàn. Chúng tôi lưu giữ các clip thoại đã được đóng góp để lấy mẫu và được nghe trong tối đa hai năm, trong thời gian đó, chúng tôi có thể lấy mẫu chúng. Nếu chúng tôi lấy mẫu một clip thoại, chúng tôi có thể giữ nó trong hơn hai năm để chúng tôi có thể tiếp tục đào tạo và cải thiện các mô hình nhận dạng giọng nói của chúng tôi. 

Những sản phẩm nào bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này?

Các cài đặt thoại mới này sẽ được cung cấp trên cơ sở từng sản phẩm. Rất nhiều các sản phẩm của Microsoft sẽ cập nhật các điều khiển dữ liệu thoại và thiết đặt thoại trong các tháng sắp tới, bao gồm Trình dịch Microsoft, SwiftKey, Windows, Cortana, HoloLens, Mixed Reality và dịch giọng nói Skype. Trong quá trình tạm thời, khi không có sự cho phép của mình, các clip thoại của bạn sẽ không được lấy mẫu để lắng nghe với mục đích cải thiện sản phẩm.

Thay đổi này không ảnh hưởng đến tất cả các sản phẩm của Microsoft mà có tích hợp công nghệ nhận dạng giọng nói. Ví dụ, Xbox, mặc dù nó có các tính năng thoại, hiện chưa lên kế hoạch lấy mẫu và lắng nghe các clip thoại của khách hàng với mục đích cải thiện sản phẩm và sẽ không cập nhật các thiết đặt thoại của nó.

Ngoài ra, các ứng dụng và dịch vụ của Office, mặc dù chúng có tính năng thoại, hiện chưa lấy mẫu và lắng nghe các clip thoại của khách hàng.

Những thay đổi này cũng không ảnh hưởng tới các bản ghi âm thanh khác được lưu trữ bởi các dịch vụ khác, chẳng hạn như bản ghi cuộc họp của Microsoft Teams. 

Tại sao dữ liệu thoại không còn hiển thị trong bảng điều khiển quyền riêng tư trên account.microsoft.com?

Để đảm bảo rằng chúng tôi áp dụng những thay đổi này thống nhất trên tất cả các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đã ngừng ghi lại mọi dữ liệu thoại để cải thiện sản phẩm bắt đầu vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. 

Bất kỳ clip thoại nào mà bạn đồng ý đóng góp sau ngày 30 tháng 10 năm 2020 sẽ không được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Vì điều này, dữ liệu thoại mới sẽ không còn hiển thị trên bảng điều khiển quyền riêng tư của bạn. Microsoft sẽ hiển thị dữ liệu thoại trước đây được thu thập và liên kết với tài khoản Microsoft của bạn trên bảng điều khiển bảo mật khi chúng tôi còn giữ một bản sao. 

Mặc dù clip giọng nói của bạn không còn được liên kết với tài khoản của bạn, thông tin liên kết với hoạt động giọng nói của bạn vẫn có thể được sử dụng bởi các sản phẩm Microsoft theo điều khoản sử dụng của họ và có thể được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Để xem hoặc xóa các dữ liệu hoạt động khác được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn, hãy đảm bảo xem lại mục dữ liệu hoạt động của trang chủ bảng điều khiển quyền riêng tư của bạn, nơi bạn có thể quản lý dữ liệu hoạt động như lịch sử tìm kiếm và lịch sử duyệt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×