Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả vấn đề được giải quyết bởi trình khắc phục sự cố, chức năng của nó để giảm thiểu chúng và những điều kiện có thể khiến cho nó chạy. Để biết thêm thông tin về khắc phục sự cố, hãy xem Giữ cho thiết bị của bạn luôn chạy mượt với các đề xuất khắc phục sự cố.

Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc này giải quyết vấn đề gì?

Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc này đề cập đến các thiết bị không quét cập nhật vì một số lý do nội bộ.

Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc giảm thiểu vấn đề như thế nào?

Trình khắc phục sự cố đặt lại quy trình quét cập nhật sẽ nhắc thiết bị bắt đầu quét mới. Điều này sẽ cho phép các thiết bị bị ảnh hưởng nhận các bản cập nhật hàng tháng rất quan trọng đối với tình trạng bảo mật và kiểm tra tình trạng thiết bị.

Khi nào bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc chạy?

Trình khắc phục sự cố chạy tự động trên các thiết bị chạy Windows 10, phiên bản 1903 hoặc Windows 10, phiên bản 1909 và đã phát hiện ra sự cố này.

Không thể chạy trình khắc phục sự cố theo cách thủ công.

Bạn có thể kiểm tra lịch sử khắc phục sự cố để xem liệu bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc này đã chạy trên thiết bị của bạn chưa bằng cách đi tới Bắt đầu> Cài đặt> Cập nhật Bảo > mật & Khắc phục sự cố> Xem lịch sử khắc phục sự cố và tìm kiếm những điều sau đây:

Windows Cập nhật trình khắc phục sự cố
Tự động sửa chữa các tệp và cài đặt hệ thống để cải thiện tính bảo mật của thiết bị

Các bước tiếp theo

Thiết bị hiện có thể cập nhật như dự kiến mà không cần thực hiện thêm bước nào nữa. Microsoft đang nỗ lực tìm giải pháp để ngăn sự cố này và sẽ cung cấp một bản cập nhật trong bản phát hành sắp tới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×