Artikel-id: 2258121 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

När du försöker installera uppdateringar för Microsoft Office-program via Windows Update eller Microsoft Update, visas något av följande felmeddelanden.

Felmeddelande 1
0x80070646

Felmeddelande 2
646

Felmeddelande 3
"Fel 1606 Det gick inte att komma åt nätverksplatsen %APPDATA%"

Orsak

Problemet beror på ett fel i Windows Installer. Felkod 0x80070646 och 646 genereras av Windows Installer. Felen tyder på ett problem i Windows Installer. Felen som beskrivs i avsnittet "Symptom" kan bero på ett felaktigt värde i registret.

Lösning

Om du vill att registernycklarna ifråga ska uppdateras automatiskt klickar du på knappen i avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill kontrollera och uppdatera nycklarna själv, går du till avsnittet Jag löser det själv.


Lös det åt mig


Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50461

Obs! Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.


Jag löser det själv

Kontrollera värdet för AppData-nyckeln i registret. Följ anvisningarna som avser ditt operativsystem:


Windows 7 och Windows Vista
 1. Klicka på Start, skriv regedit i rutan Påbörja sökning.
 2. I listan Program högerklickar du på Regedit.exe och klickar sedan på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. I informationsfönstret i Registereditorn letar du reda på AppData. Värdet ska vara %USERPROFILE%\AppData\Roaming.
 5. Om värdet inte är %USERPROFILE%\AppData\Roaming, högerklickar du på AppData i informationsfönstret och klickar sedan på Ändra.
 6. Skriv %USERPROFILE%\AppData\Roaming i rutan Data och klicka på OK.
 7. Stäng Registereditorn.
 8. Försök att installera uppdateringen igen. Om problemet kvarstår upprepar du de här stegen men använder följande registerundernycklar i stället för den som angavs i steg 3:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Windows XP
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. I listan Program klickar du på Regedit.exe. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 4. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 5. I informationsfönstret i Registereditorn letar du reda på AppData. Värdet ska vara %USERPROFILE%\Application Data.
 6. Om värdet inte är %USERPROFILE%\Application Data högerklickar du på AppData i informationsfönstret och klickar sedan på Ändra.
 7. I rutan Data anger du %USERPROFILE%\Application Data och klickar på OK.
 8. Stäng Registereditorn.
 9. Försök att installera uppdateringen igen. Om problemet kvarstår upprepar du de här stegen men använder följande registerundernycklar i stället för den som angavs i steg 4:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 2258121 - Senaste granskning: den 17 maj 2011 - Revision: 3.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Update
Nyckelord: 
kbfixme kbmsifixme KB2258121

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com