Artikel-id: 258826 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs felsökning vid problem med Microsoft-tangentborden som nämns i "Gäller".

Mer Information

Tangentbordet fungerar inte

Om tangentbordet inte fungerar kontrollerar du att det är korrekt anslutet till datorn. Kontrollera att tangentbordets alla kontakter (PS/2 och USB) sitter fast.

Om en adapter (USB till PS/2 eller PS/2 till AT) används, kontrollerar du att det är adaptern som medföljde tangentbordet eller att tangentbordet kan anslutas till en annan port. Internet Keyboard kan till exempel inte anslutas till en USB-port, och en PS/2 till USB-adapter fungerar inte. Ingen adapter medföljer tangentbordet.

Om problemet kvarstår kan du ansluta tangentbordet till en annan dator. Om tangentbordet fungerar som det ska med en annan dator, kan det hända att porten som tangentbordet varit anslutet till på den ursprungliga datorn är skadad. Kontakta i så fall datortillverkaren angående möjligheterna att reparera eller byta ut den skadade porten.

Om tangentbordet inte fungerar som det ska med en annan dator kan det hända att tangentbordet är trasigt. Om garantin på tangentbordet fortfarande gäller kan du byta ut det mot ett nytt.

Så här tar du bort och installerar om drivrutinen:
 1. Koppla från tangentbordet från datorn.
 2. Stäng av strömmen till tangentbordet, om det finns en separat strömförsörjning.
 3. Öppna Enhetshanteraren med någon av följande metoder:
  • Windows Vista: klicka på Start
   Dölj bildenVisa bilden
   Start-knappen
   , skriv enhet i rutan Påbörja sökning och klicka på Enhetshanteraren i listan Program.

   Dölj bildenVisa bilden
   Tillåtelse till användaråtkomstkontroll
   Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
  • Windows XP: klicka på Start, Kör, skriv devmgmt.msc och klicka på OK.
 4. Dubbelklicka på Tangentbord, högerklicka på tangentbordet du använder och klicka sedan på Avinstallera.

  Obs! Om ditt tangentbord inte finns med i listan, betyder det att det togs bort automatiskt när du kopplade från det. Fortsätt till nästa steg.
 5. Starta om datorn.
 6. Slå på strömmen till tangentbordet igen, om det behövs, och anslut sedan tangentbordet till datorn. Tangentbordet identifieras av datorn och drivrutinerna installeras om.
Du kan hämta de senaste drivrutinerna för tangentbordet på följande Microsoft-webbplats för maskinvara:
http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/Download.mspx
Så här byter du anslutningsport:
 1. Stäng av datorn och anslut sedan tangentbordet till rätt port.
 2. Se till att kontakten är ordentligt intryckt i anslutningen på datorn.
 3. Starta om datorn. Förändringen identifieras i Microsoft Windows och drivrutinerna installeras automatiskt på den nya porten.

Tangenterna fungerar inte som de ska

Om tangenterna inte fungerar som de ska bör du kontrollera om det finns damm, smuts eller främmande föremål i tangentbordet.

Vänd tangentbordet upp och ned så att främmande föremål som hår, matrester och damm ramlar ut.

Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum blåser bort damm från svåråtkomliga utrymmen med tryckluft.

Om du spiller dryck eller någon annan vätska på tangentbordet, bör du omedelbart vända det upp och ned så att vätskan rinner ut och sedan torka upp så mycket vätska som möjligt. Vänta tills tangentbordet är helt torrt innan du använder det igen.

Ta inte isär tangentbordet. Om du gör det kan garantin upphöra att gälla.

Obs! Om du använder en dammsugare i närheten av tangentbordet ska den vara säkrad mot statisk elektricitet.

Fel tecken visas

Om fel tecken visas när du använder tangentbordet rengör du det enligt anvisningarna i avsnittet "Tangenterna fungerar inte som de ska" ovan.

Om problemet kvarstår kan du ansluta tangentbordet till en annan dator. Om tangentbordet fungerar som det ska med en annan dator, kan det hända att porten som tangentbordet varit anslutet till på den ursprungliga datorn är skadad. Kontakta i så fall datortillverkaren angående möjligheterna att reparera eller byta ut den skadade porten.

Om tangentbordet inte fungerar som det ska med en annan dator kan det hända att tangentbordet är trasigt. Om garantin på tangentbordet fortfarande gäller kan du byta ut det mot ett nytt.

Testa tangenterna på tangentbordet med MSKEY (Microsoft Keyboard Diagnostics), ett program som medföljer Microsoft IntelliType. Gör så här:
 1. Starta Microsoft Keyboard Diagnostics med någon av följande metoder:
  • Windows Vista:
   1. Klicka på Start
    Dölj bildenVisa bilden
    Start-knappen
    , Alla program, Tillbehör och Kör.
   2. Skriv mskey i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
  • Windows XP:
   1. Klicka på Start, Kör, skriv mskey i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på knappen för anslutningstypen som gäller ditt tangentbord:
  • PS/2
  • USB
 3. Tryck på olika tangenter för att kontrollera att tangenterna stämmer med tangenterna som anges i fönstret MSKEY.
 4. Klicka på Avsluta när du är klar.
Obs! MSKEY ingår endast i Microsoft IntelliType-program version 1.1 eller senare.

Referenser

Om du vill veta mer om felsökning av tangentbordsproblem i Windows Vista följer du instruktionerna i avsnittet "Felsöka tangentbordsproblem" i Hjälp och support i Windows Vista. Så här visar du avsnittet:
 1. Klicka på Start
  Dölj bildenVisa bilden
  Start-knappen
  och sedan på Hjälp och support.
 2. Skriv Felsöka tangentbordsproblem i rutan Sök i hjälpen och klicka sedan på Sök i hjälpen.
 3. Klicka på önskat avsnitt.

Egenskaper

Artikel-id: 258826 - Senaste granskning: den 3 juni 2008 - Revision: 7.7
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Digital Media Pro Keyboard
 • Microsoft Internet Keyboard
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft IntelliType Pro 1.0
 • Microsoft IntelliType 5.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 5.5
 • Microsoft IntelliType Pro 5.4
 • Microsoft IntelliType Pro 5.3
 • Microsoft IntelliType Pro 5.2
 • Microsoft MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural Keyboard 1.0
 • Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Microsoft Natural MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Microsoft Office Keyboard
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Optical Desktop
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
Nyckelord: 
kbhardware kbhowto KB258826

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com