MS10-090: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2416400 - Visa produkter som artikeln gäller.
Meddelande
Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln har ersatts av en nyare uppdatering. Lös problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer. Installera den senaste uppdateringen från följande Microsoft-webbplats:
http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate
Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du använder den här tillfälliga lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS10-090. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada
(på den här sidan hittar du ditt lokala telefonnummer)
eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats:
http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0
Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats:
https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn
Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Mer Information

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

Obs! Följande problem åtgärdas av säkerhetsuppdatering 2482017. Mer information får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2482017 MS11-003: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen måste du också installera uppdatering 2467659. Ta reda på om du har installerat uppdatering 2467659 genom att granska de kända problemen i följande lista:
 • Den här säkerhetsuppdateringen innehåller en korrigeringsfil som inaktiverar funktionen för automatisk igenkänning av JIS-kodning (Japanese Industrial Standard). Vissa program använder dock en komponent i Internet Explorer för att tolka japanska e-postmeddelanden som är i HTML-format. Innehållet i e-postmeddelandet visas därför i oläslig kod, eftersom JIS-kodningen inte identifieras automatiskt. Lös problemet genom att installera uppdatering 2467659.
 • När du skriver ut eller visar en förhandsgranskningssida av en webbsida i Internet Explorer visas förvrängda tecken i förhandsgranskningen och på utskrivna dokument. Problemet uppstår också om du trycker på F5 för att uppdatera webbplatsen.
 • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen kan du uppmanas att installera den här säkerhetsuppdateringen igen när du genomsöker systemet via Windows Update, Microsoft Update, Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)-servern eller Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Problemet uppstår om du installerar den här säkerhetsuppdateringen utan att ha installerat uppdatering 2467659. Lös problemet genom att godkänna installationen av uppdatering 2467659 i WSUS eller installera uppdatering 2467659 från Windows Update, Microsoft Update eller från Microsoft Download Center.
 • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen visas inte alla JIS-webbplatser (Japan Industrial Standard) som de ska i Internet Explorer. Problemet kan uppstå om den JIS-baserade webbplatsen inte anger JIS-kodning i HTTP-huvudena. Webbplatsen anger kanske endast JIS i en metatagg.

  Du kan undvika problemet på något av följande sätt:

  Lösning för serversidan

  Låt webbadministratören konfigurera webbsidan för användning av följande HTTP-huvud:
  Content-Type: text/html;charset=iso-2022-jp


  Lösningar på klientsidan

  Använd en av följande metoder på klientdatorn för att lösa problemet:
  • Tryck på F5 för att uppdatera sidan och lösa problemet när webbsidan är öppen.
  • Du kan också ta bort DWORD-registerposterna Iexplore.exe och explore.exe från registret på klientdatorn för att häva blockeringen av automatisk igenkänning av JIS.

   Varning! Den här tillfälliga lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar information så att du kan välja den om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk. Om du tar bort DWORD-registerposterna Iexplore.exe och explore.exe utsätts datorn för de säkerhetsrisker som beskrivs i CVE-2010-3342 och CVE-2010-3348. Mer information finns i följande säkerhetsbulletin:
   http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS10-090.mspx
   Säkerhetsbulletinen innehåller mer information om problemet i följande avsnitt:
   • Cross-Domain Information Disclosure Vulnerability - CVE-2010-3342 (Problem med informationsutlämnande mellan domäner)
   • Cross-Domain Information Disclosure Vulnerability - CVE-2010-3348 (Problem med informationsutlämnande mellan domäner)
   Här kan du läsa om följande:
   • Begränsande faktorer
   • Lösningar
   • Vanliga frågor och svar
   Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

   Så här tar du bort DWORD-registerposterna Iexplore.exe och Explore.exe:
   1. Klicka på Start
    Dölj bildenVisa bilden
    Start-knappen
    , skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka på regedit.exe i listan Program.

    Dölj bildenVisa bilden
     Tillåtelse till kontroll av användarkonto
    Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
   2. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
   3. Högerklicka på Iexplore.exe och klicka på Ta bort.
   4. Klicka på Ja för att bekräfta.
   5. Högerklicka på Explore.exe och klicka på Ta bort.
   6. Klicka på Ja för att bekräfta.
   7. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.
   Mer information om registerundernyckeln FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
   2467659 Det finns en uppdatering för Internet Explorer: 14 december 2010

2467659

Om du vill veta mer om uppdatering 2467659 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2467659 Det finns en uppdatering för Internet Explorer: 14 december 2010
Du installerar uppdatering 2467659 via följande Microsoft-webbplats:
http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringsfiler som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

GDR-korrigeringar (General Distribution Release)

Om enskilda uppdateringar installeras beror på Windows- och programversion. Använd de enskilda artiklarna för att fastställa din uppdateringsstatus.
Dölj tabellenVisa tabellen
ArtikelnummerArtikelns titel
2437070En minnesläcka uppstår när du använder WinINet API i ett program för att skicka HTTPS-begäranden till en server
925683I Internet Explorer 6 eller Internet Explorer 8 utlöses inte OnChange-händelsen i ett fält när du ändrar tecknet "ß" till tecknen "ss" eller när du ändrar "ss" till "ß"
975736En minnesläcka uppstår när du öppnar en webbsida som innehåller en cirkelreferens i en iframe

Snabbkorrigeringar

I säkerhetsuppdateringspaketen 2416400 för Windows XP och Windows Server 2003 ingår snabbkorrigeringsfiler och GDR-filer (General Distribution Release) för Internet Explorer. Om det inte finns några befintliga Internet Explorer-filer från snabbkorrigeringsmiljön installeras GDR-filerna genom säkerhetsuppdatering 2416400.

Snabbkorrigeringar är endast avsedda att åtgärda problemen som beskrivs i artiklarna i Microsoft Knowledge Base som hör till snabbkorrigeringarna och ska bara användas på datorer där dessa problem uppstår.

Snabbkorrigeringarna kan komma att testas igen. Om problemet inte påverkar ditt arbete i allt för hög utsträckning rekommenderar vi att du väntar på nästa Service Pack som innehåller de här snabbkorrigeringarna. Om du vill veta mer om hur du installerar snabbkorrigeringarna som ingår i säkerhetsuppdatering 2416400, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer

Obs! Förutom att installera snabbkorrigeringsfilerna bör du läsa den artikel i Microsoft Knowledge Base som hör till snabbkorrigeringen och ta reda på vilken registerändring som krävs för att aktivera snabbkorrigeringen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på om dina befintliga Internet Explorer-filer kommer från snabbkorrigeringen eller från GDR-miljön, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003

Lös det åt mig

Fix it-lösningarna som beskrivs i det här avsnittet är inte avsedda att ersätta några säkerhetsuppdateringar. Vi rekommenderar att du alltid installerar de senaste säkerhetsuppdateringarna. Fix it-lösningarna är alternativa lösningar för vissa situationer. De här Fix it-lösningarna löser säkerhetsproblemet som beskrivs i CVE-2010-3962. Mer information om säkerhetsproblemet och lösningarna hittar du på följande webbplats för Microsofts säkerhetsbulletiner:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS10-090.mspx
Säkerhetsbulletinen har mer information om problemet i avsnittet "Uninitialized Memory Corruption Vulnerability - CVE-2010-3962" (Problem med oinitierat minne). Här kan du läsa om följande:
 • Begränsande faktorer
 • Lösningar
 • Vanliga frågor och svar
Två Fix it-lösningar finns tillgängliga:

 • Fix it-lösning för användardefinierad CSS
  Nu finns det en Fix it-lösning som gör det möjligt för Internet Explorer-versioner som stöds att åsidosätta CSS-formatmallarna för en webbplats genom att aktivera en anpassad CSS-formatmall för formatering av dokument.

  Om du vill ta bort en användardefinierad CSS-formatmall och återställa de ursprungliga inställningarna, klickar du på knappen eller länken Fix it under rubriken Ta bort användardefinierad CSS i avsnittet Fix it-lösning för användardefinierad CSS.
 • Fix it-lösning för Dataexekveringsskydd i Internet Explorer 7
  Vi har skapat en databas för programkompatibilitet som kommer att aktivera Dataexekveringsskydd (DEP, Data Execution Prevention) för alla versioner av Internet Explorer som har stöd för DEP.

  Du installerar programkompatibilitetsdatabasen genom att klicka på knappen Fix it i avsnittet Fix it-lösning för Dataexekveringsskydd i Internet Explorer 7.

Fix it-lösning för användardefinierad CSS

Om du vill att lösningen för användardefinierad CSS ska aktiveras eller inaktiveras automatiskt, klickar du på knappen eller länken Fix it under rubrikerna Använd användardefinierad CSS eller Ta bort användardefinierad CSS. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Dölj tabellenVisa tabellen
Använd användardefinierad CSSTa bort användardefinierad CSS
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50556
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50557

Obs!
 • Den här guiden finns endast på engelska. De automatiska korrigeringsfilerna fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är inloggad på den dator där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
 • Om du inte vill installera den aktuella säkerhetsuppdateringen utan i stället vill använda den tillfälliga lösningen som beskrivs i säkerhetsbulletin MS10-090, klickar du på knappen Fix it för att aktivera eller inaktivera den användardefinierade CSS-formatmallen.

Kända problem med Fix it-lösningen för den användardefinierade CSS-formatmall

 • I vissa situationer kan Grupprincip hindra att Fix it-lösningen installeras på datorer som kör Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2. Då visas ett felmeddelande av följande slag:
  Systemadministratören har angett systemprinciper som hindrar den här installationen.

  Kontakta systemadministratören för mer information om hur du ändrar principen så att installationen tillåts.
 • Du kan inte installera den här Fix it-lösningen om registerundernyckeln Styles finns på följande plats i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles
  Lös problemet genom att ta bort registernyckeln Styles och sedan installera Fix it-lösningen. 

  Obs! Du kan exportera registernyckeln Styles och sedan installera om den efter att ha installerat Fix it-lösningen. Gör så här:
  1. Högerklicka på registerundernyckeln Styles och klicka på Exportera.
  2. Skriv ett namn på den tillfälliga .REG-filen och spara den på skrivbordet.
  3. Högerklicka på registerundernyckeln Styles och klicka på Ta bort nyckel. Klicka på Ja för att bekräfta.
  4. Installera Fix it-lösningen.
  5. Dubbelklicka på den tillfälliga .REG-filen som du sparade på skrivbordet för att importera registerundernyckeln. Klicka på Ja för att bekräfta.

Fix it-lösning för Dataexekveringsskydd i Internet Explorer 7

Om du vill aktivera eller inaktivera Dataexekveringsskydd automatiskt i Internet Explorer 7, klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
Dölj tabellenVisa tabellen
Aktivera programkompatibilitetsdatabasenInaktivera programkompatibilitetsdatabasen
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50285
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50286
Obs!
 • Du behöver inte den här databasen om du använder Internet Explorer 8 i Windows XP Service Pack 3 (SP3) eller Windows Vista SP1 eller senare versioner av Windows. På dessa plattformar väljs Dataexekveringsskydd som standardinställning av Internet Explorer 8.
 • Om du väljer att inte installera den här säkerhetsuppdateringen utan i stället vill använda den tillfälliga lösningen som beskrivs i MS10-018, kan du klicka på knappen Fix it för att aktivera eller inaktivera Dataexekveringsskydd. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.
 • Den här guiden finns endast på engelska. De automatiska korrigeringsfilerna fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är inloggad på den dator där problemet finns, kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
 • För att lösningen ska vara effektiv måste din processor ha stöd för maskinvaruskydd. Om du vill veta mer om ditt system har stöd för maskinvarudataexekveringsskydd klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  912923 Kontrollera om dataexekveringsskyddet är tillgängligt och konfigurerat på datorn

FILINFORMATION

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan även ändras när du utför vissa åtgärder på filerna. 

Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003


 • De filer som gäller en viss milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i kolumnerna "SP requirement" och "Service branch".
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

Internet Explorer 6


Internet Explorer 6 i alla 32-bitars versioner av Windows XP som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.2900.60491,025,02405-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Html.iec2010.6.31.10369,66403-Nov-201012:59Not ApplicableSP3SP3GDR
Ieencode.dll2010.6.31.1081,92005-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Iepeers.dll6.0.2900.6049251,90405-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll6.0.2900.60493,076,09605-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Mshtmled.dll6.0.2900.6049449,02405-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Mstime.dll6.0.2900.6049532,48005-Nov-201005:05Not ApplicableSP3SP3GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.60491,510,40005-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Tdc.ocx1.3.0.313161,95205-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll6.0.2900.6049629,76005-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Wininet.dll6.0.2900.6049667,13605-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Browseui.dll6.0.2900.60491,025,02405-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Html.iec2010.6.31.10369,66403-Nov-201013:10Not ApplicableSP3SP3QFE
Ieencode.dll2010.6.31.1081,92005-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Iepeers.dll6.0.2900.6049251,90405-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll6.0.2900.60493,076,60805-Nov-201018:34x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll6.0.2900.6049449,02405-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Mstime.dll6.0.2900.6049532,48005-Nov-201005:04Not ApplicableSP3SP3QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.60491,510,40005-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Tdc.ocx1.3.0.313161,95205-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll6.0.2900.6049630,78405-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Wininet.dll6.0.2900.6049668,67205-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Internet Explorer 6 i alla 32-bitars versioner av Windows Server 2003 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.47951,033,72805-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47205-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4795209,92005-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Html.iec2010.6.31.10369,66403-Nov-201013:19Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2010.6.31.1082,43205-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Iepeers.dll6.0.3790.4795253,95205-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.47953,143,16805-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.3790.4795458,24005-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.4795537,60005-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.479542,49605-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.47951,519,61606-Nov-201007:50x86SP2SP2GDR
Tdc.ocx1.3.0.313164,51205-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.4795709,12005-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.479544,54403-Nov-201013:10x86SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.4795672,25605-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Browseui.dll6.0.3790.47951,033,72805-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47205-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4795209,92005-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Html.iec2010.6.31.10369,66403-Nov-201013:21Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2010.6.31.1082,43205-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.4795253,95205-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.47953,146,24005-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.4795458,24005-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.4795537,60005-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.479542,49605-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.47951,520,12805-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313164,51205-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.4795709,63205-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.479544,54403-Nov-201013:10x86SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.4795672,76805-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Internet Explorer 6 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.47952,543,10406-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.47951,009,15206-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4795640,51206-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Html.iec2010.6.31.10997,88806-Nov-201008:23Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2010.6.31.10154,11206-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Iepeers.dll6.0.3790.4795717,82406-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.47959,402,88006-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.3790.47951,530,36806-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.47951,845,76006-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.4795116,73606-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.47953,699,20006-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Tdc.ocx1.3.0.3131205,82406-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.47951,633,28006-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.479543,52006-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.47951,707,00806-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.47951,033,72806-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47206-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4795209,92006-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2010.6.31.10369,66406-Nov-201008:24Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2010.6.31.1082,43206-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.4795253,95206-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.47953,143,16806-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.4795458,24006-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4795537,60006-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.479542,49606-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.47951,519,61606-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51206-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4795709,12006-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.479544,54406-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4795672,25606-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.47952,543,10406-Nov-201008:21IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.47951,009,15206-Nov-201008:21IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4795640,51206-Nov-201008:21IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2010.6.31.10997,88806-Nov-201008:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2010.6.31.10154,11206-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.4795717,82406-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.47959,409,53606-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.47951,530,36806-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.47951,845,76006-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.4795116,73606-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.47953,699,71206-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.3131205,82406-Nov-201008:23IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.47951,635,32806-Nov-201008:23IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.479543,52006-Nov-201008:23IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.47951,708,03206-Nov-201008:23IA-64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.47951,033,72806-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47206-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4795209,92006-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2010.6.31.10369,66406-Nov-201008:23Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2010.6.31.1082,43206-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.4795253,95206-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.47953,146,24006-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.4795458,24006-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4795537,60006-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.479542,49606-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.47951,520,12806-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51206-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4795709,63206-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.479544,54406-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4795672,76806-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Internet Explorer 6 i alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.47951,605,12006-Nov-201008:39x64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.4795562,17606-Nov-201008:39x64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4795332,28806-Nov-201008:40x64SP2SP2GDR
Html.iec2010.6.31.10566,78406-Nov-201008:40Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2010.6.31.1096,25606-Nov-201008:40x64SP2SP2GDR
Iepeers.dll6.0.3790.4795370,17606-Nov-201008:40x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.47956,023,68006-Nov-201008:40x64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.3790.4795927,74406-Nov-201008:40x64SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.4795900,60806-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.479564,00006-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.47952,460,16006-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Tdc.ocx1.3.0.313194,20806-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.47951,101,82406-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.479545,05606-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.47951,195,00806-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.47951,033,72806-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47206-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4795209,92006-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2010.6.31.10369,66406-Nov-201008:41Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2010.6.31.1082,43206-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.4795253,95206-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.47953,143,16806-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.4795458,24006-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4795537,60006-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.479542,49606-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.47951,519,61606-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51206-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4795709,12006-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.479544,54406-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4795672,25606-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.47951,605,12006-Nov-201008:18x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.4795562,17606-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4795332,28806-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Html.iec2010.6.31.10566,78406-Nov-201008:19Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2010.6.31.1096,25606-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.4795370,17606-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.47956,028,80006-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.4795927,74406-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.4795900,60806-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.479564,00006-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.47952,460,67206-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313194,20806-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.47951,103,36006-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.479545,05606-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.47951,196,54406-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.47951,033,72806-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47206-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4795209,92006-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2010.6.31.10369,66406-Nov-201008:20Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2010.6.31.1082,43206-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.4795253,95206-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.47953,146,24006-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.4795458,24006-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4795537,60006-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.479542,49606-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.47951,520,12806-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51206-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4795709,63206-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.479544,54406-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4795672,76806-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7


Internet Explorer 7 i alla 32-bitars versioner av Windows XP som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.17093124,92806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Corpol.dll2007.0.0.1709317,40806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.17093347,13606-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.17093214,52806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Extmgr.dll7.0.6000.17093133,12006-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Html.iec2017.0.0.17093389,12021-Oct-201012:12Not ApplicableSP3SP3GDR
Icardie.dll7.0.6000.1709363,48806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1709370,65603-Nov-201012:24x86SP3SP3GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.17093153,08806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.17093230,40006-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieakui.dll7.0.6000.17093161,79218-Oct-201011:06x86SP3SP3GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87205-Jul-201020:32Not ApplicableSP3SP3GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.17093384,51206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1709378,33606-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll7.0.6000.170936,075,90406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23205-Jul-201020:37Not ApplicableSP3SP3GDR
Iepeers.dll7.0.6000.17093192,51206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Iertutil.dll7.0.6000.17093268,28806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1709313,82421-Oct-201012:11x86SP3SP3GDR
Iexplore.exe7.0.6000.17093634,64818-Oct-201011:07x86SP3SP3GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.170931,830,91206-Nov-201000:34Not ApplicableSP3SP3GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1709327,64806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.17093468,48006-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1709352,22406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll7.0.6000.170933,604,48006-Nov-201014:04x86SP3SP3GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.17093478,20806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Msrating.dll7.0.6000.17093193,02406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Mstime.dll7.0.6000.17093671,23206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Occache.dll7.0.6000.17093102,91206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Url.dll7.0.6000.17093105,98406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll7.0.6000.170931,168,38406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Webcheck.dll7.0.6000.17093233,47206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Wininet.dll7.0.6000.17093832,51206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Advpack.dll7.0.6000.21295124,92806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Corpol.dll2007.0.0.2129517,40806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21295347,13606-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21295214,52806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21295132,60806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Html.iec2017.0.0.21295389,12003-Nov-201012:00Not ApplicableSP3SP3QFE
Icardie.dll7.0.6000.2129563,48806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2129570,65621-Oct-201011:58x86SP3SP3QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21295153,08806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21295230,40006-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21295161,79218-Oct-201010:34x86SP3SP3QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87205-Jul-201020:32Not ApplicableSP3SP3QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21295388,60806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2129578,33606-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll7.0.6000.212956,080,00006-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23205-Jul-201020:37Not ApplicableSP3SP3QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21295268,28806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2129513,82421-Oct-201011:58x86SP3SP3QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21295634,64818-Oct-201010:36x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.212951,830,91206-Nov-201000:34Not ApplicableSP3SP3QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2129527,64806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21295468,48006-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2129552,22406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll7.0.6000.212953,607,04006-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21295478,20806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Msrating.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Mstime.dll7.0.6000.21295671,23206-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Occache.dll7.0.6000.21295102,91206-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Url.dll7.0.6000.21295105,98406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll7.0.6000.212951,171,96806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21295233,47206-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Wininet.dll7.0.6000.21295841,21606-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Internet Explorer 7 i alla 32-bitars versioner av Windows Server 2003 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.17093124,92805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1709317,40805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.17093347,13605-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.17093214,52805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.17093133,12005-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.17093389,12022-Oct-201011:16Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1709363,48805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1709370,65603-Nov-201012:04x86SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.17093153,08805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.17093230,40005-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.17093161,79218-Oct-201011:29x86SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-Jul-201023:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.17093384,51205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1709378,33605-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.170936,075,90405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23207-Jul-201023:41Not ApplicableSP2SP2GDR
Iepeers.dll7.0.6000.17093192,51205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1709344,54405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.17093268,28805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1709313,82422-Oct-201011:15x86SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.17093634,64818-Oct-201011:31x86SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.170931,830,91205-Nov-201017:37Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1709327,64805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.17093468,48005-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1709352,22405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.170933,604,48005-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.17093478,20805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.17093193,02405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.17093671,23205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.17093102,91205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1709344,54405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.17093105,98405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.170931,168,38405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.17093233,47205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.17093832,51205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.21295124,92805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2129517,40805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21295347,13605-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21295214,52805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21295132,60805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21295389,12003-Nov-201011:53Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2129563,48805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2129570,65622-Oct-201011:17x86SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21295153,08805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21295230,40005-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21295161,79218-Oct-201010:44x86SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-Jul-201023:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21295388,60805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2129578,33605-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.212956,080,00005-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23207-Jul-201023:41Not ApplicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21295193,02405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2129544,54405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21295268,28805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2129513,82422-Oct-201011:17x86SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21295634,64818-Oct-201010:46x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.212951,830,91205-Nov-201017:29Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2129527,64805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21295468,48005-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2129552,22405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.212953,607,04006-Nov-201007:37x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21295478,20805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21295193,02405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.21295671,23205-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21295102,91205-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2129544,54405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21295105,98405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.212951,171,96805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21295233,47205-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.21295841,21605-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Internet Explorer 7 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.17093283,13606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1709349,15206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.17093984,57606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.17093645,63206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.17093328,19206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.17093965,63206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.17093179,71206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.17093135,68006-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.17093385,53606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.17093503,80806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.17093161,79206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.17093756,73606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.17093147,45606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1709311,729,92006-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Iepeers.dll7.0.6000.17093460,28806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1709399,84006-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.17093556,54406-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1709330,72006-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.17093787,73606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.170932,440,19206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1709382,43206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.170931,004,03206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.17093144,38406-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1709310,086,91206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.170931,525,76006-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.17093492,03206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.170932,233,34406-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.17093275,96806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.17093122,36806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.17093130,04806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.170932,592,76806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.17093653,82406-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.170931,922,04806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.17093124,92806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.1709317,40806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.17093347,13606-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.17093214,52806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.17093133,12006-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2017.0.0.17093389,12006-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1709363,48806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1709370,65606-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.17093153,08806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.17093230,40006-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.17093161,79206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.17093384,51206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.1709378,33606-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.170936,075,90406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.17093192,51206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.17093268,28806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1709313,82406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.17093634,64806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.170931,830,91206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1709327,64806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.17093468,48006-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1709352,22406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.170933,604,48006-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.17093478,20806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.17093193,02406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.17093671,23206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.17093102,91206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.17093105,98406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.170931,168,38406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.17093233,47206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.17093832,51206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.21295283,13606-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2129549,15206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21295984,57606-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21295645,63206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21295328,19206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21295965,63206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.21295179,71206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.21295135,68006-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21295385,53606-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21295503,80806-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21295161,79206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:35Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68806-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21295764,41606-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.21295147,45606-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2129511,739,64806-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99206-Nov-201007:35Not ApplicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21295460,80006-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2129599,84006-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21295556,54406-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2129530,72006-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21295786,71206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.212952,440,19206-Nov-201007:35Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2129582,43206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.212951,004,03206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.21295144,38406-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2129510,093,56806-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.212951,525,76006-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21295492,03206-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.212952,233,34406-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21295275,96806-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.21295122,36806-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21295130,04806-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.212952,598,91206-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21295653,82406-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.212951,940,48006-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21295124,92806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2129517,40806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21295347,13606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21295214,52806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21295132,60806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21295389,12006-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2129563,48806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2129570,65606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21295153,08806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21295230,40006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21295161,79206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21295388,60806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2129578,33606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.212956,080,00006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21295268,28806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2129513,82406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21295634,64806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.212951,830,91206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2129527,64806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21295468,48006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2129552,22406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.212953,607,04006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21295478,20806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21295671,23206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21295102,91206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21295105,98406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.212951,171,96806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21295233,47206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21295841,21606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Internet Explorer 7 i alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.17093161,28006-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1709322,01606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.17093508,41606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.17093314,36806-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.17093207,36006-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.17093485,37606-Nov-201007:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1709385,50406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1709384,99206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.17093195,58406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.17093267,77606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.17093161,79206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40006-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.17093476,67206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1709386,52806-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.170937,078,40006-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55206-Nov-201007:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Iepeers.dll7.0.6000.17093249,85606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1709357,34406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.17093371,71206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1709313,82406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.17093711,44806-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.170932,076,67206-Nov-201007:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1709332,25606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.17093590,84806-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1709382,43206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.170935,694,97606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.17093758,78406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.17093242,17606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.170931,129,98406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.17093164,86406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1709364,00006-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.17093108,54406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.170931,435,13606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.17093295,93606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.170931,042,43206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.17093124,92806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.1709317,40806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.17093347,13606-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.17093214,52806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.17093133,12006-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2017.0.0.17093389,12006-Nov-201007:40Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1709363,48806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1709370,65606-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.17093153,08806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.17093230,40006-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.17093161,79206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:40Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.17093384,51206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.1709378,33606-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.170936,075,90406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Nov-201007:40Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.17093192,51206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.17093268,28806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1709313,82406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.17093634,64806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.170931,830,91206-Nov-201007:40Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1709327,64806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.17093468,48006-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1709352,22406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.170933,604,48006-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.17093478,20806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.17093193,02406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.17093671,23206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.17093102,91206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.17093105,98406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.170931,168,38406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.17093233,47206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.17093832,51206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.21295161,28006-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2129522,01606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21295508,41606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21295314,36806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21295207,36006-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21295485,37606-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2129585,50406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2129584,99206-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21295195,58406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21295267,77606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21295161,79206-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40006-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21295480,25606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2129586,52806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.212957,083,52006-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21295250,36806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2129557,34406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21295371,71206-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2129513,82406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21295711,44806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.212952,077,18406-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2129532,25606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21295590,84806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2129582,43206-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.212955,704,70406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21295758,78406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21295242,68806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.212951,129,98406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21295164,86406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2129564,00006-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21295108,54406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.212951,440,76806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21295295,93606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.212951,051,64806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21295124,92806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2129517,40806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21295347,13606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21295214,52806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21295132,60806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21295389,12006-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2129563,48806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2129570,65606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21295153,08806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21295230,40006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21295161,79206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21295388,60806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2129578,33606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.212956,080,00006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21295268,28806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2129513,82406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21295634,64806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.212951,830,91206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2129527,64806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21295468,48006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2129552,22406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.212953,607,04006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21295478,20806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21295671,23206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21295102,91206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21295105,98406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.212951,171,96806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21295233,47206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21295841,21606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8


Internet Explorer 8 i alla 32-bitars versioner av Windows XP som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html.iec2018.0.0.18992385,02403-Nov-201012:25Not ApplicableSP3SP3GDR
Ie4uinit.exe8.0.6001.18992173,56803-Nov-201012:26x86SP3SP3GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18992387,58406-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Iedvtool.dll8.0.6001.18992743,42406-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1899211,080,70406-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18992184,32006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18992247,80806-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Iertutil.dll8.0.6001.189921,991,68006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.189921,469,44006-Nov-201000:26Not ApplicableSP3SP3GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1899225,60006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Licmgr10.dll8.0.6001.1899243,52006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18992602,11206-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899255,29606-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.189995,959,16806-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Mshtmled.dll8.0.6001.1899266,56006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Mstime.dll8.0.6001.18992611,84006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Occache.dll8.0.6001.18992206,84806-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll8.0.6001.189921,210,88006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Wininet.dll8.0.6001.18992916,48006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1899212,80006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Html.iec2018.0.0.23084385,02403-Nov-201012:00Not ApplicableSP3SP3QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.23084173,56803-Nov-201012:01x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23084387,58406-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.23084743,42406-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2308411,082,75206-Nov-201013:57x86SP3SP3QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23084184,32006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23084247,80806-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll8.0.6001.230841,992,19206-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.230841,469,44006-Nov-201000:27Not ApplicableSP3SP3QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2308425,60006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2308443,52006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23084602,11206-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2308455,29606-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll8.0.6001.230915,960,70406-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2308466,56006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Mstime.dll8.0.6001.23084611,84006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Occache.dll8.0.6001.23084206,84806-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll8.0.6001.230841,211,90406-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Wininet.dll8.0.6001.23084919,55206-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2308412,80006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Internet Explorer 8 i alla 32-bitars versioner av Windows Server 2003 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html.iec2018.0.0.18992385,02403-Nov-201012:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Ie4uinit.exe8.0.6001.18992173,56803-Nov-201012:05x86SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18992387,58405-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Iedvtool.dll8.0.6001.18992743,42405-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1899211,080,70405-Nov-201015:54x86SP2SP2GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18992184,32005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18992247,80805-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Iertutil.dll8.0.6001.189921,991,68005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.189921,469,44005-Nov-201002:00Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1899225,60005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Licmgr10.dll8.0.6001.1899243,52005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18992602,11205-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899255,29605-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.189995,959,16805-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll8.0.6001.1899266,56005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Mstime.dll8.0.6001.18992611,84005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Occache.dll8.0.6001.18992206,84805-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll8.0.6001.189921,210,88005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.18992916,48005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1899212,80005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Html.iec2018.0.0.23084385,02403-Nov-201011:53Not ApplicableSP2SP2QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.23084173,56803-Nov-201011:53x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23084387,58405-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.23084743,42405-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2308411,082,75205-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23084184,32005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23084247,80805-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.230841,992,19205-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.230841,469,44005-Nov-201002:00Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2308425,60005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2308443,52005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23084602,11205-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2308455,29605-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.230915,960,70405-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2308466,56005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Mstime.dll8.0.6001.23084611,84005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.23084206,84805-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.230841,211,90405-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.23084919,55205-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2308412,80005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Internet Explorer 8 i alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html.iec2018.0.0.18992479,23205-Nov-201015:58Not ApplicableSP2SP2GDR
Ie4uinit.exe8.0.6001.1899270,65605-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18992459,77605-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Iedvtool.dll8.0.6001.189921,019,90405-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1899212,474,36805-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18992252,41605-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18992718,84805-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Iertutil.dll8.0.6001.189922,340,86405-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.189921,538,56005-Nov-201015:58Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1899231,74405-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Licmgr10.dll8.0.6001.1899256,83205-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18992710,65605-Nov-201015:59x64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899271,68005-Nov-201015:59x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.189999,259,52005-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll8.0.6001.1899296,76805-Nov-201015:59x64SP2SP2GDR
Mstime.dll8.0.6001.189921,062,91205-Nov-201015:59x64SP2SP2GDR
Occache.dll8.0.6001.18992243,71205-Nov-201015:59x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll8.0.6001.189921,486,84805-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.189921,147,90405-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1899213,82405-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Whtml.iec2018.0.0.18992385,02405-Nov-201015:59Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe8.0.6001.18992173,56805-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll18.0.6001.18992387,58405-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedvtool.dll8.0.6001.18992743,42405-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll8.0.6001.1899211,080,70405-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll8.0.6001.18992184,32005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieproxy.dll8.0.6001.18992247,80805-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll8.0.6001.189921,991,68005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl8.0.6001.189921,469,44005-Nov-201015:59Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll8.0.6001.1899225,60005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wlicmgr10.dll8.0.6001.1899243,52005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll8.0.6001.18992602,11205-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll8.0.6001.1899255,29605-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll8.0.6001.189995,959,16805-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll8.0.6001.1899266,56005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll8.0.6001.18992611,84005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll8.0.6001.18992206,84805-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll8.0.6001.189921,210,88005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.18992916,48005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wxpshims.dll8.0.6001.1899212,80005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Html.iec2018.0.0.23084479,23205-Nov-201015:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.2308470,65605-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23084459,77605-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.230841,019,90405-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2308412,476,92805-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23084252,92805-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23084718,84805-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.230842,341,37605-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.230841,539,07205-Nov-201015:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2308431,74405-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2308456,83205-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23084710,65605-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2308471,68005-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.230919,263,10405-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2308496,76805-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Mstime.dll8.0.6001.230841,062,91205-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.23084243,71205-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.230841,489,40805-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.230841,150,97605-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2308413,82405-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Whtml.iec2018.0.0.23084385,02405-Nov-201015:52Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe8.0.6001.23084173,56805-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll18.0.6001.23084387,58405-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedvtool.dll8.0.6001.23084743,42405-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll8.0.6001.2308411,082,75205-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll8.0.6001.23084184,32005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wieproxy.dll8.0.6001.23084247,80805-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll8.0.6001.230841,992,19205-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl8.0.6001.230841,469,44005-Nov-201015:52Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll8.0.6001.2308425,60005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wlicmgr10.dll8.0.6001.2308443,52005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll8.0.6001.23084602,11205-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll8.0.6001.2308455,29605-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll8.0.6001.230915,960,70405-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll8.0.6001.2308466,56005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll8.0.6001.23084611,84005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll8.0.6001.23084206,84805-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll8.0.6001.230841,211,90405-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.23084919,55205-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wxpshims.dll8.0.6001.2308412,80005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

De filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:
Dölj tabellenVisa tabellen
VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1GDR
6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1LDR
6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
Följande tabell gäller i vissa scenarier där Internet Explorer 8 har installerats:
Dölj tabellenVisa tabellen
VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
8.0.6001.18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
8.0.6001.20xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. RTM-milstolpefiler har versionsnumret 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST- (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat. MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) signeras med en digital Microsoft-signatur.

Internet Explorer 7


Internet Explorer 7 i alla 32-bitars versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6001.185421,174,52820-Oct-201017:45x86
Urlmon.dll7.0.6001.227841,175,55221-Oct-201018:47x86
Urlmon.dll7.0.6002.183321,176,06421-Oct-201020:08x86
Urlmon.dll7.0.6002.225111,176,57621-Oct-201020:04x86
Mstime.dll7.0.6001.18542671,23220-Oct-201017:42x86
Mstime.dll7.0.6001.22784671,23221-Oct-201018:46x86
Mstime.dll7.0.6002.18332671,23221-Oct-201020:07x86
Mstime.dll7.0.6002.22511671,23221-Oct-201020:02x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1854228,16020-Oct-201017:41x86
Wininet.dll7.0.6001.18542833,02420-Oct-201017:45x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2278428,16021-Oct-201018:46x86
Wininet.dll7.0.6001.22784841,72821-Oct-201018:48x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201018:48x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18332834,04821-Oct-201020:08x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2251127,64821-Oct-201020:02x86
Wininet.dll7.0.6002.22511842,24021-Oct-201020:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201020:04x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18542389,12020-Oct-201017:41x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22784389,12021-Oct-201018:45x86
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18542230,40020-Oct-201017:41x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46020-Oct-201013:12Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2278472,70421-Oct-201018:44x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22784230,40021-Oct-201018:45x86
Ieakui.dll7.0.6001.22784161,79221-Oct-201018:45x86
Install.insNot Applicable46021-Oct-201015:28Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Feb-201004:03Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92820-Oct-201017:41x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87204-Mar-201005:47Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201018:45x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:06x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:02x86
Iepeers.dll7.0.6001.18542193,02420-Oct-201017:41x86
Iepeers.dll7.0.6001.22784193,02421-Oct-201018:45x86
Iepeers.dll7.0.6002.18332193,02421-Oct-201020:06x86
Iepeers.dll7.0.6002.22511193,02421-Oct-201020:02x86
Msfeeds.dll7.0.6001.18542467,45620-Oct-201017:42x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22784467,45621-Oct-201018:46x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87604-Mar-201005:56Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.18332471,04021-Oct-201020:06x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.22511471,04021-Oct-201020:02x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Apr-200921:17Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18542389,63220-Oct-201016:16Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22784389,63221-Oct-201017:38Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18332389,63221-Oct-201018:30Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22511389,63221-Oct-201018:28Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1854278,33620-Oct-201017:41x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2278478,33621-Oct-201018:45x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2278448,12821-Oct-201017:20x86
Mshtmled.dll7.0.6001.18542476,67220-Oct-201017:42x86
Mshtmled.dll7.0.6001.22784476,67221-Oct-201018:46x86
Mshtmled.dll7.0.6002.18332477,69621-Oct-201020:06x86
Mshtmled.dll7.0.6002.22511477,69621-Oct-201020:02x86
Mshtml.dll7.0.6001.185423,590,14420-Oct-201017:42x86
Mshtml.tlb7.0.6001.185421,383,42420-Oct-201015:51Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.227843,591,68021-Oct-201018:46x86
Mshtml.tlb7.0.6001.227841,383,42421-Oct-201017:20Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.183323,606,52821-Oct-201020:06x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.225113,607,04021-Oct-201020:02x86
Mshtml.tlb7.0.6002.225111,383,42421-Oct-201018:02Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1847026,62404-May-201016:53x86
Iexplore.exe7.0.6001.18542634,64820-Oct-201017:48x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88420-Oct-200601:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30820-Oct-200601:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34020-Oct-200601:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54820-Oct-200601:11Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2278426,62421-Oct-201017:20x86
Iexplore.exe7.0.6001.22784634,64821-Oct-201018:50x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88404-Mar-201005:48Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30804-Mar-201005:48Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34004-Mar-201005:48Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54804-Mar-201005:48Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6518-Sep-200621:26Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18542146,43220-Oct-201017:43x86
Desktop.iniNot Applicable6504-Mar-201005:47Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22784146,43221-Oct-201018:47x86
Iertutil.dll7.0.6001.18542270,84820-Oct-201017:41x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22784271,36021-Oct-201018:46x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22784129,53621-Oct-201018:47x86
Ieframe.dll7.0.6001.185426,078,46420-Oct-201017:41x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.227846,081,53621-Oct-201018:45x86
Ieui.dll7.0.6001.22784180,73621-Oct-201018:46x86
Ieframe.dll7.0.6002.183326,089,21621-Oct-201020:06x86
Ieui.dll7.0.6002.18255180,73604-May-201019:10x86
Ieframe.dll7.0.6002.225116,090,24021-Oct-201020:02x86
Ieui.dll7.0.6002.22511180,73621-Oct-201020:02x86
Internet Explorer 7 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6001.185422,609,66420-Oct-201017:43IA-64
Urlmon.dll7.0.6001.227842,611,71221-Oct-201018:50IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.183322,610,68821-Oct-201019:54IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.225112,611,71221-Oct-201019:45IA-64
Mstime.dll7.0.6001.185422,234,36820-Oct-201017:41IA-64
Mstime.dll7.0.6001.227842,234,36821-Oct-201018:48IA-64
Mstime.dll7.0.6002.183322,234,36821-Oct-201019:52IA-64
Mstime.dll7.0.6002.225112,234,36821-Oct-201019:44IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.1854281,92020-Oct-201017:40IA-64
Wininet.dll7.0.6001.185421,923,58420-Oct-201017:44IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76022-Feb-200805:35IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.2278481,92021-Oct-201018:47IA-64
Wininet.dll7.0.6001.227841,940,48021-Oct-201018:50IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76021-Oct-201018:50IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.1800581,92011-Apr-200906:59IA-64
Wininet.dll7.0.6002.183321,924,09621-Oct-201019:54IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76011-Apr-200906:59IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.2251181,92021-Oct-201019:43IA-64
Wininet.dll7.0.6002.225111,940,48021-Oct-201019:46IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76021-Oct-201019:46IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6001.18542764,41620-Oct-201017:40IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6001.22784764,41621-Oct-201018:47IA-64
Admparse.dll7.0.6001.18000173,56819-Jan-200808:23IA-64
Ieaksie.dll7.0.6001.18542503,80820-Oct-201017:40IA-64
Ieakui.dll7.0.6001.18000161,79219-Jan-200808:11IA-64
Install.insNot Applicable46020-Oct-201013:13Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.22784173,56821-Oct-201018:45IA-64
Ieaksie.dll7.0.6001.22784503,80821-Oct-201018:47IA-64
Ieakui.dll7.0.6001.22784161,79221-Oct-201018:47IA-64
Install.insNot Applicable46021-Oct-201015:26Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87224-Feb-201014:17Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68820-Oct-201017:40IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87225-Feb-201007:30Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68821-Oct-201018:47IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68821-Oct-201019:51IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68821-Oct-201019:43IA-64
Iepeers.dll7.0.6001.18542460,80020-Oct-201017:40IA-64
Iepeers.dll7.0.6001.22784460,80021-Oct-201018:47IA-64
Iepeers.dll7.0.6002.18332460,80021-Oct-201019:51IA-64
Iepeers.dll7.0.6002.22511460,80021-Oct-201019:43IA-64
Msfeeds.dll7.0.6001.185421,004,03220-Oct-201017:41IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Jan-200818:53Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.227841,004,03221-Oct-201018:48IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87625-Feb-201007:43Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.183321,004,03221-Oct-201019:52IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Jan-200818:53Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.225111,004,03221-Oct-201019:44IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Apr-200920:57Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18542965,63220-Oct-201016:27Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22784965,63221-Oct-201017:55Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18332965,63221-Oct-201018:41Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22511965,63221-Oct-201018:33Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.18542147,45620-Oct-201017:40IA-64
Mshtmler.dll7.0.6001.1800048,12819-Jan-200806:37IA-64
Ieencode.dll2017.0.0.22784147,45621-Oct-201018:47IA-64
Mshtmler.dll7.0.6001.2278448,12821-Oct-201017:31IA-64
Mshtmled.dll7.0.6001.185421,526,27220-Oct-201017:41IA-64
Mshtmled.dll7.0.6001.227841,526,27221-Oct-201018:48IA-64
Mshtmled.dll7.0.6002.183321,526,27221-Oct-201019:52IA-64
Mshtmled.dll7.0.6002.225111,526,27221-Oct-201019:44IA-64
Mshtml.dll7.0.6001.1854210,095,61620-Oct-201017:41IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.185421,383,42420-Oct-201015:59Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.2278410,098,17621-Oct-201018:48IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.227841,383,42421-Oct-201017:31Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.1833210,096,64021-Oct-201019:52IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200905:17Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.2251110,097,66421-Oct-201019:44IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.225111,383,42421-Oct-201018:01Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1847054,78404-May-201017:09IA-64
Iexplore.exe7.0.6001.18542785,68820-Oct-201017:46IA-64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88403-Jan-200818:38Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30803-Jan-200818:38Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34003-Jan-200818:38Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54803-Jan-200818:38Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2278454,78421-Oct-201017:32IA-64
Iexplore.exe7.0.6001.22784785,68821-Oct-201018:51IA-64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88425-Feb-201007:32Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30825-Feb-201007:32Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34025-Feb-201007:32Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54825-Feb-201007:32Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6503-Jan-200818:36Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18542319,48820-Oct-201017:42IA-64
Desktop.iniNot Applicable6525-Feb-201007:30Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22784319,48821-Oct-201018:49IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.18542560,64020-Oct-201017:40IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.18000409,08819-Jan-200808:29IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.22784561,15221-Oct-201018:47IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.22784409,08821-Oct-201018:49IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.1854211,741,69620-Oct-201017:40IA-64
Ieui.dll7.0.6001.18000532,99219-Jan-200808:27IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.2278411,749,37621-Oct-201018:47IA-64
Ieui.dll7.0.6001.22784532,99221-Oct-201018:47IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.1833211,745,79221-Oct-201019:51IA-64
Ieui.dll7.0.6001.18000532,99219-Jan-200808:27IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.2251111,749,37621-Oct-201019:43IA-64
Ieui.dll7.0.6002.22511532,99221-Oct-201019:43IA-64
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18542230,40020-Oct-201017:41x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46020-Oct-201013:12Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2278472,70421-Oct-201018:44x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22784230,40021-Oct-201018:45x86
Ieakui.dll7.0.6001.22784161,79221-Oct-201018:45x86
Install.insNot Applicable46021-Oct-201015:28Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1847026,62404-May-201016:53x86
Iexplore.exe7.0.6001.18542634,64820-Oct-201017:48x86
Ieunatt.exe7.0.6001.2278426,62421-Oct-201017:20x86
Iexplore.exe7.0.6001.22784634,64821-Oct-201018:50x86
Occache.dll7.0.6001.18542146,43220-Oct-201017:43x86
Occache.dll7.0.6001.22784146,43221-Oct-201018:47x86
Urlmon.dll7.0.6001.185421,174,52820-Oct-201017:45x86
Urlmon.dll7.0.6001.227841,175,55221-Oct-201018:47x86
Urlmon.dll7.0.6002.183321,176,06421-Oct-201020:08x86
Urlmon.dll7.0.6002.225111,176,57621-Oct-201020:04x86
Mstime.dll7.0.6001.18542671,23220-Oct-201017:42x86
Mstime.dll7.0.6001.22784671,23221-Oct-201018:46x86
Mstime.dll7.0.6002.18332671,23221-Oct-201020:07x86
Mstime.dll7.0.6002.22511671,23221-Oct-201020:02x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1854228,16020-Oct-201017:41x86
Wininet.dll7.0.6001.18542833,02420-Oct-201017:45x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2278428,16021-Oct-201018:46x86
Wininet.dll7.0.6001.22784841,72821-Oct-201018:48x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201018:48x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18332834,04821-Oct-201020:08x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2251127,64821-Oct-201020:02x86
Wininet.dll7.0.6002.22511842,24021-Oct-201020:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201020:04x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18542389,12020-Oct-201017:41x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22784389,12021-Oct-201018:45x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Feb-201004:03Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92820-Oct-201017:41x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87204-Mar-201005:47Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201018:45x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:06x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:02x86
Iepeers.dll7.0.6001.18542193,02420-Oct-201017:41x86
Iepeers.dll7.0.6001.22784193,02421-Oct-201018:45x86
Iepeers.dll7.0.6002.18332193,02421-Oct-201020:06x86
Iepeers.dll7.0.6002.22511193,02421-Oct-201020:02x86
Msfeeds.dll7.0.6001.18542467,45620-Oct-201017:42x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22784467,45621-Oct-201018:46x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87604-Mar-201005:56Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.18332471,04021-Oct-201020:06x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.22511471,04021-Oct-201020:02x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Apr-200921:17Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18542389,63220-Oct-201016:16Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22784389,63221-Oct-201017:38Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18332389,63221-Oct-201018:30Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22511389,63221-Oct-201018:28Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1854278,33620-Oct-201017:41x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2278478,33621-Oct-201018:45x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2278448,12821-Oct-201017:20x86
Mshtmled.dll7.0.6001.18542476,67220-Oct-201017:42x86
Mshtmled.dll7.0.6001.22784476,67221-Oct-201018:46x86
Mshtmled.dll7.0.6002.18332477,69621-Oct-201020:06x86
Mshtmled.dll7.0.6002.22511477,69621-Oct-201020:02x86
Mshtml.dll7.0.6001.185423,590,14420-Oct-201017:42x86
Mshtml.tlb7.0.6001.185421,383,42420-Oct-201015:51Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.227843,591,68021-Oct-201018:46x86
Mshtml.tlb7.0.6001.227841,383,42421-Oct-201017:20Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.183323,606,52821-Oct-201020:06x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.225113,607,04021-Oct-201020:02x86
Mshtml.tlb7.0.6002.225111,383,42421-Oct-201018:02Not Applicable
Iertutil.dll7.0.6001.18542270,84820-Oct-201017:41x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22784271,36021-Oct-201018:46x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22784129,53621-Oct-201018:47x86
Ieframe.dll7.0.6001.185426,078,46420-Oct-201017:41x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.227846,081,53621-Oct-201018:45x86
Ieui.dll7.0.6001.22784180,73621-Oct-201018:46x86
Ieframe.dll7.0.6002.183326,089,21621-Oct-201020:06x86
Ieui.dll7.0.6002.18255180,73604-May-201019:10x86
Ieframe.dll7.0.6002.225116,090,24021-Oct-201020:02x86
Ieui.dll7.0.6002.22511180,73621-Oct-201020:02x86
Internet Explorer 7 i alla x64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6001.185421,426,94420-Oct-201018:25x64
Urlmon.dll7.0.6001.227841,427,96821-Oct-201019:09x64
Urlmon.dll7.0.6002.183321,426,94421-Oct-201020:23x64
Urlmon.dll7.0.6002.225111,427,45621-Oct-201020:23x64
Mstime.dll7.0.6001.185421,129,98420-Oct-201018:21x64
Mstime.dll7.0.6001.227841,129,98421-Oct-201019:08x64
Mstime.dll7.0.6002.183321,129,98421-Oct-201020:22x64
Mstime.dll7.0.6002.225111,129,98421-Oct-201020:22x64
Jsproxy.dll7.0.6001.1854232,25620-Oct-201018:19x64
Wininet.dll7.0.6001.185421,032,70420-Oct-201018:25x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18422-Feb-200805:21x64
Jsproxy.dll7.0.6001.2278432,25621-Oct-201019:07x64
Wininet.dll7.0.6001.227841,041,92021-Oct-201019:10x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18421-Oct-201019:10x64
Jsproxy.dll7.0.6002.1800532,25611-Apr-200907:11x64
Wininet.dll7.0.6002.183321,032,19221-Oct-201020:23x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18411-Apr-200907:11x64
Jsproxy.dll7.0.6002.2251132,25621-Oct-201020:22x64
Wininet.dll7.0.6002.225111,041,40821-Oct-201020:23x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18421-Oct-201020:23x64
Iedkcs32.dll17.0.6001.18542480,25620-Oct-201018:19x64
Iedkcs32.dll17.0.6001.22784480,25621-Oct-201019:07x64
Admparse.dll7.0.6001.1800089,08819-Jan-200808:00x64
Ieaksie.dll7.0.6001.18542267,77620-Oct-201018:19x64
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200611:11x64
Install.insNot Applicable46020-Oct-201013:16Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2278489,08821-Oct-201019:05x64
Ieaksie.dll7.0.6001.22784267,77621-Oct-201019:07x64
Ieakui.dll7.0.6001.22784161,79221-Oct-201019:07x64
Install.insNot Applicable46021-Oct-201015:28Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87224-Feb-201013:55Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40020-Oct-201018:19x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Feb-201004:05Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40021-Oct-201019:07x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40021-Oct-201020:21x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40021-Oct-201020:22x64
Iepeers.dll7.0.6001.18542249,85620-Oct-201018:19x64
Iepeers.dll7.0.6001.22784249,85621-Oct-201019:07x64
Iepeers.dll7.0.6002.18332249,85621-Oct-201020:21x64
Iepeers.dll7.0.6002.22511249,85621-Oct-201020:22x64
Msfeeds.dll7.0.6001.18542590,84820-Oct-201018:20x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:35Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22784590,84821-Oct-201019:07x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87626-Feb-201004:17Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.18332590,84821-Oct-201020:21x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:35Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.22511590,84821-Oct-201020:22x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Apr-200920:56Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18542485,37620-Oct-201016:48Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22784485,37621-Oct-201018:08Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18332485,37621-Oct-201019:00Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22511485,37621-Oct-201019:02Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1854286,52820-Oct-201018:19x64
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200608:02x64
Ieencode.dll2017.0.0.2278486,52821-Oct-201019:07x64
Mshtmler.dll7.0.6001.2278448,12821-Oct-201017:42x64
Mshtmled.dll7.0.6001.18542758,78420-Oct-201018:20x64
Mshtmled.dll7.0.6001.22784758,78421-Oct-201019:07x64
Mshtmled.dll7.0.6002.18332758,78421-Oct-201020:21x64
Mshtmled.dll7.0.6002.22511758,78421-Oct-201020:22x64
Mshtml.dll7.0.6001.185425,693,44020-Oct-201018:20x64
Mshtml.tlb7.0.6001.185421,383,42420-Oct-201016:17Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.227845,697,02421-Oct-201019:07x64
Mshtml.tlb7.0.6001.227841,383,42421-Oct-201017:42Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.183325,700,09621-Oct-201020:21x64
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200905:30Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.225115,701,12021-Oct-201020:22x64
Mshtml.tlb7.0.6002.225111,383,42421-Oct-201018:26Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1847032,76804-May-201017:27x64
Iexplore.exe7.0.6001.18542711,44820-Oct-201018:34x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88420-Oct-200601:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30820-Oct-200601:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34020-Oct-200601:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54820-Oct-200601:11Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2278432,76821-Oct-201017:43x64
Iexplore.exe7.0.6001.22784711,44821-Oct-201019:11x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88426-Feb-201004:06Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30826-Feb-201004:06Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34026-Feb-201004:06Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54826-Feb-201004:06Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6518-Sep-200621:24Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18542208,89620-Oct-201018:22x64
Desktop.iniNot Applicable6526-Feb-201004:05Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22784208,89621-Oct-201019:08x64
Iertutil.dll7.0.6001.18542375,29620-Oct-201018:19x64
Sqmapi.dll6.0.6001.18000176,12819-Jan-200808:04x64
Iertutil.dll7.0.6001.22784375,80821-Oct-201019:07x64
Sqmapi.dll6.0.6001.22784176,12821-Oct-201019:09x64
Ieframe.dll7.0.6001.185427,015,42420-Oct-201018:19x64
Ieui.dll7.0.6001.18000224,76819-Jan-200808:01x64
Ieframe.dll7.0.6001.227847,020,54421-Oct-201019:07x64
Ieui.dll7.0.6001.22784224,76821-Oct-201019:07x64
Ieframe.dll7.0.6002.183327,017,98421-Oct-201020:21x64
Ieui.dll7.0.6001.18000224,76819-Jan-200808:01x64
Ieframe.dll7.0.6002.225117,019,00821-Oct-201020:22x64
Ieui.dll7.0.6002.22511224,76821-Oct-201020:22x64
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18542230,40020-Oct-201017:41x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46020-Oct-201013:12Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2278472,70421-Oct-201018:44x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22784230,40021-Oct-201018:45x86
Ieakui.dll7.0.6001.22784161,79221-Oct-201018:45x86
Install.insNot Applicable46021-Oct-201015:28Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1847026,62404-May-201016:53x86
Iexplore.exe7.0.6001.18542634,64820-Oct-201017:48x86
Ieunatt.exe7.0.6001.2278426,62421-Oct-201017:20x86
Iexplore.exe7.0.6001.22784634,64821-Oct-201018:50x86
Occache.dll7.0.6001.18542146,43220-Oct-201017:43x86
Occache.dll7.0.6001.22784146,43221-Oct-201018:47x86
Urlmon.dll7.0.6001.185421,174,52820-Oct-201017:45x86
Urlmon.dll7.0.6001.227841,175,55221-Oct-201018:47x86
Urlmon.dll7.0.6002.183321,176,06421-Oct-201020:08x86
Urlmon.dll7.0.6002.225111,176,57621-Oct-201020:04x86
Mstime.dll7.0.6001.18542671,23220-Oct-201017:42x86
Mstime.dll7.0.6001.22784671,23221-Oct-201018:46x86
Mstime.dll7.0.6002.18332671,23221-Oct-201020:07x86
Mstime.dll7.0.6002.22511671,23221-Oct-201020:02x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1854228,16020-Oct-201017:41x86
Wininet.dll7.0.6001.18542833,02420-Oct-201017:45x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2278428,16021-Oct-201018:46x86
Wininet.dll7.0.6001.22784841,72821-Oct-201018:48x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201018:48x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18332834,04821-Oct-201020:08x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2251127,64821-Oct-201020:02x86
Wininet.dll7.0.6002.22511842,24021-Oct-201020:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201020:04x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18542389,12020-Oct-201017:41x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22784389,12021-Oct-201018:45x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Feb-201004:03Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92820-Oct-201017:41x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87204-Mar-201005:47Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201018:45x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:06x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:02x86
Iepeers.dll7.0.6001.18542193,02420-Oct-201017:41x86
Iepeers.dll7.0.6001.22784193,02421-Oct-201018:45x86
Iepeers.dll7.0.6002.18332193,02421-Oct-201020:06x86
Iepeers.dll7.0.6002.22511193,02421-Oct-201020:02x86
Msfeeds.dll7.0.6001.18542467,45620-Oct-201017:42x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22784467,45621-Oct-201018:46x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87604-Mar-201005:56Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.18332471,04021-Oct-201020:06x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.22511471,04021-Oct-201020:02x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Apr-200921:17Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18542389,63220-Oct-201016:16Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22784389,63221-Oct-201017:38Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18332389,63221-Oct-201018:30Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22511389,63221-Oct-201018:28Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1854278,33620-Oct-201017:41x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2278478,33621-Oct-201018:45x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2278448,12821-Oct-201017:20x86
Mshtmled.dll7.0.6001.18542476,67220-Oct-201017:42x86
Mshtmled.dll7.0.6001.22784476,67221-Oct-201018:46x86
Mshtmled.dll7.0.6002.18332477,69621-Oct-201020:06x86
Mshtmled.dll7.0.6002.22511477,69621-Oct-201020:02x86
Mshtml.dll7.0.6001.185423,590,14420-Oct-201017:42x86
Mshtml.tlb7.0.6001.185421,383,42420-Oct-201015:51Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.227843,591,68021-Oct-201018:46x86
Mshtml.tlb7.0.6001.227841,383,42421-Oct-201017:20Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.183323,606,52821-Oct-201020:06x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.225113,607,04021-Oct-201020:02x86
Mshtml.tlb7.0.6002.225111,383,42421-Oct-201018:02Not Applicable
Iertutil.dll7.0.6001.18542270,84820-Oct-201017:41x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22784271,36021-Oct-201018:46x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22784129,53621-Oct-201018:47x86
Ieframe.dll7.0.6001.185426,078,46420-Oct-201017:41x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.227846,081,53621-Oct-201018:45x86
Ieui.dll7.0.6001.22784180,73621-Oct-201018:46x86
Ieframe.dll7.0.6002.183326,089,21621-Oct-201020:06x86
Ieui.dll7.0.6002.18255180,73604-May-201019:10x86
Ieframe.dll7.0.6002.225116,090,24021-Oct-201020:02x86
Ieui.dll7.0.6002.22511180,73621-Oct-201020:02x86

Internet Explorer 8


Internet Explorer 8 i alla 32-bitars versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.189991,210,88002-Nov-201006:01x86
Urlmon.dll8.0.6001.230911,211,90402-Nov-201007:11x86
Mstime.dll8.0.6001.18999611,84002-Nov-201005:58x86
Mstime.dll8.0.6001.23091611,84002-Nov-201007:08x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.189991,469,44002-Nov-201005:57Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.230911,469,44002-Nov-201007:07Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1899925,60002-Nov-201005:57x86
Wininet.dll8.0.6001.18999916,48002-Nov-201006:01x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Nov-201006:01x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2309125,60002-Nov-201007:07x86
Wininet.dll8.0.6001.23091919,55202-Nov-201007:12x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Nov-201007:12x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.18999387,58402-Nov-201005:57x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.23091387,58402-Nov-201007:06x86
Iepeers.dll8.0.6001.18999184,32002-Nov-201005:57x86
Iepeers.dll8.0.6001.23091184,32002-Nov-201007:07x86
Licmgr10.dll8.0.6001.1899943,52002-Nov-201005:57x86
Licmgr10.dll8.0.6001.2309143,52002-Nov-201007:07x86
Iedvtool.dll8.0.6001.18999743,42402-Nov-201005:57x86
Iedvtool.dll8.0.6001.23091743,42402-Nov-201007:06x86
Msfeeds.dll8.0.6001.18999602,11202-Nov-201005:58x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87615-Apr-201001:25Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23091602,11202-Nov-201007:07x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87619-Apr-201023:16Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899955,29602-Nov-201005:58x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93815-Apr-201001:25Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1899913,31202-Nov-201004:25x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2309155,29602-Nov-201007:07x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93819-Apr-201023:16Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2309113,31202-Nov-201005:26x86
Html.iec2018.0.0.18999385,02402-Nov-201005:01Not Applicable
Html.iec2018.0.0.23091385,02402-Nov-201006:03Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1899966,56002-Nov-201005:58x86
Mshtmled.dll8.0.6001.2309166,56002-Nov-201007:08x86
Mshtml.dll8.0.6001.189995,959,16802-Nov-201005:58x86
Mshtml.tlb8.0.6001.189991,638,91202-Nov-201004:24Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.230915,960,70402-Nov-201007:08x86
Mshtml.tlb8.0.6001.230911,638,91202-Nov-201005:25Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18999247,80802-Nov-201005:57x86
Ieproxy.dll8.0.6001.23091247,80802-Nov-201007:07x86
Ieshims.dll8.0.6001.18999197,63202-Nov-201005:57x86
Ieshims.dll8.0.6001.23091197,63202-Nov-201007:07x86
Ieunatt.exe8.0.6001.18999133,63202-Nov-201004:26x86
Iexplore.exe8.0.6001.18999638,23202-Nov-201006:03x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88415-Apr-201001:19Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30815-Apr-201001:19Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34015-Apr-201001:19Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54815-Apr-201001:19Not Applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.23091133,63202-Nov-201005:27x86
Iexplore.exe8.0.6001.23091638,23202-Nov-201007:13x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88419-Apr-201023:10Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30819-Apr-201023:10Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34019-Apr-201023:10Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54819-Apr-201023:10Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6515-Apr-201001:16Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.18999206,84802-Nov-201006:00x86
Desktop.iniNot Applicable6519-Apr-201023:07Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.23091206,84802-Nov-201007:10x86
Iertutil.dll8.0.6001.189991,991,68002-Nov-201005:57x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18999129,53602-Nov-201006:01x86
Iertutil.dll8.0.6001.230911,992,19202-Nov-201007:07x86
Sqmapi.dll6.0.6001.23091129,53602-Nov-201007:11x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.18999173,56802-Nov-201004:25x86
Iernonce.dll8.0.6001.1899955,80802-Nov-201005:57x86
Iesetup.dll8.0.6001.1899971,68002-Nov-201005:57x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.23091173,56802-Nov-201005:26x86
Iernonce.dll8.0.6001.2309155,80802-Nov-201007:07x86
Iesetup.dll8.0.6001.2309171,68002-Nov-201007:07x86
Iesysprep.dll8.0.6001.18999109,05602-Nov-201005:57x86
Iesysprep.dll8.0.6001.23091109,05602-Nov-201007:07x86
Ieframe.dll8.0.6001.1899911,080,70402-Nov-201005:57x86
Ieui.dll8.0.6001.18999164,35202-Nov-201005:57x86
Ieframe.dll8.0.6001.2309111,082,75202-Nov-201007:07x86
Ieui.dll8.0.6001.23091164,35202-Nov-201007:07x86
Internet Explorer 8 i alla x64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.189991,486,84802-Nov-201006:27x64
Urlmon.dll8.0.6001.230911,489,40802-Nov-201007:40x64
Mstime.dll8.0.6001.189991,062,91202-Nov-201006:24x64
Mstime.dll8.0.6001.230911,062,91202-Nov-201007:38x64
Inetcpl.cpl8.0.6001.189991,538,56002-Nov-201006:23Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.230911,539,07202-Nov-201007:37Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1899931,74402-Nov-201006:23x64
Wininet.dll8.0.6001.189991,147,90402-Nov-201006:27x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18402-Nov-201006:27x64
Jsproxy.dll8.0.6001.2309131,74402-Nov-201007:37x64
Wininet.dll8.0.6001.230911,150,97602-Nov-201007:41x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18402-Nov-201007:41x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.18999459,77602-Nov-201006:23x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.23091459,77602-Nov-201007:37x64
Iepeers.dll8.0.6001.18999252,41602-Nov-201006:23x64
Iepeers.dll8.0.6001.23091252,92802-Nov-201007:37x64
Licmgr10.dll8.0.6001.1899956,83202-Nov-201006:24x64
Licmgr10.dll8.0.6001.2309156,83202-Nov-201007:37x64
Iedvtool.dll8.0.6001.189991,019,90402-Nov-201006:23x64
Iedvtool.dll8.0.6001.230911,019,90402-Nov-201007:37x64
Msfeeds.dll8.0.6001.18999710,65602-Nov-201006:24x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87629-Jan-200919:41Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23091710,65602-Nov-201007:38x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87619-Apr-201023:19Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899971,68002-Nov-201006:24x64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93829-Jan-200919:41Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1899912,28802-Nov-201004:44x64
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2309171,68002-Nov-201007:38x64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93819-Apr-201023:19Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2309112,28802-Nov-201005:55x64
Html.iec2018.0.0.18999479,23202-Nov-201005:25Not Applicable
Html.iec2018.0.0.23091479,23202-Nov-201006:38Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1899996,76802-Nov-201006:24x64
Mshtmled.dll8.0.6001.2309196,76802-Nov-201007:38x64
Mshtml.dll8.0.6001.189999,259,52002-Nov-201006:24x64
Mshtml.tlb8.0.6001.189991,638,91202-Nov-201004:44Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.230919,263,10402-Nov-201007:38x64
Mshtml.tlb8.0.6001.230911,638,91202-Nov-201005:55Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18999718,84802-Nov-201006:23x64
Ieproxy.dll8.0.6001.23091718,84802-Nov-201007:37x64
Ieshims.dll8.0.6001.18999300,54402-Nov-201006:23x64
Ieshims.dll8.0.6001.23091300,54402-Nov-201007:37x64
Ieunatt.exe8.0.6001.18999162,81602-Nov-201004:45x64
Iexplore.exe8.0.6001.18999660,76002-Nov-201006:29x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88429-Jan-200919:33Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30829-Jan-200919:33Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34029-Jan-200919:33Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54829-Jan-200919:33Not Applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.23091162,81602-Nov-201005:56x64
Iexplore.exe8.0.6001.23091660,76002-Nov-201007:42x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88419-Apr-201023:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30819-Apr-201023:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34019-Apr-201023:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54819-Apr-201023:11Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6529-Jan-200919:30Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.18999243,71202-Nov-201006:26x64
Desktop.iniNot Applicable6519-Apr-201023:07Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.23091243,71202-Nov-201007:39x64
Iertutil.dll8.0.6001.189992,340,86402-Nov-201006:23x64
Sqmapi.dll6.0.6001.18999165,88802-Nov-201006:27x64
Iertutil.dll8.0.6001.230912,341,37602-Nov-201007:37x64
Sqmapi.dll6.0.6001.23091165,88802-Nov-201007:40x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.1899970,65602-Nov-201004:45x64
Iernonce.dll8.0.6001.1899972,19202-Nov-201006:23x64
Iesetup.dll8.0.6001.1899977,31202-Nov-201006:23x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.2309170,65602-Nov-201005:56x64
Iernonce.dll8.0.6001.2309172,19202-Nov-201007:37x64
Iesetup.dll8.0.6001.2309177,31202-Nov-201007:37x64
Iesysprep.dll8.0.6001.18999132,09602-Nov-201006:23x64
Iesysprep.dll8.0.6001.23091132,09602-Nov-201007:37x64
Ieframe.dll8.0.6001.1899912,474,36802-Nov-201006:23x64
Ieui.dll8.0.6001.18999219,13602-Nov-201006:23x64
Ieframe.dll8.0.6001.2309112,476,92802-Nov-201007:37x64
Ieui.dll8.0.6001.23091219,13602-Nov-201007:37x64
Ieunatt.exe8.0.6001.18999133,63202-Nov-201004:26x86
Iexplore.exe8.0.6001.18999638,23202-Nov-201006:03x86
Ieunatt.exe8.0.6001.23091133,63202-Nov-201005:27x86
Iexplore.exe8.0.6001.23091638,23202-Nov-201007:13x86
Occache.dll8.0.6001.18999206,84802-Nov-201006:00x86
Occache.dll8.0.6001.23091206,84802-Nov-201007:10x86
Urlmon.dll8.0.6001.189991,210,88002-Nov-201006:01x86
Urlmon.dll8.0.6001.230911,211,90402-Nov-201007:11x86
Mstime.dll8.0.6001.18999611,84002-Nov-201005:58x86
Mstime.dll8.0.6001.23091611,84002-Nov-201007:08x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.189991,469,44002-Nov-201005:57Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.230911,469,44002-Nov-201007:07Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1899925,60002-Nov-201005:57x86
Wininet.dll8.0.6001.18999916,48002-Nov-201006:01x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Nov-201006:01x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2309125,60002-Nov-201007:07x86
Wininet.dll8.0.6001.23091919,55202-Nov-201007:12x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Nov-201007:12x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.18999387,58402-Nov-201005:57x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.23091387,58402-Nov-201007:06x86
Iepeers.dll8.0.6001.18999184,32002-Nov-201005:57x86
Iepeers.dll8.0.6001.23091184,32002-Nov-201007:07x86
Licmgr10.dll8.0.6001.1899943,52002-Nov-201005:57x86
Licmgr10.dll8.0.6001.2309143,52002-Nov-201007:07x86
Iedvtool.dll8.0.6001.18999743,42402-Nov-201005:57x86
Iedvtool.dll8.0.6001.23091743,42402-Nov-201007:06x86
Msfeeds.dll8.0.6001.18999602,11202-Nov-201005:58x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87615-Apr-201001:25Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23091602,11202-Nov-201007:07x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87619-Apr-201023:16Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899955,29602-Nov-201005:58x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93815-Apr-201001:25Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1899913,31202-Nov-201004:25x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2309155,29602-Nov-201007:07x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93819-Apr-201023:16Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2309113,31202-Nov-201005:26x86
Html.iec2018.0.0.18999385,02402-Nov-201005:01Not Applicable
Html.iec2018.0.0.23091385,02402-Nov-201006:03Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1899966,56002-Nov-201005:58x86
Mshtmled.dll8.0.6001.2309166,56002-Nov-201007:08x86
Mshtml.dll8.0.6001.189995,959,16802-Nov-201005:58x86
Mshtml.tlb8.0.6001.189991,638,91202-Nov-201004:24Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.230915,960,70402-Nov-201007:08x86
Mshtml.tlb8.0.6001.230911,638,91202-Nov-201005:25Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18999247,80802-Nov-201005:57x86
Ieproxy.dll8.0.6001.23091247,80802-Nov-201007:07x86
Ieshims.dll8.0.6001.18999197,63202-Nov-201005:57x86
Ieshims.dll8.0.6001.23091197,63202-Nov-201007:07x86
Iertutil.dll8.0.6001.189991,991,68002-Nov-201005:57x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18999129,53602-Nov-201006:01x86
Iertutil.dll8.0.6001.230911,992,19202-Nov-201007:07x86
Sqmapi.dll6.0.6001.23091129,53602-Nov-201007:11x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.18999173,56802-Nov-201004:25x86
Iernonce.dll8.0.6001.1899955,80802-Nov-201005:57x86
Iesetup.dll8.0.6001.1899971,68002-Nov-201005:57x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.23091173,56802-Nov-201005:26x86
Iernonce.dll8.0.6001.2309155,80802-Nov-201007:07x86
Iesetup.dll8.0.6001.2309171,68002-Nov-201007:07x86
Iesysprep.dll8.0.6001.18999109,05602-Nov-201005:57x86
Iesysprep.dll8.0.6001.23091109,05602-Nov-201007:07x86
Ieframe.dll8.0.6001.1899911,080,70402-Nov-201005:57x86
Ieui.dll8.0.6001.18999164,35202-Nov-201005:57x86
Ieframe.dll8.0.6001.2309111,082,75202-Nov-201007:07x86
Ieui.dll8.0.6001.23091164,35202-Nov-201007:07x86

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista


Internet Explorer 7


Ytterligare filer för Internet Explorer 7 i alla x86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,085
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,249
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,269
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size24,334
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,116
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size24,174
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,081
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,556
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size7,381
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size13,752
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,923
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,398
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size7,223
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size13,601
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,923
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,398
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,947
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,988
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,947
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,988
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_014b25bc9f106b6b5f5cf47482f5d58b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_18ff9c7cc6cd5a27.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_05e185f591a91f146c2299660c2b425c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_af482a5746459587.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_06f39f80c3d7893a5ba6bab26aca750b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5d2881f4aab8b75a.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_128cb74ad601ab47752afc5dd2b1b57c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_5cbe11dadd2bfc13.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_138f1ac1eae44c51bbfa07de7aa0c353_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c1de7ec3594a2d53.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_16cdf8cc064481702f1e629f62f96b08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_09e22beb7a764301.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_22bfe3100fb086f9af8d69113f84f98e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_1e865a39f9b6f06b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_2ae43a94aaaa66c30ddaf795bd2f0ba8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_5cf8dd0fffa2660c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_2bba07f3e1041a822a14c25ff3783129_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_9bab78794dfcd7bf.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_2d292847bde4294f86b45727768d9345_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f9ba6094fa8800d2.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_345489e57f96c87cf5d916ae6683341b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_906827401d30f1bd.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_36ede9632714616b5c49cbe6b05d6acd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_1da96ffafdf13924.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_38a89fb13f63dfb79bf1f13f6b26f39d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e0379d0dcdbe537b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_412d58f7665defcfb46db70c0c681086_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6c5c3a320b42037c.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_42205fb451e077376aeee7ba265e8141_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_983b733f24cf920e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a6019ff82ad3d9cb5a9348bb9ec7311_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_38e73a393973ba38.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_54ee6464ebc359c0b4f5793869081617_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_eb7bfe55df6dcab7.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_5702685b63456de8f040eae1a4c40b6c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b53ec112220ce6f6.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_5d923b0f01926d89d8d13e37798a2c61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_70d572102e7e9690.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_5ecad00c3456196d1533dcde133edf2c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_8ed6803e75f0dba2.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_6d1789a338e00bc943be3ae87e5034ad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_0bcd5da121a745c3.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_72d3d4e1c2d99c99c7173ab94fe9caf3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_54bc6c472d21be48.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_75bdc98258cf19f24abb862855aef9c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_9c80c6ebee55e3e6.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_7774473bcac4ccbdcfea4e2dc1fc5247_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_23950800ae55cd13.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_79cc35f40f2cfa00403c6ae13253ef20_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_272b5250800bb12f.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_79ed5e2f1bcf334b0990fd4616c01945_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e3c1d7d44ffe55ae.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_7a325cc5c139970d9b45591538325dbd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3bdf9265ff1a507a.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_7abecfb38bbec7e6189ab0efa767338d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_b3215dd3d5117d7e.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_80cb1b819beb14ef90b5fc897b7da497_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_2614750b852b4339.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_82553fc8da4c52c52faaa2efefc5a1ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_ec5e65ae1df56c8f.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_8449c25ce09671f6f981a7a9d408b644_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b5fc60dc91b7afb7.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_85e299647186552df41bdc2aa9ee45b7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_0de7e3a9dc2f12d3.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_8c438ffa2046db4d1d0060916e4d51a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6340a228321d76ce.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_8d847808fa395d11591dca009aae564d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_69cebbe0e76e4eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f1d07d4fecf0b82f0e6e15a34e0b0e4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_c465210e511d082e.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_8ff8c23b591525ed158381e69ad0edde_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d6ce689f048e29d7.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_97942026e290577533a58df9d93a6497_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_339524c5e95db8ec.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_97bad16a55694be822a7c4c9cb66a783_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_f551faf5d84847ee.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_97c16c0940cf859cd9f8e7bbc9d07509_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_0d44d81af956fdda.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_a5dd6b000ad2cbdcb2c1b123854679cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_fa96e7b793bf0f4d.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_a6c86cee9690dd5bec610d33b018684f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_166c4caa618f1dc0.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_a7f72c0b84693f4622a6a9368effd09e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_164f620cd0dbdc1d.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_ab9a0d7d4500c88e3e08404d54f4574c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_4798f2df745dbca7.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_b2899127731ead682f21bd69b5a76545_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_d15deece434ca3f5.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_b89a353415b673ece1bdb5b38ffa0dbe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a8315969626874a6.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_bcd7dba0ad81d13cf969d894c927d5ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_44948853ee86c65e.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_c49bd0f41f68a412531c60e95ab1e946_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c8bf2de8dac91ed9.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_c5cbd2109343c5b8f7a8e28b42c45f37_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_8a81ac4a7d8aef90.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_c9dd0a271a395ae376b9add819095bb1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f6c637f02c61800b.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd04a5c8155673d06344db2f6acc0c81_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_10569f56196a8a65.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_e35779a586c7b085cbdb0deb02470d05_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_a5d8d7d7cba2ed49.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_e8fa5087b7f3313c596824ac7d5faf72_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6e26ede879f7f2bb.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_ea13fad0e7b68def427b83c516c3dffb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_190c9aeadee5b6af.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_eb86a1de006ee951f9f9e97dccbc88bc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_8fa4bc9671b6b29d.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_f1bfacc0a0228ec90a24a42eb15ab323_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_2481328c495eafa8.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_f84602e0d99ffd8bd73499f659eb3be3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e296fe9536f262e7.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_b4b9e23dd6e87f88.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b51a41d2f024beeb.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b6ab25f7d406b5e2.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_b7496436ed15019a.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e09c71067c913ef7.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e0fcd09b95cd7e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e28db4c079af7551.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_e32bf2ff92bdc109.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_01bfbddfa1f1a61b.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_02201d74bb2de57e.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_03b101999f0fdc75.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_044f3fd8b81e282d.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_742736db579bc6e2.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_7487967070d80645.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_ae08ec2f06e47dc1.manifest
File versionNot Applicable
File size16,966
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_ae694bc42020bd24.manifest
File versionNot Applicable
File size15,840
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_fb68e0b96bdd206e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fbc9404e85195fd1.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_fd5a247368fb56c8.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_fdf862b28209a280.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_3c9a4f10f22c6e7d.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3cfaaea60b68ade0.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_3e8b92caef4aa4d7.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3f29d10a0858f08f.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5fbd54ae3a94f8d3.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_601db44353d13836.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_61ae986837b32f2d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_624cd6a750c17ae5.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_174637a90fe7f6a3.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_17a6973e29243606.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_19377b630d062cfd.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_19d5b9a2261478b5.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6aef7a4687799a55.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6b4fd9dba0b5d9b8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6ce0be008497d0af.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6d7efc3f9da61c67.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f34450e2ba453076.manifest
File versionNot Applicable
File size5,677
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f3a4b077d3816fd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_47ffb3c943835929.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4860135e5cbf988c.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_49f0f78340a18f83.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_4a8f35c259afdb3b.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_1319dcfe22480f51.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_137a3c933b844eb4.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_150b20b81f6645ab.manifest
File versionNot Applicable
File size928,378
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_15a95ef738749163.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_2f38ca6b1a1d14fe.manifest
File versionNot Applicable
File size125,833
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_2f992a0033595461.manifest
File versionNot Applicable
File size119,272
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_36fd328e1441a9e6.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_375d92232d7de949.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_477a74bb8ca2c478.manifest
File versionNot Applicable
File size9,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_47dad450a5df03db.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_64793701ae3d9d7e.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_64d99696c779dce1.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_666a7abbab5bd3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6708b8fac46a1f90.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
Ytterligare filer för Internet Explorer 7 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameIa64_00d41d92d2009cf91a3122b7b50d53f5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_18aa33556ce74006.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_025270932d9a8e31ac4fc285d2cd2a8b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f2583e64cd5bc693.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_10bc03353d6c71b0dfa925be8408e476_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6b87914a9981060c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_12ca10271bc388768d65083227f6cec8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b93080769299f03f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1698e9679871254bdbc68e46934eb5cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_23de70d78e35bde6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_17c10a281b947ef3924246438df5b825_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_9c855e6f882c97a6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1c1008ab04cea88a2c5dbd80db68af1e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_2fbda4db4fdc2ed3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e2facd555657f5544a7e539d3f60b33_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_ede66c31928e5f74.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_226d452bb1c7ef60b55f6a0729c89398_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_ba8c4ddddaed8e04.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_250bde01f9a6fb40efb942164294c39c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_4a9ea4d558e11b25.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29d236e00b0731a4fa677732981e72e0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_916481af578533d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2b2f9f983b61822e6b399cbfe952dc68_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_8f341c9a03f7e6ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2ecfee2d46a2073e54fae9545b06fefb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_4cabcd5fbbe8896f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_34247538ccff3ceedc3f8ad3a09ae937_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_dd9b4aafd02d5fab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_34c7165fb034b52714e094b6fc84d616_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_51f5ce700a5511af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3dfff115367b575c0cd282968b20c1eb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_7269df73a129e7bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3ee1890542334c9c99a6ba4a1af1d723_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c91cab604de6a75a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_422aff814b474f5320663796d8ad1bfc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_75f59766d80b6749.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_427bec1705b1a265e544d712e34a9aa4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_75d56c72101387f2.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_453461755c61b62446144db3022c96aa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_ea55d0106a4a5e78.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_477654a4d475e716cdbf1196597f72b3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_d5b6768f416960f9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_479d200af59e6ad1c6b8edb0db18377d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_1971677f63668d35.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4cb02aaa253d5e0b37c96cc011e8fea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_073d2f17172db43a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4dda014ed45a16e3ed976cffd15e2570_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_23b38a2d7b0dbc62.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_65cfb06a93325b2da51808068db4b723_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a17891c060007a57.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_686610e008bd68df38eff8fd0454f3fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_90c192e460c1fd23.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_68be08dedb3d88c14f87033a52e11ec4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_63c5930d0bbc8f06.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6a0a30a92df7ae0302be529733f3f217_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_ba3e78f6fd4ecc0c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6e4745d14befbb9361c685354bc039a7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_428bbcb2cba4f1d0.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_77a1e6b440b0a3e295bcdff3759ae989_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_f1e276cdd3b28a67.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_814383297ef9c498f1957de2196b8566_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_ae0e42397faa72f3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8257a4c919ff2f7da40bc54458f02777_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_37248f5f26e77db2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_835cea63a383d4a842e1a093af349ba8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_dcc8bf0e68db3d0a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8c3080e4cd2da10a0f2b907d7d225938_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_c6330cc2e7a11abb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8da1044300ad6029d9f256fe555ecfbb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_7b4e2e5bd9c5f475.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8dca5867e631e85757d81f92210e7dc2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_8ed970ef242f9474.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_93a47e5aac8b3cfc3678cad1e0155aad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_319703090b57a883.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9dc39cf1f4da1dbabb215b2755fd892b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_521c909e915daadd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a11375ae8dc679cac64fa3a62d779559_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_db2e856f641a076f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_acb3d9c56d8087a34e2d37be0292cb04_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_513db4fdbcbf3db7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b5e062479e8672165f038a2d7cbefdae_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_39aff58512ebb235.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b794cce20282a92638a8d81897a5722c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_9d01f7312966d144.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b96fabc7be5aabf37b39904ae67cb0dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_cb3bdfd8b61e45a4.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b9ae380cee31832b76c0bd00dd4d6b84_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_849ffe73c81bc83e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_be64023ec4b61d412dceaa3b4b186d16_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_0ab4076133b9de76.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c3bd43d6fbea03c273526d942da81c5b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_7efc279d0efc8e7d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c7d4a4c1410052dccdd5b31d2f619b4d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5acca511035f6d6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cc9f7e9b66dc056ec91f0445831a3696_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a48d4bf65088a075.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cf71ba562fe0076cff1e7c98f849cbc7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fa73879f8ee25712.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cff02e5f6d014fae618bc17eee95c63d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5ce7c313a160e6e1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d3b9a8e495d57b0662a75672326e7d18_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_0605aa22cc7f6fca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d9bb2b1ca6d6e3cd21563247ee15bb9a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_f8d70748589e85d1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ebe9a03d620146beb2471b127bee4f9f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_db039b87c9e4c0d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ed4a438ab83634e7ea60c459e79ac6ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d5ded21516b59464.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f2714d2ae229cd7b59760e082cd9cc48_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_97e2ec208047d9ed.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f2934ffae3f019c51557d3430cb08b99_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_47861f23c3c98ce1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f50ecd88f35c4b0b01a7037699459908_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5098e0a1eebe8250.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f7623583d825ff37417b760894cbb0f4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_bd938803b1d7536c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fb5079035cfdd6638add7ac130a6e920_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_853e7376d532920f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc7567be096fb7878bbe3a535c01ea3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d70219993f5c086a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fcd74d1dc4c5a1fdb512c6f499d1e335_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f7d555312536bf35.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fef826345ab610ccfceab464fb5d8098_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f2411840ae82462d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_b4bb8633d6e68884.manifest
File versionNot Applicable
File size262,611
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b51be5c8f022c7e7.manifest
File versionNot Applicable
File size262,611
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b6acc9edd404bede.manifest
File versionNot Applicable
File size262,611
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_b74b082ced130a96.manifest
File versionNot Applicable
File size262,611
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e09e14fc7c8f47f3.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e0fe749195cb8756.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e28f58b679ad7e4d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_e32d96f592bbca05.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_01c161d5a1efaf17.manifest
File versionNot Applicable
File size56,495
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_0221c16abb2bee7a.manifest
File versionNot Applicable
File size52,925
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_03b2a58f9f0de571.manifest
File versionNot Applicable
File size56,495
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_0450e3ceb81c3129.manifest
File versionNot Applicable
File size52,925
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_7428dad15799cfde.manifest
File versionNot Applicable
File size14,304
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_74893a6670d60f41.manifest
File versionNot Applicable
File size14,304
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_ae0a902506e286bd.manifest
File versionNot Applicable
File size16,983
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_ae6aefba201ec620.manifest
File versionNot Applicable
File size15,857
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_fb6a84af6bdb296a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fbcae444851768cd.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_fd5bc86968f95fc4.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_fdfa06a88207ab7c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_3c9bf306f22a7779.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3cfc529c0b66b6dc.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_3e8d36c0ef48add3.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3f2b75000856f98b.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5fbef8a43a9301cf.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_601f583953cf4132.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_61b03c5e37b13829.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_624e7a9d50bf83e1.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_1747db9f0fe5ff9f.manifest
File versionNot Applicable
File size200,436
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_17a83b3429223f02.manifest
File versionNot Applicable
File size200,436
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_19391f590d0435f9.manifest
File versionNot Applicable
File size200,436
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_19d75d98261281b1.manifest
File versionNot Applicable
File size200,436
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6af11e3c8777a351.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6b517dd1a0b3e2b4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6ce261f68495d9ab.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6d80a0359da42563.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f345f4d8ba433972.manifest
File versionNot Applicable
File size5,681
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f3a6546dd37f78d5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,354
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_480157bf43816225.manifest
File versionNot Applicable
File size29,192
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4861b7545cbda188.manifest
File versionNot Applicable
File size29,192
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_49f29b79409f987f.manifest
File versionNot Applicable
File size29,192
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_4a90d9b859ade437.manifest
File versionNot Applicable
File size29,192
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_131b80f42246184d.manifest
File versionNot Applicable
File size840,280
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_137be0893b8257b0.manifest
File versionNot Applicable
File size840,280
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_150cc4ae1f644ea7.manifest
File versionNot Applicable
File size928,409
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_15ab02ed38729a5f.manifest
File versionNot Applicable
File size840,280
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_2f3a6e611a1b1dfa.manifest
File versionNot Applicable
File size126,276
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_2f9acdf633575d5d.manifest
File versionNot Applicable
File size119,687
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_36fed684143fb2e2.manifest
File versionNot Applicable
File size14,804
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_375f36192d7bf245.manifest
File versionNot Applicable
File size14,804
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_477c18b18ca0cd74.manifest
File versionNot Applicable
File size9,067
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_47dc7846a5dd0cd7.manifest
File versionNot Applicable
File size8,540
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_647adaf7ae3ba67a.manifest
File versionNot Applicable
File size830,068
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_64db3a8cc777e5dd.manifest
File versionNot Applicable
File size748,731
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_666c1eb1ab59dcd4.manifest
File versionNot Applicable
File size830,068
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_670a5cf0c468288c.manifest
File versionNot Applicable
File size748,731
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,094
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,264
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size15,892
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size31,935
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,795
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,697
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,245
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,214
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size9,029
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size17,455
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,245
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,214
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_147c3204f3a2b0f2.manifest
File versionNot Applicable
File size20,348
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_14dc919a0cdef055.manifest
File versionNot Applicable
File size19,114
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_95ac104106db482f.manifest
File versionNot Applicable
File size120,967
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_960c6fd620178792.manifest
File versionNot Applicable
File size114,703
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_9d70786400ffdd17.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_9dd0d7f91a3c1c7a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_b4b9e23dd6e87f88.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b51a41d2f024beeb.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b6ab25f7d406b5e2.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_b7496436ed15019a.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e09c71067c913ef7.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e0fcd09b95cd7e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e28db4c079af7551.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_e32bf2ff92bdc109.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_01bfbddfa1f1a61b.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_02201d74bb2de57e.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_03b101999f0fdc75.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_044f3fd8b81e282d.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_742736db579bc6e2.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_7487967070d80645.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_fb68e0b96bdd206e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fbc9404e85195fd1.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_fd5a247368fb56c8.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_fdf862b28209a280.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_3c9a4f10f22c6e7d.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3cfaaea60b68ade0.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_3e8b92caef4aa4d7.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3f29d10a0858f08f.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5fbd54ae3a94f8d3.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_601db44353d13836.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_61ae986837b32f2d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_624cd6a750c17ae5.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_174637a90fe7f6a3.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_17a6973e29243606.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_19377b630d062cfd.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_19d5b9a2261478b5.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6aef7a4687799a55.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6b4fd9dba0b5d9b8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6ce0be008497d0af.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6d7efc3f9da61c67.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f34450e2ba453076.manifest
File versionNot Applicable
File size5,677
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f3a4b077d3816fd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_47ffb3c943835929.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4860135e5cbf988c.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_49f0f78340a18f83.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_4a8f35c259afdb3b.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_1319dcfe22480f51.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_137a3c933b844eb4.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_150b20b81f6645ab.manifest
File versionNot Applicable
File size928,378
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_15a95ef738749163.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_477a74bb8ca2c478.manifest
File versionNot Applicable
File size9,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_47dad450a5df03db.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_64793701ae3d9d7e.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_64d99696c779dce1.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_666a7abbab5bd3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6708b8fac46a1f90.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
Ytterligare filer för Internet Explorer 7 i alla x64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameAmd64_0020e82808dee83be486d66c923d9078_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d6b6ffd669c6645a.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_05919c67b9a4676df276ca3b7911b43d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_9c6697850eab0dfe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0a0c7c26c5c3f12e460b824abe40c962_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fb887f498c57ab77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0fea9ef622db9f76c5f56d190a5ed241_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e50795dd75d77895.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_150460725857eef368029b4a9cc94807_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_f44d7f06e1554baa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1ab08c7a23ad663ec22331347ebd4bb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_7882fe7140965290.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1cde24eff88b9afa4a9f0a8af4266ae1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_a23e9a97873d5684.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2354959ac65001e8930e4fe712e058be_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a19e112621973a4a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_250999e32ca4ee93bdbecd9b8530cbfe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_eb87ad226a8b1f8f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2b9017fe4065ff23785adf49a1ce8c77_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_bade1af1a4c71898.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2ecf072359bd74eafc9ee3994f641f09_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_9a3fc1c99f7acc51.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_31b36e2c44f8e389241fb6575aac681e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4408a5c857c6e4b6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_35192504f5750fea206956f49ef1bd99_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_9c37fd2027936b0c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3be24e0a5940e521acfa7dc5b19842ac_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b5b5a7b91f6edc91.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3f2061c82c90aff58c42add7526322cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_31f967a14db45f6d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_42b991a0b25126f507654f7c8278687c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_2185226863aca214.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_44226adf77c7555db4a2e382a3196546_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_0823e076160944ca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_47b04821d947fdb86e3fad873a103a5b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_370c83bd957c2d74.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_47cf0d875d5e9e0d785fbdd9cd15984b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_1f05b762ed6d07f9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4b2b81958a3ee676628c509265a23d09_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e8d256b50c6f6c49.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4bdc1f207cfec42b95b5aaa065c7a3d7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e7e31d9edbe63d37.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4c8fbd57b76e5cc32ccbb6644e927a3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b906ddcaeec4c782.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5358b4f673978634be4088ffe091a905_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_625e608d37305c0a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_559e4652dc8dc778d500ab41a383048d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_080caf5ed2c8e0ad.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_58b4ac2d371a4b06621739f0c7d3d283_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5c236627cd26b451.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_590353c85f8873fa6a1fa5bb5b59d335_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_49a6f49fd737fbfe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5dc464b4480b24a290454ed37c0dcd0c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_16939b1f0c70e79f.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60d40481195da69f27eb598274c89a9c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_b6e9961ea1ff8370.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6ffc23e17b21ab1605684756b41ea86a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_8a9791f646c17166.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_78897c521c9922509536c1b84220be01_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_d428733c711a4d0e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7904b1cb52c3db9e319f86ae14aab1b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d75c294a764c8b75.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_79b898de4cc70e1261e43a729d95659f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3348b7b4e3338cf8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_80f4c66db8bc851e8bce70a5830077f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c60f4e4a07579e82.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_81933d275e96998bfcb7a15b2042a59c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_596623d204d489bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_86f72e415d5f5ea9e05b37ae78bb38e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_02ee0d56d3925db0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8bde6f1c035052c5a371517b9b85dec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_ecddcab58a9378ee.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9464fc581298590c5f02b942e42e951e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_576c11dbbf69879c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_999ca8f05b798ef8d917832f6a1ca94d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e1289de46b1d423c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_af6f91a20cfe9e3dfe9a04c671fa8483_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_83c616de8c226367.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b951594b566aae76d48e6cff087a0f75_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_26255485341d0660.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be24c000733710244be114ff60c4b34b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d7e31cea1082b9a4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c0ce553efccf874739ded4029bec6d16_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_c9998c1115d07b9c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c1885cce21b7ef37c14167d749003c44_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e627e1ffc43ea278.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c779c7ffd084ba359edc59c5e722ae43_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6764771003e6043b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c7ac8bf98d86fb1c93b1e8b4c815a5f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_eea6c418b043e58d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c9618770f7473688c2d03c9e09a84a45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_58137b53e442b413.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca81748b6b2b79e895e5eb4a2507c7ec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_c057178a2de890fd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ce04171ffdc5be89170222d3264a871a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_eb4e6b879dfbcad7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ce976e88958551163c78c8943b0aed0f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_337b6a0dabcb0bd3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cf591b4464568a78352083d475a97827_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f6daa41f6e766921.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7751e2c8e9816b37c7c9a003855634d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_99f077f4b2a7d686.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_da1f25272a0696fb3128d2384d376407_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_61244528d57a1e7b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dec12b0e2694ea0fd7aba4e904675f57_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_0941656afa15ef72.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e08b65370ce29e8f80dba7980f173fc6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f9d4b55b7ae9963f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e7cc9278131463443d8fbd4193f0dda8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_87c94908071d4c21.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ef2003223bd7e7e7eb02922991f252b6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_915ff215bca1dbb4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f0ef4075e1dc0e26924c1d53176a07ff_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_866f7c2d62b30994.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f27ed9453a4ffded1eb6b7ea76d97895_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c37121e8f9cb08d4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f3efba7b531db0c6ec6514dab4ebeaa4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_0882bdd51d4c8298.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f5f92267e3788af50d1fb64c42d1c81d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c14ae0d9dd70ea00.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fb5bd7b3e8260ea5b088b2d5f7f88497_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d3f8e3184bb103cd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ffb3a6d9e2aede5364f393e824402e32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_0ee0aae250d6d075.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_10d87dc18f45f0be.manifest
File versionNot Applicable
File size262,628
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_1138dd56a8823021.manifest
File versionNot Applicable
File size262,628
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_12c9c17b8c642718.manifest
File versionNot Applicable
File size262,628
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_1367ffbaa57272d0.manifest
File versionNot Applicable
File size262,628
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_3cbb0c8a34eeb02d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3d1b6c1f4e2aef90.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_3eac5044320ce687.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3f4a8e834b1b323f.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5dde59635a4f1751.manifest
File versionNot Applicable
File size56,532
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_5e3eb8f8738b56b4.manifest
File versionNot Applicable
File size52,962
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_5fcf9d1d576d4dab.manifest
File versionNot Applicable
File size56,532
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_606ddb5c707b9963.manifest
File versionNot Applicable
File size52,962
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d045d25f0ff93818.manifest
File versionNot Applicable
File size14,327
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_d0a631f42935777b.manifest
File versionNot Applicable
File size14,327
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_0a2787b2bf41eef7.manifest
File versionNot Applicable
File size17,000
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_0a87e747d87e2e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size15,874
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_57877c3d243a91a4.manifest
File versionNot Applicable
File size8,932
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_57e7dbd23d76d107.manifest
File versionNot Applicable
File size8,932
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_5978bff72158c7fe.manifest
File versionNot Applicable
File size8,932
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_5a16fe363a6713b6.manifest
File versionNot Applicable
File size8,932
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_98b8ea94aa89dfb3.manifest
File versionNot Applicable
File size71,105
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_99194a29c3c61f16.manifest
File versionNot Applicable
File size71,105
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_9aaa2e4ea7a8160d.manifest
File versionNot Applicable
File size71,105
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_9b486c8dc0b661c5.manifest
File versionNot Applicable
File size71,105
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_bbdbf031f2f26a09.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_bc3c4fc70c2ea96c.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_bdcd33ebf010a063.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_be6b722b091eec1b.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_7364d32cc84567d9.manifest
File versionNot Applicable
File size200,437
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_73c532c1e181a73c.manifest
File versionNot Applicable
File size200,437
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_755616e6c5639e33.manifest
File versionNot Applicable
File size200,437
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_75f45525de71e9eb.manifest
File versionNot Applicable
File size200,437
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_c70e15ca3fd70b8b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c76e755f59134aee.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_c8ff59843cf541e5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_c99d97c356038d9d.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_4f62ec6672a2a1ac.manifest
File versionNot Applicable
File size5,685
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4fc34bfb8bdee10f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,358
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_a41e4f4cfbe0ca5f.manifest
File versionNot Applicable
File size29,209
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a47eaee2151d09c2.manifest
File versionNot Applicable
File size29,209
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_a60f9306f8ff00b9.manifest
File versionNot Applicable
File size29,209
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_a6add146120d4c71.manifest
File versionNot Applicable
File size29,209
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6f387881daa58087.manifest
File versionNot Applicable
File size840,310
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6f98d816f3e1bfea.manifest
File versionNot Applicable
File size840,310
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_7129bc3bd7c3b6e1.manifest
File versionNot Applicable
File size928,439
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_71c7fa7af0d20299.manifest
File versionNot Applicable
File size840,310
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_8b5765eed27a8634.manifest
File versionNot Applicable
File size126,306
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_8bb7c583ebb6c597.manifest
File versionNot Applicable
File size119,717
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_931bce11cc9f1b1c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,820
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_937c2da6e5db5a7f.manifest
File versionNot Applicable
File size14,820
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_a399103f450035ae.manifest
File versionNot Applicable
File size9,082
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a3f96fd45e3c7511.manifest
File versionNot Applicable
File size8,555
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_c097d285669b0eb4.manifest
File versionNot Applicable
File size830,105
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c0f8321a7fd74e17.manifest
File versionNot Applicable
File size748,768
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_c289163f63b9450e.manifest
File versionNot Applicable
File size830,105
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_c327547e7cc790c6.manifest
File versionNot Applicable
File size748,768
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,279
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,089
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size32,170
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size15,934
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size32,008
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,712
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,577
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,558
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size9,373
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size17,832
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,417
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,398
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size9,213
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size17,679
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,417
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,398
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,372
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,002
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,002
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_147c3204f3a2b0f2.manifest
File versionNot Applicable
File size20,348
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_14dc919a0cdef055.manifest
File versionNot Applicable
File size19,114
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_95ac104106db482f.manifest
File versionNot Applicable
File size120,967
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_960c6fd620178792.manifest
File versionNot Applicable
File size114,703
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_9d70786400ffdd17.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_9dd0d7f91a3c1c7a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_b4b9e23dd6e87f88.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b51a41d2f024beeb.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b6ab25f7d406b5e2.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_b7496436ed15019a.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e09c71067c913ef7.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e0fcd09b95cd7e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e28db4c079af7551.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_e32bf2ff92bdc109.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_01bfbddfa1f1a61b.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_02201d74bb2de57e.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_03b101999f0fdc75.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_044f3fd8b81e282d.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_742736db579bc6e2.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_7487967070d80645.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_fb68e0b96bdd206e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fbc9404e85195fd1.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_fd5a247368fb56c8.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_fdf862b28209a280.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_3c9a4f10f22c6e7d.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3cfaaea60b68ade0.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_3e8b92caef4aa4d7.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3f29d10a0858f08f.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5fbd54ae3a94f8d3.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_601db44353d13836.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_61ae986837b32f2d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_624cd6a750c17ae5.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_174637a90fe7f6a3.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_17a6973e29243606.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_19377b630d062cfd.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_19d5b9a2261478b5.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6aef7a4687799a55.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6b4fd9dba0b5d9b8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6ce0be008497d0af.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6d7efc3f9da61c67.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f34450e2ba453076.manifest
File versionNot Applicable
File size5,677
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f3a4b077d3816fd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_47ffb3c943835929.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4860135e5cbf988c.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_49f0f78340a18f83.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_4a8f35c259afdb3b.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_1319dcfe22480f51.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_137a3c933b844eb4.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_150b20b81f6645ab.manifest
File versionNot Applicable
File size928,378
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_15a95ef738749163.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_477a74bb8ca2c478.manifest
File versionNot Applicable
File size9,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_47dad450a5df03db.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_64793701ae3d9d7e.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_64d99696c779dce1.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_666a7abbab5bd3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6708b8fac46a1f90.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable

Internet Explorer 8


Ytterligare filer för Internet Explorer 8 i alla x86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size15,934
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size32,180
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_002ee893d6949e7fd60a9a12a2652b65_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_3c77b9c87764a26a.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_010bdcfb5b5940849a58a6b8ccabe3e3_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_217c97f7045f7672.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_02dc88d26ebad2c7c85c191ec7284d7f_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_9f21450d9eeb0ca7.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_03a56437fd2b34389340c249cb675048_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_93b84dc3b78d363d.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_205309a08b2b381c862bbabf21df00fb_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_ee0e27e3f63dadb9.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_2c0d53b0aabaf0217600b20b1fc37631_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_dc2cb720541ec161.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_3486b18618225968f6b733154471313d_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_9c616681dead508e.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_3a440682da9fa7a301008cebf495019e_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_cddd794a0d3e253f.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_42d1bffd0bc6c64d9f371c1affa96522_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_438ae68802549445.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_4503f724446103abfbbd91a822ef4b9b_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_91f70e7dc03ba417.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_4796c3558266b9e8d001f8193003e335_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_2be257f1a8ed876d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_52cf49a9d0bd7fe26f8ba26dd53771ca_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_9e9b18d1497e5078.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_551241ed699cbea658811fde08f0a4d9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_db50fa723a3b54e6.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_5c8931e2cc6ecbe9433c4568b736ed2e_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_bea0b524a2a1e053.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_5cc7742d31a890ecdfae004333864c76_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_ba30736a668a14f6.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_605e70f4b3a07e4a667ebdc820dabfb5_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_d44e3860e4cc53bd.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_646305b23f443ffe8cb32c3e6865df75_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1b50340976b9234c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_67f7d953f505cde7c9ef7d7d9fb303c6_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_37308c50424ae843.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_6a1c6ca198c29c0ea4e5bb95406ab2ad_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_6f6eabb3a98b07fe.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_6fec037bd59fa3ab49b32ea451dd5a08_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_c37fcc924e0abced.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_79447fb67ced85f701f37977d5129e16_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_a92954dc81ff5efc.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_7c2e7ffbec52541ad696f98e4e584214_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_baf2f9e5aa5ef4f6.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_8790dc1e2d145aba75c70601f8dfda5c_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_e520f54f31d4d8f4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_883d3ac504789dbd97ae27fca22e0561_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_905c2797ba079493.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_8c3db7d34808e06dda66991ca2b34a31_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_cdecaab22871d150.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_9546f19559b58ea15e5cdd153942e5d9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_484b331fb74fe13b.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_97cccd40d65f5934636a9c7e24a3867c_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_029c1b4983b01fa4.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_9b6ef57542eb6d87f36e94d4c013c966_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_30241a5f00101ea5.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_a060b985ee2b526863096a5ab4efb8cd_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_8e2f39cf094f30af.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_a4d2ad0dac7d798e5a5cc3726c8db5ff_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_0e6c0051a934b7d9.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_b6f51a61aba786ccca412d78166c9afd_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_e5356d1326cb18d8.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_c1fc5e2740bd781033c6717f560a93f9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_2969493ad775557a.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_c556503f161b9bb57cee4e906874d673_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1120726a7ef370b9.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_c6215af84f0b0a09cf35eb52b055af39_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_9c7e87eeaa750a6c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd95ac09f4d3cf4001718af1148a52a4_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_cea7f4976adae67d.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_ce6a1b175a865d16bde76c524fb73747_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_cad88fbbb7d76262.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_d04c6aaa65a8e280fa9b814d912381f1_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_824424d7b82bf8d4.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_d2533c78e643d33270716bc34a2a6461_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_fcfb687e860f6616.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_d4b4d8dcf623a065d953b25e7999da57_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_c9f3e12157367ba8.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_e7013df7aee2466b026b0f78e344c5d5_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_85b3e9db529cefc2.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_eac8b931a91ad1a6843769cacf217e89_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_58d8f24d76823eac.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed4d522ee8c157721d97941eb6b26a60_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_b96783105b03a4f9.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_ee1d3ab0ec5942dfce0cfcd810615d16_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_d8b5992e952e9e62.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_f3557b2bb08fc49a86a2889abc6e8378_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_f1a5a8c8f88e7735.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_f4b9476b9fff66978fba997a6650f2c1_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_ef955ad1c82308f4.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_f9b6e0b1e2434f12c90e3430a8368656_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_dfef686d764dd517.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_9773f0bbecd802d8.manifest
File versionNot Applicable
File size275,059
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_97f5617305fd0e05.manifest
File versionNot Applicable
File size275,059
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_c3567f849280c247.manifest
File versionNot Applicable
File size15,774
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_c3d7f03baba5cd74.manifest
File versionNot Applicable
File size15,774
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_71ca7ef067e6a7fc.manifest
File versionNot Applicable
File size521,063
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_724befa7810bb329.manifest
File versionNot Applicable
File size521,063
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_e479cc5db7e1296b.manifest
File versionNot Applicable
File size52,672
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_e4fb3d14d1063498.manifest
File versionNot Applicable
File size52,672
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_56e145596d8b4a32.manifest
File versionNot Applicable
File size17,769
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_5762b61086b0555f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,769
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_1f545d8f081bf1cd.manifest
File versionNot Applicable
File size68,141
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1fd5ce462140fcfa.manifest
File versionNot Applicable
File size68,141
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_ac7230ca6600d052.manifest
File versionNot Applicable
File size10,260
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_acf3a1817f25db7f.manifest
File versionNot Applicable
File size10,260
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_1e35e5b055e475ac.manifest
File versionNot Applicable
File size11,111
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1eb756676f0980d9.manifest
File versionNot Applicable
File size11,111
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_1f4084e2eca81d9f.manifest
File versionNot Applicable
File size72,063
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1fc1f59a05cd28cc.manifest
File versionNot Applicable
File size72,063
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_4277632c50847c23.manifest
File versionNot Applicable
File size45,956
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_42f8d3e369a98750.manifest
File versionNot Applicable
File size45,956
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_dedec7e9f0d01b4a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,296
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_df6038a109f52677.manifest
File versionNot Applicable
File size13,296
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_fa00462725d779f3.manifest
File versionNot Applicable
File size201,110
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_fa81b6de3efc8520.manifest
File versionNot Applicable
File size201,110
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_4da988c49d691da5.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_4e2af97bb68e28d2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_2ab9c2475972dc79.manifest
File versionNot Applicable
File size29,195
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_2b3b32fe7297e7a6.manifest
File versionNot Applicable
File size29,195
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_f5d3eb7c383792a1.manifest
File versionNot Applicable
File size985,552
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_f6555c33515c9dce.manifest
File versionNot Applicable
File size985,552
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_72bfbd3f609eb3ea.manifest
File versionNot Applicable
File size141,487
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_73412df679c3bf17.manifest
File versionNot Applicable
File size141,487
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieshims_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_2a1e08d5b0471a58.manifest
File versionNot Applicable
File size6,412
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieshims_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_2a9f798cc96c2585.manifest
File versionNot Applicable
File size6,412
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_11f2d8e9300c984e.manifest
File versionNot Applicable
File size134,730
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_127449a04931a37b.manifest
File versionNot Applicable
File size134,730
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_19b7410c2a312d36.manifest
File versionNot Applicable
File size14,792
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1a38b1c343563863.manifest
File versionNot Applicable
File size14,792
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_2a348339a29247c8.manifest
File versionNot Applicable
File size10,964
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_2ab5f3f0bbb752f5.manifest
File versionNot Applicable
File size10,964
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_a8618e04748760f3.manifest
File versionNot Applicable
File size28,954
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_a8e2febb8dac6c20.manifest
File versionNot Applicable
File size28,954
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-sysprep_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_fe22f2b0d00a9db8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,743
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-sysprep_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_fea46367e92fa8e5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,743
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_4733457fc42d20ce.manifest
File versionNot Applicable
File size280,265
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_47b4b636dd522bfb.manifest
File versionNot Applicable
File size280,265
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
Ytterligare filer för Internet Explorer 8 i alla x64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameAmd64_02a3a76813576d9527a81b9aee4fda15_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_126fe80425971b19.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0755068f7aa11b4fcd0f60c3ee3548cb_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_295295be7808cd28.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_080c4ae1844242d83a3da67364de0b67_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_36e6e8d4853974fa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0c3e7d6e7300a9dd8473e346a8149ea1_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_95436025c07faf63.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0e79e87837ff0d3e9f75d4e1d2b28da3_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_82fdd7a5b6b3af9e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1b97c5ff56c3f6fdff7af6c1450f1694_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_784993c2d7f47dcb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1fb05708d89dd90c9142c167d4b76bc2_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_6a3a576324047bc2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_22715f500a2e9681461c449a9e088eef_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_27661f2fda1a6c75.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_27bfd38a16469c77a409cfa638e81c86_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_59222a4670e208d1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_306c73af1342185c5a8a4f02575b0c3f_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_8163ac260bbf5548.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3685c099e3e675e09c5c1231b87d9a20_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_3467caa2d9fe6e1c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3f6074897ce0119d6e653e1459e16074_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_4e3e3e4afa6999ee.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_480bde84b20e5e640b0c60aaf1a91461_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_3290bb672f0c1d66.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4b86f5bf8f56d64465409c12d49f552b_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_6b395f795692afa8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5c6e0ba9d6090900a20d86cf03e53524_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_cf25583f55fa9efb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5f253692d061565341f8b5385f26e556_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_0ca532f73ed46d23.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_68043dd522e989cd93e4ba982c3644ba_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_ec3f18d918de3df5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6ab57bc419c63ebdb40ae9b057e8780e_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_690e69f0e19ab5b5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6b78b4536d9430abb6db1523076af90d_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_c2723b14a2dc7366.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6bbb0557bb88a0d3d4879576131d7cc0_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_42af58fa14d1e8ec.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6e9f3ad8bc684dcde35797b408421676_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_24d24aa7c11f8e85.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6f2bf034ab31c01833424a6afaf05511_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_5396fb157e465e28.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_751722abd58ebfb6dc08f896ca76e91c_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_727a1e6da660c3ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7758d52c7c6d7745ac88c205fba3b6c9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_184db9fa37869f57.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b8963033f32a9a833cb148894ab9d40_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_fb93cce587e309bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c988a9ff4cb874cd9330b515b8e8c84_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_7b2cdaf9fb8b65d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8237bf5100338b8316a36714480bdff3_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_f84f4dec04f684b0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_944c3c198c6da79737c7b895d91bfb33_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_dc468ea24780e3ec.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_98e95694ddbffaf914e9512b35de5702_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_8720addc67d02057.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9fba4bda56f302c0489f5058b681cbfa_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_2ef79478297a4868.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a95d78dac9899a655ad32ddaac01189b_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_5741e539bb5f6806.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ae78de77b5bfa4ef7dc546f7a8c2b6a2_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_c75f43dc9b55ac12.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b19aa4000a5cbcc8daa21fdb6f7f5911_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_053abb8439482368.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b4e373c49cbedaf65d489c5b28fe6ee3_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1cf1f08f6226906c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b7db187e3d544a272be617fef95c6b9d_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_2571422e0b3b30a4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca4d96c9de87a25206d19e16fff09a16_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_12fa56573505e2e2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_caf4e7f828f4ca52b13f7fa3c4ecdf25_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_2c434e99fe006f8f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cf9bd3a4354aff6c69269725279c6637_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_07bb7ea6f876a9e1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d276b972c59fd81cbf2a9cfaed7370d7_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_6ad41122650361ba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f16b2d2ff94ba9934b3d8f8e17d516d7_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_edf3d435c5da24bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f1be928ce6425dc4856233d3e4c852e2_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_3d8665c5ae12dcfe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f1e5eb37cc28bf08e5ed54496e2c28d9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_743e00433f6f711a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f3b62b312cbc97fffa55fe8c88b36c74_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_4afef8ae62407017.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f4138b29fe675c4beb239a041f7257a7_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_db9ef9849e2e1806.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa839b996f981daaf43cfe4589bc7b5f_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_cc5692bab1fc2446.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ff4d97aebf643d61ac61e636fb43bce2_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_cbc761a7c083b114.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_f3928c3fa535740e.manifest
File versionNot Applicable
File size275,097
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_f413fcf6be5a7f3b.manifest
File versionNot Applicable
File size275,097
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_1f751b084ade337d.manifest
File versionNot Applicable
File size15,804
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1ff68bbf64033eaa.manifest
File versionNot Applicable
File size15,804
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_cde91a7420441932.manifest
File versionNot Applicable
File size519,191
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_ce6a8b2b3969245f.manifest
File versionNot Applicable
File size519,191
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_409867e1703e9aa1.manifest
File versionNot Applicable
File size52,746
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_4119d8988963a5ce.manifest
File versionNot Applicable
File size52,746
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_b2ffe0dd25e8bb68.manifest
File versionNot Applicable
File size17,817
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_b38151943f0dc695.manifest
File versionNot Applicable
File size17,817
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_7b72f912c0796303.manifest
File versionNot Applicable
File size68,183
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_7bf469c9d99e6e30.manifest
File versionNot Applicable
File size68,183
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_0890cc4e1e5e4188.manifest
File versionNot Applicable
File size10,284
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_09123d0537834cb5.manifest
File versionNot Applicable
File size10,284
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_7a5481340e41e6e2.manifest
File versionNot Applicable
File size11,151
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_7ad5f1eb2766f20f.manifest
File versionNot Applicable
File size11,151
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_7b5f2066a5058ed5.manifest
File versionNot Applicable
File size72,065
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_7be0911dbe2a9a02.manifest
File versionNot Applicable
File size72,065
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_9e95feb008e1ed59.manifest
File versionNot Applicable
File size45,992
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_9f176f672206f886.manifest
File versionNot Applicable
File size45,992
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_3afd636da92d8c80.manifest
File versionNot Applicable
File size13,328
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_3b7ed424c25297ad.manifest
File versionNot Applicable
File size13,328
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_561ee1aade34eb29.manifest
File versionNot Applicable
File size201,112
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_56a05261f759f656.manifest
File versionNot Applicable
File size201,112
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_a9c8244855c68edb.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_aa4994ff6eeb9a08.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_86d85dcb11d04daf.manifest
File versionNot Applicable
File size29,227
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_8759ce822af558dc.manifest
File versionNot Applicable
File size29,227
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_51f286fff09503d7.manifest
File versionNot Applicable
File size985,619
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_5273f7b709ba0f04.manifest
File versionNot Applicable
File size985,619
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_cede58c318fc2520.manifest
File versionNot Applicable
File size141,501
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_cf5fc97a3221304d.manifest
File versionNot Applicable
File size141,501
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-ieshims_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_863ca45968a48b8e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,436
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-ieshims_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_86be151081c996bb.manifest
File versionNot Applicable
File size6,436
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_6e11746ce86a0984.manifest
File versionNot Applicable
File size135,191
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_6e92e524018f14b1.manifest
File versionNot Applicable
File size135,191
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_75d5dc8fe28e9e6c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,824
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_76574d46fbb3a999.manifest
File versionNot Applicable
File size14,824
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_86531ebd5aefb8fe.manifest
File versionNot Applicable
File size11,000
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_86d48f747414c42b.manifest
File versionNot Applicable
File size11,000
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_048029882ce4d229.manifest
File versionNot Applicable
File size28,986
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_05019a3f4609dd56.manifest
File versionNot Applicable
File size28,986
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-sysprep_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_5a418e3488680eee.manifest
File versionNot Applicable
File size6,081
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-sysprep_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_5ac2feeba18d1a1b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,081
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_a351e1037c8a9204.manifest
File versionNot Applicable
File size280,383
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_a3d351ba95af9d31.manifest
File versionNot Applicable
File size280,383
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)08:24
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size21,028
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size42,638
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8_0~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,457
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_78661ebf1ccacb7f.manifest
File versionNot Applicable
File size129,088
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_78e78f7635efd6ac.manifest
File versionNot Applicable
File size129,088
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_802a86e216ef6067.manifest
File versionNot Applicable
File size13,912
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_80abf79930146b94.manifest
File versionNot Applicable
File size13,912
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_9773f0bbecd802d8.manifest
File versionNot Applicable
File size275,059
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_97f5617305fd0e05.manifest
File versionNot Applicable
File size275,059
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_c3567f849280c247.manifest
File versionNot Applicable
File size15,774
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_c3d7f03baba5cd74.manifest
File versionNot Applicable
File size15,774
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_71ca7ef067e6a7fc.manifest
File versionNot Applicable
File size521,063
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_724befa7810bb329.manifest
File versionNot Applicable
File size521,063
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_e479cc5db7e1296b.manifest
File versionNot Applicable
File size52,672
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_e4fb3d14d1063498.manifest
File versionNot Applicable
File size52,672
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_56e145596d8b4a32.manifest
File versionNot Applicable
File size17,769
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_5762b61086b0555f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,769
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_1f545d8f081bf1cd.manifest
File versionNot Applicable
File size68,141
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1fd5ce462140fcfa.manifest
File versionNot Applicable
File size68,141
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_ac7230ca6600d052.manifest
File versionNot Applicable
File size10,260
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_acf3a1817f25db7f.manifest
File versionNot Applicable
File size10,260
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_1e35e5b055e475ac.manifest
File versionNot Applicable
File size11,111
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1eb756676f0980d9.manifest
File versionNot Applicable
File size11,111
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_1f4084e2eca81d9f.manifest
File versionNot Applicable
File size72,063
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1fc1f59a05cd28cc.manifest
File versionNot Applicable
File size72,063
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_4277632c50847c23.manifest
File versionNot Applicable
File size45,956
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_42f8d3e369a98750.manifest
File versionNot Applicable
File size45,956
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_dedec7e9f0d01b4a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,296
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_df6038a109f52677.manifest
File versionNot Applicable
File size13,296
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_fa00462725d779f3.manifest
File versionNot Applicable
File size201,110
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_fa81b6de3efc8520.manifest
File versionNot Applicable
File size201,110
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_4da988c49d691da5.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_4e2af97bb68e28d2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_2ab9c2475972dc79.manifest
File versionNot Applicable
File size29,195
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_2b3b32fe7297e7a6.manifest
File versionNot Applicable
File size29,195
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_f5d3eb7c383792a1.manifest
File versionNot Applicable
File size985,552
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_f6555c33515c9dce.manifest
File versionNot Applicable
File size985,552
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_72bfbd3f609eb3ea.manifest
File versionNot Applicable
File size141,487
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_73412df679c3bf17.manifest
File versionNot Applicable
File size141,487
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieshims_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_2a1e08d5b0471a58.manifest
File versionNot Applicable
File size6,412
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieshims_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_2a9f798cc96c2585.manifest
File versionNot Applicable
File size6,412
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_2a348339a29247c8.manifest
File versionNot Applicable
File size10,964
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_2ab5f3f0bbb752f5.manifest
File versionNot Applicable
File size10,964
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_a8618e04748760f3.manifest
File versionNot Applicable
File size28,954
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_a8e2febb8dac6c20.manifest
File versionNot Applicable
File size28,954
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-sysprep_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_fe22f2b0d00a9db8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,743
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-sysprep_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_fea46367e92fa8e5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,743
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_4733457fc42d20ce.manifest
File versionNot Applicable
File size280,265
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_47b4b636dd522bfb.manifest
File versionNot Applicable
File size280,265
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

 • Vilka filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:
  Dölj tabellenVisa tabellen
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.7600.16xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • De MANIFEST- och MUM-filer som installeras i de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) har en digital Microsoft-signatur.
Internet Explorer 8 i alla x86-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.7600.167001,226,75204-Nov-201005:52x86
Urlmon.dll8.0.7600.208311,227,26404-Nov-201005:53x86
Iexplore.exe8.0.7600.16700673,04004-Nov-201005:54x86
Iexplore.exe8.0.7600.20831673,04004-Nov-201005:54x86
Mstime.dll8.0.7600.16700606,20804-Nov-201005:49x86
Mstime.dll8.0.7600.20831606,20804-Nov-201005:52x86
Jsproxy.dll8.0.7600.1670048,12804-Nov-201005:48x86
Wininet.dll8.0.7600.16700978,94404-Nov-201005:52x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60804-Nov-201005:52x86
Jsproxy.dll8.0.7600.2083148,12804-Nov-201005:52x86
Wininet.dll8.0.7600.20831981,50404-Nov-201005:53x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60804-Nov-201005:53x86
Iedkcs32.dll18.0.7600.16700381,44004-Nov-201005:48x86
Iedkcs32.dll18.0.7600.20831381,44004-Nov-201005:51x86
Iepeers.dll8.0.7600.16700185,85604-Nov-201005:48x86
Iepeers.dll8.0.7600.20831186,36804-Nov-201005:51x86
Licmgr10.dll8.0.7600.1670044,54404-Nov-201005:48x86
Licmgr10.dll8.0.7600.2083144,54404-Nov-201005:52x86
Iedvtool.dll8.0.7600.16700860,16004-Nov-201005:48x86
Iedvtool.dll8.0.7600.20831860,16004-Nov-201005:51x86
Msfeeds.dll8.0.7600.16700599,04004-Nov-201005:49x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,51813-Jul-200920:45Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.7600.20831599,04004-Nov-201005:52x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,51813-Jul-200920:45Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.7600.1670064,51204-Nov-201005:49x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,57430-Jun-201000:36Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.7600.1670012,80004-Nov-201005:46x86
Msfeedsbs.dll8.0.7600.2083164,51204-Nov-201005:52x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,57413-Jul-200920:45Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.7600.2083112,80004-Nov-201005:49x86
Html.iec2018.0.0.16700386,04804-Nov-201004:41Not Applicable
Html.iec2018.0.0.20831386,04804-Nov-201004:42Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.7600.1670067,07204-Nov-201005:49x86
Mshtmled.dll8.0.7600.2083167,07204-Nov-201005:52x86
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Jun-201000:35Not Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.167005,978,11204-Nov-201005:49x86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004:08Not Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:45Not Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.208315,979,13604-Nov-201005:52x86
Mshtml.tlb8.0.7600.208311,638,91204-Nov-201004:10Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.7600.16700163,32804-Nov-201005:48x86
Ieproxy.dll8.0.7600.20831163,32804-Nov-201005:51x86
Iertutil.dll8.0.7600.167002,063,36004-Nov-201005:48x86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385189,44014-Jul-200901:16x86
Iertutil.dll8.0.7600.208312,063,87204-Nov-201005:51x86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385189,44014-Jul-200901:16x86
Ieframe.dll8.0.7600.1670010,989,05604-Nov-201005:48x86
Ieframe.ptxmlNot Applicable13,27030-Jun-201000:35Not Applicable
Ieui.dll8.0.7600.16700176,64004-Nov-201005:48x86
Ieframe.dll8.0.7600.2083110,990,59204-Nov-201005:51x86
Ieframe.ptxmlNot Applicable13,27013-Jul-200920:45Not Applicable
Ieui.dll8.0.7600.20831176,64004-Nov-201005:51x86
Internet Explorer 8 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.7600.167002,715,64804-Nov-201005:36IA-64
Urlmon.dll8.0.7600.208312,717,69604-Nov-201005:42IA-64
Iexplore.exe8.0.7600.16700760,08004-Nov-201005:37IA-64
Iexplore.exe8.0.7600.20831760,08004-Nov-201005:43IA-64
Mstime.dll8.0.7600.167002,050,04804-Nov-201005:34IA-64
Mstime.dll8.0.7600.208312,050,04804-Nov-201005:41IA-64
Jsproxy.dll8.0.7600.16700114,17604-Nov-201005:33IA-64
Wininet.dll8.0.7600.167002,185,21604-Nov-201005:36IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95204-Nov-201005:36IA-64
Jsproxy.dll8.0.7600.20831114,17604-Nov-201005:41IA-64
Wininet.dll8.0.7600.208312,199,04004-Nov-201005:42IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1189,95204-Nov-201005:42IA-64
Iedkcs32.dll18.0.7600.16700737,28004-Nov-201005:33IA-64
Iedkcs32.dll18.0.7600.20831737,28004-Nov-201005:40IA-64
Iepeers.dll8.0.7600.16700441,85604-Nov-201005:33IA-64
Iepeers.dll8.0.7600.20831443,90404-Nov-201005:40IA-64
Licmgr10.dll8.0.7600.16700106,49604-Nov-201005:34IA-64
Licmgr10.dll8.0.7600.20831106,49604-Nov-201005:41IA-64
Iedvtool.dll8.0.7600.167002,021,37604-Nov-201005:33IA-64
Iedvtool.dll8.0.7600.208312,021,37604-Nov-201005:40IA-64
Msfeeds.dll8.0.7600.167001,312,76804-Nov-201005:34IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,51813-Jul-200920:37Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.7600.208311,312,76804-Nov-201005:41IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,51813-Jul-200920:37Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.7600.16700165,37604-Nov-201005:34IA-64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,57430-Jun-201000:23Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.7600.1670030,72004-Nov-201005:31IA-64
Msfeedsbs.dll8.0.7600.20831165,37604-Nov-201005:41IA-64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,57413-Jul-200920:37Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.7600.2083130,72004-Nov-201005:38IA-64
Html.iec2018.0.0.16700957,44004-Nov-201004:44Not Applicable
Html.iec2018.0.0.20831957,44004-Nov-201004:48Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.7600.16700220,67204-Nov-201005:34IA-64
Mshtmled.dll8.0.7600.20831220,67204-Nov-201005:41IA-64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Jun-201000:23Not Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.1670017,339,90404-Nov-201005:34IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004:09Not Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:36Not Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.2083117,340,92804-Nov-201005:41IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.208311,638,91204-Nov-201004:13Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.7600.16700514,04804-Nov-201005:33IA-64
Ieproxy.dll8.0.7600.20831514,04804-Nov-201005:40IA-64
Iertutil.dll8.0.7600.167002,936,83204-Nov-201005:33IA-64
Sqmapi.dll6.1.7600.16385591,87214-Jul-200901:49IA-64
Iertutil.dll8.0.7600.208312,937,34404-Nov-201005:40IA-64
Sqmapi.dll6.1.7600.16385591,87214-Jul-200901:49IA-64
Ieframe.dll8.0.7600.1670018,732,03204-Nov-201005:33IA-64
Ieframe.ptxmlNot Applicable13,27030-Jun-201000:23Not Applicable
Ieui.dll8.0.7600.16700519,16804-Nov-201005:33IA-64
Ieframe.dll8.0.7600.2083118,735,10404-Nov-201005:40IA-64
Ieframe.ptxmlNot Applicable13,27013-Jul-200920:36Not Applicable
Ieui.dll8.0.7600.20831519,16804-Nov-201005:40IA-64
Iexplore.exe8.0.7600.16700673,04004-Nov-201005:54x86
Iexplore.exe8.0.7600.20831673,04004-Nov-201005:54x86
Mstime.dll8.0.7600.16700606,20804-Nov-201005:49x86
Mstime.dll8.0.7600.20831606,20804-Nov-201005:52x86
Iepeers.dll8.0.7600.16700185,85604-Nov-201005:48x86
Iepeers.dll8.0.7600.20831186,36804-Nov-201005:51x86
Msfeeds.dll8.0.7600.16700599,04004-Nov-201005:49x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,51813-Jul-200920:45Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.7600.20831599,04004-Nov-201005:52x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,51813-Jul-200920:45Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.7600.1670067,07204-Nov-201005:49x86
Mshtmled.dll8.0.7600.2083167,07204-Nov-201005:52x86
Mshtml.dll8.0.7600.167005,978,11204-Nov-201005:49x86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004:08Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Jun-201000:36Not Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.208315,979,13604-Nov-201005:52x86
Mshtml.tlb8.0.7600.208311,638,91204-Nov-201004:10Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:45Not Applicable
Ieframe.dll8.0.7600.1670010,989,05604-Nov-201005:48x86
Ieui.dll8.0.7600.16700176,64004-Nov-201005:48x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot Applicable13,27030-Jun-201000:36Not Applicable
Ieframe.dll8.0.7600.2083110,990,59204-Nov-201005:51x86
Ieui.dll8.0.7600.20831176,64004-Nov-201005:51x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot Applicable13,27013-Jul-200920:45Not Applicable
Urlmon.dll8.0.7600.167001,226,75204-Nov-201005:52x86
Urlmon.dll8.0.7600.208311,227,26404-Nov-201005:53x86
Jsproxy.dll8.0.7600.1670048,12804-Nov-201005:48x86
Wininet.dll8.0.7600.16700978,94404-Nov-201005:52x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60804-Nov-201005:52x86
Jsproxy.dll8.0.7600.2083148,12804-Nov-201005:52x86
Wininet.dll8.0.7600.20831981,50404-Nov-201005:53x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60804-Nov-201005:53x86
Iedkcs32.dll18.0.7600.16700381,44004-Nov-201005:48x86
Iedkcs32.dll18.0.7600.20831381,44004-Nov-201005:51x86
Licmgr10.dll8.0.7600.1670044,54404-Nov-201005:48x86
Licmgr10.dll8.0.7600.2083144,54404-Nov-201005:52x86
Iedvtool.dll8.0.7600.16700860,16004-Nov-201005:48x86
Iedvtool.dll8.0.7600.20831860,16004-Nov-201005:51x86
Msfeedsbs.dll8.0.7600.1670064,51204-Nov-201005:49x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,57430-Jun-201000:36Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.7600.1670012,80004-Nov-201005:46x86
Msfeedsbs.dll8.0.7600.2083164,51204-Nov-201005:52x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,57413-Jul-200920:45Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.7600.2083112,80004-Nov-201005:49x86
Html.iec2018.0.0.16700386,04804-Nov-201004:41Not Applicable
Html.iec2018.0.0.20831386,04804-Nov-201004:42Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.7600.16700163,32804-Nov-201005:48x86
Ieproxy.dll8.0.7600.20831163,32804-Nov-201005:51x86
Iertutil.dll8.0.7600.167002,063,36004-Nov-201005:48x86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385189,44014-Jul-200901:16x86
Iertutil.dll8.0.7600.208312,063,87204-Nov-201005:51x86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385189,44014-Jul-200901:16x86
Internet Explorer 8 i alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.7600.167001,495,04004-Nov-201006:35x64
Urlmon.dll8.0.7600.208311,496,57604-Nov-201006:41x64
Iexplore.exe8.0.7600.16700696,59204-Nov-201006:37x64
Iexplore.exe8.0.7600.20831696,59204-Nov-201006:42x64
Mstime.dll8.0.7600.167001,026,56004-Nov-201006:32x64
Mstime.dll8.0.7600.208311,026,56004-Nov-201006:38x64
Jsproxy.dll8.0.7600.1670064,51204-Nov-201006:31x64
Wininet.dll8.0.7600.167001,194,49604-Nov-201006:35x64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23204-Nov-201006:35x64
Jsproxy.dll8.0.7600.2083164,51204-Nov-201006:38x64
Wininet.dll8.0.7600.208311,197,05604-Nov-201006:41x64
Wininetplugin.dll1.0.0.195,23204-Nov-201006:41x64
Iedkcs32.dll18.0.7600.16700445,95204-Nov-201006:31x64
Iedkcs32.dll18.0.7600.20831445,95204-Nov-201006:37x64
Iepeers.dll8.0.7600.16700256,00004-Nov-201006:31x64
Iepeers.dll8.0.7600.20831256,51204-Nov-201006:37x64
Licmgr10.dll8.0.7600.1670057,85604-Nov-201006:31x64
Licmgr10.dll8.0.7600.2083157,85604-Nov-201006:38x64
Iedvtool.dll8.0.7600.167001,013,24804-Nov-201006:31x64
Iedvtool.dll8.0.7600.208311,013,24804-Nov-201006:37x64
Msfeeds.dll8.0.7600.16700703,48804-Nov-201006:32x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,51813-Jul-200920:36Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.7600.20831703,48804-Nov-201006:38x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,51813-Jul-200920:36Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.7600.1670082,94404-Nov-201006:32x64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,57430-Jun-201000:29Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.7600.1670012,28804-Nov-201006:28x64
Msfeedsbs.dll8.0.7600.2083182,94404-Nov-201006:38x64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,57413-Jul-200920:36Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.7600.2083112,28804-Nov-201006:35x64
Html.iec2018.0.0.16700482,81604-Nov-201005:16Not Applicable
Html.iec2018.0.0.20831482,81604-Nov-201005:24Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.7600.1670097,28004-Nov-201006:32x64
Mshtmled.dll8.0.7600.2083197,28004-Nov-201006:38x64
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Jun-201000:28Not Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.167009,306,62404-Nov-201006:32x64
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004:35Not Applicable
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:36Not Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.208319,303,04004-Nov-201006:38x64
Mshtml.tlb8.0.7600.208311,638,91204-Nov-201004:43Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.7600.16700451,07204-Nov-201006:31x64
Ieproxy.dll8.0.7600.20831451,07204-Nov-201006:37x64
Iertutil.dll8.0.7600.167002,447,87204-Nov-201006:31x64
Sqmapi.dll6.1.7600.16385235,00814-Jul-200901:41x64
Iertutil.dll8.0.7600.208312,447,36004-Nov-201006:37x64
Sqmapi.dll6.1.7600.16385235,00814-Jul-200901:41x64
Ieframe.dll8.0.7600.1670012,369,40804-Nov-201006:31x64
Ieframe.ptxmlNot Applicable13,27030-Jun-201000:28Not Applicable
Ieui.dll8.0.7600.16700247,80804-Nov-201006:31x64
Ieframe.dll8.0.7600.2083112,371,96804-Nov-201006:37x64
Ieframe.ptxmlNot Applicable13,27013-Jul-200920:36Not Applicable
Ieui.dll8.0.7600.20831247,80804-Nov-201006:37x64
Iexplore.exe8.0.7600.16700673,04004-Nov-201005:54x86
Iexplore.exe8.0.7600.20831673,04004-Nov-201005:54x86
Mstime.dll8.0.7600.16700606,20804-Nov-201005:49x86
Mstime.dll8.0.7600.20831606,20804-Nov-201005:52x86
Iepeers.dll8.0.7600.16700185,85604-Nov-201005:48x86
Iepeers.dll8.0.7600.20831186,36804-Nov-201005:51x86
Msfeeds.dll8.0.7600.16700599,04004-Nov-201005:49x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,51813-Jul-200920:45Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.7600.20831599,04004-Nov-201005:52x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,51813-Jul-200920:45Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.7600.1670067,07204-Nov-201005:49x86
Mshtmled.dll8.0.7600.2083167,07204-Nov-201005:52x86
Mshtml.dll8.0.7600.167005,978,11204-Nov-201005:49x86
Mshtml.tlb8.0.7600.167001,638,91204-Nov-201004:08Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14130-Jun-201000:36Not Applicable
Mshtml.dll8.0.7600.208315,979,13604-Nov-201005:52x86
Mshtml.tlb8.0.7600.208311,638,91204-Nov-201004:10Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlNot Applicable1,14113-Jul-200920:45Not Applicable
Ieframe.dll8.0.7600.1670010,989,05604-Nov-201005:48x86
Ieui.dll8.0.7600.16700176,64004-Nov-201005:48x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot Applicable13,27030-Jun-201000:36Not Applicable
Ieframe.dll8.0.7600.2083110,990,59204-Nov-201005:51x86
Ieui.dll8.0.7600.20831176,64004-Nov-201005:51x86
Wow64_ieframe.ptxmlNot Applicable13,27013-Jul-200920:45Not Applicable
Urlmon.dll8.0.7600.167001,226,75204-Nov-201005:52x86
Urlmon.dll8.0.7600.208311,227,26404-Nov-201005:53x86
Jsproxy.dll8.0.7600.1670048,12804-Nov-201005:48x86
Wininet.dll8.0.7600.16700978,94404-Nov-201005:52x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60804-Nov-201005:52x86
Jsproxy.dll8.0.7600.2083148,12804-Nov-201005:52x86
Wininet.dll8.0.7600.20831981,50404-Nov-201005:53x86
Wininetplugin.dll1.0.0.168,60804-Nov-201005:53x86
Iedkcs32.dll18.0.7600.16700381,44004-Nov-201005:48x86
Iedkcs32.dll18.0.7600.20831381,44004-Nov-201005:51x86
Licmgr10.dll8.0.7600.1670044,54404-Nov-201005:48x86
Licmgr10.dll8.0.7600.2083144,54404-Nov-201005:52x86
Iedvtool.dll8.0.7600.16700860,16004-Nov-201005:48x86
Iedvtool.dll8.0.7600.20831860,16004-Nov-201005:51x86
Msfeedsbs.dll8.0.7600.1670064,51204-Nov-201005:49x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,57430-Jun-201000:36Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.7600.1670012,80004-Nov-201005:46x86
Msfeedsbs.dll8.0.7600.2083164,51204-Nov-201005:52x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,57413-Jul-200920:45Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.7600.2083112,80004-Nov-201005:49x86
Html.iec2018.0.0.16700386,04804-Nov-201004:41Not Applicable
Html.iec2018.0.0.20831386,04804-Nov-201004:42Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.7600.16700163,32804-Nov-201005:48x86
Ieproxy.dll8.0.7600.20831163,32804-Nov-201005:51x86
Iertutil.dll8.0.7600.167002,063,36004-Nov-201005:48x86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385189,44014-Jul-200901:16x86
Iertutil.dll8.0.7600.208312,063,87204-Nov-201005:51x86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385189,44014-Jul-200901:16x86

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2


Ytterligare filer för Internet Explorer 8 i alla x86-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,123
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,287
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,011
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,128
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,298
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,529
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size10,118
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size19,970
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,111
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,278
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,262
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size11,910
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,969
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size9,198
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,072
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,219
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,950
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_0e25cf07a22d7ba3cc27dfa101919e73_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e914fcfeff517dae.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_17cb98dfe3bb1aa82dfad59b05fc2c4d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_8219bd01045c6f23.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_1c51184333532d30e1f4b6b3a6aba1b8_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_cf3b1ce72e31dbd2.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_1efe39e5c350a3d5a2932d7f1230ca55_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_df10792fccf0a507.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_2c392a0d668d7c5165aabdd9f74be489_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_cf758e3829d67743.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_3553d09709b60acbe3eb48c1e91c180d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_f539bd0b5c143277.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_364f7191d14ee4f13e77b8ebd2fb6284_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_f57a296e60d24cee.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_458fa9b128cabb3488fcb6043e61b1da_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_19ddbd406135fef9.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a438f447af58ff148c799297a32059e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_7765540f083ec5d7.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_4b65e3fdb0c6fab5bb5ee656308c6e90_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_c11e5d1cf00abf9e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_56fbbf456da267deadc71ddfa4cf6606_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_ae2ff9b1335f795f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_5d105b9891088e74fef5b6737c231ba9_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_d3d0a64b11ae20f4.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_6d17163e9bbd4319fe3e1046fe88e2fa_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_521b68f21489c8b2.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_74627d8aac454821d21de598c212978a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_eb5966774be6bf28.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_7e20af609ae79aefacc619c4300f4e98_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_6711d4a69655b9f1.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_7e26ec616f365b6eb2fe811a5bb090e6_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_ac1c5c7ced60dce1.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_8d694c42c7cdb791991aef3eebda0429_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_77c888e00165d5e4.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_977104640ecd492006beba7994fbb617_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_3b49ea759ced4a5c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_9be62b5a6d90a68bc7be468fc2a602f7_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_d0afd8fa0a14da12.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_a1647dce6f531aaa6e6decd5fed4c8a1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b3c2558ffc68d9a1.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_a487e85aaa634448daa5976298695fb5_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_d98a131e79a2f399.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_a87e67960e5f7df33b8ccf30f8ba011b_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_5e1302645586718a.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_b0ae10dd10b19f51e12c2feb2db60d7b_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_95da6bff32a9f3cf.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_b23d03b4c6239f26579e7140ed1052fc_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_561e00f6f0ad3227.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_b8ba904dd6f59636b8be5fe54f1083db_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_eba2628f0ae4cd8b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_b93336b9d8bec937bdc551be90d29478_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_50b9ca1934d4544a.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_bc77f1155a324c5e03665f57bdd9e00d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_f4dfba59710f70d4.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_bcaeed56dd3d88e587d755ef33126481_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_149bf0bbb4d74445.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_c827dda4f9819d301bb0647e4a42a2d5_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_ac6df7b58c5a9dbb.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_ce529525450ee085704c260b5d2b50da_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_efeaa7afcd61e72b.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_ce7198ac193a72c632bb006ed31a8aee_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_f4c84032ac1056cd.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_d1566cd62495640192c93e0de774ecde_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_79af89847be76f73.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_e65fc42b1e8d8f9e199d1bc1cfe7812e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_ac5d89d7db411672.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_ee7371efc3b24b87996e1ea9882d11bc_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_a9ca73550db2af1e.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_f1e61eb3e0ca9c23aadb5b7547cccea9_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_02780e7cd1d9d781.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_f652eeca8b08be552eeaff3a0ec8d0b8_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_f8382c13487a31bf.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_cfc53abcaee30fa2.manifest
File versionNot Applicable
File size259,500
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_d02f680dc8181c96.manifest
File versionNot Applicable
File size259,500
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_b3987f3a85deec23.manifest
File versionNot Applicable
File size43,816
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b402ac8b9f13f917.manifest
File versionNot Applicable
File size43,816
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_fba7c985548bcf11.manifest
File versionNot Applicable
File size8,220
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_fc11f6d66dc0dc05.manifest
File versionNot Applicable
File size8,220
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_1ccb165e79ec3635.manifest
File versionNot Applicable
File size41,017
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_1d3543af93214329.manifest
File versionNot Applicable
File size41,017
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_8f328f5a2f9656fc.manifest
File versionNot Applicable
File size13,815
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8f9cbcab48cb63f0.manifest
File versionNot Applicable
File size13,815
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_57a5a78fca26fe97.manifest
File versionNot Applicable
File size40,859
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_580fd4e0e35c0b8b.manifest
File versionNot Applicable
File size40,859
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e4c37acb280bdd1c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,878
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e52da81c4140ea10.manifest
File versionNot Applicable
File size4,878
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_56872fb117ef8276.manifest
File versionNot Applicable
File size4,354
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_56f15d0231248f6a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,354
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_5791cee3aeb32a69.manifest
File versionNot Applicable
File size63,885
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_57fbfc34c7e8375d.manifest
File versionNot Applicable
File size63,885
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_7ac8ad2d128f88ed.manifest
File versionNot Applicable
File size28,136
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_7b32da7e2bc495e1.manifest
File versionNot Applicable
File size28,136
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_173011eab2db2814.manifest
File versionNot Applicable
File size7,263
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_179a3f3bcc103508.manifest
File versionNot Applicable
File size7,263
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_32519027e7e286bd.manifest
File versionNot Applicable
File size143,608
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_32bbbd79011793b1.manifest
File versionNot Applicable
File size143,608
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_85fad2c55f742a6f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,414
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8665001678a93763.manifest
File versionNot Applicable
File size2,414
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_630b0c481b7de943.manifest
File versionNot Applicable
File size16,746
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_6375399934b2f637.manifest
File versionNot Applicable
File size16,746
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_2e25357cfa429f6b.manifest
File versionNot Applicable
File size666,727
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_2e8f62ce1377ac5f.manifest
File versionNot Applicable
File size666,727
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_ab11074022a9c0b4.manifest
File versionNot Applicable
File size95,807
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_ab7b34913bdecda8.manifest
File versionNot Applicable
File size95,807
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_6285cd3a649d5492.manifest
File versionNot Applicable
File size4,630
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)10:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_62effa8b7dd26186.manifest
File versionNot Applicable
File size4,630
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)10:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_7f848f8086382d98.manifest
File versionNot Applicable
File size186,789
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_7feebcd19f6d3a8c.manifest
File versionNot Applicable
File size186,789
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
Ytterligare filer för Internet Explorer 8 i alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameIa64_08d79110fb3a0f97e99f75008cb3efde_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_283873b7ea80df7f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_149e5914c0ab75eab27d086c54a492ce_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b4de59c76fc5cc07.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_18390cf52c7731053e9b34e906c7e3f4_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_1b20be0d1d1e35a9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_297038d1516135b21956e2c2d7a7c17e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_dbdcebaf8b8b4381.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_346daaf5c2204db91a62400ac28cac94_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_a7bb5c0e94356cf0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_35c1fcf340782d7bfad3b7ab7cd00752_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_286b6b619596d314.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3690411c437c4c5fed2bf50db5071d6e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_190114a797eac754.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3cc5b91aadd84455f57845a2f6a9f950_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_4f27844fec39c5c4.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3e747949a5f653b1a0ad3c575f9a7722_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_a94740001ced7392.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3e9670700ed5fe01ee969d886937f4f0_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_38257ba85d898596.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4b8b4109cb1018a12cf273c79e4980a1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_6b6b155e51832ecb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4d1e265a9e3eebfa6318f3903a452d2a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_8478bae7cd18f3be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_516d50b54158dd14337f15937922f9f8_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_68433899bb378c4b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_554e839700904872b66e5ada29b883e7_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_818c58f448f88cfc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_564e4bccecf5f6a0b26c8c95ee90cb25_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e287a06ab2372629.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_68aaa524f3df38dfd94c775472be22b0_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_6dd2d06e18f01d51.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7941ed9b60b7fb5dae4709eab2829911_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_608918fbd3101923.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7b93cd3c00c798946f0b8a6ec0ad524f_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_fc76179f52af667d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7f31351e9cd98a53b545f7c816b2ab7a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_a1cf7e6f076d676f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_80c5a3beb659023019eab742cae5e004_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_2218bc014d337b60.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_974dfb29caf05772647266dbb4f65b0e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_4ccf3573e02459e5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9e8fa92f1c03f1710918994eda695b3e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_6f832efb7070803c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a1bab90598600beb1af7d832d44a0aa9_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_d914b5d5156f69fb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a2e3b1e80e60696db64dba8b9abc3a2b_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_2a27385689511de1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a43ac291f812057509950b4ef3cc9ff1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_478ba23eec7c6c91.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a5e2ca1dd35f62ef6c9201c2cfcf8a67_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_538ae661a36e3bf1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_af1bfd71a1c1444883052479133f3822_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_7848fa7c4295a5aa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b23d03b4c6239f26579e7140ed1052fc_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_561fa4ecf0ab3b23.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b5e1cfa0aa9eaccbd3004a34a6eb0798_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_7a8ec47b26faceb9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cb8148d9b5c611e2d9b19b439c02bbce_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_d1acd6b1dd269154.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cd19f6c533f2e20ff24c7707f6ec43ba_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e773decf2be50d6e.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d8d41904209b33758c2dfe38f9078536_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_6ecb9ce026578b72.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_de367bd17dcc846097762acc229f12ed_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_0e12c7e369bc6e6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e000229b63f4c4c53bf41d8ec86cc3f1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_132d13aa7d299038.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e02f289023509b3808aa842b51c337b3_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b11f10cad2790eef.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_edda42e08e2c3835b2151c4a5fdfe16e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_c203558aa6a2dde3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ee7371efc3b24b87996e1ea9882d11bc_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_a9cc174b0db0b81a.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f0ea0cd8c0ae4abe007a90967df25361_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_03a70c5607aa99e0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_cfc6deb2aee1189e.manifest
File versionNot Applicable
File size259,502
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_d0310c03c8162592.manifest
File versionNot Applicable
File size259,502
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_b39a233085dcf51f.manifest
File versionNot Applicable
File size43,866
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b40450819f120213.manifest
File versionNot Applicable
File size43,866
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_fba96d7b5489d80d.manifest
File versionNot Applicable
File size8,221
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_fc139acc6dbee501.manifest
File versionNot Applicable
File size8,221
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_1cccba5479ea3f31.manifest
File versionNot Applicable
File size41,019
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_1d36e7a5931f4c25.manifest
File versionNot Applicable
File size41,019
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_8f3433502f945ff8.manifest
File versionNot Applicable
File size13,817
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8f9e60a148c96cec.manifest
File versionNot Applicable
File size13,817
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_57a74b85ca250793.manifest
File versionNot Applicable
File size40,861
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_581178d6e35a1487.manifest
File versionNot Applicable
File size40,861
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e4c51ec12809e618.manifest
File versionNot Applicable
File size4,880
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e52f4c12413ef30c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,880
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_5688d3a717ed8b72.manifest
File versionNot Applicable
File size4,356
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_56f300f831229866.manifest
File versionNot Applicable
File size4,356
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_579372d9aeb13365.manifest
File versionNot Applicable
File size63,886
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_57fda02ac7e64059.manifest
File versionNot Applicable
File size63,886
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_7aca5123128d91e9.manifest
File versionNot Applicable
File size28,138
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_7b347e742bc29edd.manifest
File versionNot Applicable
File size28,138
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_1731b5e0b2d93110.manifest
File versionNot Applicable
File size7,265
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_179be331cc0e3e04.manifest
File versionNot Applicable
File size7,265
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_3253341de7e08fb9.manifest
File versionNot Applicable
File size143,609
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_32bd616f01159cad.manifest
File versionNot Applicable
File size143,609
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_85fc76bb5f72336b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,416
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8666a40c78a7405f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,416
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_630cb03e1b7bf23f.manifest
File versionNot Applicable
File size16,748
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_6376dd8f34b0ff33.manifest
File versionNot Applicable
File size16,748
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_2e26d972fa40a867.manifest
File versionNot Applicable
File size666,732
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_2e9106c41375b55b.manifest
File versionNot Applicable
File size666,732
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_ab12ab3622a7c9b0.manifest
File versionNot Applicable
File size95,808
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_ab7cd8873bdcd6a4.manifest
File versionNot Applicable
File size95,808
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_62877130649b5d8e.manifest
File versionNot Applicable
File size4,631
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_62f19e817dd06a82.manifest
File versionNot Applicable
File size4,631
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_7f86337686363694.manifest
File versionNot Applicable
File size186,791
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_7ff060c79f6b4388.manifest
File versionNot Applicable
File size186,791
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,806
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,698
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,828
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,678
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,008
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size13,156
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size26,219
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,885
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,952
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,085
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_1a0bc510729d1f54.manifest
File versionNot Applicable
File size38,337
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_1a75f2618bd22c48.manifest
File versionNot Applicable
File size38,337
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_621b0f5b414a0242.manifest
File versionNot Applicable
File size8,094
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_62853cac5a7f0f36.manifest
File versionNot Applicable
File size8,094
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_be18ed65b6e531c8.manifest
File versionNot Applicable
File size40,714
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_be831ab6d01a3ebc.manifest
File versionNot Applicable
File size40,714
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e13bf302ff4dbc1e.manifest
File versionNot Applicable
File size28,011
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e1a620541882c912.manifest
File versionNot Applicable
File size28,011
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_c97e521e083c1c74.manifest
File versionNot Applicable
File size16,600
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_c9e87f6f21712968.manifest
File versionNot Applicable
File size16,600
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_94987b52e700d29c.manifest
File versionNot Applicable
File size665,756
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_9502a8a40035df90.manifest
File versionNot Applicable
File size665,756
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e5f7d55672f660c9.manifest
File versionNot Applicable
File size184,934
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e66202a78c2b6dbd.manifest
File versionNot Applicable
File size184,934
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_cfc53abcaee30fa2.manifest
File versionNot Applicable
File size259,500
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_d02f680dc8181c96.manifest
File versionNot Applicable
File size259,500
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_1ccb165e79ec3635.manifest
File versionNot Applicable
File size41,017
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_1d3543af93214329.manifest
File versionNot Applicable
File size41,017
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_8f328f5a2f9656fc.manifest
File versionNot Applicable
File size13,815
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8f9cbcab48cb63f0.manifest
File versionNot Applicable
File size13,815
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e4c37acb280bdd1c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,878
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e52da81c4140ea10.manifest
File versionNot Applicable
File size4,878
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_56872fb117ef8276.manifest
File versionNot Applicable
File size4,354
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_56f15d0231248f6a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,354
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_5791cee3aeb32a69.manifest
File versionNot Applicable
File size63,885
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_57fbfc34c7e8375d.manifest
File versionNot Applicable
File size63,885
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_173011eab2db2814.manifest
File versionNot Applicable
File size7,263
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_179a3f3bcc103508.manifest
File versionNot Applicable
File size7,263
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_32519027e7e286bd.manifest
File versionNot Applicable
File size143,608
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_32bbbd79011793b1.manifest
File versionNot Applicable
File size143,608
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_85fad2c55f742a6f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,414
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8665001678a93763.manifest
File versionNot Applicable
File size2,414
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_ab11074022a9c0b4.manifest
File versionNot Applicable
File size95,807
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_ab7b34913bdecda8.manifest
File versionNot Applicable
File size95,807
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_6285cd3a649d5492.manifest
File versionNot Applicable
File size4,630
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_62effa8b7dd26186.manifest
File versionNot Applicable
File size4,630
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
Ytterligare filer för Internet Explorer 8 i alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds
Dölj tabellenVisa tabellen
File nameAmd64_03381d96276cb6bd9c1821690e273001_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_543cceab6e6fbab1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,074
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_047d2f7f3535fc0c61966dae27e2a740_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_4cfc3edcc7196508.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0c4161b146bdfad0d88730b565760b88_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_07c674944ca93e7e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0deb563a0150bce627ccc34d0254735a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_afaf5d88eed518da.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1572fd26e99193bf771d114abb4c0e5a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_a30bd174eac3aec9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1c34fed4eabacecdbbe882f457f8ff69_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_d66d7e2faf2658d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1f3f6e511a9dc74612a895e5a7368571_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_259649fbc6c4e2ac.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1f5345d7044d0a2b2b1973751d538156_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_b4fa9e4e691f1a19.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_22c310a905a70423dced72d9d5038ec1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_5f4934a223795c86.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_248fae7711293e45cd3f7648d6490c47_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_f62c52540f148786.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_349878bc8ec8cc87b94ee00bc9cadf63_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_ffc710bf88f927af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_417dd8c1a1c6c0e891edceb9fe87aced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b74dfc4497806126.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_479278694c36aedf44ca2b8c099490bd_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_f54256fca6ba5eda.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4b54d05e04d5aaac1e9620dace727d8f_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b080fc16d0b95690.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ba2ce0643871b458238a7c5e24861a9_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_58909097c16b9578.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_636782bdb2a9c20740370368682232e5_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_42035aa1ba85498a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_65c4efb1d740cc5f205fb15639a09047_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_aa25bf16e06d82b4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_669ecf2171fb8420481c62f95048c12e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_ff692c6422d72ae5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d921cd999d4ece3de91bc309bbc1d17_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8b9acd53330d8b54.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6e8167e78ea16e32e7d42fefafaa1b74_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b171eeb385d22ee4.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_71034a6949518cedb192759682defafd_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8acd5a7307cb3291.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_753524c463c0d58c2fa3d7ba68e43d6c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_0895f45907a7f2fa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_75d70d223f53689411bcc8cb5e998913_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_ebf420f8f36d3d85.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7617ad423b77f813d6f15268be7b2526_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_0842b6d848bb0a40.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_78bb5b953b2da2f837b3e568b6aa4278_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_041c2e62ead90cde.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7e8600f2609b598422f79360036070c4_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_7feae37e4818a141.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8ccaa8dd90baa4275d40693518b9aad1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_5a97b1ce82be6aa9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8d2a1f77ad6611aaae1ae05940000494_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_55537e8588aa0d35.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8f7a1fc0e1c26f48c68eb6f87ef5c0d1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_1894677508e27606.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_911965f0612f805e71e8750c7ca83ef5_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_1d75b453bd236860.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_92a3566873ff5ccade9033cc1a98f259_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_33beeb6a8d4d43c5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,074
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a04c492e63787e3947834975b7bcfabe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e9ef382ea4e5cb25.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ac35a717144aa372d7127ca2693e4d86_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_93d62736f2f1b00f.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_afad88f4acc64f24e07555fbcdaea159_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_baec9356687844b3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b23d03b4c6239f26579e7140ed1052fc_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_b23c9c7aa90aa35d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b7b1d988fa720b97e52d2552a032ae2d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_238333a87fbedec9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b90bf3509c93d499477353a06ecebfac_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_dbbafc945c9a61c6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bbc1ce5d4a8100a0498beef3bb317fd9_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_ba453beb86698f78.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bd038f85004c235849805e890843c5f6_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_6c0bbaa4d1a2aa26.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c068ed78a7e2ad3635eb7887d9c735c7_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_1a8bf31de7457f7a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c09c2b151dfb2747fdb8c6ec0c9ef4b1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_3707ae771c98904d.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c0e1d634eba5b9da15f8301723886b52_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_25c9e1edb1b89f4e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c6bd90682c5462e780ce1048b650baec_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_2fe07f3e5ed2d969.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cc90502417896986e566a04e9b21dea1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_a2303a4aedf81349.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7159ad5f76d07f5ba2d664d09b59248_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_9dfb45e8f1ba42d5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e492d82d02594343f20b4886a5a8e907_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e77f0007fc976e9e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ed134b41ffe056efc5c710418642e553_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_db67691b3253d029.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ee7371efc3b24b87996e1ea9882d11bc_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_05e90ed8c6102054.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f2584e3133a51bc4a5d2647234d6d097_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_203de5af461d8f3c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f9bded6dc18b1f1ed0340063e8028978_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_74550de4a63043d2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_2be3d640674080d8.manifest
File versionNot Applicable
File size259,504
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_2c4e039180758dcc.manifest
File versionNot Applicable
File size259,504
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_0fb71abe3e3c5d59.manifest
File versionNot Applicable
File size43,868
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_1021480f57716a4d.manifest
File versionNot Applicable
File size43,868
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_57c665090ce94047.manifest
File versionNot Applicable
File size8,222
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_5830925a261e4d3b.manifest
File versionNot Applicable
File size8,222
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_78e9b1e23249a76b.manifest
File versionNot Applicable
File size41,021
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_7953df334b7eb45f.manifest
File versionNot Applicable
File size41,021
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_eb512adde7f3c832.manifest
File versionNot Applicable
File size13,819
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_ebbb582f0128d526.manifest
File versionNot Applicable
File size13,819
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_b3c4431382846fcd.manifest
File versionNot Applicable
File size40,863
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b42e70649bb97cc1.manifest
File versionNot Applicable
File size40,863
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_40e2164ee0694e52.manifest
File versionNot Applicable
File size4,882
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_414c439ff99e5b46.manifest
File versionNot Applicable
File size4,882
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_b2a5cb34d04cf3ac.manifest
File versionNot Applicable
File size4,358
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b30ff885e98200a0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,358
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_b3b06a6767109b9f.manifest
File versionNot Applicable
File size63,887
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_b41a97b88045a893.manifest
File versionNot Applicable
File size63,887
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_d6e748b0caecfa23.manifest
File versionNot Applicable
File size28,140
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_d7517601e4220717.manifest
File versionNot Applicable
File size28,140
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_734ead6e6b38994a.manifest
File versionNot Applicable
File size7,267
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_73b8dabf846da63e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,267
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_8e702baba03ff7f3.manifest
File versionNot Applicable
File size143,610
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8eda58fcb97504e7.manifest
File versionNot Applicable
File size143,610
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e2196e4917d19ba5.manifest
File versionNot Applicable
File size2,418
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e2839b9a3106a899.manifest
File versionNot Applicable
File size2,418
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_bf29a7cbd3db5a79.manifest
File versionNot Applicable
File size16,750
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_bf93d51ced10676d.manifest
File versionNot Applicable
File size16,750
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_8a43d100b2a010a1.manifest
File versionNot Applicable
File size666,734
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8aadfe51cbd51d95.manifest
File versionNot Applicable
File size666,734
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_072fa2c3db0731ea.manifest
File versionNot Applicable
File size95,809
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_0799d014f43c3ede.manifest
File versionNot Applicable
File size95,809
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_bea468be1cfac5c8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,632
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)10:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_bf0e960f362fd2bc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,632
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)10:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_dba32b043e959ece.manifest
File versionNot Applicable
File size186,793
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_dc0d585557caabc2.manifest
File versionNot Applicable
File size186,793
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)07:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,296
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size11,917
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,141
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,317
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,029
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,152
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,224
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,130
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,839
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size7,702
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,015
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size13,191
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size26,278
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,822
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,730
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size8,035
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size15,546
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,012
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,183
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,606
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)09:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_1a0bc510729d1f54.manifest
File versionNot Applicable
File size38,337
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_1a75f2618bd22c48.manifest
File versionNot Applicable
File size38,337
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_621b0f5b414a0242.manifest
File versionNot Applicable
File size8,094
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_62853cac5a7f0f36.manifest
File versionNot Applicable
File size8,094
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_be18ed65b6e531c8.manifest
File versionNot Applicable
File size40,714
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_be831ab6d01a3ebc.manifest
File versionNot Applicable
File size40,714
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e13bf302ff4dbc1e.manifest
File versionNot Applicable
File size28,011
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e1a620541882c912.manifest
File versionNot Applicable
File size28,011
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_c97e521e083c1c74.manifest
File versionNot Applicable
File size16,600
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_c9e87f6f21712968.manifest
File versionNot Applicable
File size16,600
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_94987b52e700d29c.manifest
File versionNot Applicable
File size665,756
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_9502a8a40035df90.manifest
File versionNot Applicable
File size665,756
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e5f7d55672f660c9.manifest
File versionNot Applicable
File size184,934
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e66202a78c2b6dbd.manifest
File versionNot Applicable
File size184,934
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_cfc53abcaee30fa2.manifest
File versionNot Applicable
File size259,500
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_d02f680dc8181c96.manifest
File versionNot Applicable
File size259,500
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_1ccb165e79ec3635.manifest
File versionNot Applicable
File size41,017
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_1d3543af93214329.manifest
File versionNot Applicable
File size41,017
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_8f328f5a2f9656fc.manifest
File versionNot Applicable
File size13,815
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8f9cbcab48cb63f0.manifest
File versionNot Applicable
File size13,815
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_e4c37acb280bdd1c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,878
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-controls_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_e52da81c4140ea10.manifest
File versionNot Applicable
File size4,878
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_56872fb117ef8276.manifest
File versionNot Applicable
File size4,354
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-devtools_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_56f15d0231248f6a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,354
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_5791cee3aeb32a69.manifest
File versionNot Applicable
File size63,885
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_57fbfc34c7e8375d.manifest
File versionNot Applicable
File size63,885
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_173011eab2db2814.manifest
File versionNot Applicable
File size7,263
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feedsbs_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_179a3f3bcc103508.manifest
File versionNot Applicable
File size7,263
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_32519027e7e286bd.manifest
File versionNot Applicable
File size143,608
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_32bbbd79011793b1.manifest
File versionNot Applicable
File size143,608
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_85fad2c55f742a6f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,414
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_8665001678a93763.manifest
File versionNot Applicable
File size2,414
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_ab11074022a9c0b4.manifest
File versionNot Applicable
File size95,807
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-ieproxy_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_ab7b34913bdecda8.manifest
File versionNot Applicable
File size95,807
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16700_none_6285cd3a649d5492.manifest
File versionNot Applicable
File size4,630
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)10:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20831_none_62effa8b7dd26186.manifest
File versionNot Applicable
File size4,630
Date (UTC)04-Nov-2010
Time (UTC)10:06
PlatformNot Applicable

Så här tar du reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows

Om du inte vet vilken version av Windows du har, eller om du inte vet om det är en 32- eller 64-bitarsversion, öppnar du Systeminformation (Msinfo32.exe) och kontrollerar värdet för Datortyp. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör eller Påbörja sökning.
 2. Skriv msinfo32.exe och tryck på RETUR.
 3. I Systeminformation kontrollerar du värdet för Datortyp.
  • För 32-bitars utgåvor av Windows har Datortyp värdet x86-baserad dator.
  • För 64-bitars utgåvor av Windows har Datortyp värdet x64-baserad dator.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827218 Ta reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows XP
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 2416400 - Senaste granskning: den 15 maj 2011 - Revision: 6.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Nyckelord: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbregistry KB2416400

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com