Din Office 365-e-postkontot anges inte automatiskt på Google Android-enhet eller på din Apple iOS-baserade enhet via tjänsten för automatisk upptäckt

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2679626 - Visa produkter som artikeln gäller.

Inte säker som versionen av Office 365 som du använder? Gå till följande Microsoft-webbplats:
Använder jag Office 365 efter tjänstuppgraderingen?
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

PROBLEMET

När du ansluter till Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365 via Microsoft Exchange ActiveSync ställs din Office 365-e-postkonto inte automatiskt in på Google Android-enhet eller på din Apple iOS-baserade enhet (exempelvis en iPhone eller en iPad) via tjänsten för automatisk upptäckt. Även åt du inte din Exchange Online-postlåda från din mobila enhet.

När detta problem uppstår kan du också får ett felmeddelande av följande slag:

Det gick inte att ansluta till servern
Obs! Det här felmeddelandet kan variera beroende på vilken enhet du använder.

ORSAK

Det här problemet uppstår om den mobila enheten inte stöder vissa krav för Exchange ActiveSync-protokollet för omdirigering.

STATUS

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

LÖSNING

För Microsoft Office 365 före uppgradering

Gör följande om du vill undvika det här problemet. Kontrollera om problemet är löst när du har följt alla steg. Du behöver inte fortsätta till nästa steg om problemet är löst. Om det problem kvarstår går du till nästa steg.

Viktigt! Kontrollera att du anger din Office 365-e-postadress som ditt användarnamn i vart och ett av dessa steg. Ange inte bara ditt alias. Till exempel, om din e-postadress är johnsmith@contoso.com, ange johnsmith@contoso.com.

Steg 1: Ange Serverinställningen manuellt på den mobila enheten till m.outlook.com

Öppna serverinställningarna för Microsoft Exchange Server-på den mobila enheten och sedan ange Serverinställningen till m.outlook.com.

Följande skärmdump visar ett exempel på serverinställningar på den mobila enheten.

Dölj bildenVisa bilden
Skärmbild av serverinställningar visas ett exempel på serverinställningar på den mobila enheten


Ansluta till ditt konto och kontrollera sedan om problemet är löst. Om problemet kvarstår går du till steg 2.

Steg 2: Ange Serverinställningen manuellt på den mobila enheten för att använda server för Post Office Protocol (POP)

Ange Serverinställningen på den mobila enheten för att använda Outlook Web App använder POP-servern. Ta reda på POP-servern, så här:
 1. Logga in på Office 365-portalen på en dator och klicka sedan på Outlook om du vill öppna Outlook Web App.
 2. I det övre högra hörnet av sidan klickar du på Alternativoch klicka sedan på Visa alla alternativ.
 3. Klicka på Inställningar för POP-, IMAP- och SMTP-åtkomstpå fliken Mitt konto .
 4. Observera namnet på server som anges bredvid servernamnetunder POP-inställning på webbsidan. Följande skärmdump visar ett exempel.

  Dölj bildenVisa bilden
  Skärmbild av POP-inställning under protokollinställningar


  Använd servernamnet som visas bredvid servernamnet under POP-inställning som Exchange server inställning på den mobila enheten.

  Obs!Även om inställningen anges som servernamnet för POP, är inställningen också en slutpunkt för Exchange ActiveSync.
Kontrollera om problemet är löst. Om problemet kvarstår går du till steg 3.

Steg 3: Ange Serverinställningen manuellt på den mobila enheten för att använda värdnamn

Ange Serverinställningen på den mobila enheten för att använda värdnamn som använder Outlook Web App. Ta reda på värdnamn, så här:
 1. Logga in på Office 365-portalen på en dator och klicka sedan på Outlook om du vill öppna Outlook Web App.
 2. Klicka på Hjälp-ikonen (frågetecknet) i det övre högra hörnet av sidan och klicka sedan på om.
 3. Observera den post som visas bredvid namnetpå sidan om . Följande skärmdump visar ett exempel.

  Dölj bildenVisa bilden
  Skärmbild av Host-exempel


  Använd namnet på server som visas intill värdnamn som Serverinställningen på den mobila enheten.
Kontrollera om problemet är löst. Om problemet kvarstår går du till steg 4.

Steg 4: Försök med ett annat e-postprogram på den mobila enheten

Försök använda ett annat e-postprogram på den mobila enheten. Vissa Exchange ActiveSync-program kan hantera omdirigering, även om enheten inte stöder omdirigering av kommandot.

För Microsoft Office 365

Hjälp med att konfigurera e-post för din mobila enhet och den aktuella versionen av O365, finns på följande Microsoft-webbplats:

http://Office.microsoft.com/Client/15/Help/Home?Shownav=true&LCID=1033&NS=OLWAO365E&ver=15&v=15.0.775.5&Mode=Desktop&helpid=MS.exch.owao.EmailOnMobilePhone

Mer Information

Mer information om problemet och om hur mobila enheter ansluta till Exchange Online i Office 365 går du till följande Microsoft-webbplats:
http://blogs.TechNet.com/b/Exchange/Archive/2012/02/07/Cross-Site-Redirection-Exchange-ActiveSync-clients-in-Office-365.aspx
Enheter som ingår i Exchange ActiveSync Logo Program stöder omdirigering och uppstår inte detta problem. Mer information om Exchange ActiveSync-logotypprogrammet finns på följande Microsoft-webbplats:

http://blogs.TechNet.com/b/Exchange/Archive/2011/04/13/announcing-the-Exchange-ActiveSync-logo-program.aspx

Produkter från andra tillverkare som diskuteras i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, underförstådda eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Informationen och lösningen i detta dokument representerar Microsoft Corporations syn på dessa problem från och med dagen för offentliggörandet. Lösningen finns att hämta hos Microsoft eller via en annan leverantör. Microsoft rekommenderar inte alla speciella tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som den här artikeln kan beskriva. Det kan också finnas andra tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som den här artikeln inte beskrivs. Eftersom Microsoft måste iaktta förändrade marknadsvillkor, ska informationen inte tolkas ett åtagande av Microsoft. Microsoft kan inte garantera eller intyga riktigheten i informationen eller i någon lösning som presenteras av Microsoft eller någon nämnda tredjepartsleverantör.

Microsoft lämnar inga garantier och utesluter alla representationer, garantier och villkor, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade. Dessa innefattar men är inte begränsat till representationer, garantier eller villkor för rubrik, icke-intrång, tillfredsställande skick, SÄLJBARHET och lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller alla tjänster, lösning, produkt, eller några andra material eller information. Under inga omständigheter kommer Microsoft att betala tredjepartslösningar som nämns i denna artikel.

Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Egenskaper

Artikel-id: 2679626 - Senaste granskning: den 23 november 2013 - Revision: 10.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Nyckelord: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2679626 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2679626

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com