You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

累积更新包的 Microsoft SharePoint Server 2013 包含 SharePoint Server 2013 发布后已修复的问题的修补程序。

注意:这是生成15.0.4701.1001的累积更新包。

我们建议您部署到生产环境之前测试这些修补程序。生成是累积性的因为每个新版本包含的所有修补程序和附带上一个 SharePoint Server 2013 的安全更新来更新软件包的版本。

有关累积更新包的重要说明

  • 目前多语言的 Microsoft Office 2013年修补程序。此累积更新包包含用于所有语言的更新。

  • 此累积更新包包括所有服务器组件包。此外,此累积更新包更新系统安装的那些组件。

此累积更新修复的问题

解决了在以下情形中可能发生的问题︰

  • 使用"等待列表项中的事件"操作在 SharePoint 设计器中创建 SharePoint 2013 列表工作流定义。

  • 即可创建一个 SharePoint 2013 列表工作流定义在 Visual Studio 中使用WaitForItemEvent方法把ItemId属性设置为"无"。

在上述这些情况下,运行多个基于 SharePoint 2013 列表中的指定工作流定义的工作流实例时,您可能会遇到性能问题和工作流实例未成功完成。此累积更新包还解决了下列 Microsoft 知识库 (KB) 文章中描述的问题︰

如何获取此累积更新程序包

此更新程序仅适用于手动下载和安装从 Microsoft 下载中心获取。

Download 下载为 SharePoint Server 2013 的累积更新 KB2956166

Microsoft 通过发布该文件的日期是可用的最新病毒检测软件扫描此文件中的病毒。该文件存储在安全增强型服务器,以防止任何未经授权的更改。

累积更新包信息

此累积更新包中包括的修补程序此累积更新包包含我们发布作为修补程序或更新针对 SharePoint Server 2013 的.msp 文件。此更新软件包还针对 SharePoint 基础 2013年。因此,您不需要单独安装这些软件包。

系统必备组件若要应用此累积更新,您必须2013 年 3 月 12 日为 SharePoint Server 2013 (KB2767999) 的更新或安装Microsoft SharePoint 服务器 2013 Service Pack 1的更新。

重启要求应用此累积更新后您可能必须重新启动计算机。此累积更新包含下表中列出的文件。

下载信息

文件名称

文件版本

文件大小

日期

时间

Ubersrv2013-kb2956166-fullfile-x64-glb.exe

15.0.4701.1001

1,286,587,480

19-Feb-2015

20:09


Microsoft Windows Installer.msp 文件的信息

文件名称

文件版本

文件大小

日期

时间

Acsrvmui-ar-sa.msp

不适用

3,817,472

18-Feb-2015

17:44

Acsrvmui-az-latn-az.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:56

Acsrvmui-bg-bg.msp

不适用

3,784,704

18-Feb-2015

18:02

Acsrvmui-bs-latn-ba.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:51

Acsrvmui-ca-es.msp

不适用

3,817,472

18-Feb-2015

17:57

Acsrvmui-cs-cz.msp

不适用

3,801,088

18-Feb-2015

17:38

Acsrvmui-cy-gb.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:51

Acsrvmui-da-dk.msp

不适用

4,997,120

18-Feb-2015

17:49

Acsrvmui-de-de.msp

不适用

3,829,760

18-Feb-2015

18:03

Acsrvmui-el-gr.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:56

Acsrvmui-en-us.msp

不适用

5,001,216

18-Feb-2015

18:02

Acsrvmui-es-es.msp

不适用

3,825,664

18-Feb-2015

17:41

Acsrvmui-et-ee.msp

不适用

3,788,800

18-Feb-2015

17:48

Acsrvmui-eu-es.msp

不适用

3,817,472

18-Feb-2015

17:58

Acsrvmui-fi-fi.msp

不适用

4,997,120

18-Feb-2015

17:40

Acsrvmui-fr-fr.msp

不适用

3,825,664

18-Feb-2015

17:43

Acsrvmui-ga-ie.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:52

Acsrvmui-gl-es.msp

不适用

3,817,472

18-Feb-2015

17:43

Acsrvmui-he-il.msp

不适用

3,817,472

18-Feb-2015

18:02

Acsrvmui-hi-in.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:51

Acsrvmui-hr-hr.msp

不适用

3,796,992

18-Feb-2015

17:51

Acsrvmui-hu-hu.msp

不适用

5,021,696

18-Feb-2015

17:41

Acsrvmui-id-id.msp

不适用

3,768,320

18-Feb-2015

17:39

Acsrvmui-it-it.msp

不适用

3,821,568

18-Feb-2015

17:48

Acsrvmui-ja-jp.msp

不适用

3,825,664

18-Feb-2015

17:52

Acsrvmui-kk-kz.msp

不适用

3,801,088

18-Feb-2015

18:04

Acsrvmui-ko-kr.msp

不适用

3,821,568

18-Feb-2015

17:58

Acsrvmui-lt-lt.msp

不适用

3,796,992

18-Feb-2015

17:40

Acsrvmui-lv-lv.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

17:50

Acsrvmui-mk-mk.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:56

Acsrvmui-ms-my.msp

不适用

3,768,320

18-Feb-2015

17:55

Acsrvmui-nb-no.msp

不适用

5,013,504

18-Feb-2015

17:54

Acsrvmui-nl-nl.msp

不适用

3,817,472

18-Feb-2015

18:07

Acsrvmui-pl-pl.msp

不适用

4,997,120

18-Feb-2015

17:48

Acsrvmui-prs-af.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:47

Acsrvmui-pt-br.msp

不适用

3,825,664

18-Feb-2015

17:47

Acsrvmui-pt-pt.msp

不适用

5,017,600

18-Feb-2015

18:06

Acsrvmui-ro-ro.msp

不适用

3,780,608

18-Feb-2015

18:03

Acsrvmui-ru-ru.msp

不适用

3,833,856

18-Feb-2015

17:59

Acsrvmui-sk-sk.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

18:03

Acsrvmui-sl-si.msp

不适用

3,796,992

18-Feb-2015

18:06

Acsrvmui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:52

Acsrvmui-sr-latn-cs.msp

不适用

3,792,896

18-Feb-2015

17:37

Acsrvmui-sv-se.msp

不适用

4,993,024

18-Feb-2015

17:54

Acsrvmui-th-th.msp

不适用

3,784,704

18-Feb-2015

17:56

Acsrvmui-tr-tr.msp

不适用

3,788,800

18-Feb-2015

18:00

Acsrvmui-uk-ua.msp

不适用

3,801,088

18-Feb-2015

17:51

Acsrvmui-vi-vn.msp

不适用

3,772,416

18-Feb-2015

17:41

Acsrvmui-zh-cn.msp

不适用

3,821,568

18-Feb-2015

17:46

Acsrvmui-zh-tw.msp

不适用

3,821,568

18-Feb-2015

18:02

Acsrvwfe-x-none.msp

不适用

80,732,160

18-Feb-2015

17:50

Coreserver-x-none.msp

不适用

286,711,808

18-Feb-2015

17:58

Coreservermui-ar-sa.msp

不适用

20,684,800

18-Feb-2015

17:50

Coreservermui-az-latn-az.msp

不适用

20,987,904

18-Feb-2015

17:42

Coreservermui-bg-bg.msp

不适用

20,844,544

18-Feb-2015

18:02

Coreservermui-bs-latn-ba.msp

不适用

21,053,440

18-Feb-2015

18:02

Coreservermui-ca-es.msp

不适用

20,307,968

18-Feb-2015

17:48

Coreservermui-cs-cz.msp

不适用

20,500,480

18-Feb-2015

18:04

Coreservermui-cy-gb.msp

不适用

20,967,424

18-Feb-2015

17:39

Coreservermui-da-dk.msp

不适用

25,133,056

18-Feb-2015

17:42

Coreservermui-de-de.msp

不适用

20,860,928

18-Feb-2015

18:01

Coreservermui-el-gr.msp

不适用

20,414,464

18-Feb-2015

17:57

Coreservermui-en-us.msp

不适用

23,863,296

18-Feb-2015

17:38

Coreservermui-es-es.msp

不适用

20,766,720

18-Feb-2015

17:46

Coreservermui-et-ee.msp

不适用

20,582,400

18-Feb-2015

17:47

Coreservermui-eu-es.msp

不适用

20,488,192

18-Feb-2015

17:53

Coreservermui-fi-fi.msp

不适用

25,235,456

18-Feb-2015

17:55

Coreservermui-fr-fr.msp

不适用

20,873,216

18-Feb-2015

17:53

Coreservermui-ga-ie.msp

不适用

21,078,016

18-Feb-2015

17:45

Coreservermui-gl-es.msp

不适用

20,402,176

18-Feb-2015

17:51

Coreservermui-he-il.msp

不适用

20,594,688

18-Feb-2015

18:03

Coreservermui-hi-in.msp

不适用

20,647,936

18-Feb-2015

17:48

Coreservermui-hr-hr.msp

不适用

20,660,224

18-Feb-2015

17:54

Coreservermui-hu-hu.msp

不适用

25,313,280

18-Feb-2015

17:40

Coreservermui-id-id.msp

不适用

22,208,512

18-Feb-2015

17:40

Coreservermui-it-it.msp

不适用

20,750,336

18-Feb-2015

18:04

Coreservermui-ja-jp.msp

不适用

20,885,504

18-Feb-2015

17:58

Coreservermui-kk-kz.msp

不适用

20,750,336

18-Feb-2015

17:50

Coreservermui-ko-kr.msp

不适用

20,680,704

18-Feb-2015

17:54

Coreservermui-lt-lt.msp

不适用

20,758,528

18-Feb-2015

17:54

Coreservermui-lv-lv.msp

不适用

20,692,992

18-Feb-2015

18:06

Coreservermui-mk-mk.msp

不适用

21,184,512

18-Feb-2015

18:07

Coreservermui-ms-my.msp

不适用

22,212,608

18-Feb-2015

17:42

Coreservermui-nb-no.msp

不适用

25,006,080

18-Feb-2015

18:06

Coreservermui-nl-nl.msp

不适用

20,697,088

18-Feb-2015

17:50

Coreservermui-pl-pl.msp

不适用

25,202,688

18-Feb-2015

17:46

Coreservermui-prs-af.msp

不适用

21,204,992

18-Feb-2015

18:04

Coreservermui-pt-br.msp

不适用

20,783,104

18-Feb-2015

17:40

Coreservermui-pt-pt.msp

不适用

25,530,368

18-Feb-2015

18:00

Coreservermui-ro-ro.msp

不适用

20,684,800

18-Feb-2015

17:46

Coreservermui-ru-ru.msp

不适用

21,229,568

18-Feb-2015

17:44

Coreservermui-sk-sk.msp

不适用

20,770,816

18-Feb-2015

17:52

Coreservermui-sl-si.msp

不适用

20,496,384

18-Feb-2015

17:43

Coreservermui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

20,660,224

18-Feb-2015

17:41

Coreservermui-sr-latn-cs.msp

不适用

20,701,184

18-Feb-2015

18:06

Coreservermui-sv-se.msp

不适用

24,997,888

18-Feb-2015

17:55

Coreservermui-th-th.msp

不适用

20,520,960

18-Feb-2015

18:02

Coreservermui-tr-tr.msp

不适用

20,463,616

18-Feb-2015

17:56

Coreservermui-uk-ua.msp

不适用

20,525,056

18-Feb-2015

17:59

Coreservermui-vi-vn.msp

不适用

22,265,856

18-Feb-2015

18:00

Coreservermui-zh-cn.msp

不适用

20,611,072

18-Feb-2015

18:00

Coreservermui-zh-tw.msp

不适用

20,664,320

18-Feb-2015

17:53

Edumui-ar-sa.msp

不适用

3,940,352

18-Feb-2015

18:05

Edumui-az-latn-az.msp

不适用

3,846,144

18-Feb-2015

18:04

Edumui-bg-bg.msp

不适用

3,887,104

18-Feb-2015

18:02

Edumui-bs-latn-ba.msp

不适用

3,846,144

18-Feb-2015

18:00

Edumui-ca-es.msp

不适用

3,809,280

18-Feb-2015

17:39

Edumui-cs-cz.msp

不适用

3,919,872

18-Feb-2015

17:55

Edumui-cy-gb.msp

不适用

3,846,144

18-Feb-2015

17:54

Edumui-da-dk.msp

不适用

5,160,960

18-Feb-2015

17:47

Edumui-de-de.msp

不适用

3,940,352

18-Feb-2015

17:38

Edumui-el-gr.msp

不适用

3,887,104

18-Feb-2015

17:40

Edumui-en-us.msp

不适用

4,947,968

18-Feb-2015

17:47

Edumui-es-es.msp

不适用

3,936,256

18-Feb-2015

17:50

Edumui-et-ee.msp

不适用

3,899,392

18-Feb-2015

17:48

Edumui-eu-es.msp

不适用

3,817,472

18-Feb-2015

17:42

Edumui-fi-fi.msp

不适用

5,128,192

18-Feb-2015

17:54

Edumui-fr-fr.msp

不适用

3,940,352

18-Feb-2015

17:49

Edumui-ga-ie.msp

不适用

3,846,144

18-Feb-2015

18:03

Edumui-gl-es.msp

不适用

3,817,472

18-Feb-2015

17:52

Edumui-he-il.msp

不适用

3,936,256

18-Feb-2015

18:07

Edumui-hi-in.msp

不适用

3,899,392

18-Feb-2015

17:40

Edumui-hr-hr.msp

不适用

3,932,160

18-Feb-2015

17:45

Edumui-hu-hu.msp

不适用

5,144,576

18-Feb-2015

17:39

Edumui-id-id.msp

不适用

3,887,104

18-Feb-2015

17:54

Edumui-it-it.msp

不适用

3,936,256

18-Feb-2015

17:55

Edumui-ja-jp.msp

不适用

3,936,256

18-Feb-2015

17:59

Edumui-kk-kz.msp

不适用

3,919,872

18-Feb-2015

17:53

Edumui-ko-kr.msp

不适用

3,936,256

18-Feb-2015

17:48

Edumui-lt-lt.msp

不适用

3,911,680

18-Feb-2015

18:03

Edumui-lv-lv.msp

不适用

3,907,584

18-Feb-2015

18:00

Edumui-mk-mk.msp

不适用

3,854,336

18-Feb-2015

17:38

Edumui-ms-my.msp

不适用

3,903,488

18-Feb-2015

18:01

Edumui-nb-no.msp

不适用

5,132,288

18-Feb-2015

17:49

Edumui-nl-nl.msp

不适用

3,936,256

18-Feb-2015

18:02

Edumui-pl-pl.msp

不适用

5,152,768

18-Feb-2015

17:41

Edumui-prs-af.msp

不适用

3,850,240

18-Feb-2015

17:44

Edumui-pt-br.msp

不适用

3,936,256

18-Feb-2015

18:06

Edumui-pt-pt.msp

不适用

5,128,192

18-Feb-2015

17:41

Edumui-ro-ro.msp

不适用

3,911,680

18-Feb-2015

18:03

Edumui-ru-ru.msp

不适用

3,944,448

18-Feb-2015

17:57

Edumui-sk-sk.msp

不适用

3,887,104

18-Feb-2015

17:52

Edumui-sl-si.msp

不适用

3,911,680

18-Feb-2015

17:53

Edumui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

3,833,856

18-Feb-2015

17:46

Edumui-sr-latn-cs.msp

不适用

3,907,584

18-Feb-2015

18:06

Edumui-sv-se.msp

不适用

5,132,288

18-Feb-2015

18:02

Edumui-th-th.msp

不适用

3,915,776

18-Feb-2015

17:49

Edumui-tr-tr.msp

不适用

3,923,968

18-Feb-2015

17:57

Edumui-uk-ua.msp

不适用

3,899,392

18-Feb-2015

18:01

Edumui-vi-vn.msp

不适用

3,915,776

18-Feb-2015

18:05

Edumui-zh-cn.msp

不适用

3,932,160

18-Feb-2015

17:51

Edumui-zh-tw.msp

不适用

3,932,160

18-Feb-2015

17:41

Eduwfe-x-none.msp

不适用

78,090,240

18-Feb-2015

17:49

Ifsmui-ar-sa.msp

不适用

4,624,384

18-Feb-2015

18:05

Ifsmui-az-latn-az.msp

不适用

4,624,384

18-Feb-2015

17:50

Ifsmui-bg-bg.msp

不适用

4,694,016

18-Feb-2015

17:43

Ifsmui-bs-latn-ba.msp

不适用

4,624,384

18-Feb-2015

17:40

Ifsmui-ca-es.msp

不适用

4,677,632

18-Feb-2015

18:07

Ifsmui-cs-cz.msp

不适用

4,685,824

18-Feb-2015

17:50

Ifsmui-cy-gb.msp

不适用

4,620,288

18-Feb-2015

17:44

Ifsmui-da-dk.msp

不适用

5,836,800

18-Feb-2015

17:53

Ifsmui-de-de.msp

不适用

4,636,672

18-Feb-2015

17:40

Ifsmui-el-gr.msp

不适用

4,624,384

18-Feb-2015

17:52

Ifsmui-en-us.msp

不适用

5,775,360

18-Feb-2015

17:58

Ifsmui-es-es.msp

不适用

4,632,576

18-Feb-2015

18:07

Ifsmui-et-ee.msp

不适用

4,681,728

18-Feb-2015

17:40

Ifsmui-eu-es.msp

不适用

4,689,920

18-Feb-2015

18:00

Ifsmui-fi-fi.msp

不适用

5,857,280

18-Feb-2015

17:49

Ifsmui-fr-fr.msp

不适用

4,632,576

18-Feb-2015

17:41

Ifsmui-ga-ie.msp

不适用

4,624,384

18-Feb-2015

17:44

Ifsmui-gl-es.msp

不适用

4,681,728

18-Feb-2015

17:46

Ifsmui-he-il.msp

不适用

4,620,288

18-Feb-2015

17:39

Ifsmui-hi-in.msp

不适用

4,612,096

18-Feb-2015

17:51

Ifsmui-hr-hr.msp

不适用

4,677,632

18-Feb-2015

17:57

Ifsmui-hu-hu.msp

不适用

5,914,624

18-Feb-2015

17:48

Ifsmui-id-id.msp

不适用

4,616,192

18-Feb-2015

17:48

Ifsmui-it-it.msp

不适用

4,632,576

18-Feb-2015

18:02

Ifsmui-ja-jp.msp

不适用

4,632,576

18-Feb-2015

17:53

Ifsmui-kk-kz.msp

不适用

4,694,016

18-Feb-2015

17:48

Ifsmui-ko-kr.msp

不适用

4,628,480

18-Feb-2015

17:45

Ifsmui-lt-lt.msp

不适用

4,677,632

18-Feb-2015

17:50

Ifsmui-lv-lv.msp

不适用

4,620,288

18-Feb-2015

17:51

Ifsmui-mk-mk.msp

不适用

4,628,480

18-Feb-2015

18:07

Ifsmui-ms-my.msp

不适用

4,608,000

18-Feb-2015

18:04

Ifsmui-nb-no.msp

不适用

5,857,280

18-Feb-2015

18:05

Ifsmui-nl-nl.msp

不适用

4,620,288

18-Feb-2015

17:44

Ifsmui-pl-pl.msp

不适用

5,836,800

18-Feb-2015

18:00

Ifsmui-prs-af.msp

不适用

4,628,480

18-Feb-2015

17:37

Ifsmui-pt-br.msp

不适用

4,632,576

18-Feb-2015

18:01

Ifsmui-pt-pt.msp

不适用

5,926,912

18-Feb-2015

17:59

Ifsmui-ro-ro.msp

不适用

4,681,728

18-Feb-2015

18:04

Ifsmui-ru-ru.msp

不适用

4,640,768

18-Feb-2015

17:59

Ifsmui-sk-sk.msp

不适用

4,685,824

18-Feb-2015

17:53

Ifsmui-sl-si.msp

不适用

4,689,920

18-Feb-2015

18:06

Ifsmui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

4,624,384

18-Feb-2015

17:56

Ifsmui-sr-latn-cs.msp

不适用

4,689,920

18-Feb-2015

17:38

Ifsmui-sv-se.msp

不适用

5,840,896

18-Feb-2015

18:03

Ifsmui-th-th.msp

不适用

4,616,192

18-Feb-2015

17:43

Ifsmui-tr-tr.msp

不适用

4,681,728

18-Feb-2015

17:51

Ifsmui-uk-ua.msp

不适用

4,681,728

18-Feb-2015

18:05

Ifsmui-vi-vn.msp

不适用

3,796,992

18-Feb-2015

17:43

Ifsmui-zh-cn.msp

不适用

4,628,480

18-Feb-2015

17:40

Ifsmui-zh-tw.msp

不适用

4,628,480

18-Feb-2015

18:03

Ifswfe-x-none.msp

不适用

82,264,064

18-Feb-2015

17:45

Lpsrvmui-ar-sa.msp

不适用

2,969,600

18-Feb-2015

17:54

Lpsrvmui-az-latn-az.msp

不适用

2,969,600

18-Feb-2015

17:58

Lpsrvmui-bg-bg.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:45

Lpsrvmui-bs-latn-ba.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

18:02

Lpsrvmui-ca-es.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

18:04

Lpsrvmui-cs-cz.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:39

Lpsrvmui-cy-gb.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:38

Lpsrvmui-da-dk.msp

不适用

3,952,640

18-Feb-2015

18:00

Lpsrvmui-de-de.msp

不适用

2,969,600

18-Feb-2015

17:51

Lpsrvmui-el-gr.msp

不适用

2,961,408

18-Feb-2015

17:53

Lpsrvmui-en-us.msp

不适用

3,948,544

18-Feb-2015

17:42

Lpsrvmui-es-es.msp

不适用

2,969,600

18-Feb-2015

17:41

Lpsrvmui-et-ee.msp

不适用

2,961,408

18-Feb-2015

17:43

Lpsrvmui-eu-es.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

18:02

Lpsrvmui-fi-fi.msp

不适用

3,944,448

18-Feb-2015

17:39

Lpsrvmui-fr-fr.msp

不适用

2,969,600

18-Feb-2015

18:04

Lpsrvmui-ga-ie.msp

不适用

2,969,600

18-Feb-2015

17:51

Lpsrvmui-gl-es.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:45

Lpsrvmui-he-il.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:44

Lpsrvmui-hi-in.msp

不适用

2,961,408

18-Feb-2015

17:47

Lpsrvmui-hr-hr.msp

不适用

2,961,408

18-Feb-2015

17:44

Lpsrvmui-hu-hu.msp

不适用

3,948,544

18-Feb-2015

18:03

Lpsrvmui-id-id.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:46

Lpsrvmui-it-it.msp

不适用

2,969,600

18-Feb-2015

18:05

Lpsrvmui-ja-jp.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:45

Lpsrvmui-kk-kz.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:42

Lpsrvmui-ko-kr.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:42

Lpsrvmui-lt-lt.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:49

Lpsrvmui-lv-lv.msp

不适用

2,961,408

18-Feb-2015

18:05

Lpsrvmui-mk-mk.msp

不适用

2,969,600

18-Feb-2015

18:03

Lpsrvmui-ms-my.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:41

Lpsrvmui-nb-no.msp

不适用

3,944,448

18-Feb-2015

17:39

Lpsrvmui-nl-nl.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

18:05

Lpsrvmui-pl-pl.msp

不适用

3,944,448

18-Feb-2015

18:03

Lpsrvmui-prs-af.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:37

Lpsrvmui-pt-br.msp

不适用

2,969,600

18-Feb-2015

17:52

Lpsrvmui-pt-pt.msp

不适用

3,948,544

18-Feb-2015

18:01

Lpsrvmui-ro-ro.msp

不适用

2,961,408

18-Feb-2015

18:06

Lpsrvmui-ru-ru.msp

不适用

2,973,696

18-Feb-2015

17:45

Lpsrvmui-sk-sk.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:51

Lpsrvmui-sl-si.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:52

Lpsrvmui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:59

Lpsrvmui-sr-latn-cs.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:54

Lpsrvmui-sv-se.msp

不适用

3,948,544

18-Feb-2015

17:39

Lpsrvmui-th-th.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:57

Lpsrvmui-tr-tr.msp

不适用

2,961,408

18-Feb-2015

17:49

Lpsrvmui-uk-ua.msp

不适用

2,961,408

18-Feb-2015

17:56

Lpsrvmui-vi-vn.msp

不适用

2,969,600

18-Feb-2015

17:41

Lpsrvmui-zh-cn.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:59

Lpsrvmui-zh-tw.msp

不适用

2,965,504

18-Feb-2015

17:46

Lpsrvwfe-x-none.msp

不适用

78,102,528

18-Feb-2015

17:47

Osfserver-x-none.msp

不适用

78,286,848

18-Feb-2015

17:42

Osfservermui-ar-sa.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

18:00

Osfservermui-az-latn-az.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:57

Osfservermui-bg-bg.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:47

Osfservermui-bs-latn-ba.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:43

Osfservermui-ca-es.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:38

Osfservermui-cs-cz.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:52

Osfservermui-cy-gb.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:48

Osfservermui-da-dk.msp

不适用

4,976,640

18-Feb-2015

17:53

Osfservermui-de-de.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:59

Osfservermui-el-gr.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

18:03

Osfservermui-en-us.msp

不适用

4,980,736

18-Feb-2015

17:56

Osfservermui-es-es.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:43

Osfservermui-et-ee.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:40

Osfservermui-eu-es.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

18:01

Osfservermui-fi-fi.msp

不适用

4,976,640

18-Feb-2015

17:38

Osfservermui-fr-fr.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

18:04

Osfservermui-ga-ie.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

18:05

Osfservermui-gl-es.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

18:00

Osfservermui-he-il.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

18:03

Osfservermui-hi-in.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:54

Osfservermui-hr-hr.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:43

Osfservermui-hu-hu.msp

不适用

4,976,640

18-Feb-2015

17:43

Osfservermui-id-id.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:50

Osfservermui-it-it.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:52

Osfservermui-ja-jp.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:59

Osfservermui-kk-kz.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:49

Osfservermui-ko-kr.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

18:02

Osfservermui-lt-lt.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:44

Osfservermui-lv-lv.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:53

Osfservermui-mk-mk.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:50

Osfservermui-ms-my.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:45

Osfservermui-nb-no.msp

不适用

4,976,640

18-Feb-2015

17:45

Osfservermui-nl-nl.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:54

Osfservermui-pl-pl.msp

不适用

4,976,640

18-Feb-2015

17:45

Osfservermui-prs-af.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:43

Osfservermui-pt-br.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:56

Osfservermui-pt-pt.msp

不适用

4,980,736

18-Feb-2015

17:55

Osfservermui-ro-ro.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:42

Osfservermui-ru-ru.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:46

Osfservermui-sk-sk.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:38

Osfservermui-sl-si.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

18:05

Osfservermui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

18:03

Osfservermui-sr-latn-cs.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:38

Osfservermui-sv-se.msp

不适用

4,976,640

18-Feb-2015

17:51

Osfservermui-th-th.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

18:07

Osfservermui-tr-tr.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:39

Osfservermui-uk-ua.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:37

Osfservermui-vi-vn.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

18:01

Osfservermui-zh-cn.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:39

Osfservermui-zh-tw.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:54

Ppsmamui-ar-sa.msp

不适用

9,482,240

18-Feb-2015

17:39

Ppsmamui-az-latn-az.msp

不适用

10,870,784

18-Feb-2015

17:40

Ppsmamui-bg-bg.msp

不适用

10,272,768

18-Feb-2015

17:37

Ppsmamui-bs-latn-ba.msp

不适用

10,866,688

18-Feb-2015

17:55

Ppsmamui-ca-es.msp

不适用

9,469,952

18-Feb-2015

17:59

Ppsmamui-cs-cz.msp

不适用

9,465,856

18-Feb-2015

17:47

Ppsmamui-cy-gb.msp

不适用

10,870,784

18-Feb-2015

17:43

Ppsmamui-da-dk.msp

不适用

10,485,760

18-Feb-2015

17:49

Ppsmamui-de-de.msp

不适用

9,490,432

18-Feb-2015

17:56

Ppsmamui-el-gr.msp

不适用

9,412,608

18-Feb-2015

17:50

Ppsmamui-en-us.msp

不适用

12,115,968

18-Feb-2015

17:54

Ppsmamui-es-es.msp

不适用

9,478,144

18-Feb-2015

17:59

Ppsmamui-et-ee.msp

不适用

10,129,408

18-Feb-2015

17:49

Ppsmamui-eu-es.msp

不适用

9,469,952

18-Feb-2015

17:38

Ppsmamui-fi-fi.msp

不适用

10,657,792

18-Feb-2015

17:46

Ppsmamui-fr-fr.msp

不适用

9,486,336

18-Feb-2015

18:01

Ppsmamui-ga-ie.msp

不适用

10,870,784

18-Feb-2015

18:06

Ppsmamui-gl-es.msp

不适用

9,469,952

18-Feb-2015

18:01

Ppsmamui-he-il.msp

不适用

9,482,240

18-Feb-2015

17:43

Ppsmamui-hi-in.msp

不适用

9,277,440

18-Feb-2015

17:42

Ppsmamui-hr-hr.msp

不适用

10,260,480

18-Feb-2015

17:56

Ppsmamui-hu-hu.msp

不适用

10,686,464

18-Feb-2015

17:59

Ppsmamui-id-id.msp

不适用

10,313,728

18-Feb-2015

17:46

Ppsmamui-it-it.msp

不适用

9,474,048

18-Feb-2015

17:55

Ppsmamui-ja-jp.msp

不适用

9,486,336

18-Feb-2015

17:54

Ppsmamui-kk-kz.msp

不适用

10,432,512

18-Feb-2015

17:43

Ppsmamui-ko-kr.msp

不适用

9,478,144

18-Feb-2015

18:00

Ppsmamui-lt-lt.msp

不适用

10,330,112

18-Feb-2015

17:52

Ppsmamui-lv-lv.msp

不适用

10,334,208

18-Feb-2015

17:40

Ppsmamui-mk-mk.msp

不适用

10,870,784

18-Feb-2015

17:42

Ppsmamui-ms-my.msp

不适用

10,141,696

18-Feb-2015

18:05

Ppsmamui-nb-no.msp

不适用

10,518,528

18-Feb-2015

18:07

Ppsmamui-nl-nl.msp

不适用

9,482,240

18-Feb-2015

18:06

Ppsmamui-pl-pl.msp

不适用

10,498,048

18-Feb-2015

17:42

Ppsmamui-prs-af.msp

不适用

10,866,688

18-Feb-2015

17:46

Ppsmamui-pt-br.msp

不适用

9,486,336

18-Feb-2015

17:53

Ppsmamui-pt-pt.msp

不适用

10,711,040

18-Feb-2015

17:38

Ppsmamui-ro-ro.msp

不适用

9,478,144

18-Feb-2015

17:59

Ppsmamui-ru-ru.msp

不适用

9,527,296

18-Feb-2015

18:06

Ppsmamui-sk-sk.msp

不适用

10,280,960

18-Feb-2015

17:43

Ppsmamui-sl-si.msp

不适用

10,289,152

18-Feb-2015

17:45

Ppsmamui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

10,870,784

18-Feb-2015

17:46

Ppsmamui-sr-latn-cs.msp

不适用

10,240,000

18-Feb-2015

17:44

Ppsmamui-sv-se.msp

不适用

10,473,472

18-Feb-2015

18:01

Ppsmamui-th-th.msp

不适用

9,465,856

18-Feb-2015

17:51

Ppsmamui-tr-tr.msp

不适用

9,457,664

18-Feb-2015

17:54

Ppsmamui-uk-ua.msp

不适用

9,490,432

18-Feb-2015

17:46

Ppsmamui-vi-vn.msp

不适用

10,317,824

18-Feb-2015

17:48

Ppsmamui-zh-cn.msp

不适用

9,474,048

18-Feb-2015

18:01

Ppsmamui-zh-tw.msp

不适用

9,478,144

18-Feb-2015

17:52

Ppsmawfe-x-none.msp

不适用

81,625,088

18-Feb-2015

17:39

Pptserver-x-none.msp

不适用

7,499,776

18-Feb-2015

17:59

Pptservermui-ar-sa.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

17:56

Pptservermui-az-latn-az.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:58

Pptservermui-bg-bg.msp

不适用

4,251,648

18-Feb-2015

17:43

Pptservermui-bs-latn-ba.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:57

Pptservermui-ca-es.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:47

Pptservermui-cs-cz.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

18:01

Pptservermui-cy-gb.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:38

Pptservermui-da-dk.msp

不适用

5,476,352

18-Feb-2015

17:50

Pptservermui-de-de.msp

不适用

4,251,648

18-Feb-2015

17:40

Pptservermui-el-gr.msp

不适用

4,251,648

18-Feb-2015

17:52

Pptservermui-en-us.msp

不适用

5,464,064

18-Feb-2015

17:49

Pptservermui-es-es.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:39

Pptservermui-et-ee.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

18:01

Pptservermui-eu-es.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

18:05

Pptservermui-fi-fi.msp

不适用

5,476,352

18-Feb-2015

17:54

Pptservermui-fr-fr.msp

不适用

4,251,648

18-Feb-2015

17:52

Pptservermui-ga-ie.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:51

Pptservermui-gl-es.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

17:48

Pptservermui-he-il.msp

不适用

4,239,360

18-Feb-2015

18:01

Pptservermui-hi-in.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:53

Pptservermui-hr-hr.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:48

Pptservermui-hu-hu.msp

不适用

5,480,448

18-Feb-2015

18:07

Pptservermui-id-id.msp

不适用

4,239,360

18-Feb-2015

17:57

Pptservermui-it-it.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:44

Pptservermui-ja-jp.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

17:51

Pptservermui-kk-kz.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

17:46

Pptservermui-ko-kr.msp

不适用

4,239,360

18-Feb-2015

17:58

Pptservermui-lt-lt.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:38

Pptservermui-lv-lv.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:52

Pptservermui-mk-mk.msp

不适用

4,251,648

18-Feb-2015

18:03

Pptservermui-ms-my.msp

不适用

4,239,360

18-Feb-2015

18:05

Pptservermui-nb-no.msp

不适用

5,476,352

18-Feb-2015

17:46

Pptservermui-nl-nl.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

18:02

Pptservermui-pl-pl.msp

不适用

5,480,448

18-Feb-2015

17:44

Pptservermui-prs-af.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

17:56

Pptservermui-pt-br.msp

不适用

4,251,648

18-Feb-2015

17:50

Pptservermui-pt-pt.msp

不适用

5,480,448

18-Feb-2015

18:02

Pptservermui-ro-ro.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

17:48

Pptservermui-ru-ru.msp

不适用

4,251,648

18-Feb-2015

17:55

Pptservermui-sk-sk.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:44

Pptservermui-sl-si.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

18:04

Pptservermui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

4,251,648

18-Feb-2015

18:02

Pptservermui-sr-latn-cs.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:45

Pptservermui-sv-se.msp

不适用

5,476,352

18-Feb-2015

17:48

Pptservermui-th-th.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

17:57

Pptservermui-tr-tr.msp

不适用

4,243,456

18-Feb-2015

17:38

Pptservermui-uk-ua.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:38

Pptservermui-vi-vn.msp

不适用

4,247,552

18-Feb-2015

17:55

Pptservermui-zh-cn.msp

不适用

4,239,360

18-Feb-2015

17:43

Pptservermui-zh-tw.msp

不适用

4,239,360

18-Feb-2015

17:47

Sms-x-none.msp

不适用

81,096,704

18-Feb-2015

17:47

Smsmui-ar-sa.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:55

Smsmui-az-latn-az.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:40

Smsmui-bg-bg.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:41

Smsmui-bs-latn-ba.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:55

Smsmui-ca-es.msp

不适用

3,751,936

18-Feb-2015

17:42

Smsmui-cs-cz.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:57

Smsmui-cy-gb.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

18:02

Smsmui-da-dk.msp

不适用

4,976,640

18-Feb-2015

17:44

Smsmui-de-de.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:41

Smsmui-el-gr.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:58

Smsmui-en-us.msp

不适用

4,952,064

18-Feb-2015

17:58

Smsmui-es-es.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:50

Smsmui-et-ee.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:59

Smsmui-eu-es.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:41

Smsmui-fi-fi.msp

不适用

4,988,928

18-Feb-2015

18:05

Smsmui-fr-fr.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:46

Smsmui-ga-ie.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:51

Smsmui-gl-es.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

18:05

Smsmui-he-il.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:55

Smsmui-hi-in.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

18:06

Smsmui-hr-hr.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

18:07

Smsmui-hu-hu.msp

不适用

4,993,024

18-Feb-2015

18:04

Smsmui-id-id.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:49

Smsmui-it-it.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

18:01

Smsmui-ja-jp.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:40

Smsmui-kk-kz.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:41

Smsmui-ko-kr.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

18:01

Smsmui-lt-lt.msp

不适用

3,743,744

18-Feb-2015

17:57

Smsmui-lv-lv.msp

不适用

3,751,936

18-Feb-2015

17:50

Smsmui-mk-mk.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

17:54

Smsmui-ms-my.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

18:05

Smsmui-nb-no.msp

不适用

4,976,640

18-Feb-2015

17:45

Smsmui-nl-nl.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:59

Smsmui-pl-pl.msp

不适用

4,980,736

18-Feb-2015

17:43

Smsmui-prs-af.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

18:04

Smsmui-pt-br.msp

不适用

3,764,224

18-Feb-2015

17:55

Smsmui-pt-pt.msp

不适用

4,980,736

18-Feb-2015

17:42

Smsmui-ro-ro.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:51

Smsmui-ru-ru.msp

不适用

3,768,320

18-Feb-2015

17:47

Smsmui-sk-sk.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:56

Smsmui-sl-si.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:48

Smsmui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

18:04

Smsmui-sr-latn-cs.msp

不适用

3,751,936

18-Feb-2015

17:40

Smsmui-sv-se.msp

不适用

4,988,928

18-Feb-2015

18:04

Smsmui-th-th.msp

不适用

3,751,936

18-Feb-2015

17:39

Smsmui-tr-tr.msp

不适用

3,739,648

18-Feb-2015

17:59

Smsmui-uk-ua.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

18:01

Smsmui-vi-vn.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

18:06

Smsmui-zh-cn.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

17:44

Smsmui-zh-tw.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

18:00

Sts-x-none.msp

不适用

50,151,424

18-Feb-2015

18:03

Vsrvmui-ar-sa.msp

不适用

3,747,840

18-Feb-2015

18:06

Vsrvmui-az-latn-az.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

18:06

Vsrvmui-bg-bg.msp

不适用

3,751,936

18-Feb-2015

18:02

Vsrvmui-bs-latn-ba.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:58

Vsrvmui-ca-es.msp

不适用

3,747,840

18-Feb-2015

18:00

Vsrvmui-cs-cz.msp

不适用

3,809,280

18-Feb-2015

18:07

Vsrvmui-cy-gb.msp

不适用

3,751,936

18-Feb-2015

17:40

Vsrvmui-da-dk.msp

不适用

5,033,984

18-Feb-2015

17:48

Vsrvmui-de-de.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

17:54

Vsrvmui-el-gr.msp

不适用

3,780,608

18-Feb-2015

17:39

Vsrvmui-en-us.msp

不适用

4,960,256

18-Feb-2015

17:56

Vsrvmui-es-es.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

18:07

Vsrvmui-et-ee.msp

不适用

3,747,840

18-Feb-2015

18:03

Vsrvmui-eu-es.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:39

Vsrvmui-fi-fi.msp

不适用

4,984,832

18-Feb-2015

17:43

Vsrvmui-fr-fr.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:42

Vsrvmui-ga-ie.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

18:06

Vsrvmui-gl-es.msp

不适用

3,747,840

18-Feb-2015

17:41

Vsrvmui-he-il.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:58

Vsrvmui-hi-in.msp

不适用

3,751,936

18-Feb-2015

17:50

Vsrvmui-hr-hr.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:57

Vsrvmui-hu-hu.msp

不适用

5,033,984

18-Feb-2015

18:06

Vsrvmui-id-id.msp

不适用

3,751,936

18-Feb-2015

17:48

Vsrvmui-it-it.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:44

Vsrvmui-ja-jp.msp

不适用

3,719,168

18-Feb-2015

17:59

Vsrvmui-kk-kz.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

18:03

Vsrvmui-ko-kr.msp

不适用

3,719,168

18-Feb-2015

17:57

Vsrvmui-lt-lt.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:40

Vsrvmui-lv-lv.msp

不适用

3,747,840

18-Feb-2015

18:00

Vsrvmui-mk-mk.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

17:47

Vsrvmui-ms-my.msp

不适用

3,751,936

18-Feb-2015

17:41

Vsrvmui-nb-no.msp

不适用

5,029,888

18-Feb-2015

17:47

Vsrvmui-nl-nl.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

18:00

Vsrvmui-pl-pl.msp

不适用

5,001,216

18-Feb-2015

17:52

Vsrvmui-prs-af.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

17:53

Vsrvmui-pt-br.msp

不适用

3,719,168

18-Feb-2015

17:46

Vsrvmui-pt-pt.msp

不适用

5,074,944

18-Feb-2015

17:47

Vsrvmui-ro-ro.msp

不适用

3,837,952

18-Feb-2015

17:56

Vsrvmui-ru-ru.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

17:41

Vsrvmui-sk-sk.msp

不适用

3,796,992

18-Feb-2015

17:53

Vsrvmui-sl-si.msp

不适用

3,805,184

18-Feb-2015

17:37

Vsrvmui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

18:01

Vsrvmui-sr-latn-cs.msp

不适用

3,756,032

18-Feb-2015

17:49

Vsrvmui-sv-se.msp

不适用

5,033,984

18-Feb-2015

18:03

Vsrvmui-th-th.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

17:47

Vsrvmui-tr-tr.msp

不适用

3,805,184

18-Feb-2015

18:07

Vsrvmui-uk-ua.msp

不适用

3,801,088

18-Feb-2015

17:39

Vsrvmui-vi-vn.msp

不适用

3,760,128

18-Feb-2015

18:04

Vsrvmui-zh-cn.msp

不适用

3,719,168

18-Feb-2015

17:42

Vsrvmui-zh-tw.msp

不适用

3,719,168

18-Feb-2015

18:03

Vsrvwfe-x-none.msp

不适用

81,752,064

18-Feb-2015

17:52

Wasrvmui-ar-sa.msp

不适用

3,727,360

18-Feb-2015

17:59

Wasrvmui-az-latn-az.msp

不适用

3,727,360

18-Feb-2015

17:46

Wasrvmui-bg-bg.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:58

Wasrvmui-bs-latn-ba.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

17:50

Wasrvmui-ca-es.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:47

Wasrvmui-cs-cz.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:37

Wasrvmui-cy-gb.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

17:49

Wasrvmui-da-dk.msp

不适用

4,947,968

18-Feb-2015

18:07

Wasrvmui-de-de.msp

不适用

3,727,360

18-Feb-2015

17:45

Wasrvmui-el-gr.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:49

Wasrvmui-en-us.msp

不适用

4,947,968

18-Feb-2015

17:58

Wasrvmui-es-es.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

18:07

Wasrvmui-et-ee.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:57

Wasrvmui-eu-es.msp

不适用

3,715,072

18-Feb-2015

17:39

Wasrvmui-fi-fi.msp

不适用

4,947,968

18-Feb-2015

18:01

Wasrvmui-fr-fr.msp

不适用

3,727,360

18-Feb-2015

17:47

Wasrvmui-ga-ie.msp

不适用

3,727,360

18-Feb-2015

17:59

Wasrvmui-gl-es.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

18:05

Wasrvmui-he-il.msp

不适用

3,727,360

18-Feb-2015

17:44

Wasrvmui-hi-in.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

18:02

Wasrvmui-hr-hr.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

18:04

Wasrvmui-hu-hu.msp

不适用

4,947,968

18-Feb-2015

17:59

Wasrvmui-id-id.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

17:44

Wasrvmui-it-it.msp

不适用

3,727,360

18-Feb-2015

17:46

Wasrvmui-ja-jp.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

17:38

Wasrvmui-kk-kz.msp

不适用

3,715,072

18-Feb-2015

18:00

Wasrvmui-ko-kr.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

18:07

Wasrvmui-lt-lt.msp

不适用

3,715,072

18-Feb-2015

17:50

Wasrvmui-lv-lv.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:42

Wasrvmui-mk-mk.msp

不适用

3,727,360

18-Feb-2015

17:52

Wasrvmui-ms-my.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:41

Wasrvmui-nb-no.msp

不适用

4,947,968

18-Feb-2015

17:48

Wasrvmui-nl-nl.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

17:58

Wasrvmui-pl-pl.msp

不适用

4,947,968

18-Feb-2015

17:55

Wasrvmui-prs-af.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

17:46

Wasrvmui-pt-br.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

17:38

Wasrvmui-pt-pt.msp

不适用

4,947,968

18-Feb-2015

17:53

Wasrvmui-ro-ro.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:40

Wasrvmui-ru-ru.msp

不适用

3,727,360

18-Feb-2015

17:44

Wasrvmui-sk-sk.msp

不适用

3,715,072

18-Feb-2015

18:04

Wasrvmui-sl-si.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:57

Wasrvmui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

17:45

Wasrvmui-sr-latn-cs.msp

不适用

3,723,264

18-Feb-2015

18:06

Wasrvmui-sv-se.msp

不适用

4,947,968

18-Feb-2015

17:53

Wasrvmui-th-th.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

18:06

Wasrvmui-tr-tr.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:55

Wasrvmui-uk-ua.msp

不适用

3,710,976

18-Feb-2015

17:48

Wasrvmui-vi-vn.msp

不适用

3,715,072

18-Feb-2015

17:49

Wasrvmui-zh-cn.msp

不适用

3,719,168

18-Feb-2015

18:01

Wasrvmui-zh-tw.msp

不适用

3,719,168

18-Feb-2015

17:54

Wasrvwfe-x-none.msp

不适用

78,077,952

18-Feb-2015

17:52

Wdsrv-x-none.msp

不适用

85,303,296

18-Feb-2015

18:00

Wdsrvmui-ar-sa.msp

不适用

4,096,000

18-Feb-2015

17:41

Wdsrvmui-az-latn-az.msp

不适用

4,108,288

18-Feb-2015

17:47

Wdsrvmui-bg-bg.msp

不适用

4,087,808

18-Feb-2015

18:05

Wdsrvmui-bs-latn-ba.msp

不适用

4,112,384

18-Feb-2015

17:57

Wdsrvmui-ca-es.msp

不适用

4,096,000

18-Feb-2015

17:44

Wdsrvmui-cs-cz.msp

不适用

4,112,384

18-Feb-2015

17:49

Wdsrvmui-cy-gb.msp

不适用

4,096,000

18-Feb-2015

17:58

Wdsrvmui-da-dk.msp

不适用

5,316,608

18-Feb-2015

18:02

Wdsrvmui-de-de.msp

不适用

4,112,384

18-Feb-2015

17:45

Wdsrvmui-el-gr.msp

不适用

4,124,672

18-Feb-2015

18:00

Wdsrvmui-en-us.msp

不适用

5,296,128

18-Feb-2015

17:45

Wdsrvmui-es-es.msp

不适用

4,104,192

18-Feb-2015

17:44

Wdsrvmui-et-ee.msp

不适用

4,091,904

18-Feb-2015

17:57

Wdsrvmui-eu-es.msp

不适用

4,096,000

18-Feb-2015

17:56

Wdsrvmui-fi-fi.msp

不适用

5,320,704

18-Feb-2015

17:41

Wdsrvmui-fr-fr.msp

不适用

4,120,576

18-Feb-2015

17:40

Wdsrvmui-ga-ie.msp

不适用

4,108,288

18-Feb-2015

17:46

Wdsrvmui-gl-es.msp

不适用

4,091,904

18-Feb-2015

17:55

Wdsrvmui-he-il.msp

不适用

4,083,712

18-Feb-2015

18:00

Wdsrvmui-hi-in.msp

不适用

4,096,000

18-Feb-2015

18:04

Wdsrvmui-hr-hr.msp

不适用

4,091,904

18-Feb-2015

17:57

Wdsrvmui-hu-hu.msp

不适用

5,349,376

18-Feb-2015

17:41

Wdsrvmui-id-id.msp

不适用

4,079,616

18-Feb-2015

18:05

Wdsrvmui-it-it.msp

不适用

4,100,096

18-Feb-2015

17:56

Wdsrvmui-ja-jp.msp

不适用

4,087,808

18-Feb-2015

17:58

Wdsrvmui-kk-kz.msp

不适用

4,083,712

18-Feb-2015

17:53

Wdsrvmui-ko-kr.msp

不适用

4,083,712

18-Feb-2015

17:39

Wdsrvmui-lt-lt.msp

不适用

4,108,288

18-Feb-2015

18:05

Wdsrvmui-lv-lv.msp

不适用

4,091,904

18-Feb-2015

17:56

Wdsrvmui-mk-mk.msp

不适用

4,108,288

18-Feb-2015

17:55

Wdsrvmui-ms-my.msp

不适用

4,083,712

18-Feb-2015

17:44

Wdsrvmui-nb-no.msp

不适用

5,308,416

18-Feb-2015

17:46

Wdsrvmui-nl-nl.msp

不适用

4,100,096

18-Feb-2015

18:04

Wdsrvmui-pl-pl.msp

不适用

5,349,376

18-Feb-2015

18:05

Wdsrvmui-prs-af.msp

不适用

4,108,288

18-Feb-2015

17:53

Wdsrvmui-pt-br.msp

不适用

4,104,192

18-Feb-2015

17:57

Wdsrvmui-pt-pt.msp

不适用

5,337,088

18-Feb-2015

17:56

Wdsrvmui-ro-ro.msp

不适用

4,112,384

18-Feb-2015

18:00

Wdsrvmui-ru-ru.msp

不适用

4,108,288

18-Feb-2015

18:01

Wdsrvmui-sk-sk.msp

不适用

4,116,480

18-Feb-2015

17:47

Wdsrvmui-sl-si.msp

不适用

4,104,192

18-Feb-2015

17:55

Wdsrvmui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

4,112,384

18-Feb-2015

17:58

Wdsrvmui-sr-latn-cs.msp

不适用

4,104,192

18-Feb-2015

17:55

Wdsrvmui-sv-se.msp

不适用

5,312,512

18-Feb-2015

17:50

Wdsrvmui-th-th.msp

不适用

4,083,712

18-Feb-2015

17:40

Wdsrvmui-tr-tr.msp

不适用

4,083,712

18-Feb-2015

17:53

Wdsrvmui-uk-ua.msp

不适用

4,104,192

18-Feb-2015

17:56

Wdsrvmui-vi-vn.msp

不适用

4,104,192

18-Feb-2015

17:55

Wdsrvmui-zh-cn.msp

不适用

4,075,520

18-Feb-2015

17:45

Wdsrvmui-zh-tw.msp

不适用

4,075,520

18-Feb-2015

17:53

Wss-x-none.msp

不适用

7,315,456

18-Feb-2015

17:39

Wssmui-ar-sa.msp

不适用

6,737,920

18-Feb-2015

18:06

Wssmui-az-latn-az.msp

不适用

5,693,440

18-Feb-2015

17:51

Wssmui-bg-bg.msp

不适用

6,705,152

18-Feb-2015

17:54

Wssmui-bs-latn-ba.msp

不适用

6,287,360

18-Feb-2015

17:53

Wssmui-ca-es.msp

不适用

6,111,232

18-Feb-2015

17:39

Wssmui-cs-cz.msp

不适用

6,574,080

18-Feb-2015

17:43

Wssmui-cy-gb.msp

不适用

6,250,496

18-Feb-2015

18:00

Wssmui-da-dk.msp

不适用

7,761,920

18-Feb-2015

17:50

Wssmui-de-de.msp

不适用

6,676,480

18-Feb-2015

17:54

Wssmui-el-gr.msp

不适用

6,746,112

18-Feb-2015

17:41

Wssmui-en-us.msp

不适用

7,024,640

18-Feb-2015

18:07

Wssmui-es-es.msp

不适用

6,610,944

18-Feb-2015

17:57

Wssmui-et-ee.msp

不适用

6,475,776

18-Feb-2015

17:38

Wssmui-eu-es.msp

不适用

6,139,904

18-Feb-2015

18:07

Wssmui-fi-fi.msp

不适用

7,761,920

18-Feb-2015

17:54

Wssmui-fr-fr.msp

不适用

6,651,904

18-Feb-2015

17:38

Wssmui-ga-ie.msp

不适用

6,320,128

18-Feb-2015

17:49

Wssmui-gl-es.msp

不适用

6,086,656

18-Feb-2015

17:55

Wssmui-he-il.msp

不适用

6,676,480

18-Feb-2015

17:48

Wssmui-hi-in.msp

不适用

6,692,864

18-Feb-2015

17:47

Wssmui-hr-hr.msp

不适用

6,553,600

18-Feb-2015

17:43

Wssmui-hu-hu.msp

不适用

7,880,704

18-Feb-2015

17:42

Wssmui-id-id.msp

不适用

7,516,160

18-Feb-2015

17:48

Wssmui-it-it.msp

不适用

6,590,464

18-Feb-2015

17:57

Wssmui-ja-jp.msp

不适用

6,643,712

18-Feb-2015

17:45

Wssmui-kk-kz.msp

不适用

6,684,672

18-Feb-2015

17:59

Wssmui-ko-kr.msp

不适用

6,569,984

18-Feb-2015

17:42

Wssmui-lt-lt.msp

不适用

6,582,272

18-Feb-2015

17:42

Wssmui-lv-lv.msp

不适用

6,533,120

18-Feb-2015

17:41

Wssmui-mk-mk.msp

不适用

6,385,664

18-Feb-2015

17:38

Wssmui-ms-my.msp

不适用

7,524,352

18-Feb-2015

17:56

Wssmui-nb-no.msp

不适用

7,688,192

18-Feb-2015

18:04

Wssmui-nl-nl.msp

不适用

6,590,464

18-Feb-2015

18:05

Wssmui-pl-pl.msp

不适用

7,823,360

18-Feb-2015

17:53

Wssmui-prs-af.msp

不适用

5,902,336

18-Feb-2015

17:58

Wssmui-pt-br.msp

不适用

6,615,040

18-Feb-2015

18:07

Wssmui-pt-pt.msp

不适用

7,827,456

18-Feb-2015

17:55

Wssmui-ro-ro.msp

不适用

6,594,560

18-Feb-2015

17:52

Wssmui-ru-ru.msp

不适用

6,823,936

18-Feb-2015

17:53

Wssmui-sk-sk.msp

不适用

6,639,616

18-Feb-2015

17:40

Wssmui-sl-si.msp

不适用

6,574,080

18-Feb-2015

17:51

Wssmui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

6,328,320

18-Feb-2015

17:49

Wssmui-sr-latn-cs.msp

不适用

6,569,984

18-Feb-2015

17:45

Wssmui-sv-se.msp

不适用

7,720,960

18-Feb-2015

17:42

Wssmui-th-th.msp

不适用

6,647,808

18-Feb-2015

17:58

Wssmui-tr-tr.msp

不适用

6,529,024

18-Feb-2015

17:58

Wssmui-uk-ua.msp

不适用

6,692,864

18-Feb-2015

18:05

Wssmui-vi-vn.msp

不适用

7,684,096

18-Feb-2015

17:51

Wssmui-zh-cn.msp

不适用

6,537,216

18-Feb-2015

18:06

Wssmui-zh-tw.msp

不适用

6,545,408

18-Feb-2015

18:07

Xlsrvmui-ar-sa.msp

不适用

5,017,600

18-Feb-2015

18:02

Xlsrvmui-az-latn-az.msp

不适用

4,767,744

18-Feb-2015

17:44

Xlsrvmui-bg-bg.msp

不适用

5,066,752

18-Feb-2015

17:59

Xlsrvmui-bs-latn-ba.msp

不适用

4,771,840

18-Feb-2015

17:56

Xlsrvmui-ca-es.msp

不适用

4,755,456

18-Feb-2015

17:43

Xlsrvmui-cs-cz.msp

不适用

5,038,080

18-Feb-2015

18:02

Xlsrvmui-cy-gb.msp

不适用

4,767,744

18-Feb-2015

18:05

Xlsrvmui-da-dk.msp

不适用

6,262,784

18-Feb-2015

17:47

Xlsrvmui-de-de.msp

不适用

5,099,520

18-Feb-2015

17:58

Xlsrvmui-el-gr.msp

不适用

5,132,288

18-Feb-2015

18:01

Xlsrvmui-en-us.msp

不适用

6,225,920

18-Feb-2015

17:51

Xlsrvmui-es-es.msp

不适用

5,050,368

18-Feb-2015

17:43

Xlsrvmui-et-ee.msp

不适用

4,997,120

18-Feb-2015

18:01

Xlsrvmui-eu-es.msp

不适用

4,759,552

18-Feb-2015

17:58

Xlsrvmui-fi-fi.msp

不适用

6,258,688

18-Feb-2015

17:39

Xlsrvmui-fr-fr.msp

不适用

5,091,328

18-Feb-2015

17:56

Xlsrvmui-ga-ie.msp

不适用

4,775,936

18-Feb-2015

17:50

Xlsrvmui-gl-es.msp

不适用

4,755,456

18-Feb-2015

17:49

Xlsrvmui-he-il.msp

不适用

4,988,928

18-Feb-2015

17:55

Xlsrvmui-hi-in.msp

不适用

5,062,656

18-Feb-2015

18:02

Xlsrvmui-hr-hr.msp

不适用

5,029,888

18-Feb-2015

18:03

Xlsrvmui-hu-hu.msp

不适用

6,328,320

18-Feb-2015

18:00

Xlsrvmui-id-id.msp

不适用

4,968,448

18-Feb-2015

18:06

Xlsrvmui-it-it.msp

不适用

5,042,176

18-Feb-2015

18:03

Xlsrvmui-ja-jp.msp

不适用

4,972,544

18-Feb-2015

17:49

Xlsrvmui-kk-kz.msp

不适用

5,054,464

18-Feb-2015

17:57

Xlsrvmui-ko-kr.msp

不适用

4,988,928

18-Feb-2015

17:48

Xlsrvmui-lt-lt.msp

不适用

5,021,696

18-Feb-2015

17:46

Xlsrvmui-lv-lv.msp

不适用

5,021,696

18-Feb-2015

18:04

Xlsrvmui-mk-mk.msp

不适用

4,792,320

18-Feb-2015

17:38

Xlsrvmui-ms-my.msp

不适用

4,968,448

18-Feb-2015

17:51

Xlsrvmui-nb-no.msp

不适用

6,234,112

18-Feb-2015

17:59

Xlsrvmui-nl-nl.msp

不适用

5,029,888

18-Feb-2015

17:50

Xlsrvmui-pl-pl.msp

不适用

6,316,032

18-Feb-2015

17:42

Xlsrvmui-prs-af.msp

不适用

4,784,128

18-Feb-2015

17:38

Xlsrvmui-pt-br.msp

不适用

5,050,368

18-Feb-2015

17:42

Xlsrvmui-pt-pt.msp

不适用

6,266,880

18-Feb-2015

18:04

Xlsrvmui-ro-ro.msp

不适用

5,054,464

18-Feb-2015

18:07

Xlsrvmui-ru-ru.msp

不适用

5,140,480

18-Feb-2015

17:39

Xlsrvmui-sk-sk.msp

不适用

5,042,176

18-Feb-2015

17:49

Xlsrvmui-sl-si.msp

不适用

5,021,696

18-Feb-2015

18:07

Xlsrvmui-sr-cyrl-cs.msp

不适用

4,788,224

18-Feb-2015

17:52

Xlsrvmui-sr-latn-cs.msp

不适用

5,038,080

18-Feb-2015

17:38

Xlsrvmui-sv-se.msp

不适用

6,234,112

18-Feb-2015

17:50

Xlsrvmui-th-th.msp

不适用

4,988,928

18-Feb-2015

18:03

Xlsrvmui-tr-tr.msp

不适用

4,997,120

18-Feb-2015

18:00

Xlsrvmui-uk-ua.msp

不适用

5,070,848

18-Feb-2015

18:04

Xlsrvmui-vi-vn.msp

不适用

5,017,600

18-Feb-2015

17:57

Xlsrvmui-zh-cn.msp

不适用

4,980,736

18-Feb-2015

17:44

Xlsrvmui-zh-tw.msp

不适用

5,214,208

18-Feb-2015

17:45

Xlsrvwfe-x-none.msp

不适用

179,892,224

18-Feb-2015

17:52


Acsrvmui-en-us.msp 文件信息

文件名称

文件版本

文件大小

日期

时间

Accessservicesthemed.css

不适用

53,959

17-Feb-2015

07:30

Accsvcclient.en-us.resx

不适用

90,837

17-Feb-2015

07:30

Accsvcwss.en-us.resx

不适用

13,121

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.access.services.resources.dll

15.0.4687.1000

69,816

17-Feb-2015

07:30


Acsrvwfe-x-none.msp 文件信息

文件名称

文件版本

文件大小

日期

时间

Accessclientdesigner.js

不适用

454,858

17-Feb-2015

07:30

Accessserverscripts.js

不适用

574,759

17-Feb-2015

07:30

Accessserverscripts.js

不适用

1,159,459

17-Feb-2015

07:30

Accsvcdp.dll

15.0.4454.1000

269,904

17-Feb-2015

07:30

Accsvcwss.resx

不适用

13,121

17-Feb-2015

07:30

Addaccessapp.aspx

不适用

6,934

17-Feb-2015

07:30

Ascalc.dll

15.0.4699.1000

986,296

17-Feb-2015

07:30

Attach.aspx

不适用

3,247

17-Feb-2015

07:30

Default.aspx

不适用

3,172

17-Feb-2015

07:30

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140,984

17-Feb-2015

07:30

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77,496

17-Feb-2015

07:30

Hig_progcircle_loading16.gif

不适用

420

18-Feb-2015

07:17

Hig_progcircle_loading24.gif

不适用

878

18-Feb-2015

07:17

Htmlutil.dll

15.0.4701.1000

2,614,464

17-Feb-2015

07:30

Igxserver.dll

15.0.4699.1000

10,430,104

17-Feb-2015

07:30

Jquery-1.4.3.min.js

不适用

80,130

17-Feb-2015

07:30

Jquery-ui-1.8.5.custom.min.js

不适用

16,488

17-Feb-2015

07:30

Message.aspx

不适用

3,386

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.access.server.application.dll

15.0.4701.1000

587,448

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.access.server.dll

15.0.4525.1000

1,391,296

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.access.services.application.dll

15.0.4687.1000

64,688

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.access.services.dataserver.dll

15.0.4687.1000

458,936

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.access.services.dll

15.0.4701.1000

1,871,032

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.access.services.moss.dll

15.0.4687.1000

443,064

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.access.services.native.dll

15.0.4601.1000

48,824

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.access.services.sql.dll

15.0.4687.1000

20,152

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.access.services.ui.dll

15.0.4687.1000

76,472

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4699.1000

786,616

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375,896

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145,104

17-Feb-2015

06:17

Modifyapplication.aspx

不适用

4,191

17-Feb-2015

07:30

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

17-Feb-2015

07:30

Mshy3hu.lex

不适用

933,579

17-Feb-2015

07:30

Mshy7bg.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7ct.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7cz.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7da.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7el.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7en.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7es.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7et.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7eu.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7fi.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7fr.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7ge.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7gl.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7hr.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7it.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7lt.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7lv.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7nb.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7nl.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7no.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7pb.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7pl.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7pt.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7ro.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7ru.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7sk.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7sl.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7srm.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7sro.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7sw.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7tr.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7uk.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Msores.dll

15.0.4697.1000

81,238,200

17-Feb-2015

07:30

Msoserver.dll

15.0.4701.1000

25,352,376

17-Feb-2015

07:30

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1,522,880

17-Feb-2015

07:30

Oartodfserver.dll

15.0.4699.1000

3,831,472

17-Feb-2015

07:30

Oartserver.dll

15.0.4701.1000

21,636,792

17-Feb-2015

07:30

Office.odf

15.0.4627.1000

5,241,000

17-Feb-2015

07:30

Openinaccess.aspx

不适用

882

17-Feb-2015

07:30

Reportprovidermissing.aspx

不适用

886

17-Feb-2015

07:30

Resource.aspx

不适用

877

17-Feb-2015

07:30

Riched20.dll

15.0.4693.1000

2,226,848

17-Feb-2015

07:30

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

17-Feb-2015

07:30

Sp.userprofiles.debug.js

不适用

140,581

17-Feb-2015

07:30

Sp.userprofiles.js

不适用

140,575

17-Feb-2015

07:30

Web.config

不适用

1536

17-Feb-2015

07:30


Coreserver-x-none.msp 文件信息

文件名称

文件版本

文件大小

日期

时间

256_icdocset.gif

不适用

3,448

17-Feb-2015

07:30

256_icvidset.gif

不适用

1,833

17-Feb-2015

07:30

A.jpg

不适用

51,524

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

57,308

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

60,306

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

60,571

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

60,690

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

64,584

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

64,657

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

65,089

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

66,065

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

68,340

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

73,910

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

73,977

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

78,114

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

82,431

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

86,029

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

86,843

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

93,539

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

104,271

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

106,430

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

111,440

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

117,008

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

122,065

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

138,308

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

150,463

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

154,269

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

156,944

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

178,613

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

216,902

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

220,237

17-Feb-2015

07:32

A.jpg

不适用

307,139

17-Feb-2015

07:32

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199,328

17-Feb-2015

07:33

Add.aspx

不适用

12,238

17-Feb-2015

07:32

Addgallery.xap

不适用

400,740

17-Feb-2015

07:32

Addnavigationlinkdialog.aspx

不适用

6,761

17-Feb-2015

07:32

Addnavigationlinkdialog.aspx

不适用

8,762

17-Feb-2015

07:32

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223,912

17-Feb-2015

07:33

Advanceddialog.aspx

不适用

6,732

17-Feb-2015

07:32

Advanceddialog.js

不适用

3,129

17-Feb-2015

07:32

Ajaxtoolkit.debug.js

不适用

312,093

17-Feb-2015

07:31

Ajaxtoolkit.js

不适用

132,784

17-Feb-2015

07:31

Allitems.aspx

不适用

2,810

17-Feb-2015

07:30

Allitems.aspx

不适用

2,811

17-Feb-2015

07:30

Allitems.aspx

不适用

3,211

17-Feb-2015

07:32

Allitems.aspx

不适用

3,452

17-Feb-2015

07:30

Allitems.aspx

不适用

3,453

17-Feb-2015

07:30

Alternatecss.aspx

不适用

6000

17-Feb-2015

07:32

Alternatemediaplayer.xaml

不适用

35,633

17-Feb-2015

07:32

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15,464

17-Feb-2015

07:32

Areanavigationsettings.aspx

不适用

29,382

17-Feb-2015

07:32

Articleleft.aspx

不适用

4,456

17-Feb-2015

07:32

Articlelinks.aspx

不适用

4,014

17-Feb-2015

07:32

Articleright.aspx

不适用

4,457

17-Feb-2015

07:32

Aspctrl.aspx

不适用

1,453

17-Feb-2015

07:32

Aspctrl.js

不适用

41,394

17-Feb-2015

07:32

Assetedithyperlink.aspx

不适用

9,757

17-Feb-2015

07:32

Assetimagepicker.aspx

不适用

23,440

17-Feb-2015

07:32

Assetpickers.js

不适用

67,739

17-Feb-2015

07:32

Assetportalbrowser.aspx

不适用

13,699

17-Feb-2015

07:32

Audit.xlsx

不适用

13,526

17-Feb-2015

07:30

Auditcustomquery.ascx

不适用

11,027

17-Feb-2015

07:30

Auditcustomquery.ascx

不适用

11,153

17-Feb-2015

07:30

Auditsettings.ascx

不适用

3,518

17-Feb-2015

07:30

Auditsettings.ascx

不适用

3,593

17-Feb-2015

07:30

Auditsettings.aspx

不适用

16,446

17-Feb-2015

07:30

Auditsettings.aspx

不适用

16,530

17-Feb-2015

07:30

B.jpg

不适用

50,355

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

51,327

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

56,322

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

57,826

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

64,657

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

64,923

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

65,184

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

68,406

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

69,476

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

78,688

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

83,334

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

85,543

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

89,871

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

92,195

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

95,602

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

98,677

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

98,938

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

105,110

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

119,665

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

124,826

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

142,097

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

143,994

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

147,476

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

208,939

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

220,692

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

242,919

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

296,515

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

323,554

17-Feb-2015

07:32

B.jpg

不适用

349,302

17-Feb-2015

07:32

Barcodeglobalsettings.ascx

不适用

1,472

17-Feb-2015

07:30

Barcodeimagefromitem.aspx

不适用

309

17-Feb-2015

07:30

Barcodesettings.ascx

不适用

1,398

17-Feb-2015

07:30

Bargensettings.ascx

不适用

1,522

17-Feb-2015

07:30

Baseitems.aspx

不适用

2,810

17-Feb-2015

07:30

Baseitems.aspx

不适用

3,452

17-Feb-2015

07:30

Berlin.master

不适用

28,631

17-Feb-2015

07:32

Big_button.js

不适用

1,987

17-Feb-2015

07:32

Blankwebpartpage.aspx

不适用

5,341

17-Feb-2015

07:32

Bodymenu.js

不适用

702

17-Feb-2015

07:32

Bulkwrktaskhandler.aspx

不适用

8,368

17-Feb-2015

07:30

Bulkwrktaskhandler.aspx

不适用

8,402

17-Feb-2015

07:30

Bulkwrktaskip.aspx

不适用

2,221

17-Feb-2015

07:30

Button.js

不适用

5,444

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

49,273

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

50,490

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

51,530

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

53,982

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

63,391

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

65,672

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

68,598

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

69,128

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

73,255

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

73,763

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

77,445

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

83,970

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

84,883

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

88,289

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

88,728

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

89,436

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

89,648

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

100,340

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

102,513

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

103,865

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

110,883

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

132,119

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

133,845

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

148,847

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

220,464

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

244,081

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

246,149

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

247,961

17-Feb-2015

07:32

C.jpg

不适用

302,744

17-Feb-2015

07:32

Catalogarticle.aspx

不适用

6,359

17-Feb-2015

07:32

Catalogconfiguration.aspx

不适用

17,873

17-Feb-2015

07:32

Catalogwelcome.aspx

不适用

6,509

17-Feb-2015

07:32

Category.aspx

不适用

17,572

17-Feb-2015

07:31

Cdsourcestatus.aspx

不适用

5,764

17-Feb-2015

07:32

Changesitemasterpage.aspx

不适用

14,205

17-Feb-2015

07:32

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138,336

17-Feb-2015

07:30

Cmscore.resx

不适用

100,349

17-Feb-2015

07:32

Cmssitemanager.js

不适用

28,681

17-Feb-2015

07:32

Colorpicker.js

不适用

8,803

17-Feb-2015

07:32

Colorpicker_menu.js

不适用

2,948

17-Feb-2015

07:32

Colorpickerhsvdialog.js

不适用

23,345

17-Feb-2015

07:32

Columndefaults.aspx

不适用

10,243

17-Feb-2015

07:30

Columnfiltering.ascx

不适用

442

17-Feb-2015

07:30

Communityreputationsettings.aspx

不适用

36,857

17-Feb-2015

07:32

Communitysearchredirector.aspx

不适用

1,039

17-Feb-2015

07:32

Config.js

不适用

107

17-Feb-2015

07:32

Configdb.dll

4.0.2450.51

1,665,688

17-Feb-2015

07:33

Configureresulttype.aspx

不适用

16,846

17-Feb-2015

07:31

Connectorph.dll

15.0.4609.1000

296,128

17-Feb-2015

07:31

Contactuscontroldialog.aspx

不适用

6,407

17-Feb-2015

07:32

Contactuscontroldialog.aspx.js

不适用

6,281

17-Feb-2015

07:32

Container.js

不适用

2,019

17-Feb-2015

07:32

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51,880

17-Feb-2015

07:33

Contentfollowing.debug.js

不适用

26,135

17-Feb-2015

07:31

Contentfollowing.js

不适用

11,413

17-Feb-2015

07:31

Contenttypesyndicationhubs.aspx

不适用

5,346

17-Feb-2015

07:32

Contextmenu.js

不适用

1250

17-Feb-2015

07:32

Control_searchresults.js

不适用

32,069

17-Feb-2015

07:31

Control_state.js

不适用

1,542

17-Feb-2015

07:32

Controlmenu.js

不适用

2049

17-Feb-2015

07:32

Controls.js

不适用

588

17-Feb-2015

07:32

Controls.js

不适用

708

17-Feb-2015

07:32

Core.dialogs.js

不适用

22,473

17-Feb-2015

07:32

Core.js

不适用

82,522

17-Feb-2015

07:32

Core.menus.js

不适用

306

17-Feb-2015

07:32

Core.state.js

不适用

2,238

17-Feb-2015

07:32

Core.table.js

不适用

31,913

17-Feb-2015

07:32

Core.utils.js

不适用

9,381

17-Feb-2015

07:32

Crawledproperty.aspx

不适用

18,047

17-Feb-2015

07:31

Crawllatency.aspx

不适用

22,412

17-Feb-2015

07:31

Crawllogurlexplorer.aspx

不适用

29,500

17-Feb-2015

07:31

Createdocsetversion.aspx

不适用

8,318

17-Feb-2015

07:30

Createdocsetversion.aspx

不适用

8,411

17-Feb-2015

07:30

Createpage.aspx

不适用

18,659

17-Feb-2015

07:32

Createpage.aspx.js

不适用

4,761

17-Feb-2015

07:32

Createwikipage.aspx

不适用

3,488

17-Feb-2015

07:32

Csexport.exe

4.0.2450.51

43,672

17-Feb-2015

07:33

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129,688

17-Feb-2015

07:33

Cstwrkflip.aspx

不适用

4,460

17-Feb-2015

07:30

Cstwrkflip.aspx

不适用

5000

17-Feb-2015

07:30

Ctdmsettings.aspx

不适用

11,329

17-Feb-2015

07:30

Cuioverride.css

不适用

775

17-Feb-2015

07:32

Curatedrolluppage.aspx

不适用

5,321

17-Feb-2015

07:32

Current.aspx

不适用

2,751

17-Feb-2015

07:32

Customcolorpickerdialog.aspx

不适用

20,971

17-Feb-2015

07:32

Customcolorpickerdialog.aspx.js

不适用

22,316

17-Feb-2015

07:32

Customcssdialog.aspx

不适用

5,622

17-Feb-2015

07:32

Customcssdialog.js

不适用

784

17-Feb-2015

07:32

Customizereport.aspx

不适用

10,151

17-Feb-2015

07:30

Customizereport.aspx

不适用

10,344

17-Feb-2015

07:30

D.jpg

不适用

35,646

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

39,370

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

46,297

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

50,884

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

55,105

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

64,005

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

68,035

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

85,878

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

93,634

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

101,787

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

104,060

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

105,278

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

108,565

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

113,030

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

114,611

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

118,089

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

124,371

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

127,224

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

133,799

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

134,186

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

148,761

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

155,537

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

171,973

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

178,160

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

205,355

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

265,994

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

319,937

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

696,413

17-Feb-2015

07:32

D.jpg

不适用

1,007,103

17-Feb-2015

07:32

Data.js

不适用

4,353

17-Feb-2015

07:32

Dateutil.js

不适用

4,370

17-Feb-2015

07:32

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244,392

17-Feb-2015

07:33

Debug.js

不适用

1,484

17-Feb-2015

07:32

Default.aspx

不适用

294

17-Feb-2015

07:32

Default.aspx

不适用

1,505

17-Feb-2015

07:30

Default.aspx

不适用

3,522

17-Feb-2015

07:30

Default.aspx

不适用

4,026

17-Feb-2015

07:30

Default.aspx

不适用

4,591

17-Feb-2015

07:30

Default.aspx

不适用

6,927

17-Feb-2015

07:32

Default.aspx.js

不适用

64,298

17-Feb-2015

07:32

Defaultcase.aspx

不适用

4,038

17-Feb-2015

07:30

Deleteobject.sql

不适用

节约了 2450

17-Feb-2015

07:33

Disambiguation.aspx

不适用

3,499

17-Feb-2015

07:32

Discoveryglobalcontrol.ascx

不适用

5,174

17-Feb-2015

07:30

Discoveryproperties.ascx

不适用

7,006

17-Feb-2015

07:30

Discoveryquerystatistics.ascx

不适用

3,529

17-Feb-2015

07:30

Dispform.aspx

不适用

4,269

17-Feb-2015

07:30

Dispform.aspx

不适用

4,313

17-Feb-2015

07:31

Dispform.aspx

不适用

4,618

17-Feb-2015

07:30

Dispform.aspx

不适用

13,865

17-Feb-2015

07:30

Dispform.aspx

不适用

14,214

17-Feb-2015

07:30

Dispform.aspx

不适用

18,342

17-Feb-2015

07:31

Dmplaceholder.aspx

不适用

3,711

17-Feb-2015

07:30

Dmplaceholder.aspx

不适用

3,802

17-Feb-2015

07:30

Docconvlauncher.aspx

不适用

6324

17-Feb-2015

07:30

Docconvloadbalancer.aspx

不适用

6,487

17-Feb-2015

07:30

Docidredir.aspx

不适用

362

17-Feb-2015

07:30

Docidsettings.aspx

不适用

6,517

17-Feb-2015

07:30

Docpicker.aspx

不适用

6,514

17-Feb-2015

07:32

Docpicker.aspx.js

不适用

1,812

17-Feb-2015

07:32

Docsetadddoc.aspx

不适用

4,110

17-Feb-2015

07:30

Docsetexport.aspx

不适用

1,061

17-Feb-2015

07:30

Docsethome.aspx

不适用

2,912

17-Feb-2015

07:30

Docsetsend.aspx

不适用

3,818

17-Feb-2015

07:30

Docsetsettings.aspx

不适用

23,282

17-Feb-2015

07:30

Docsetsettings.aspx

不适用

25,243

17-Feb-2015

07:30

Docsettemplates.ascx

不适用

1,415

17-Feb-2015

07:30

Docsettemplates.ascx

不适用

1,425

17-Feb-2015

07:30

Docsetversions.aspx

不适用

18,227

17-Feb-2015

07:30

Docsetversions.aspx

不适用

18,649

17-Feb-2015

07:30

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5,812,328

16-Feb-2015

21:19

Documentroutersettings.aspx

不适用

15,150

17-Feb-2015

07:30

Docxpageconverter.exe

15.0.4701.1000

828,088

17-Feb-2015

07:32

Dom.js

不适用

4,812

17-Feb-2015

07:32

Draganddrop.js

不适用

19,954

17-Feb-2015

07:32

Dropdown.js

不适用

3,744

17-Feb-2015

07:32

Dropoffzoneroutingform.ascx

不适用

3,478

17-Feb-2015

07:30

Dropoffzoneroutingform.ascx

不适用

3,494

17-Feb-2015

07:30

E.jpg

不适用

47,757

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

54,096

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

64,706

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

65,891

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

73,273

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

75,181

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

77,416

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

77,693

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

79,632

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

81,953

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

83,049

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

85,140

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

85,356

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

88,880

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

89,173

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

90,581

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

90,671

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

96,284

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

100,658

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

106,950

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

107,377

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

110,443

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

111,430

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

118,094

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

133,548

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

135,423

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

140,138

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

153,162

17-Feb-2015

07:32

E.jpg

不适用

159,865

17-Feb-2015

07:32

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72,352

17-Feb-2015

07:33

Ediscoveryquerystatistics.ascx

不适用

1,356

17-Feb-2015

07:30

Ediscoverytemplate.ascx

不适用

3,266

17-Feb-2015

07:30

Editform.aspx

不适用

4,246

17-Feb-2015

07:30

Editform.aspx

不适用

4,290

17-Feb-2015

07:31

Editform.aspx

不适用

4,595

17-Feb-2015

07:30

Editform.aspx

不适用

13,842

17-Feb-2015

07:30

Editform.aspx

不适用

14,191

17-Feb-2015

07:30

Editingmenu.js

不适用

11,048

17-Feb-2015

07:32

Editlink.aspx

不适用

14,098

17-Feb-2015

07:33

Editlink.aspx

不适用

14,110

17-Feb-2015

07:33

Editlink.aspx

不适用

20,150

17-Feb-2015

07:33

Editlink.aspx

不适用

20,162

17-Feb-2015

07:33

Editortoolbar.ascx

不适用

13,879

17-Feb-2015

07:32

Editrule.aspx

不适用

38,903

17-Feb-2015

07:30

Editrule.aspx

不适用

39,150

17-Feb-2015

07:30

Editvideoset.aspx

不适用

21,824

17-Feb-2015

07:30

Editview.aspx

不适用

33,872

17-Feb-2015

07:31

Emailcontacts.ashx

不适用

139

17-Feb-2015

07:32

En_es.mdl

不适用

258,882

17-Feb-2015

07:31

En_ja.mdl

不适用

826,705

17-Feb-2015

07:31

Enhancedsearch.aspx

不适用

8,266

17-Feb-2015

07:31

Enterprisewiki.aspx

不适用

5,239

17-Feb-2015

07:32

Es_es.mdl

不适用

265,318

17-Feb-2015

07:31

Excelcellpicker.aspx

不适用

8,485

17-Feb-2015

07:32

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15,528

17-Feb-2015

07:33

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15,528

17-Feb-2015

07:33

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109,216

17-Feb-2015

07:33

Exemptpolicy.aspx

不适用

2,023

17-Feb-2015

07:30

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140,984

17-Feb-2015

07:30

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77,496

17-Feb-2015

07:30

Expirationconfig.aspx

不适用

8,905

17-Feb-2015

07:30

Exportpolicy.aspx

不适用

3,609

17-Feb-2015

07:30

F.jpg

不适用

46,656

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

53,030

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

57,461

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

60,800

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

63,446

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

63,804

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

66,353

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

67,385

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

76,429

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

91,443

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

92,822

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

94,129

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

112,445

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

113,069

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

115,838

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

116,874

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

120,550

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

127,945

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

141,601

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

144,784

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

151,428

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

157,101

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

160,912

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

219,121

17-Feb-2015

07:32

F.jpg

不适用

248,936

17-Feb-2015

07:32

Facetednavigationcontrol.ascx

不适用

21,548

17-Feb-2015

07:31

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2,381,936

17-Feb-2015

07:30

Filter_default.js

不适用

21,014

17-Feb-2015

07:31

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182,960

17-Feb-2015

07:33

Flddefedit.aspx

不适用

28,386

17-Feb-2015

07:30

Floatingdivdialog.js

不适用

17,641

17-Feb-2015

07:32

Followingcommon.debug.js

不适用

16,485

17-Feb-2015

07:31

Followingcommon.js

不适用

7,378

17-Feb-2015

07:31

Fontsizemenu.js

不适用

564

17-Feb-2015

07:32

Fontstylemenu.js

不适用

857

17-Feb-2015

07:32

Footerdialog.aspx

不适用

10,558

17-Feb-2015

07:32

Footerdialog.js

不适用

6,069

17-Feb-2015

07:32

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47,784

17-Feb-2015

07:33

G.jpg

不适用

54,657

17-Feb-2015

07:32

G.jpg

不适用

112,135

17-Feb-2015

07:32

G.jpg

不适用

130,366

17-Feb-2015

07:32

G.jpg

不适用

276,851

17-Feb-2015

07:32

G.jpg

不适用

316,967

17-Feb-2015

07:32

G.jpg

不适用

379,155

17-Feb-2015

07:32

G.jpg

不适用

396,806

17-Feb-2015

07:32

G.jpg

不适用

483,227

17-Feb-2015

07:32

G.jpg

不适用

498,628

17-Feb-2015

07:32

G.jpg

不适用

852,021

17-Feb-2015

07:32

G15_01.jpg

不适用

334

17-Feb-2015

07:32

G15_02.jpg

不适用

481

17-Feb-2015

07:32

G15_03.jpg

不适用

907

17-Feb-2015

07:32

G15_04.jpg

不适用

1,349

17-Feb-2015

07:32

G15_05.jpg

不适用

511

17-Feb-2015

07:32

G15_06.jpg

不适用

348

17-Feb-2015

07:32

G15_11.jpg

不适用

367

17-Feb-2015

07:32

G15_12.jpg

不适用

367

17-Feb-2015

07:32

G15_13.jpg

不适用

501

17-Feb-2015

07:32

G15_14.jpg

不适用

1,133

17-Feb-2015

07:32

G15_15.jpg

不适用

1,075

17-Feb-2015

07:32

G15_16.jpg

不适用

1,366

17-Feb-2015

07:32

G15_17.jpg

不适用

709

17-Feb-2015

07:32

G15_18.jpg

不适用

1,870

17-Feb-2015

07:32

G15_19.jpg

不适用

701

17-Feb-2015

07:32

G15_21.jpg

不适用

188

17-Feb-2015

07:32

G15_22.jpg

不适用

206

17-Feb-2015

07:32

G16_01.jpg

不适用

351

17-Feb-2015

07:32

G16_02.jpg

不适用

4,254

17-Feb-2015

07:32

G16_03.jpg

不适用

403

17-Feb-2015

07:32

G16_11.jpg

不适用

431

17-Feb-2015

07:32

G16_12.jpg

不适用

1,079

17-Feb-2015

07:32

G16_13.jpg

不适用

9,857

17-Feb-2015

07:32

G16_14.jpg

不适用

498

17-Feb-2015

07:32

G17_01.jpg

不适用

336

17-Feb-2015

07:32

G17_02.jpg

不适用

344

17-Feb-2015

07:32

G17_03.jpg

不适用

347

17-Feb-2015

07:32

G17_04.jpg

不适用

347

17-Feb-2015

07:32

G17_05.jpg

不适用

379

17-Feb-2015

07:32

G17_06.jpg

不适用

376

17-Feb-2015

07:32

G17_07.jpg

不适用

379

17-Feb-2015

07:32

G17_08.jpg

不适用

395

17-Feb-2015

07:32

G17_11.jpg

不适用

384

17-Feb-2015

07:32

G17_12.jpg

不适用

427

17-Feb-2015

07:32

G17_13.jpg

不适用

424

17-Feb-2015

07:32

G17_14.jpg

不适用

431

17-Feb-2015

07:32

G17_15.jpg

不适用

424

17-Feb-2015

07:32

G17_16.jpg

不适用

426

17-Feb-2015

07:32

G17_17.jpg

不适用

432

17-Feb-2015

07:32

G17_18.jpg

不适用

476

17-Feb-2015

07:32

G18_01.jpg

不适用

459

17-Feb-2015

07:32

G18_02.jpg

不适用

10,979

17-Feb-2015

07:32

G18_03.jpg

不适用

11,982

17-Feb-2015

07:32

G18_04.jpg

不适用

1,006

17-Feb-2015

07:32

G18_05.jpg

不适用

3,532

17-Feb-2015

07:32

G18_06.jpg

不适用

803

17-Feb-2015

07:32

G18_07.jpg

不适用

733

17-Feb-2015

07:32

G19_01.jpg

不适用

356

17-Feb-2015

07:32

G19_02.jpg

不适用

4,436

17-Feb-2015

07:32

G19_03.jpg

不适用

364

17-Feb-2015

07:32

G19_04.jpg

不适用

3,451

17-Feb-2015

07:32

G20_01.jpg

不适用

444

17-Feb-2015

07:32

G20_02.jpg

不适用

2,120

17-Feb-2015

07:32

G20_03.jpg

不适用

1,681

17-Feb-2015

07:32

G20_04.jpg

不适用

483

17-Feb-2015

07:32

G20_05.jpg

不适用

1,240

17-Feb-2015

07:32

G20_06.jpg

不适用

1,757

17-Feb-2015

07:32

G20_07.jpg

不适用

4,828

17-Feb-2015

07:32

G20_11.jpg

不适用

193

17-Feb-2015

07:32

G20_12.jpg

不适用

211

17-Feb-2015

07:32

G20_21.jpg

不适用

384

17-Feb-2015

07:32

G20_22.jpg

不适用

410

17-Feb-2015

07:32

G20_23.jpg

不适用

1,673

17-Feb-2015

07:32

G20_24.jpg

不适用

1,580

17-Feb-2015

07:32

G21_01.jpg

不适用

683

17-Feb-2015

07:32

G21_02.jpg

不适用

20,769

17-Feb-2015

07:32

G22_01.jpg

不适用

300

17-Feb-2015

07:32

G22_02.jpg

不适用

1,162

17-Feb-2015

07:32

G22_03.jpg

不适用

1,175

17-Feb-2015

07:32

G22_04.jpg

不适用

1,316

17-Feb-2015

07:32

G23_01.jpg

不适用

267

17-Feb-2015

07:32

G23_02.jpg

不适用

276

17-Feb-2015

07:32

G23_03.jpg

不适用

537

17-Feb-2015

07:32

G23_11.jpg

不适用

531

17-Feb-2015

07:32

G23_12.jpg

不适用

547

17-Feb-2015

07:32

G23_13.jpg

不适用

551

17-Feb-2015

07:32

G23_21.jpg

不适用

438

17-Feb-2015

07:32

G23_22.jpg

不适用

448

17-Feb-2015

07:32

G23_23.jpg

不适用

859

17-Feb-2015

07:32

G23_24.jpg

不适用

862

17-Feb-2015

07:32

G23_25.jpg

不适用

800

17-Feb-2015

07:32

G23_26.jpg

不适用

806

17-Feb-2015

07:32

G23_27.jpg

不适用

1,520

17-Feb-2015

07:32

G23_28.jpg

不适用

1,375

17-Feb-2015

07:32

G23_29.jpg

不适用

1,391

17-Feb-2015

07:32

G23_31.jpg

不适用

184

17-Feb-2015

07:32

G23_32.jpg

不适用

182

17-Feb-2015

07:32

G24_01.jpg

不适用

198

17-Feb-2015

07:32

G24_02.jpg

不适用

992

17-Feb-2015

07:32

G24_03.jpg

不适用

196

17-Feb-2015

07:32

G24_11.jpg

不适用

189

17-Feb-2015

07:32

G24_12.jpg

不适用

188

17-Feb-2015

07:32

G37_01.jpg

不适用

479

17-Feb-2015

07:32

G37_02.jpg

不适用

484

17-Feb-2015

07:32

G37_03.jpg

不适用

1,698

17-Feb-2015

07:32

G37_04.jpg

不适用

575

17-Feb-2015

07:32

G38_01.jpg

不适用

533

17-Feb-2015

07:32

G38_02.jpg

不适用

3,830

17-Feb-2015

07:32

G38_03.jpg

不适用

723

17-Feb-2015

07:32

G38_04.jpg

不适用

919

17-Feb-2015

07:32

G38_05.jpg

不适用

928

17-Feb-2015

07:32

G38_06.jpg

不适用

1,638

17-Feb-2015

07:32

G38_07.jpg

不适用

1,678

17-Feb-2015

07:32

G38_08.jpg

不适用

1,669

17-Feb-2015

07:32

G38_11.jpg

不适用

193

17-Feb-2015

07:32

G38_12.jpg

不适用

212

17-Feb-2015

07:32

G46_1.jpg

不适用

118,746

17-Feb-2015

07:32

Galsync.dll

4.0.2450.51

64,152

17-Feb-2015

07:33

Getspotlight.ashx

不适用

285

17-Feb-2015

07:30

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281,248

17-Feb-2015

07:33

Group_content.js

不适用

2,159

17-Feb-2015

07:31

Group_default.js

不适用

6,616

17-Feb-2015

07:31

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129,696

17-Feb-2015

07:33

H.jpg

不适用

86,396

17-Feb-2015

07:32

H.jpg

不适用

100,490

17-Feb-2015

07:32

H.jpg

不适用

356,238

17-Feb-2015

07:32

H.jpg

不适用

412,170

17-Feb-2015

07:32

Hashtagprofile.aspx

不适用

8,731

17-Feb-2015

07:33

Headerdialog.aspx

不适用

12,331

17-Feb-2015

07:32

Headerdialog.js

不适用

5,485

17-Feb-2015

07:32

Helppopup.js

不适用

6,080

17-Feb-2015

07:32

Hierarchicallistbox.js

不适用

30,260

17-Feb-2015

07:32

Hierarchychart.xap

不适用

35,288

17-Feb-2015

07:32

Hierarchychart.xap

不适用

35,345

17-Feb-2015

07:32

Hig_progcircle_loading24.gif

不适用

878

18-Feb-2015

07:17

Hold.aspx

不适用

5,682

17-Feb-2015

07:30

Holdreport.aspx

不适用

3,145

17-Feb-2015

07:30

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4521.1000

32,480

17-Feb-2015

07:31

Htmlcontroldialog.aspx

不适用

6,749

17-Feb-2015

07:32

Htmlcontroldialog.aspx.js

不适用

8,805

17-Feb-2015

07:32

Htmlutil.dll

15.0.4701.1000

2,614,464

17-Feb-2015

07:30

I.jpg

不适用

156,666

17-Feb-2015

07:32

I.jpg

不适用

477,089

17-Feb-2015

07:32

I.jpg

不适用

606,874

17-Feb-2015

07:32

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92,848

17-Feb-2015

07:33

Igxserver.dll

15.0.4699.1000

10,430,104

17-Feb-2015

07:30

Imagemenu.js

不适用

2,610

17-Feb-2015

07:32

Imagepicker.aspx

不适用

21,374

17-Feb-2015

07:32

Imagepicker.aspx.js

不适用

29,922

17-Feb-2015

07:32

Imagepropdialog.aspx

不适用

5,831

17-Feb-2015

07:32

Imagepropdialog.aspx.js

不适用

4,655

17-Feb-2015

07:32

Imagerenditionsettings.aspx

不适用

9,124

17-Feb-2015

07:32

Imageuploadcommon.js

不适用

9,505

17-Feb-2015

07:32

Imageuploader_noactivex.aspx

不适用

15,865

17-Feb-2015

07:32

Imageuploaderdialog.js

不适用

20,037

17-Feb-2015

07:32

Imageuploaderusage.js

不适用

1,792

17-Feb-2015

07:32

Importitemsinnerpage.aspx

不适用

11,992

17-Feb-2015

07:32

Importitemspage.aspx

不适用

5,823

17-Feb-2015

07:32

Importpolicy.aspx

不适用

4,110

17-Feb-2015

07:30

Initialsetup.aspx

不适用

6,952

17-Feb-2015

07:33

Iniwrkflip.aspx

不适用

3,032

17-Feb-2015

07:30

Iniwrkflip.aspx

不适用

3,037

17-Feb-2015

07:30

Inplacerecordslistsettings.aspx

不适用

10,644

17-Feb-2015

07:30

Inplacerecordssettings.aspx

不适用

11,898

17-Feb-2015

07:30

Inputcsvfile.aspx

不适用

6,465

17-Feb-2015

07:32

Io.js

不适用

4,416

17-Feb-2015

07:32

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125,624

17-Feb-2015

07:33

Item_commonhoverpanel_body.js

不适用

7,771

17-Feb-2015

07:31

Item_commonitem_body.js

不适用

8,742

17-Feb-2015

07:31

Item_community_hoverpanel.js

不适用

11,080

17-Feb-2015

07:31

Item_communityportal.js

不适用

9,225

17-Feb-2015

07:31

Item_default_hoverpanel.js

不适用

4,222

17-Feb-2015

07:31

Item_microblog.js

不适用

17,108

17-Feb-2015

07:31

Item_microblog_hoverpanel.js

不适用

17,457

17-Feb-2015

07:31

Item_pdf.js

不适用

4,102

17-Feb-2015

07:31

Item_site.js

不适用

4,544

17-Feb-2015

07:31

Item_site_hoverpanel.js

不适用

7,582

17-Feb-2015

07:31

Item_webpage.js

不适用

3,827

17-Feb-2015

07:31

Item_webpage_hoverpanel.js

不适用

6,608

17-Feb-2015

07:31

Item_word.js

不适用

4,157

17-Feb-2015

07:31

Itemexpiration.aspx

不适用

11,479

17-Feb-2015

07:30

Itemexpiration.aspx

不适用

11,592

17-Feb-2015

07:30

J.jpg

不适用

314,141

17-Feb-2015

07:32

J.jpg

不适用

458,432

17-Feb-2015

07:32

J.jpg

不适用

611,352

17-Feb-2015

07:32

Ja_ja.mdl

不适用

997,883

17-Feb-2015

07:31

Ja_res.dict

不适用

1,797,427

17-Feb-2015

07:31

Js.js

不适用

2,573

17-Feb-2015

07:32

K.jpg

不适用

23,237

17-Feb-2015

07:32

K.jpg

不适用

531,481

17-Feb-2015

07:32

Keyword.aspx

不适用

11,978

17-Feb-2015

07:31

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222,320

17-Feb-2015

07:30

Kpilistviewpage.aspx

不适用

5000

17-Feb-2015

07:32

L.jpg

不适用

384,086

17-Feb-2015

07:32

Labelimage.aspx

不适用

375

17-Feb-2015

07:30

Labelsettings.ascx

不适用

9,245

17-Feb-2015

07:30

Laed.dll

15.0.4490.1000

139,872

17-Feb-2015

07:30

Languagepickercontrol.ascx

不适用

5,078

17-Feb-2015

07:32

Languages.aspx

不适用

2,811

17-Feb-2015

07:30

Languages.aspx

不适用

3,453

17-Feb-2015

07:30

Layouts.js

不适用

3,475

17-Feb-2015

07:32

Linkdialog.aspx

不适用

17,975

17-Feb-2015

07:32

Linkdialog.aspx.js

不适用

17,402

17-Feb-2015

07:32

Linkedit.aspx

不适用

4,208

17-Feb-2015

07:32

Linkedit.js

不适用

1,975

17-Feb-2015

07:32

Listcategories.aspx

不适用

12,337

17-Feb-2015

07:31

Listcategories.aspx

不适用

14,420

17-Feb-2015

07:31

Listcontentsourcescontrol.ascx

不适用

11,109

17-Feb-2015

07:31

Listcrawledproperties.aspx

不适用

15,461

17-Feb-2015

07:31

Listcrawledproperties.aspx

不适用

17,546

17-Feb-2015

07:31

Listdisplaygroups.aspx

不适用

14,575

17-Feb-2015

07:31

Listdisplaygroups.aspx

不适用

21,655

17-Feb-2015

07:31

Listkeywords.aspx

不适用

6,583

17-Feb-2015

07:31

Listmanagedproperties.aspx

不适用

17,544

17-Feb-2015

07:31

Listmanagedproperties.aspx

不适用

19,627

17-Feb-2015

07:31

Listqueryrules.aspx

不适用

14,870

17-Feb-2015

07:31

Listqueryrules.aspx

不适用

16,020

17-Feb-2015

07:31

Listqueryrules.aspx

不适用

19,863

17-Feb-2015

07:31

Listservernamemappings.aspx

不适用

11,422

17-Feb-2015

07:31

Lmtcontroldialog.aspx

不适用

8,162

17-Feb-2015

07:32

Lmtcontroldialog.aspx.js

不适用

6,916

17-Feb-2015

07:32

Loc.js

不适用

258

17-Feb-2015

07:32

Locationcontroldialog.aspx

不适用

10,520

17-Feb-2015

07:32

Locationcontroldialog.aspx.js

不适用

18,841

17-Feb-2015

07:32

Logging.dll

4.0.2450.51

18,584

17-Feb-2015

07:33

Lyon.master

不适用

28,590

17-Feb-2015

07:32

M.jpg

不适用

423,548

17-Feb-2015

07:32

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240,288

17-Feb-2015

07:33

Maexport.exe

4.0.2450.51

23,704

17-Feb-2015

07:33

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326,808

17-Feb-2015

07:33

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97,432

17-Feb-2015

07:33

Mailbox.master

不适用

22,009

17-Feb-2015

07:32

Managecrawlrulescontrol.ascx

不适用

7,525

17-Feb-2015

07:31

Managectpublishing.aspx

不适用

5,453

17-Feb-2015

07:32

Managedproperty.aspx

不适用

36,542

17-Feb-2015

07:31

Managefiletypes.aspx

不适用

11,346

17-Feb-2015

07:31

Manageimagerenditions.aspx

不适用

9,741

17-Feb-2015

07:32

Manageitemscheduling.aspx

不适用

8,551

17-Feb-2015

07:32

Managelinks.aspx

不适用

9,851

17-Feb-2015

07:33

Managelinks.aspx

不适用

9,863

17-Feb-2015

07:33

Managementpolicyrule.moss.sql

不适用

203,055

17-Feb-2015

07:33

Manageprivacypolicy.aspx

不适用

9,320

17-Feb-2015

07:33

Manageprivacypolicy.aspx

不适用

9,332

17-Feb-2015

07:33

Managequeryclienttypescontrol.ascx

不适用

6,068

17-Feb-2015

07:31

Manageresultblock.aspx

不适用

35,136

17-Feb-2015

07:31

Manageresultblock.aspx

不适用

35,758

17-Feb-2015

07:31

Manageresultblock.aspx

不适用

40,665

17-Feb-2015

07:31

Manageresultsourcescontrol.ascx

不适用

10,807

17-Feb-2015

07:31

Manageservicepermissions.aspx

不适用

22,825

17-Feb-2015

07:33

Managesitehitrules.aspx

不适用

6,389

17-Feb-2015

07:31

Managesocialitems.aspx

不适用

14,133

17-Feb-2015

07:33

Managesocialitems.aspx

不适用

14,145

17-Feb-2015

07:33

Managevideorenditions.aspx

不适用

4,987

17-Feb-2015

07:30

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43,680

17-Feb-2015

07:33

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350,888

17-Feb-2015

07:33

Matchingrule.aspx

不适用

18,743

17-Feb-2015

07:31

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2,858,648

17-Feb-2015

07:33

Mediaplayer.xap

不适用

42,338

17-Feb-2015

07:32

Membership.moss.sql

不适用

181,346

17-Feb-2015

07:33

Menupane.js

不适用

9,205

17-Feb-2015

07:32

Menus.js

不适用

25,023

17-Feb-2015

07:32

Mergecelldialog.aspx

不适用

4,471

17-Feb-2015

07:32

Mergecelldialog.aspx.js

不适用

762

17-Feb-2015

07:32

Metadatacolsettings.aspx

不适用

5,365

17-Feb-2015

07:32

Metadatanavkeyfilters.ascx

不适用

4,516

17-Feb-2015

07:30

Metadatanavkeyfilters.ascx

不适用

4,646

17-Feb-2015

07:30

Metadatanavtree.ascx

不适用

2,685

17-Feb-2015

07:30

Metadatanavtree.ascx

不适用

2,686

17-Feb-2015

07:30

Metanavpernode.aspx

不适用

13,926

17-Feb-2015

07:30

Metanavpernode.aspx

不适用

14,134

17-Feb-2015

07:30

Metanavsettings.aspx

不适用

14,595

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40,544

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20,576

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342,640

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83,056

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14,944

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13,408

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34,416

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88,672

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19,568

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246,456

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36,464

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12,384

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49,760

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30,304

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39,520

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35,424

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4675.1000

285,368

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65,648

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48,240

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41,568

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58,464

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4561.1000

280,768

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148,672

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

327,864

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36,448

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

54,976

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88,160

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76,896

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4671.1000

716,472

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78,944

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

61,024

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14,960

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16,480

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12,896

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100,448

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98,928

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118,368

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17,008

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109,248

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17,504

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78,016

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58,976

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54,384

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62,048

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50,800

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29,808

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144,576

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36,464

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76,992

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38,512

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47,712

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149,696

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82,528

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80,064

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141,936

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93,376

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27,744

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48,240

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38000

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47,712

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41,568

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4637.1000

893,632

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4699.1000

460,472

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

28,352

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30,320

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135,264

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33,888

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4490.1000

125,024

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4490.1000

131,696

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18,016

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18,032

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4693.1000

4,189,376

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16,480

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116,848

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22,128

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4701.1000

28,344

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4490.1000

20,064

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4631.1000

163,008

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4701.1000

110,784

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4490.1000

39,024

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122,992

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73,824

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256,096

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24,688

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116,848

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48,224

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

281,272

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63,600

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140,400

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187,504

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72,288

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159,344

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25,712

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58,992

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27,744

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71,360

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15,456

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44,144

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25,712

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150,640

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16,992

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14,960

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40,560

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13,408

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

252,608

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52,848

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20,592

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15,968

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129,120

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65,136

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67,696

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40,032

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168,544

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28,256

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24,688

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36,464

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28,256

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171,120

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

93,888

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4490.1000

78,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18,032

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161,376

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106,688

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4508.1000

212,144

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4675.1000

159,928

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79,552

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15,472

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4545.1000

49,344

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4625.1000

79,552

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41,056

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42,592

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54,880

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21,600

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4695.1000

18,751,672

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100,960

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40,544

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109,168

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181,952

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57,968

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

94,912

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190,064

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4675.1000

40,128

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60000

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4667.1000

233,656

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32,352

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48,320

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18,528

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42,608

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76,896

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4667.1000

127,160

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22,624

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7,504,064

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89,184

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198,752

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12,896

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26,208

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12,896

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13,408

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13,408

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26,720

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26,208

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17,504

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57,528

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13,936

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,448

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16,992

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

24,768

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15,032

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15,968

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20,064

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106,080

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15,968

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15,984

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15,456

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60,160

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29,280

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28,784

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19,568

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112,240

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31,480

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16,096

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51,920

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11,168

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80,600

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39,624

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12,400

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12,912

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40,544

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

21,176

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14,536

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12,496

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84,688

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59,272

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4699.1000

571,584

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19,600

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20,120

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

490,176

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub.dll

15.0.4701.1000

59,144

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

149,640

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

47,752

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

41,584

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.irm.pdfprotector.dll

15.0.4454.1000

24,688

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

15.0.4599.1000

1,133,800

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34,984

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4699.1000

1,152,168

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4599.1000

320,184

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403,048

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194,240

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57,536

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28,352

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24,776

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76,504

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35,040

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.dll

15.0.4661.1000

2,672,808

18-Feb-2015

07:17

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

不适用

12,664

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4561.1000

155,336

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4561.1000

264,928

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4699.1000

786,616

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4701.1000

880,320

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4677.1000

176,848

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

不适用

90,792

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4679.1000

225,984

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4679.1000

199,352

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4693.1000

1,551,552

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4699.1000

15,425,208

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

1,232,064

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4679.1000

80,056

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4639.1000

958,672

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4693.1000

499,392

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.portability.dll

15.0.4541.1000

16,064

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4639.1000

299,712

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4695.1000

836,800

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4695.1000

39,616

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

15.0.4687.1000

215,240

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4683.1000

785,112

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4693.1000

3,160,768

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

不适用

14,812

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375,896

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249,064

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140,920

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4673.1000

691,904

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4673.1000

131,264

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278,216

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4699.1000

2,551,000

18-Feb-2015

07:17

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193,728

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57,536

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28,352

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220,896

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4677.1000

176,840

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145,104

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53,848

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21,088

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14,432

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15,984

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13,936

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15,472

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16,992

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20,592

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14,944

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19,040

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21,600

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19,552

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20,080

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12,896

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12,384

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18,016

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80,600

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760,512

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989,904

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15,640

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51,968

17-Feb-2015

07:33

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16,992

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18,032

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13,920

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20,064

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13,936

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18,544

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26,840

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4701.1000

26,336

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26,864

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61,600

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61,608

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

17,600

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

15.0.4687.1000

63,672

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

15.0.4687.1000

63,672

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4687.1000

62,160

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

71,320

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71,336

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145,104

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4567.1000

144,088

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4567.1000

144,104

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4454.1000

154,208

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4448.1000

225,392

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4683.1000

6,054,576

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4561.1000

1,250,528

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

66,728

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4569.1000

196,296

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4699.1000

4,845,752

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

52,896

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4454.1000

163,424

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

19,592

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34,536

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445,120

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34,984

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125,672

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4631.1000

1,340,600

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22,624

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24,630,368

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19,040

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19,056

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14,960

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23,648

17-Feb-2015

07:30

Microsoftajax.js

不适用

99,358

17-Feb-2015

07:32

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23,712

17-Feb-2015

07:33

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830,112

17-Feb-2015

07:33

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2,902,680

17-Feb-2015

07:33

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375,448

17-Feb-2015

07:33

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39,576

17-Feb-2015

07:33

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300,184

17-Feb-2015

07:33

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8,016

17-Feb-2015

07:33

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80,896

17-Feb-2015

07:33

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86,872

17-Feb-2015

07:33

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583,832

17-Feb-2015

07:33

Mmsmads.dll

4.0.2450.51

523,416

17-Feb-2015

07:33

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495,768

17-Feb-2015

07:33

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473,752

17-Feb-2015

07:33

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84,632

17-Feb-2015

07:33

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529,560

17-Feb-2015

07:33

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428,184

17-Feb-2015

07:33

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22,864

17-Feb-2015

07:33

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177,488

17-Feb-2015

07:33

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3,052,696

17-Feb-2015

07:33

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165,016

17-Feb-2015

07:33

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39,584

17-Feb-2015

07:33

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954,008

17-Feb-2015

07:33

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199,328

17-Feb-2015

07:33

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231,064

17-Feb-2015

07:33

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150,680

17-Feb-2015

07:33

Modwrkflip.aspx

不适用

2,335

17-Feb-2015

07:30

Modwrkflip.aspx

不适用

2,344

17-Feb-2015

07:30

Morecolorsdialog.aspx

不适用

6,416

17-Feb-2015

07:32

Morecolorsdialog.aspx.js

不适用

1,431

17-Feb-2015

07:32

Msdym7.dll

15.0.4699.1000

948,896

17-Feb-2015

07:30

Msdym7.lex

15.0.4693.1000

425,984

17-Feb-2015

07:30

Msgfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

40,040

17-Feb-2015

07:30

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

17-Feb-2015

07:30

Mshy3hu.lex

不适用

933,579

17-Feb-2015

07:30

Mshy7bg.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7ct.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7cz.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7da.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7el.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7en.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7es.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7et.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7eu.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7fi.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7fr.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7ge.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7gl.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7hr.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7it.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7lt.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7lv.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7nb.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7nl.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7no.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7pb.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7pl.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7pt.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7ro.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7ru.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7sk.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7sl.dll

15.0.4699.1000

225,488

17-Feb-2015

07:30

Mshy7srm.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7sro.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7sw.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7tr.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Mshy7uk.dll

15.0.4699.1000

225,480

17-Feb-2015

07:30

Msores.dll

15.0.4697.1000

81,238,200

17-Feb-2015

07:30

Msoserver.dll

15.0.4701.1000

25,352,376

17-Feb-2015

07:30

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1,522,880

17-Feb-2015

07:30

Msscpi.dll

15.0.4681.1000

563,384

17-Feb-2015

07:31

Mssdmn.exe

15.0.4681.1000

743,608

17-Feb-2015

07:31

Mssearch.exe

15.0.4681.1000

523,968

17-Feb-2015

07:31

Msslad.dll

15.0.4681.1000

435,392

17-Feb-2015

07:31

Msspell7.dll

15.0.4699.1000

916,680

17-Feb-2015

07:30

Mssph.dll

15.0.4681.1000

1,363,648

17-Feb-2015

07:31

Mssrch.dll

15.0.4681.1000

3,131,064

17-Feb-2015

07:31

Mstr4tsc.dll

15.0.4665.1000

109,232

17-Feb-2015

07:31

Mswb7.dll

15.0.4699.1000

396,504

17-Feb-2015

07:30

Mswb70011.dll

15.0.4699.1000

1,067,736

17-Feb-2015

07:30

Mswb7001e.dll

15.0.4699.1000

1,067,744

17-Feb-2015

07:30

Mswb70404.dll

15.0.4699.1000

1,067,744

17-Feb-2015

07:30

Mswb70804.dll

15.0.4699.1000

1,067,744

17-Feb-2015

07:30

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166,560

17-Feb-2015

07:33

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101,016

17-Feb-2015

07:33

Mydocs.debug.js

不适用

47,308

17-Feb-2015

07:31

Mydocs.js

不适用

22,757

17-Feb-2015

07:31

Mydocviewpage.aspx

不适用

6,060

17-Feb-2015

07:33

Mylinks.debug.js

不适用

4,508

17-Feb-2015

07:31

Mylinks.js

不适用

1,603

17-Feb-2015

07:31

Mysite.master

不适用

22,012

17-Feb-2015

07:33

Mysite15.master

不适用

33,557

17-Feb-2015

07:33

Mysiterecommendations.debug.js

不适用

51,228

17-Feb-2015

07:31

Mysiterecommendations.js

不适用

26,559

17-Feb-2015

07:31

Mysitetopnavigation.ascx

不适用

5,386

17-Feb-2015

07:33

Navigation.aspx

不适用

11,800

17-Feb-2015

07:32

Navigation.aspx.js

不适用

8,381

17-Feb-2015

07:32

Newdocset.aspx

不适用

3,250

17-Feb-2015

07:30

Newform.aspx

不适用

4,276

17-Feb-2015

07:30

Newform.aspx

不适用

4,316

17-Feb-2015

07:31

Newform.aspx

不适用

14,048

17-Feb-2015

07:30

Newimagerenditionsettings.aspx

不适用

10,613

17-Feb-2015

07:32

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

不适用

14,330

17-Feb-2015

07:33

Newtabledialog.aspx

不适用

9,310

17-Feb-2015

07:32

Newtabledialog.aspx.js

不适用

10,023

17-Feb-2015

07:32

Newtranslationmanagement.aspx

不适用

63,501

17-Feb-2015

07:30

Newtranslationmanagement.aspx

不适用

63,960

17-Feb-2015

07:30

Nightandday.master

不适用

23,551

17-Feb-2015

07:32

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7,868,056

17-Feb-2015

07:30

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1,048,224

17-Feb-2015

07:30

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2,571,944

17-Feb-2015

07:30

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3,680,424

17-Feb-2015

07:30

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

6,443,768

17-Feb-2015

07:30

Nl7models0009.dll

15.0.4699.1000

5,707,504

17-Feb-2015

07:30

Nl7models000a.dll

15.0.4673.1000

6,150,392

17-Feb-2015

07:30

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

5,657,328

17-Feb-2015

07:30

Nlhtml.dll_0002.x64

15.0.4693.1000

187,560

17-Feb-2015

07:30

Nocrawlsettings.aspx

不适用

8,391

17-Feb-2015

07:32

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42,112

17-Feb-2015

07:30

Noderunner.exe.config

不适用

4,547

17-Feb-2015

07:31

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121,520

17-Feb-2015

07:33

Noteswebservice.dll.oss.x86

15.0.4691.1000

990,904

17-Feb-2015

07:31

Ntma.dll

4.0.2450.51

55,952

17-Feb-2015

07:33

Oartodfserver.dll

15.0.4699.1000

3,831,472

17-Feb-2015

07:30

Oartserver.dll

15.0.4701.1000

21,636,792

17-Feb-2015

07:30

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12,968

17-Feb-2015

07:33

Objects_storedprocedures.moss.sql

不适用

386,449

17-Feb-2015

07:33

Objectschema_storedprocedures.sql

不适用

77,710

17-Feb-2015

07:33

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207,520

17-Feb-2015

07:33

Odffilt.dll.x64

15.0.4701.1000

965,336

17-Feb-2015

07:30

Offfilt.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

326,224

17-Feb-2015

07:30

Offfiltx.dll.x64

15.0.4701.1000

1,180,368

17-Feb-2015

07:30

Office.odf

15.0.4627.1000

5,241,000

17-Feb-2015

07:30

Officeserveradmin.resx

不适用

15,195

17-Feb-2015

07:30

Offxml.dll

15.0.4699.1000

184,496

17-Feb-2015

07:30

Oldialog.js

不适用

41,426

17-Feb-2015

07:32

Onifiltr.dll.x64

15.0.4701.1000

2,160,816

17-Feb-2015

07:30

Operations.dll

4.0.2450.51

76,448

17-Feb-2015

07:33

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

278,712

17-Feb-2015

07:30

Osrv.resx

不适用

8,765

17-Feb-2015

07:30

Osrvcore.resx

不适用

33,936

17-Feb-2015

07:30

Osssearchresults.aspx

不适用

2,819

17-Feb-2015

07:31

Osssearchresults.aspx

不适用

9,846

17-Feb-2015

07:31

Page_model.js

不适用

51,127

17-Feb-2015

07:32

Pagebgimagedialog.aspx

不适用

7,887

17-Feb-2015

07:32

Pagebgimagedialog.aspx.js

不适用

2,181

17-Feb-2015

07:32

Pagefromdoclayout.aspx

不适用

3,592

17-Feb-2015

07:32

Pageproperties.aspx

不适用

18,953

17-Feb-2015

07:32

Pageproperties.aspx.js

不适用

4,410

17-Feb-2015

07:32

Pagetemplateproperties.aspx

不适用

11,634

17-Feb-2015

07:32

Pagetemplateproperties.aspx.js

不适用

2,022

17-Feb-2015

07:32

Pagingcontrol.js

不适用

7,720

17-Feb-2015

07:32

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26,720

17-Feb-2015

07:30

Paypalcontroldialog.aspx

不适用

5,942

17-Feb-2015

07:32

Paypalcontroldialog.aspx.js

不适用

7,616

17-Feb-2015

07:32

Peoplesearchresults.aspx

不适用

3,945

17-Feb-2015

07:31

Photoupload.js

不适用

2,573

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.antixsslibrary.config

不适用

584

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12,440

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.config

不适用

611

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,496

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.config

不适用

594

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4420.1017

12,480

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.config

不适用

599

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.config

不适用

604

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

12,480

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.config

不适用

619

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

13,040

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.config

不适用

609

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

12,488

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.config

不适用

606

17-Feb-2015

07:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4420.1017

12,480

17-Feb-2015

07:32

Policy.aspx

不适用

9,048

17-Feb-2015

07:30

Policyconfig.aspx

不适用

10,146

17-Feb-2015

07:30

Policycts.aspx

不适用

12,028

17-Feb-2015

07:30

Policylist.aspx

不适用

6,222

17-Feb-2015

07:30

Policylist.aspx

不适用

6,342

17-Feb-2015

07:30

Portal.debug.js

不适用

57,762

17-Feb-2015

07:31

Portal.js

不适用

23,152

17-Feb-2015

07:31

Portal.js

不适用

33,151

17-Feb-2015

07:31

Portaluiconfigurations.sql

不适用

24,857

17-Feb-2015

07:33

Preview.dll

4.0.2450.51

318,104

17-Feb-2015

07:33

Previewwithstatus.aspx

不适用

10,057

17-Feb-2015

07:32

Prm0003.bin

15.0.4693.1000

15,891,968

17-Feb-2015

07:30

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

17,183,744

17-Feb-2015

07:30

Prm0007.bin

15.0.4661.1000

21,399,552

17-Feb-2015

07:30

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

15,619,584

17-Feb-2015

07:30

Prm0009.bin

15.0.4699.1000

10,847,744

17-Feb-2015

07:30

Prm000a.bin

15.0.4673.1000

13,682,176

17-Feb-2015

07:30

Prm000c.bin

15.0.4665.1000

12,487,680

17-Feb-2015

07:30

Prm0019.bin

15.0.4675.1000

24,393,216

17-Feb-2015

07:30

Prm0025.bin

15.0.4569.1000

11,377,664

17-Feb-2015

07:30

Profilebrowserscriptres.resx

不适用

49,846

17-Feb-2015

07:33

Profilesrp.sql

不适用

1,183,305

17-Feb-2015

07:33

Profilup.sql

不适用

837,644

17-Feb-2015

07:33

Profmngr.aspx

不适用

3,383

17-Feb-2015

07:33

Profmngr.aspx

不适用

3,395

17-Feb-2015

07:33

Projectpage.aspx

不适用

6,218

17-Feb-2015

07:32

Projectpolicies.aspx

不适用

7,053

17-Feb-2015

07:30

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.51

416,424

17-Feb-2015

07:33

Pubfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

37,976

17-Feb-2015

07:30

Publicsitetemplates.ascx

不适用

1,711

17-Feb-2015

07:32

Query.dll

15.0.4681.1000

377,016

17-Feb-2015

07:31

Querybuilder.aspx

不适用

68,668

17-Feb-2015

07:31

Queryprocessingcomponent

不适用

5,216

17-Feb-2015

07:31

Queryruleaddusersegment.aspx

不适用

12,751

17-Feb-2015

07:31

Queryruleaddusersegment.aspx

不适用

12,756

17-Feb-2015

07:31

Queryruleaddusersegment.aspx

不适用

13,373

17-Feb-2015

07:31

Quickshare.aspx

不适用

10,674

17-Feb-2015

07:32

Ratings.js

不适用

18,397

17-Feb-2015

07:32

Rcconsole.aspx

不适用

8,008

17-Feb-2015

07:30

Recordsribbon.ascx

不适用

366

17-Feb-2015

07:30

Refinementconfigurationdialog.aspx

不适用

34,128

17-Feb-2015

07:31

Releasehold.aspx

不适用

3,701

17-Feb-2015

07:30

Repair.aspx

不适用

3,259

17-Feb-2015

07:31

Repair.aspx

不适用

3,473

17-Feb-2015

07:32

Repair.aspx

不适用

3,508

17-Feb-2015

07:32

Reportcenterlayout.aspx

不适用

6,158

17-Feb-2015

07:32

Reporting.aspx

不适用

8,943

17-Feb-2015

07:30

Reporting.aspx

不适用

9,015

17-Feb-2015

07:30

Reportsanddataresults.aspx

不适用

3,945

17-Feb-2015

07:31

Resetpublicsitedialog.aspx

不适用

3,092

17-Feb-2015

07:32

Resource.js

不适用

3,723

17-Feb-2015

07:32

Retentionsettings.ascx

不适用

10,858

17-Feb-2015

07:30

Retentionsettings.ascx

不适用

10,993

17-Feb-2015

07:30

Retentionstagesettings.aspx

不适用

25,676

17-Feb-2015

07:30

Retentionstagesettings.aspx

不适用

25,832

17-Feb-2015

07:30

Ribbon.ascx

不适用

12,858

17-Feb-2015

07:32

Ribbonmainmenu.ascx

不适用

5,357

17-Feb-2015

07:32

Riched20.dll

15.0.4693.1000

2,226,848

17-Feb-2015

07:30

Richtextarea.ascx

不适用

2,784

17-Feb-2015

07:32

Richtextarea.js

不适用

10,717

17-Feb-2015

07:32

Rolluppage.aspx

不适用

5,039

17-Feb-2015

07:32

Rootmasterdesigntime.aspx

不适用

3,720

17-Feb-2015

07:32

Routermessage.aspx

不适用

6,271

17-Feb-2015

07:30

Rpthist.aspx

不适用

3,193

17-Feb-2015

07:32

Rulerctrl.dll

4.0.2450.51

47,768

17-Feb-2015

07:33

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

17-Feb-2015

07:30

Scope.aspx

不适用

11,760

17-Feb-2015

07:31

Scopedisplaygroup.aspx

不适用

11,044

17-Feb-2015

07:31

Scriptforwebtaggingui.js

不适用

130,990

17-Feb-2015

07:32

Scsummpg.aspx

不适用

2,751

17-Feb-2015

07:32

Search.analyticsrecommendation.debug.js

不适用

16,290

17-Feb-2015

07:31

Search.analyticsrecommendation.js

不适用

8,563

17-Feb-2015

07:31

Search.clientcontrols.debug.js

不适用

356,374

17-Feb-2015

07:31

Search.clientcontrols.js

不适用

192,820

17-Feb-2015

07:31

Search.configuration.debug.js

不适用

216,666

17-Feb-2015

07:31

Search.configuration.js

不适用

153,635

17-Feb-2015

07:31

Search.facetednavigationtab.debug.js

不适用

46,812

17-Feb-2015

07:31

Search.js

不适用

36,220

17-Feb-2015

07:31

Search.refinementconfiguration.debug.js

不适用

15,442

17-Feb-2015

07:31

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

不适用

119,748

17-Feb-2015

07:31

Search.taxonomyrefinement.debug.js

不适用

8,604

17-Feb-2015

07:31

Searchandaddtohold.aspx

不适用

18,775

17-Feb-2015

07:30

Searchresults.aspx

不适用

3,945

17-Feb-2015

07:31

Searchui.debug.js

不适用

115,192

17-Feb-2015

07:31

Searchui.js

不适用

50,522

17-Feb-2015

07:31

Securestoredb.sql

不适用

175,452

17-Feb-2015

07:31

Services.ashx

不适用

106

17-Feb-2015

07:32

Setup.exe

15.0.4701.1000

1,068,736

17-Feb-2015

07:30

Silverlight.js

不适用

7,680

17-Feb-2015

07:32

Silverlightslideshowcontrol.xap

不适用

198,184

17-Feb-2015

07:32

Silverlightsupport.js

不适用

15,210

17-Feb-2015

07:32

Sitedesigntoolbar.ascx

不适用

8,389

17-Feb-2015

07:32

Sitedirectorysettings.aspx

不适用

9,658

17-Feb-2015

07:32

Siteinformationcontroldialog.aspx

不适用

5,312

17-Feb-2015

07:32

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

不适用

3,934

17-Feb-2015

07:32

Sitemanager.aspx

不适用

33,310

17-Feb-2015

07:32

Sitenavigationsettings.aspx

不适用

8,649

17-Feb-2015

07:32

Sizedialog.aspx

不适用

5,622

17-Feb-2015

07:32

Sizedialog.aspx.js

不适用

2,817

17-Feb-2015

07:32

Slideshowcontroldialog2.aspx

不适用

13,900

17-Feb-2015

07:32

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

不适用

36,449

17-Feb-2015

07:32

Socialdata.js

不适用

12,040

17-Feb-2015

07:33

Socialsrp.sql

不适用

227,968

17-Feb-2015

07:33

Socialup.sql

不适用

200,960

17-Feb-2015

07:33

Sp.documentmanagement.debug.js

不适用

23,319

17-Feb-2015

07:30

Sp.documentmanagement.js

不适用

13,980

17-Feb-2015

07:30

Sp.policy.debug.js

不适用

13,335

17-Feb-2015

07:30

Sp.publishing.debug.js

不适用

113,882

17-Feb-2015

07:32

Sp.search.apps.debug.js

不适用

7,600

17-Feb-2015

07:31

Sp.search.apps.js

不适用

7,600

17-Feb-2015

07:31

Sp.search.debug.js

不适用

114,835

17-Feb-2015

07:31

Sp.search.js

不适用

65,269

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

不适用

11,303

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

不适用

2,769

17-Feb-2015

07:33

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

不适用

6,304

17-Feb-2015

07:33

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

不适用

37,353

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

不适用

5,923

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

不适用

2,330

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.microfeed.debug.js

不适用

373,020

17-Feb-2015

07:33

Sp.ui.microfeed.js

不适用

217,968

17-Feb-2015

07:33

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

不适用

84,299

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.mysitecommon.js

不适用

46,127

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

不适用

5,366

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.mysitenavigation.js

不适用

3,386

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

不适用

12,426

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.people.debug.js

不适用

86,466

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.people.js

不适用

59,540

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.promotedsites.debug.js

不适用

23,198

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.promotedsites.js

不适用

14,099

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

不适用

135,451

17-Feb-2015

07:32

Sp.ui.pub.ribbon.js

不适用

80,057

17-Feb-2015

07:32

Sp.ui.reputation.debug.js

不适用

40,089

17-Feb-2015

07:32

Sp.ui.reputation.js

不适用

24,873

17-Feb-2015

07:32

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

不适用

63,694

17-Feb-2015

07:32

Sp.ui.rte.publishing.js

不适用

44,063

17-Feb-2015

07:32

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

不适用

9,236

17-Feb-2015

07:31

Sp.ui.sssvcadminpages.js

不适用

7,644

17-Feb-2015

07:31

Sp.userprofiles.debug.js

不适用

140,581

17-Feb-2015

07:30

Sp.userprofiles.js

不适用

140,575

17-Feb-2015

07:30

Sp.workmanagement.debug.js

不适用

191,029

17-Feb-2015

07:32

Spenterprisesearch.types.ps1xml

不适用

13,016

17-Feb-2015

07:31

Sps.resx

不适用

100,345

17-Feb-2015

07:31

Sps_themedforegroundimages.css

不适用

13,003

17-Feb-2015

07:32

Spsapishim.generated.debug.js

不适用

3,358

17-Feb-2015

07:31

Spscore.resx

不适用

145,726

17-Feb-2015

07:31

Spssharedapi.generated.debug.js

不适用

3,547

17-Feb-2015

07:31

Spx.expresssite.js

不适用

19,822

17-Feb-2015

07:32

Spx.importitems.debug.js

不适用

50,532

17-Feb-2015

07:32

Spx.importitems.js

不适用

40,650

17-Feb-2015

07:32

Spx.quickshare.debug.js

不适用

31,998

17-Feb-2015

07:32

Spx.quickshare.js

不适用

28,220

17-Feb-2015

07:32

Spx.resx

不适用

25,630

17-Feb-2015

07:32

Spx.ui.addgallery.js

不适用

2,825

17-Feb-2015

07:32

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

不适用

43,570

17-Feb-2015

07:32

Spx.ui.commonwebparts.js

不适用

34,683

17-Feb-2015

07:32

Spxclient.resx

不适用

7,607

17-Feb-2015

07:32

Srch.resources.resx

不适用

80,744

17-Feb-2015

07:31

Sspadmin.master

不适用

22,150

17-Feb-2015

07:30

Stocklistcontroldialog.aspx

不适用

7,660

17-Feb-2015

07:32

Stocklistcontroldialog.aspx.js

不适用

9,887

17-Feb-2015

07:32

Storedprocedures.sql

不适用

118,557

17-Feb-2015

07:33

Svrexport.exe

4.0.2450.51

35,480

17-Feb-2015

07:33

Svrsetup.dll

15.0.4701.1000

10,137,248

17-Feb-2015

07:30

Sync_synchronizationrules.sql

不适用

2,578

17-Feb-2015

07:33

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.51

233,120

17-Feb-2015

07:33

T11.jpg

不适用

1,354

17-Feb-2015

07:32

T11_1.jpg

不适用

464

17-Feb-2015

07:32

T11_2.jpg

不适用

486

17-Feb-2015

07:32

T11_3.jpg

不适用

731

17-Feb-2015

07:32

T12.jpg

不适用

3,608

17-Feb-2015

07:32

T12_1.jpg

不适用

454

17-Feb-2015

07:32

T12_2.jpg

不适用

410

17-Feb-2015

07:32

T12_3.jpg

不适用

440

17-Feb-2015

07:32

T13.jpg

不适用

377

17-Feb-2015

07:32

T13_1.jpg

不适用

377

17-Feb-2015

07:32

T13_2.jpg

不适用

412

17-Feb-2015

07:32

T13_3.jpg

不适用

414

17-Feb-2015

07:32

T13_4.jpg

不适用

416

17-Feb-2015

07:32

T13_5.jpg

不适用

403

17-Feb-2015

07:32

T13_6.jpg

不适用

453

17-Feb-2015

07:32

T14.jpg

不适用

1,896

17-Feb-2015

07:32

T14_1.jpg

不适用

442

17-Feb-2015

07:32

T14_2.jpg

不适用

2,038

17-Feb-2015

07:32

T14_3.jpg

不适用

295

17-Feb-2015

07:32

T14_4.jpg

不适用

1,022

17-Feb-2015

07:32

T14_5.jpg

不适用

703

17-Feb-2015

07:32

T25.jpg

不适用

19,470

17-Feb-2015

07:32

T25_1.jpg

不适用

301

17-Feb-2015

07:32

T25_2.jpg

不适用

314

17-Feb-2015

07:32

T25_3.jpg

不适用

301

17-Feb-2015

07:32

T25_4.jpg

不适用

502

17-Feb-2015

07:32

T25_5.jpg

不适用

301

17-Feb-2015

07:32

T25_6.jpg

不适用

315

17-Feb-2015

07:32

T26.jpg