Het installeren van updates voor Microsoft .NET Framework 4 kan in enkele scenario's langer duren dan verwacht

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 2570538 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

Wanneer u een update installeert voor Microsoft .NET Framework 4, gebruikt Native Image Generator (NGen.exe) gedurende lange tijd een groot percentage van de CPU-cycli op de computer. De tijd varieert met het aantal Native Images die op de computer zijn geïnstalleerd.

Oorzaak

Bij updates voor .NET Framework 4 moet de Native Image-cache volledig opnieuw worden gegenereerd, wat een zeer tijdrovende bewerking is. Bij sommige computers zal door de interactie met eerder geïnstalleerde Native Images het opnieuw genereren van een Native Image veel langer duren dan verwacht. Hoewel dit probleem alleen gevolgen heeft voor de installatietijd, kan deze van enkele minuten uitgroeien tot enkele tientallen minuten. Op computers waarop meerdere Native Images zijn geïnstalleerd, zal het genereren nog langer duren.

Workaround

Als u het probleem automatisch wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen


Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard Fix it.
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
For the Microsoft .NET Framework 4, 32-bit editionFor the Microsoft .NET Framework 4, 64-bit editionFor the Microsoft .NET Framework 4, Itanium edition
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets fixit1
Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50735
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets fixit2
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets fixit1
Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50736
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets fixit2
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets fixit1
Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50737
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets fixit2


Opmerkingen
  • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
  • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Dit probleem zelf oplossen

U kunt dit probleem omzeilen door het aantal malen dat Native Image Generator wordt uitgevoerd te reduceren door NGen.exe te dwingen nieuwe Native Images te genereren zonder acht te slaan op wat eerder is gegenereerd.

Als u de tijdsduur, die door het genereren in beslag wordt genomen, wilt reduceren, opent u, onmiddellijk voordat u .NET Framework 4-update installeert, een opdrachtprompt met verhoogde rechten en voert u de volgende opdrachten uit.

Belangrijk Voer deze opdrachten uit onmiddellijk voordat u de update toepast. Anders zijn deze opdrachten minder effectief.

Op een computer met een 32-bits Windows-besturingssysteem
%windir%\microsoft.net\framework\v4.0.30319\ngen.exe update /force /queue

Op een computer met een 64-bits Windows-besturingssysteem
%windir%\microsoft.net\framework\v4.0.30319\ngen.exe update /force /queue

%windir%\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\ngen.exe update /force /queue

Eigenschappen

Artikel ID: 2570538 - Laatste beoordeling: vrijdag 29 november 2013 - Wijziging: 5.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft .NET Framework 4.0
Trefwoorden: 
kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB2570538

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com