Als u Microsoft Office 2013 of Office 365 automatisch wilt verwijderen, klikt u op de Fix it-knop:

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Belangrijk: Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt onder in het venster van Internet Explorer weergegeven. Klik wanneer u de Fix it-oplossing downloadt in het dialoogvenster Bestand downloaden op Opslaan. Als het proces is voltooid, klikt u op Map openen, zoekt u het bestand (de naam begint met 'O15CTRRemove') en dubbelklikt u op het bestand om de oplossing uit te voeren. Als u op Openen klikt, ondervindt u mogelijk problemen met de Fix it-oplossing.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen


Zie Office 2013 of Office 365 opnieuw installeren als u wilt weten hoe u Office 2013 of Office 365 opnieuw installeert.

Is het probleem opgelost?

Als u Office 2013 of Office 365 niet kunt verwijderen met deze Fix it-oplossing, probeert u de volgende handmatige stappen of neemt u contact op met de technische ondersteuningsservice.

Handmatige stappen voor het verwijderen van Office 2013 of Office 365

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Stap 1: Het installatietype van uw versie van Office bepalen

Voordat u deze stappen uitvoert, moet u weten wat het installatietype is van de versie van Office die is geïnstalleerd. Dit is belangrijk omdat bij elk installatietype een andere methode om te verwijderen kan horen.

Ga als volgt te werk om het installatietype van uw versie van Office te bepalen:
 1. Start een Office-programma, bijvoorbeeld Microsoft Word.
 2. Klik in het menu Bestand op Account.
 3. Als Office 2013 is geïnstalleerd met behulp van Klik-en-Klaar, wordt het item Bijwerkopties weergegeven. Voor een MSI-installatie wordt het item Bijwerkopties niet weergegeven.
Tips
 • Met de nieuwe methode Klik-en-Klaar kunt u Microsoft Office via internet installeren en bijwerken. Klik-en-Klaar werkt op een vergelijkbare wijze als het streamen van video. Office 365-producten worden standaard geïnstalleerd met behulp van Klik-en-Klaar.
 • MSI is de traditionele methode voor het installeren van Office. Office wordt meestal geïnstalleerd vanaf een lokale installatiebron.

Stap 2: Office 2013 of Office 365 handmatig verwijderen

Voor een Klik-en-Klaar-installatie van Office 2013, zoals Office 365 voor Thuisgebruik
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

OpmerkingVoor deze methode moet u bij Windows zijn aangemeld als beheerder. Als dit uw persoonlijke computer is, bent u waarschijnlijk al aangemeld met een beheerdersaccount. Als de computer deel uitmaakt van een netwerk, moet u mogelijk de systeembeheerder om hulp vragen. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base om te controleren of u bent aangemeld met een beheerdersaccount:
Uw gebruikersaccounttype vaststellen in Windows

Stap 1: De resterende Windows Installer-pakketten verwijderen

 1. Open de Office 15-installatiemap. De map bevindt zich standaard op de locatie C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Open de hoofdmap, open de integratiemap en verwijder vervolgens alle C2RManifest*.xml-bestanden, zoals c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Gebruik een van de volgende methoden om een opdrachtprompt te openen als beheerder.


  Voor Windows 7
  1. Klik op Start. Klik op Alle programma's en open de map Accessoires.
  2. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik op Uitvoeren als administrator.

  Voor Windows 8 of Windows 8.1
  1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Zoeken. Als u een muis gebruikt, gaat u vanaf de rechterbovenhoek van het scherm omlaag en klikt u op Zoeken.
  2. Typ CMD in het vak Zoeken. Houd Opdrachtprompt in de zoekresultaten een seconde ingedrukt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u een muis gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klikt u vervolgens op Als administrator uitvoeren.
 4. Typ bij de opdrachtprompt de volgende opdrachten en druk na elke opdracht op Enter:

  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"

  integrator.exe /U
Stap 2: De geplande taken van Office 2013 verwijderen
 1. Start een opdrachtprompt als beheerder.
 2. Typ bij de opdrachtprompt de volgende opdrachten en druk na elke opdracht op Enter:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
Stap 3: Taakbeheer gebruiken om de Klik-en-klaar-taken te beëindigen
 1. Gebruik een van de volgende methoden om Taakbeheer te openen.

  Voor Windows 7

  Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied op de taakbalk en klik vervolgens op Taakbeheer starten.


  Voor Windows 8 of Windows 8.1
  1. Veeg vanaf de rechterkant naar het midden van het scherm en tik op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer omlaag en klikt u vervolgens op Zoeken.
  2. Typ Taakbeheer in het vak Zoeken. Klik in de zoekresultaten op Taakbeheer.
 2. Klik op het tabblad Proces, klik als de volgende processen worden uitgevoerd met de rechtermuisknop op de naam ervan en selecteer vervolgens Proces beëindigen. Klik in Windows 8 of Windows 8.1 op Taak beëindigen.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
Stap 4: De service Office 2013 verwijderen
 1. Start een opdrachtprompt als beheerder.
 2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:

  sc delete OfficeSvc
Stap 5: De Office 2013-bestanden verwijderen

 1. Gebruik een van de volgende methoden om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.


  Voor Windows 7
  1. Klik op Start. Klik op Alle programma's en open de map Accessoires.
  2. Klik op Uitvoeren.

  Voor Windows 8 of Windows 8.1
  1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Zoeken. Als u een muis gebruikt, gaat u vanaf de rechterbovenhoek van het scherm omlaag en klikt u op Zoeken.
  2. Typ Uitvoeren in het vak Zoeken. Klik in de zoekresultaten op Uitvoeren om dit te openen.
  Opmerking U kunt ook op de Windows-logotoets+R drukken om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.
 2. Typ %ProgramFiles% in het vak Openen en klik vervolgens op OK.
 3. Verwijder de map Microsoft Office 15.
 4. Open het dialoogvenster Uitvoeren, typ %ProgramData%\Microsoft en klik vervolgens op OK.
 5. Verwijder de map ClickToRun. Ga verder met de volgende stap als de map niet bestaat.
 6. Open het dialoogvenster Uitvoeren, typ %ProgramData%\Microsoft\office en klik vervolgens op OK.
 7. Verwijder het bestand FFPackageLocker.

Opmerking Als u mappen of bestanden niet kunt verwijderen omdat deze geopend zijn of worden gebruikt door een ander programma, start u de computer opnieuw op en probeert u het opnieuw. Als u de map nog steeds niet kunt verwijderen, gaat u naar de volgende stap.

Stap 6: De registersubsleutels van Office 2013 verwijderen

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register, dat u kunt terugzetten in het geval er zich problemen voordoen.
 1. Open Register-editor.

  Voor Windows 7
  1. Klik op Start. Klik op Alle programma's en open de map Accessoires.
  2. Klik op Uitvoeren.
  3. Typ regedit en klik vervolgens op OK.
  Voor Windows 8 of Windows 8.1
  1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer omlaag en klikt u vervolgens op Zoeken.
  2. Typ regedit in het vak Zoeken. Klik in het resultatenvenster op regedit.exe om dit te openen.
 2. Verwijder de volgende registersubsleutels:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us

  Opmerking
  De naam van de subsleutel 'Microsoft Office 15 <Edition>- en-us' is afhankelijk van de SKU (Stock Keeping Unit) van Office 2013 en de taalversie die u hebt geïnstalleerd.
Stap 7: Snelkoppelingen in het menu Start verwijderen
 1. Open het dialoogvenster Uitvoeren.
 2. Typ %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs in het vak Uitvoeren en druk op Enter.
 3. Verwijder de mappen van Office 2013.
Stap 8: Het lokale Habanero-onderdeel en het aanvullende Habanero-onderdeel van Microsoft Office verwijderen
 1. Start een opdrachtprompt als beheerder.
 2. Typ een van de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  • Voer de volgende opdracht uit als u een x86-versie van Office 2013 uitvoert op een x64-besturingssysteem: MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Voer de volgende opdracht uit als u een x86-versie van Office 2013 uitvoert op een x86-besturingssysteem: MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Voer de volgende opdracht uit als u een x64-versie van Office 2013 uitvoert op een x64-besturingssysteem: MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Voor een MSI-installatie van Office 2013
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
BELANGRIJK: dit moet u weten voordat u Office 2013 verwijdert:

Als u het menu Beeld of Extra wilt gebruiken, moet u eerst op de ALT-toets drukken om de menubalk weer te geven. U moet verborgen bestanden en mappen weergeven. Voer deze stappen uit om dit te doen:

 1. Open Windows Verkenner.
 2. Klik in het menu Extra op Mapopties. Druk op de ALT-toets om de menubalk weer te geven.
 3. Klik op het tabblad Beeld.
 4. Klik in het venster Geavanceerde instellingen onder Verborgen bestanden en mappen op Verborgen bestanden en mappen weergeven.
 5. Schakel het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit.
 6. Klik op OK en sluit de vensters.

Stap 1: Alle overgebleven Windows Installer-pakketten voor het 2013 Office-systeem verwijderen

 1. Gebruik een van de volgende methoden om het dialoogvenster Uitvoeren te openen.

  Voor Windows 7:
  1. Klik op Starten. Klik op Alle programma's en open de map Accessoires.
  2. Klik op Uitvoeren.
  Voor Windows 8 of Windows 8.1
  1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer omlaag en klikt u vervolgens op Zoeken.
  2. Typ Uitvoeren in het vak Zoeken. Klik in de zoekresultaten op Uitvoeren om dit te openen.
 2. Typ installer en klik vervolgens op OK.

  Opmerking De map %windir%\Installer wordt geopend.
 3. Klik in het menu Beeld op Details selecteren.
 4. Schakel het selectievakje Onderwerp in, typ 340 in het vak Breedte van geselecteerde kolom (in pixels) en klik op OK.

  Opmerking Het kan enkele minuten duren voordat de onderwerpen naast de MSI-bestanden worden weergegeven.
 5. Open het menu Beeld, wijs Sorteren op aan en klik op Onderwerp.
 6. Als er een dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op Toestaan om door te gaan.
 7. Zoek elk MSI-bestand met het onderwerp 'Microsoft Office <productnaam> 2013', klik met de rechtermuisknop op het MSI-bestand en klik op Verwijderen.

  Opmerking De tijdelijke aanduiding <productnaam> is de naam van het Office 2013-product.

Stap 2: De service Office Source Engine stoppen

 1. Open het dialoogvenster Uitvoeren.
 2. Typ services.msc en klik vervolgens op OK.
 3. In het venster Services kunt u vaststellen of de service Office-bronengine wordt uitgevoerd. (Als dat zo is, wordt 'Gestart' weergegeven in de kolom Status.) Als deze service wordt uitgevoerd, klikt u met de rechtermuisknop op Office-bronengine en klikt u vervolgens op Stoppen.
 4. Sluit het venster Services.

Stap 3: Alle resterende installatiemappen van Office 2013 verwijderen

 1. Open het dialoogvenster Uitvoeren.
 2. Typ %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Op een computer met een 64-bits versie van Windows typt u %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared en klikt u vervolgens op OK.
 3. Verwijder de volgende mappen, indien aanwezig:
  • Office15
  • Bronengine
 4. Open het dialoogvenster Uitvoeren.
 5. Typ %ProgramFiles%\Microsoft Office en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Op een computer met een 64-bits versie van Windows typt u %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office en klikt u vervolgens op OK.
 6. Verwijder de map Office15.
 7. Zoek en open de map MSOCache in de hoofdmap van elke harde schijf. Ga als volgt te werk als u deze map niet ziet:
  1. Open Windows Verkenner en klik vervolgens in het menu Extra op Mapopties.
  2. Klik op het tabblad Beeld.
  3. Klik in het venster Geavanceerde instellingen onder Verborgen bestanden en mappen op Verborgen bestanden en mappen weergeven.
  4. Schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen uit en klik vervolgens op OK.
   • Open de map Alle gebruikers in de map MSOCache en verwijder alle mappen met de tekst 0FF1CE}- in de mapnaam.

    Opmerking Deze tekst bevat de cijfers nul en één in plaats van de letters O en I.

    Voorbeeld {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C

Stap 4: Alle resterende installatiebestanden van Office 2013 verwijderen

 1. Open het dialoogvenster Uitvoeren.
 2. Typ %appdata%\microsoft\templates en klik vervolgens op OK.
 3. Verwijder de volgende bestanden:
  • Normal.dotm
  • Welcome to Word.dotx

 4. Open het dialoogvenster Uitvoeren.
 5. Typ %appdata%\microsoft\document building blocks en klik vervolgens op OK.
 6. Open de submap in de map Documentbouwstenen.

  Opmerking De titel van de submap bestaat uit een viercijferig getal dat staat voor de taal van het Microsoft Office-pakket.
 7. Verwijder het bestand building blocks.dotx.
 8. Sluit alle programma's voordat u de volgende stappen uitvoert.

Stap 5: De registersubsleutels voor het 2013 Office-systeem verwijderen

Waarschuwing Er treden mogelijk ernstige problemen op als u het register onjuist wijzigt via Register-editor of een andere methode. Bij deze problemen moet u mogelijk het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is op eigen risico.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Maak een back-up van het register voordat u er wijzigingen in aanbrengt. Zorg ervoor dat u weet hoe u het register moet herstellen als er een probleem optreedt. Klik op het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over hoe u een back-up van het register maakt en het register herstelt en aanpast.
322756 Een reservekopie van het register maken en het register terugzetten in Windows
Zoek en verwijder de Office 2013-registersubsleutels (indien aanwezig). Voer deze stappen uit om dit te doen:

 1. Open het dialoogvenster Uitvoeren.
 2. Typ regedit en klik vervolgens op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. Klik in het menu Bestand op Exporteren, typ DeletedKey01 en klik vervolgens op Opslaan.
 5. Klik in het menu Bewerken op Verwijderen en klik vervolgens op Ja om uw keuze te bevestigen.
 6. Herhaal deze stappen (1 t/m 7) voor elke registersubsleutel in de volgende lijst. Wijzig de naam van de geëxporteerde sleutel door er bij elke subsleutel één bij op te tellen.

  Voorbeeld: Typ DeletedKey02 voor de tweede sleutel, typ DeletedKey03 voor de derde sleutel enz.

  Opmerking In de volgende registersleutels staat het sterretje (*) voor een of meer tekens in de naam van de subsleutel.

32-bits versies van Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*

64-bits versies van Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*

Verwijder ook de volgende registersubsleutels:
 1. Zoek een van de volgende subsleutels, afhankelijk van de versie van Windows die u gebruikt:
  • 32-bits: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64-bits: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren, typ UninstallKey01 en klik vervolgens op Opslaan.
 3. Klik onder de subsleutel Installatie ongedaan maken (stap 1) op elke subsleutel en controleer of de subsleutel de volgende waarde heeft:
  • Naam: UninstallString
  • Gegevens: pad bestandsnaam\Office Setup Controller\pad Setup.exe

  Opmerking In dit voorbeeld is bestandsnaam is een tijdelijke aanduiding voor de naam van een installatieprogramma en is pad een tijdelijke aanduiding voor het pad naar het bestand.

 4. Als de naam en gegevens van de subsleutel overeenkomen met de beschrijving in stap 3, klikt u op Verwijderen in het menu Bewerken. Ga anders naar stap 5.
 5. Herhaal stap 3 en 4 tot u elke subsleutel waarvan de naam en gegevens overeenkomen met de beschrijving in stap 3 hebt verwijderd.
 6. Sluit Register-editor.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Live hulp krijgen


Voor meer informatie

Office 2013 of Office 365 opnieuw installeren

Meld u aan bij uw accountpagina en klik op de knop Installeren om Office opnieuw te installeren op dezelfde pc. Als u Office hebt aangeschaft met een dvd, gebruik dan de dvd en productsleutel uit de verpakking om Office opnieuw te installeren.

Over dit artikel

Artikel ID: 2739501
Laatste beoordeling: woensdag 9 juli 2014
De informatie in dit artikel is van toepassing op:: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
Wilt u feedback geven over dit artikel?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.