ส่วนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ SQL Server รุ่นล่าสุด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957826 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงรายการบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่อไปนี้:
 • สร้าง 2014 Microsoft SQL Server ที่เปิดตัวหลังจาก 2014 ในเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • สร้าง Microsoft SQL Server 2012 ที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2012 Service Pack 1
 • สร้าง Microsoft SQL Server 2012 ที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2012
 • รุ่นของ Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2008 R2
 • สร้างใน Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
 • สร้างใน Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
 • สร้าง Microsoft SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2008
 • สร้าง Microsoft SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2008 Service Pack 1
 • สร้าง Microsoft SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2008 Service Pack 2
 • สร้าง Microsoft SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2008 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2005 สร้างที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2005 สร้างที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2005 สร้างที่เปิดตัวหลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการค้นหาในรุ่นล่าสุด สำหรับรุ่นวางจำหน่ายเดิม และเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server 2005 สำหรับ SQL Server 2008 สำหรับ SQL Server 2008 R2 สำหรับ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับ SQL Server 2014:
2936603 สร้าง 2014 ในเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2014
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2012 Service Pack 1
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2012
981356 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008
970365 สร้าง SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 1
2402659 สร้าง SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 2
2629969 สร้าง SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจากวางจำหน่าย SP3 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2005 Service Pack 2
960598 สร้าง SQL Server 2005 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2005 Service Pack 3
2485757 สร้าง SQL Server 2005 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2005 Service Pack 4

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957826 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
Keywords: 
kbhowto kbtshoot kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB957826 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957826

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com