Artikel ID: 890830 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Het Microsoft Windows Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software helpt u schadelijke software te verwijderen van computers met Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 of Windows XP. 

Microsoft geeft elke maand een nieuwe versie van het Microsoft Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software (Malicious Software Removal Tool) uit. Nadat u het hulpprogramma hebt gedownload, wordt het hulpprogramma één keer uitgevoerd om te controleren of de computer is geïnfecteerd met specifieke, gangbare schadelijke software (waaronder Blaster, Sasser en Mydoom). Het hulpprogramma helpt bij het verwijderen van eventueel gevonden infecties.

Dit artikel bevat informatie over het verschil tussen dit hulpprogramma en een antivirusproduct. Hier wordt beschreven hoe u het hulpprogramma kunt downloaden en uitvoeren, en wat er gebeurt wanneer het hulpprogramma schadelijke software op uw computer aantreft. Het gedeelte voor geavanceerde gebruikers bevat informatie voor de IT-beheerder en aanvullende informatie over het beheer en gebruik van het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking In overeenstemming met het Support Lifecycle-beleid van Microsoft wordt na 13 juli 2010 het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software niet meer aangeboden of ondersteund voor computers met Windows 2000. Deze datum komt overeen met het einde van de uitgebreide ondersteuningsfase voor Windows 2000. Ga naar de volgende website voor meer informatie over het Support Lifecycle-beleid: Microsoft Support Lifecycle.

Meer informatie

Het verschil tussen het Microsoft Hulpprogramma voor het verwijderen van schadelijke software en een antivirusproduct

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Het Microsoft Hulpprogramma voor het verwijderen van schadelijke software is geen vervanging van een antivirusproduct. Het is uitsluitend een verwijderingsprogramma dat u na een infectie kunt gebruiken. We raden u daarom ten zeerste aan een up-to-date antivirusproduct te installeren en te gebruiken.

Het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software verschilt in drie belangrijke opzichten van een antivirusproduct:
 • Het hulpprogramma verwijdert alleen schadelijke software van een reeds geïnfecteerde computer. Antivirusproducten blokkeren de uitvoering van schadelijke software op een computer. Het is uiteraard beter te voorkomen dat schadelijke software wordt uitgevoerd op een computer, dan dat deze na een infectie wordt verwijderd.
 • Met het hulpprogramma kunt u alleen specifieke, bekende schadelijke software verwijderen. Specifieke, bekende schadelijke software is slechts een klein gedeelte van de schadelijke software die tegenwoordig wordt verspreid.
 • Het hulpprogramma is gericht op het detecteren en verwijderen van actieve schadelijke software. Actieve schadelijke software is schadelijke software die op dat moment op de computer wordt uitgevoerd. Het programma kan geen schadelijke software verwijderen die niet wordt uitgevoerd. Een antivirusproduct kan dat echter wel.
Ga naar de website Microsoft Beveiligingscentrum voor meer informatie over het beveiligen van uw computer.


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking Het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software is alleen bedoeld voor het detecteren en verwijderen van schadelijke software, zoals virussen, wormen en Trojaanse paarden. Hiermee wordt geen spyware verwijderd. Met Microsoft Security Essentials kunt u spyware echter wel detecteren en verwijderen.
klik hier om Microsoft Security Essentials te downloaden
U hoeft uw antivirusprogramma niet uit te schakelen of te verwijderen wanneer u het Microsoft-hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software installeert. Als uw antivirusprogramma echter wordt uitgevoerd op een computer die besmet is met bekende schadelijke software, kan deze software door het antivirusprogramma worden gedetecteerd, waardoor het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software mogelijk niet in staat is om die software te verwijderen. In dat geval kunt u uw antivirusprogramma gebruiken om de schadelijke infectie te verwijderen.

Omdat het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software geen virus of worm bevat, zal het verwijderingsprogramma alleen het antivirusprogramma niet activeren. Als schadelijke software de computer echter heeft besmet voordat een bijgewerkt antivirusprogramma is geïnstalleerd, is het mogelijk dat uw antivirusprogramma deze schadelijke software pas detecteert wanneer het hulpprogramma die software probeert te verwijderen.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Het Microsoft Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software downloaden en uitvoeren

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
U kunt het Microsoft Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software downloaden en uitvoeren op een computer met Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 of Windows XP.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking U kunt het hulpprogramma niet downloaden en uitvoeren als u werkt met Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition of Microsoft Windows NT 4.0.

De eenvoudigste manier om het hulpprogramma te downloaden en uit te voeren is door Automatische updates in te schakelen. Door Automatische updates in te schakelen, ontvangt u het hulpprogramma elke maandelijks. Als Automatische updates is ingeschakeld, hebt u al maandelijks nieuwe versies van dit hulpprogramma ontvangen. Het hulpprogramma wordt in de stille modus uitgevoerd, tenzij een infectie wordt gevonden. Als u geen melding van een infectie ontvangt, is er geen schadelijke software gevonden die uw aandacht vereist.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking Als op uw computer Windows XP Service Pack 2 (SP2) wordt uitgevoerd, is Automatische updates standaard ingeschakeld.

Weet u niet zeker of Automatische updates is ingeschakeld? Ga als volgt te werk om vast te stellen of Automatische updates is ingeschakeld: Schakel Automatische updates in. Als u Automatische updates door ons wilt laten inschakelen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft om Automatische updates zelf in te schakelen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Automatische updates inschakelenAutomatische updates uitschakelen
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische herstelbewerking werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Dit probleem zelf oplossen

Als u Automatische updates zelf wilt inschakelen, voert u de stappen in de volgende tabel uit voor het besturingssysteem dat u gebruikt:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Als op de computer het volgende besturingssysteem wordt uitgevoerdVolg hiertoe de volgende stappen:
Windows 7
 1. Klik op Start
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  knop Start
  , wijs Alle programma's aan en klik op Windows Update.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen wijzigen.
 3. Schakel het selectievakje Updates automatisch installeren (aanbevolen) in.
 4. Schakel onder Aanbevolen updates het selectievakje Aanbevolen updates op dezelfde manier ontvangen als belangrijke updates in en klik op OK. Als u naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging wordt gevraagd, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking. Ga naar stap 3.
Windows Vista
 1. Klik op Start
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  knop Start
  , wijs Alle programma's aan en klik op Windows Update.
 2. Klik in het linkerdeelvenster op Instellingen wijzigen.
 3. Schakel het selectievakje Updates automatisch installeren (aanbevolen) in.
 4. Schakel onder Aanbevolen updates het selectievakje Aanbevolen updates opnemen wanneer updates worden gemeld, gedownload en geïnstalleerd in en klik op OK. Als u naar een beheerderswachtwoord of om bevestiging wordt gevraagd, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking. Ga naar stap 3.
Windows XP of Windows Server 2003
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm en Prestaties en onderhoud.
 2. Klik op Systeem. Het dialoogvenster Systeemeigenschappen wordt weergegeven.
 3. Schakel op het tabblad Automatische updates het selectievakje Automatische (aanbevolen) in en klik op OK.

Video: Automatische updates voor Windows 7 inschakelen


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets video1
uuid=beba3f86-dff1-4b23-baaa-d94f400b2d1f
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets video2


Download het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software. U moet de gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft accepteren. De gebruiksvoorwaarden verschijnen alleen de eerste keer dat u Automatische updates gebruikt.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking Wanneer u de eenmalige licentievoorwaarden hebt geaccepteerd, kunt u toekomstige versies van het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software ontvangen zonder dat u op de computer bent aangemeld als beheerder.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Wanneer met het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software schadelijke software wordt gedetecteerd

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software wordt in de stille modus uitgevoerd. Als er schadelijke software op de computer wordt gevonden, wordt een tekstballon in het systeemvak weergegeven om dit te melden wanneer u zich de volgende keer bij uw computer aanmeldt als beheerder.

Een volledige scan uitvoeren

Als met het hulpprogramma schadelijke software wordt aangetroffen, kan u worden gevraagd een volledige scan uit te voeren. Dit wordt sterk aanbevolen. Bij een volledige scan wordt de computer eerst snel en vervolgens volledig gescand, ongeacht of er schadelijke software is aangetroffen tijdens de snelle scan. Een dergelijke scan kan enkele uren duren omdat alle vaste en verwisselbare schijven worden gecontroleerd. Toegewezen netwerkstations worden echter niet gescand.

Schadelijke bestanden

Als gebruikersbestanden op uw computer zijn gewijzigd (of geïnfecteerd) door schadelijke software, wordt u gevraagd de schadelijke software uit die bestanden te verwijderen. Als de schadelijke software uw browserinstellingen heeft gewijzigd, wordt mogelijk in plaats van uw normale startpagina automatisch een pagina met instructies voor het herstellen van deze instellingen weergegeven.

U kunt alleen specifieke bestanden of alle gevonden geïnfecteerde bestanden opschonen. Let wel: tijdens dit proces kunnen gegevens verloren gaan. Bovendien is het niet altijd mogelijk alle bestanden in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

Het is mogelijk dat u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten of handmatige stappen uit te voeren om het verwijderen van bepaalde schadelijke software te voltooien. Als u de infectie volledig wilt verwijderen, moet u een up-to-date antivirusproduct gebruiken.

Infectiegegevens rapporteren bij Microsoft

Het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software verzendt basisinformatie naar Microsoft als het hulpprogramma schadelijke software heeft gedetecteerd of een fout heeft aantroffen. Deze informatie wordt gebruikt om de invloed van virussen te volgen. Bij dit rapport worden geen persoonlijke gegevens over u of uw computer verzonden.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software verwijderen

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software maakt geen gebruik van een installatieprogramma. Normaal gesproken wordt met het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software een tijdelijke map met een willekeurige naam gemaakt op het hoofdstation van de computer wanneer u het hulpprogramma uitvoert. Deze map bevat meerdere bestanden, waaronder het bestand Mrtstub.exe. In de meeste gevallen wordt deze map automatisch verwijderd nadat de uitvoering van het hulpprogramma is voltooid of nadat de computer opnieuw is opgestart. Deze map wordt echter niet altijd automatisch verwijderd. In die gevallen kunt u deze map handmatig verwijderen zonder dat dit de computer nadelig beïnvloedt.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Ondersteuning krijgen

Uw Windows-computer beter beveiligen tegen virussen en malware: Virus en beveiligingssupport center
Beveiligingsoplossingen voor IT-professionals: TechNet Oplossingen voor beveiligingsproblemen en ondersteuning
Hulp bij het installeren van updates: Ondersteuning voor Microsoft Update
Lokale ondersteuning voor uw land: Internationale ondersteuning.

Extra informatie voor ervaren gebruikers

Click here to show/hide solution

Eigenschappen

Artikel ID: 890830 - Laatste beoordeling: dinsdag 9 september 2014 - Wijziging: 132.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Trefwoorden: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent KB890830

Geef ons feedback