Een numerieke waarde converteren naar geschreven tekst in Excel

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 213360 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Dit artikel bevat voorbeelden van Microsoft Visual Basic for Application-functies die u kunt gebruiken voor het converteren van een numerieke waarde in een Microsoft Excel-werkbladcel naar dezelfde waarde in woorden.

Meer informatie

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functionaliteit toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen.

De voorbeeldfunctie SpellNumber maken

 1. Start Microsoft Excel.
 2. Druk op ALT+F11 om de Visual Basic-editor te openen.
 3. Klik in het menu Invoegen op Module.
 4. Typ de volgende code in het modulewerkblad.
  Option Explicit
  'Main Function
  Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
    Dim Dollars, Cents, Temp
    Dim DecimalPlace, Count
    ReDim Place(9) As String
    Place(2) = " Thousand "
    Place(3) = " Million "
    Place(4) = " Billion "
    Place(5) = " Trillion "
    ' String representation of amount.
    MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
    ' Position of decimal place 0 if none.
    DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
    ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
    If DecimalPlace > 0 Then
      Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
           "00", 2))
      MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
    End If
    Count = 1
    Do While MyNumber <> ""
      Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
      If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
      If Len(MyNumber) > 3 Then
        MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
      Else
        MyNumber = ""
      End If
      Count = Count + 1
    Loop
    Select Case Dollars
      Case ""
        Dollars = "No Dollars"
      Case "One"
        Dollars = "One Dollar"
       Case Else
        Dollars = Dollars & " Dollars"
    End Select
    Select Case Cents
      Case ""
        Cents = " and No Cents"
      Case "One"
        Cents = " and One Cent"
         Case Else
        Cents = " and " & Cents & " Cents"
    End Select
    SpellNumber = Dollars & Cents
  End Function
     
  ' Converts a number from 100-999 into text 
  Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
    Dim Result As String
    If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
    MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
    ' Convert the hundreds place.
    If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
      Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    ' Convert the tens and ones place.
    If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
      Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
    Else
      Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
    End If
    GetHundreds = Result
  End Function
     
  ' Converts a number from 10 to 99 into text. 
  Function GetTens(TensText)
    Dim Result As String
    Result = ""      ' Null out the temporary function value.
    If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then  ' If value between 10-19...
      Select Case Val(TensText)
        Case 10: Result = "Ten"
        Case 11: Result = "Eleven"
        Case 12: Result = "Twelve"
        Case 13: Result = "Thirteen"
        Case 14: Result = "Fourteen"
        Case 15: Result = "Fifteen"
        Case 16: Result = "Sixteen"
        Case 17: Result = "Seventeen"
        Case 18: Result = "Eighteen"
        Case 19: Result = "Nineteen"
        Case Else
      End Select
    Else                 ' If value between 20-99...
      Select Case Val(Left(TensText, 1))
        Case 2: Result = "Twenty "
        Case 3: Result = "Thirty "
        Case 4: Result = "Forty "
        Case 5: Result = "Fifty "
        Case 6: Result = "Sixty "
        Case 7: Result = "Seventy "
        Case 8: Result = "Eighty "
        Case 9: Result = "Ninety "
        Case Else
      End Select
      Result = Result & GetDigit _
        (Right(TensText, 1)) ' Retrieve ones place.
    End If
    GetTens = Result
  End Function
     
  ' Converts a number from 1 to 9 into text. 
  Function GetDigit(Digit)
    Select Case Val(Digit)
      Case 1: GetDigit = "One"
      Case 2: GetDigit = "Two"
      Case 3: GetDigit = "Three"
      Case 4: GetDigit = "Four"
      Case 5: GetDigit = "Five"
      Case 6: GetDigit = "Six"
      Case 7: GetDigit = "Seven"
      Case 8: GetDigit = "Eight"
      Case 9: GetDigit = "Nine"
      Case Else: GetDigit = ""
    End Select
  End Function
  					

De voorbeeldfunctie SpellNumber gebruiken

Gebruik voor het omzetten van een getal naar geschreven tekst een van de methoden die worden gedemonstreerd in de volgende voorbeelden:

Methode 1: Rechtstreekse invoer

U kunt 32,50 omzetten in 'Tweeëndertig euro en vijftig cent' door de volgende formule in een cel te typen:
=SpellNumber(32,50)

Methode 2: Celverwijzing

U kunt verwijzen naar andere cellen in de werkmap. Typ bijvoorbeeld het getal 32,50 in cel A1 en typ de volgende formule in een andere cel:
=SpellNumber(A1)

Methode 3: Functie plakken of Functie invoegen

Gebruik Functie plakken in Excel 2000 en Excel 2002, of Functie invoegen in Excel 2003 om een aangepaste functie in een werkblad in te voeren.

Excel 2000 en Excel 2002

Ga als volgt te werk om Functie plakken te gebruiken:
 1. Selecteer de gewenste cel.
 2. Klik op Functie plakken op de werkbalk Standaard.
 3. Klik onder Functiecategorie op Door gebruiker gedefinieerd.
 4. Klik onder Functienaam op SpellNumber en klik vervolgens op OK.
 5. Typ het gewenste getal of de gewenste celverwijzing en klik op OK.
 6. Klik op Voltooien.

Excel 2003

Ga als volgt te werk om Functie invoegen te gebruiken:
 1. Selecteer de gewenste cel.
 2. Klik op Functie invoegen op de werkbalk Standaard.
 3. Klik onder Of selecteer een categorie op Door gebruiker gedefinieerd.
 4. Klik in de lijst Selecteer een functie op SpellNumber en klik op OK.
 5. Typ het gewenste getal of de gewenste celverwijzing en klik op OK.

Eigenschappen

Artikel ID: 213360 - Laatste beoordeling: donderdag 10 januari 2008 - Wijziging: 7.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbprogramming kbdtacode KB213360

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com