Microsoft Windows Millennium Edition

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “How To” - Windows Millennium Edition

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “How To” - Windows Millennium Edition

  • วิธีการใช้การสนับสนุน Universal Serial Bus
    บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้การสนับสนุน Universal Serial Bus (USB) สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 หรือ Windows 95 เมื่อต้องการใช้การสนับสนุน USB ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีสภาวะต่อไปนี้ (มีการอธิบายถึงสภาวะต่างๆ...
  • วิธีติดตั้งหรือลบแบบอักษรใน Windows
    บทความนี้อธิบายวิธีเพิ่มและลบแบบอักษรใน Microsoft Windows หมายเหตุ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มหรือลบแบบอักษร เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณเข้าสู่ระบบ Windows...
  • ข้อมูลรีจิสทรีของ Windows สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
    อธิบายถึงรีจิสทรีของ Windows และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์สำหรับดาวน์โหลด - Windows Millennium Edition

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์สำหรับดาวน์โหลด - Windows Millennium Edition

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา - Windows Millennium Edition

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา - Windows Millennium Edition

ตรวจทานล่าสุด : 3 มิถุนายน 2552