Microsoft saugos d?mesiui: Microsoft Office fail? tikrinimas Office 2003, 2007 Office ir Office 2010: baland?io 12, 2011

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2501584 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Office fail? tikrinimas (OFV) yra apsaugos priemon?, kuri? buvo ?vesta Microsoft Office 2010. Office fail? tikrinimas patvirtinama, kad tam tikro dvejetainis failo atitinka programos l?kes?ius. Office fail? tikrinimas gali pad?ti u?kirsti keli? ne?inomas dvejetainio failo formatas i?puoli? prie? Microsoft Office 97-2003 failo format?.

Kai atidarote Microsoft Office 97-2003 dvejetaini? fail? (pvz., .doc) fail? lyginamas su dviej? komponent? schema. Jei fail? patvirtinim?, jums bus prane?ta, kad dokument? galima laikyti vengrams. Office 2003 ir 2007 Office sistema, j?s b?site ?sp?tas apie failo b?sen? ir gali nuspr?sti atsisakyti atidaryti fail? arba toliau atidaryti fail?.

Daugiau informacijos

Nor?dami pad?ti apsaugoti kompiuter? nuo rizikos, mes rekomenduojame, kad galite atidaryti failus, kuriuos gaunate kaip elektroninio pa?to prane?im? priedus, ypa? jei prane?imai netik?tai. Be to, atidaryti failus, galite gauti pried?, jei failai yra i? asmens, kuris yra nepa??stami.

?moni? klientams ? apsilankykite TechNet tinklalapyje:
Office fail? tikrinimas Office 2003 ir Office 2007

?diekite Office fail? tikrinimas

B?tinosios s?lygos

Nor?dami ?diegti Office fail? tikrinimas, turi tur?ti ?ias b?tinas s?lygas:
 • J?s privalote tur?ti Office 2003, 2007 Office sistemos, arba Office 2010 ?diegta.
 • Turite tur?ti visus rekomenduojamus naujinimus, visas Office programas. Nor?dami ?diegti visus rekomenduojamus naujinimus, apsilankykite Microsoft Update svetain?s:
  Microsoft Update
 • Turite ?diegti ?iuos architekt?ros atnaujinimus ? Microsoft Publisher prie? diegdami Office fail? tikrinimas:

?diekite Office fail? tikrinimas

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite Office fail? tikrinimas naujinimo paket? dabar.

I?leidimo data: Baland?io 12, 2011

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

?inomos problemos su Office fail? tikrinimas

 • Failus, kurie buvo sukurti Microsoft Excel 2.0, Microsoft Excel 3.0 arba Microsoft Excel 4.0 bus nepatikrint? naudodami Office fail? tikrinimas Office 2003.
 • Solver.xla bus nepatikrint? naudodami Office fail? tikrinimas Office 2003.
 • Kai ?klijuojate daug diagramos ar duomen? ? dokument? Office 2003, ?klijuoti funkcij? gali reik?ti daug laiko u?baigti o Office fail? tikrinimas bando patvirtinti nauji duomenys.
 • Atidaryti failus i? bendr?j? tinklo i?tekli?, kuri? daug diagramas arba duomen? u?truks atidaryti Office 2003.

  Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  2570623 Excel 2003 Office fail? tikrinimas (OFV) atidaromas darbaknyges l??iau tinkle

Numatytasis veikimas

Kai bandote atidaryti Word, Excel, PowerPoint, ar leid?jas 97-2003 failas, ir t? fail? nepavyksta Office fail? tikrinimas, jums bus parodytas toks ?sp?jimas:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Bandydamas atidaryti ?? fail? Office fail? tikrinimas aptiko problem?. Neatidar? gali b?ti pavojinga.


Pataisyti u? mane

Office 2010

Nor?dami atidaryti, kuri? tikrinimas, galite naudoti ?iuos Fix it sprendimus.
I?jungti redaguoti apsaugotas rodinys
Excel 2010

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50658
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


PowerPoint 2010

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50660
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Word 2010

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50662
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Leisti redaguoti saugom? nuomone
Excel 2010

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50659
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


PowerPoint 2010

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50661
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Word 2010

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50663
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Office 2003 ir 2007 Office sistemos

Nor?dami atidaryti, kuri? tikrinim? galite naudoti, taip sutvarkyti sprendimus.
I?jungti dokument? atidarymas
Excel 2003 ir 2007

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 50625
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Word 2003 ir 2007

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50646
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


PowerPoint 2003 ir 2007


?iai problemai
Microsoft Fix it 50648
Dokument? redagavimo
Excel 2003 ir 2007

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50645
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Word 2003 ir 2007

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50647
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


PowerPoint 2003 ir 2007

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
"Microsoft" taisyti 50649
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Leiskite taisyti pa?iam

Office 2010

Registro ?ra?us galite nustatyti rankiniu b?du naudodami ?ias vertes:
Vert?: DisableEditFromPV
Tipo: REG_DWORD
Numatytoji reik?m?: 0
Apra?ymas: Kada Office fail? patikr? nepavyksta
0 = Leisti redaguoti saugom? rodinyje.
1 = I?jungti redaguoti apsaugotas rodinys.
Prid?ti DisableEditFromPV REG_DWORD bet kur? arba visus ?i? registro subrak?i? i?jungti redaguoti apsaugotame rodinyje ra?omomis:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Security\FileValidation

Office 2003 ir 2007 Microsoft Office sistema

Registro ?ra?us galite nustatyti rankiniu b?du naudodami ?ias vertes:

Vert?: InvalidFileUIOptions
Tipo: REG_DWORD
Numatytoji reik?m?: 0
Apra?ymas: Kada Office fail? patikr? nepavyksta
0 = ?sp?ti, jei vartotojo failo nepavyko. Suteikia vartotojui galimyb? ?kelti fail? ar ne
1 = ?sp?ti, jei vartotojo failo nepavyko. Nenumatyta galimyb? ?kelti fail?.
2007 Microsoft Office sistema
Prid?ti InvalidFileUIOptions REG_DWORD bet kuriuos arba visus ?i? dalini? registro rakt?, Office fail? tikrinimas 2007 Microsoft Office sistema:

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileValidation
Office 2003
Prid?ti InvalidFileUIOptions REG_DWORD bet kuriuos arba visus ?i? dalini? registro rakt?, Office fail? tikrinimas Office 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileValidation

Savyb?s

Straipsnio ID: 2501584 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 27 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Excel Home and Student 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft PowerPoint Home and Student 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word Home and Student 2010
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003 su skaitmeniniu atvaizdavimu
 • Microsoft Office Word 2003
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2501584 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2501584

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com