Artikel ID: 141695 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Excel 98-versie van dit artikel: 191017.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Samengestelde rente is de waarde van een nu geïnvesteerd bedrag over een gegeven aantal perioden tegen een gegeven samengesteld rentetarief per periode.

Hoewel Microsoft Excel geen functie bevat voor het bepalen van samengestelde rente, kunt u de volgende formule voor deze berekening gebruiken
=PV*(1+R)^N
waarbij PV voor het bedrag staat, R voor het rentetarief en N voor het aantal geïnvesteerde perioden.

Meer informatie

Stel dat u ? 1.000,00 op een beleggingsrekening hebt staan. De rente bedraagt 8 procent en deze rente wordt jaarlijks samengesteld. Hoeveel zal de investering over drie hele jaren waard zijn? Er zijn twee manieren om het bedrag te achterhalen:
 • Een vaste formule gebruiken
 • Een functiemacro maken om de samengestelde rente te bepalen

Een vaste formule gebruiken

Als u de volgende formule in een werkbladcel typt, wordt de juiste waarde van ?1.259,71 geretourneerd:
=1000*(1+,08)^3
Alle informatie in de formule is echter 'hardcoded', en u moet de formule handmatig wijzigen telkens wanneer de waarden wijzigen.

Een functiemacro maken om de samengestelde rente te bepalen

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen.
Een aangepaste functie is flexibeler omdat geen van de waarden in de functie 'hardcoded' is. De gebruiker hoeft alleen de gegevens voor de berekening te typen, in plaats van de berekening zelf. Ga als volgt te werk om deze aangepaste functie te maken:
 1. Start Microsoft Excel.
 2. Druk op Alt+F11 om de Visual Basic Editor te openen.
 3. Klik in het menu Invoegen op Module.
 4. Typ de volgende programmacode in de nieuwe module:
  Function Samengestelde_Rente(PV As Double, R As Double, N As Double) As Double
   
    Samengestelde_Rente = PV*(1+R)^N  'Berekening wordt uitgevoerd
   
  End Function
  					
Als u de aangepaste functie wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:
 1. Typ de volgende waarden in uw werkblad:
      Cel   Waarde
      --------------
      A1   1000,00
      A2    0,08
      A3    3,00
  						
  Deze waarden staan voor het volgende:

  • A1: Huidige waarde van de investering
  • A2: Rentetarief
  • A3: Aantal investeringsperioden
 2. Typ de volgende formule in een willekeurige lege cel
  =Samengestelde_Rente(A1,A2,A3)
  waarbij A1, A2 en A3 de cellen zijn die respectievelijk de huidige waarde van de investering, het rentetarief en het aantal investeringsperioden bevatten.
In de cel waarin u de formule hebt getypt, wordt ?1.259,71 weergegeven. Dit is het bedrag dat uw oorspronkelijke investering van ?1000,00 waard is na drie investeringsperioden tegen 8 procent samengestelde rente.

Referenties

'Cost Accounting-A Managerial Approach', Charles T. Horgren, Prentice- Hall,Inc., vierde druk, bladzijden 906-907

Eigenschappen

Artikel ID: 141695 - Laatste beoordeling: vrijdag 4 mei 2012 - Wijziging: 5.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbinfo KB141695

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com