วิธีการระบุรุ่นและระดับ Service Pack ของ Microsoft .NET Framework ที่ติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 318785 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้จะอธิบายวิธีการระบุรุ่นและระดับ Service Pack ของ Microsoft .NET Framework ที่ติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ข้อมูลรีจิสทรีด้านล่างนี้เพื่อระบุรุ่นและระดับ Service Pack ของ Microsoft .NET Framework ที่ติดตั้ง

โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างดังนี้:
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม (คลิก เรียกใช้ และพิมพ์ regedit ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ใน Windows XP) แล้วกด Enter
 2. ใน Registry Editor ค้นหา ชื่อรีจิสทรีคีย์ ในตารางด้านล่างและตรวจสอบค่าสำหรับ .NET Framework ที่เกี่ยวข้อง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2825473


  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  .NET Frameworkระดับ Service Packชื่อรีจิสทรีคีย์ค่า
  4 - Clientรุ่นแรกHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Clientชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Clientชื่อ: Version, ชนิด: REG_SZ, ข้อมูล: 4.0.30319.0
  4 - Fullรุ่นแรกHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Fullชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Fullชื่อ: Version, ชนิด: REG_SZ, ข้อมูล: 4.0.30319.0
  3.5รุ่นแรกHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.5ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.5ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 0
  3.5Service Pack 1HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.5ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.5ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  3.0รุ่นแรกทำตามคำแนะนำในการปรับใช้และการตรวจหาในเอกสารนี้ http://msdn.microsoft.com/th-th/library/aa480173.aspx
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 0
  3.0Service Pack 1HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  3.0Service Pack 2HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v3.0ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 2
  2.0รุ่นแรกHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727 ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727 ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 0
  2.0Service Pack 1HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727 ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727 ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  2.0Service Pack 2HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727 ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727 ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 2
  1.1 (บนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต)รุ่นแรกHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v1.1.4322ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v1.1.4322ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 0
  1.1 (บนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต)Service Pack 1HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v1.1.4322ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  1.1 (บนระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต)รุ่นแรกHKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v1.1.4322ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v1.1.4322ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 0
  1.1 (บนระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต)Service Pack 1HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v1.1.4322ชื่อ: Install, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v1.1.4322ชื่อ: SP, ชนิด: REG_DWORD, ข้อมูล: 1
  1.0 (บนแพลตฟอร์มที่สนับสนุนยกเว้นสำหรับ Windows XP Media Center และแท็บเล็ตพีซี)รุ่นแรก

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  ชื่อ: Version, ชนิด: REG_SZ, ข้อมูล: 1.0.3705.0
  1.0 (บนแพลตฟอร์มที่สนับสนุนยกเว้นสำหรับ Windows XP Media Center และแท็บเล็ตพีซี)Service Pack 1

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  ชื่อ: Version, ชนิด: REG_SZ, ข้อมูล: 1.0.3705.1
  1.0 (บนแพลตฟอร์มที่สนับสนุนยกเว้นสำหรับ Windows XP Media Center และแท็บเล็ตพีซี)Service Pack 2

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  ชื่อ: Version, ชนิด: REG_SZ, ข้อมูล: 1.0.3705.2
  1.0 (บนแพลตฟอร์มที่สนับสนุนยกเว้นสำหรับ Windows XP Media Center และแท็บเล็ตพีซี)Service Pack 3

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{78705f0d-e8db-4b2d-8193-982bdda15ecd}

  ชื่อ: Version, ชนิด: REG_SZ, ข้อมูล: 1.0.3705.3
  1.0 (ส่งมาพร้อมกับ Windows XP Media Center 2002/2004 และแท็บเล็ตพีซี 2004)Service Pack 2

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{FDC11A6F-17D1-48f9-9EA3-9051954BAA24}

  ชื่อ: Version, ชนิด: REG_SZ, ข้อมูล: 1.0.3705.2
  1.0 (ส่งมาพร้อมกับ Windows XP Media Center 2005 และแท็บเล็ตพีซี 2005)Service Pack 3

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{FDC11A6F-17D1-48f9-9EA3-9051954BAA24}

  ชื่อ: Version, ชนิด: REG_SZ, ข้อมูล: 1.0.3705.3

การตรวจหาการปรับใช้งานที่แนะนำ

เมื่อต้องการตรวจหารุ่นที่มีอยู่ที่เฉพาะเจาะจงของ .NET Framework โดยไม่คำนึงถึงระดับ Service Pack หรือเมื่อต้องการตรวจหาระดับ Service Pack หรือระดับ Service Pack ล่าสุดใน .NET Framework รุ่นเดียวกัน ให้ใช้ข้อมูลรีจิสทรีที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ .NET Framework ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
829019 ประโยชน์ของ Microsoft .NET Framework

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนในปัจจุบันของ Microsoft เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft Product Support Lifecycle

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีจิสทรี Windows ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

256986 ข้อมูลรีจิสทรีของ Windows สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 318785 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มีนาคม 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 3.0
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 4.0
Keywords: 
kbdownload kbinfo kbsetup KB318785

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com