Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool จะช่วยเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบางโปรแกรมออกและป้องกันซอฟต์แวรือันตรายนี้จากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 890830 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool ช่วยเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ Windows XP

Microsoft ออกเครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกของ Microsoft รุ่นใหม่ทุกเดือน หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเครื่องมือ เครื่องมือนี้รันหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาการติดไวรัส โดยเฉพาะพบบ่อยและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (รวมทั้ง Blaster, Sasser และ Mydoom) และช่วยกำจัดการติดไวรัสที่พบ

บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างของเครื่องมือนี้กับผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส วิธีการดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือ และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องมือค้นหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่วนผู้ใช้ขั้นสูงประกอบด้วยข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบไอทีและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการ และเรียกใช้เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ Windows Malicious Software Removal Tool (MSRT) จะไม่ถูกเสนอให้หรือได้รับการสนับสนุนบนระบบที่ใช้ Windows 2000 หลังจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 โดยสอดคล้องกับนโยบาย Microsoft Support Lifecycle วันนี้ coincides กับจุดสิ้นสุดของระยะการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนวัฏจักร ไป วัฏจักรของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เว็บไซต์

วิธีการที่เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกของ Microsoft แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส

Click here to show/hide solution

วิธีการดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือการเอาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกของ Microsoft

Click here to show/hide solution

เมื่อ Malicious Software Removal Tool ตรวจหาซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

Click here to show/hide solution

วิธีการเอา Malicious Software Removal Tool ออก

Click here to show/hide solution

วิธีการได้รับการสนับสนุน

ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: โซลูชันไวรัสและศูนย์รักษาความปลอดภัย
โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT: การแก้ไขปัญหาความปลอดภัย TechNet และสนับสนุน
ความช่วยเหลือในการติดตั้งการปรับปรุง: การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Update
สนับสนุนท้องถิ่นตามประเทศของคุณ: สนับสนุนสากล.

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

Click here to show/hide solution

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 890830 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2557 - Revision: 52.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent kbmt KB890830 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:890830

ให้ข้อเสนอแนะ