"0x8007066A" หรือ "66A" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง.NET Framework

การแปลบทความ การแปลบทความ
ปัญหานี้อาจเกิดจากความเสียหายของระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ของคุณอาจได้รับความเสียหายภาคฮาร์ดดิสก์ หรือโปรแกรมประยุกต์อาจมีการเขียนทับแฟ้ม.NET Framework
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองอย่างน้อยหนึ่งวิธีต่อไปนี้ตามลำดับระบุไว้

วิธีที่ 1: แก้ปัญหาความเสียหายของการลงทะเบียนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ MSI

 1. เมื่อต้องการแก้ไขการลงทะเบียนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ MSI ปัญหาความเสียหายโดยอัตโนมัติFix it ปุ่ม หรือการเชื่อมโยง และจากนั้น คลิกเรียกใช้ ในการดาวน์โหลดมุมมอง กล่องโต้ตอบ จากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
  หมายเหตุ: การแก้ไขนี้จะไม่สามารถใช้กับ Windows 8 หรือ Windows RT.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แก้ไขปัญหานี้
  Microsoft แก้ไข 50123
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่น ๆ ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้นั้นโซลูชันไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี หรือดีวี ดี แล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ วิธีแก้ปัญหาความเสียหายของ MSI ลงทะเบียนการปรับปรุงซอฟต์แวร์.
 2. แวะไปที่ Windows Update และลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง หรือ สิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัย Microsoft update.
 3. กำลังพยายามติดตั้งการปรับปรุง.NET Framework
ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ซ่อมแซม.NET Framework

ดาวน์โหลด เครื่องมือซ่อมแซมของ Microsoft .NET Framework การซ่อมแซม.NET Framework รุ่นต่อไปนี้ แล้ว ติดตั้งการปรับปรุง.NET Framework:
 • .NET Framework 4
 • .NET Framework 3.5 SP1
 • ติดตั้ง SP2 .NET Framework 3.0
 • ติดตั้ง SP2 .NET Framework 2.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เวอร์ชัน 2 ของเครื่องมือซ่อมแซม Microsoft .NET Framework จะพร้อมใช้งาน. ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา หรือ ถ้าคุณกำลังใช้.NET Framework รุ่นอื่น ไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเอง

เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดWindows UpdateหรือMicrosoft Update
 2. เมื่อต้องการดูประวัติการปรับปรุงของคุณ ทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows:
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista คลิกประวัติการปรับปรุงมุมมองในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ'แผงควบคุม'
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP คลิกตรวจทานประวัติการปรับปรุงของคุณในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ'แผงควบคุม'
 3. ในรายการโปรแกรมปรับปรุง การปรับปรุงที่ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาดในการค้นหา และหมายเหตุหมายเลขบทความ Knowledge Base (KB) สำหรับการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง
 4. ไปที่ Windows ดาวน์โหลด.
 5. ในกล่องค้นหาศูนย์การดาวน์โหลดที่ด้านบนของหน้า พิมพ์ กิโลไบต์ แล้ว พิมพ์หมายเลขบทความสำหรับการปรับปรุง
 6. กด Enter หรือคลิกไอคอนการค้นหา

  ตัวอย่างเช่น ถ้าหมายเลขบทความ KB ที่มีอยู่สำหรับการปรับปรุงเป็น 123456 พิมพ์ KB123456 ลงในกล่องค้นหา แล้วกด Enter หรือคลิกไอคอนค้นหา (ไอคอนค้นหาดูเหมือนแว่นสีขาว)
 7. ในรายการผลลัพธ์การค้นหาค้นหาบทความ KB ที่คุณค้นหา และไปที่บทความ
 8. คลิกดาวน์โหลดและจากนั้น คลิกบันทึกในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  8. คลิกดาวน์โหลด และจากนั้น คลิกบันทึกในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้ม
 9. ในรายการบันทึกในคลิกเดสก์ท็อปและจากนั้น คลิกบันทึก
 10. บนเดสก์ท็อปของคุณ ค้นหาแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้มการติดตั้งการปรับปรุง
หมายเหตุ ถ้าไม่ต้องการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับปรุงจะไม่ถูกติดตั้ง ถ้าการปรับปรุงยังคงล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ลองวิธีที่ 4

วิธีที่ 4: การถอนการติดตั้ง และการติดตั้ง.NET Framework

ใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลกรอบงาน.NET เพื่อถอนการติดตั้ง.NET Framework หลายรุ่น และคอมโพเนนต์ที่ติดตั้งใหม่แล้ว

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เช็คเอาท์ คำแนะนำของ.NET Framework ล้างเครื่องมือของผู้ใช้.
 2. ดาวน์โหลด เครื่องมือการล้างข้อมูลบน.NET framework.
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ คลิก เปิดแล้ว คลิก ดึงข้อมูลเดี๋ยวนี้.
 4. ในแฟ้มที่คุณขยาย คลิกสองครั้ง cleanup_tool.exe.
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้รหัสผ่าน และจากนั้น คลิกยกเลิก
 5. ในการ คุณต้องการเรียกใช้.NET Framework การตั้งค่าการล้างข้อมูลโปรแกรมอรรถประโยชน์การหรือไม่ ข้อความ คลิกใช่
 6. คลิก ใช่ เพื่อยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
 7. ในหน้าต่างผลิตภัณฑ์เพื่อล้างข้อมูลคลิกรายการ เลือก.NET Framework - รุ่นทั้งหมดและจากนั้น คลิกล้างข้อมูลเดี๋ยวนี้
  หมายเหตุ เครื่องมือการล้างข้อมูลช่วยให้คุณสามารถเอา.NET Framework 2.0 ใน Windows Vista หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows ได้เนื่องจากมีการติดตั้ง.NET Framework เป็นคอมโพเนนต์ระบบปฏิบัติการ
 8. หลังจากที่.NET Framework จะถูกลบออก รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 9. ดาวน์โหลด และติดตั้งคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
  .NET Framework 1.1

  ใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

  การ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (ซึ่งจะติดตั้งแบบ SP2 .NET Framework 2.0 และ SP2 .NET Framework 3.0)
 10. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 11. แวะไปที่ Windows Update อีกครั้ง และจากนั้น ตรวจหา และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 12. กำลังพยายามติดตั้งการปรับปรุง.NET Framework

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากยังคงไม่สามารถแก้ปัญหานี้ คุณอาจต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลการล็อกเพิ่มเติมเพื่อให้ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหา การรวบรวมบันทึกข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนที่ วิธีการเปิดใช้งานโปรแกรมติดตั้ง Microsoft บันทึกและบันทึก verbose เพื่อรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ก่อนที่คุณติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.

ค้นหาเพิ่มเติมเคล็ดลับ กอง และเรียนรู้โอกาสในการ เว็บไซต์ของธุรกิจขนาดเล็ก.

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 2507641
บทวิจารณ์ล่าสุด: 13 มิถุนายน 2557
ใช้กับ: Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2507641
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.