หากต้องการถอนการติดตั้ง Microsoft Office 2013 หรือ Office 365 โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่ม แก้ไขปัญหา:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้


สิ่งสำคัญ: กล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าต่าง Internet Explorer เมื่อคุณดาวน์โหลด Fix it ให้คลิก บันทึก ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ให้คลิก เปิดโฟลเดอร์ ค้นหาแฟ้มนี้ (ชื่อจะขึ้นต้นด้วย "O15CTRRemove") และดับเบิลคลิกแฟ้มดังกล่าวเพื่อเรียกใช้แก้ไขปัญหา หากคุณคลิก เปิด คุณอาจประสบปัญหาการเรียกใช้แก้ไขปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
กล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้ม


หากคุณต้องการทราบวิธีการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 ใหม่ ให้ดูที่ วิธีการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 ใหม่

วิธีนี้แก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 โดยใช้ตัวเลือกแก้ไขปัญหา ให้ลองทำตามขั้นตอนการถอนการติดตั้งด้วยตนเองต่อไปนี้ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือ

ขั้นตอนการถอนการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 ด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบประเภทการติดตั้งสำหรับรุ่นของ Office

ก่อนทำตามขั้นตอนการติดตั้งด้วยตนเอง คุณต้องทราบประเภทการติดตั้งของรุ่นของ Office ที่ติดตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากประเภทการติดตั้งอาจต้องใช้วิธีการถอนการติดตั้งที่แตกต่างกัน

เพื่อตรวจสอบประเภทการติดตั้งของ Office รุ่นที่คุณใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มโปรแกรมประยุกต์ Office เช่น Microsoft Word
 2. บนเมนู แฟ้ม คลิก บัญชี
 3. หากติดตั้ง Office 2013 โดยใช้คลิก-ทู-รัน รายการ ตัวเลือกการปรับปรุง จะแสดงขึ้น สำหรับการติดตั้งแบบ MSI รายการ ตัวเลือกการปรับปรุง จะไม่แสดงขึ้น
เคล็ดลับ
 • "คลิก-ทู-รัน" เป็นวิธีการใหม่ที่คุณสามารถใช้ในการติดตั้งและปรับปรุง Microsoft Office ผ่านอินเทอร์เน็ต คลิก-ทู-รันจะทำงานในลักษณะคล้ายกับการส่งกระแสข้อมูลวิดีโอ ตามค่าเริ่มต้น จะมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 365 โดยใช้คลิก-ทู-รัน
 • MSI เป็นวิธีการแบบดั้งเดิมสำหรับการติดตั้ง Office ตามปกติแล้ว Office จะติดตั้งมาจากทรัพยากรการติดตั้งภายในเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2: การถอนการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 ด้วยตนเอง

สำหรับการติดตั้งแบบคลิก-ทู-รันของ Office 2013 เช่น Office 365 Home
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

หมายเหตุ ในการใช้วิธีนี้ คุณต้องเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าคุณได้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบแล้ว หากคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ ให้ดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
ขั้นตอนที่ 1: เอาแพคเกจ Windows Installer ที่เหลือออก

 1. เปิดโฟลเดอร์การติดตั้ง Office 15 ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์จะอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft Office 15
 2. เปิดโฟลเดอร์ root เปิดโฟลเดอร์ integration แล้วลบแฟ้ม C2RManifest*.xml ทั้งหมดออก เช่น c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us
 3. ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เริ่มการทำงานของพร้อมท์คำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ


  สำหรับ Windows 7
  1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วเปิดโฟลเดอร์ โปรแกรมเบ็ดเตล็ด
  2. คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

  สำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1
  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา
  2. ในกล่อง ค้นหา พิมพ์ CMD ในกล่องผลลัพธ์ กด พร้อมท์คำสั่ง ค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาที จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณใช้เมาส์ คลิกขวาพร้อมท์คำสั่งแล้ว คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 4. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:

  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"

  integrator.exe /U
ขั้นตอนที่ 2: นำงานที่วางกำหนดการไว้ของ Office 2013 ออก
 1. เริ่มการทำงานของพร้อมท์คำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
ขั้นตอนที่ 3: ใช้ตัวจัดการงานสิ้นสุดคลิกทูรัน
 1. ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เปิดตัวจัดการงาน

  สำหรับ Windows 7

  คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของแถบงาน แล้วเลือก เริ่มตัวจัดการงาน


  สำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1
  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่ขอบขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา
  2. ในกล่อง ค้นหา พิมพ์ Task Manager ในผลลัพธ์การค้นหา คลิก ตัวจัดการงาน
 2. คลิกแท็บ กระบวนการ หากกระบวนการต่อไปนี้กำลังดำเนินการอยู่ ให้คลิกขวาที่กระบวนการ แล้วเลือก สิ้นสุดกระบวนการ ใน Windows 8 หรือ Windows 8.1 คลิก สิ้นสุดงาน
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
ขั้นตอนที่ 4: ลบบริการ Office 2013
 1. เริ่มการทำงานของพร้อมท์คำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด Enter:

  sc delete OfficeSvc
ขั้นตอนที่ 5: ลบแฟ้ม Office 2013

 1. ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้


  สำหรับ Windows 7
  1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วเปิดโฟลเดอร์ โปรแกรมเบ็ดเตล็ด
  2. คลิก เรียกใช้

  สำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1
  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา
  2. ในกล่อง ค้นหา พิมพ์ Run ในผลลัพธ์การค้นหา คลิก เรียกใช้ เพื่อเปิด
  หมายเหตุ คุณยังสามารถกดแป้นโลโก้ Windows+R เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด พิมพ์ %ProgramFiles% แล้วคลิก ตกลง
 3. ลบโฟลเดอร์ Microsoft Office 15
 4. เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ พิมพ์ %ProgramData%\Microsoft แล้วคลิก ตกลง
 5. ลบโฟลเดอร์ ClickToRun ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าว ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
 6. เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ พิมพ์ %ProgramData%\Microsoft\office แล้วคลิก ตกลง
 7. ลบแฟ้ม FFPackageLocker

หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เปิดอยู่หรือถูกใช้งานโดยโปรแกรมอื่นอยู่ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ และลองอีกครั้ง หากคุณยังคงไม่สามารถนำโฟลเดอร์นี้ออกได้ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6: ลบรีจิสทรีซับคีย์ของ Office 2013

ข้อสำคัญ ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างรอบคอบ อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะแก้ไข สำรองรีจิสทรีสำหรับการคืนค่า ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น
 1. เปิด ตัวแก้ไขรีจิสทรี

  สำหรับ Windows 7
  1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วเปิดโฟลเดอร์ โปรแกรมเบ็ดเตล็ด
  2. คลิก เรียกใช้
  3. พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
    
  สำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1
  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่ขอบขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา
  2. ในกล่อง ค้นหา พิมพ์ regedit ในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา คลิก regedit.exe เพื่อเปิด
 2. ลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us

  หมายเหตุ
  ชื่อของซับคีย์ "Microsoft Office 15 <Edition>- en-us" จะขึ้นอยู่กับหน่วยเก็บสินค้าคงคลัง (SKU) ของ Office 2013 และรุ่นภาษาที่คุณติดตั้งไว้
ขั้นตอนที่ 7: ลบทางลัดในเมนูเริ่ม
 1. เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
 2. ในกล่อง เรียกใช้ พิมพ์ %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs และกด Enter
 3. ลบโฟลเดอร์ของ Office 2013
ขั้นตอนที่ 8: ถอนการติดตั้ง Microsoft Office Habanero Local Component และ Habanero Supplemental Local Component
 1. เริ่มการทำงานของพร้อมท์คำสั่งในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์หนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด Enter
  • หากคุณใช้ Office 2013 รุ่น x86 บนระบบปฏิบัติการ x64 ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้: MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • หากคุณใช้ Office 2013 รุ่น x86 บนระบบปฏิบัติการ x86 ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้: MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • หากคุณใช้ Office 2013 Preview รุ่น x64 บนระบบปฏิบัติการ x64 ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้: MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
สำหรับการติดตั้งแบบ MSI ของ Office 2013
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ข้อสำคัญ - ข้อมูลที่คุณต้องทราบก่อนถอนการติดตั้ง Office 2013:

เมื่อต้องการใช้เมนู มุมมอง หรือ เครื่องมือ คุณต้องกดปุ่ม ALT ก่อนเพื่อแสดงแถบเมนู คุณจะต้องดูแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิด Windows Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ กดแป้น ALT เพื่อแสดงแถบเมนู
 3. คลิกที่แท็บ มุมมอง
 4. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าขั้นสูง ใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้
 5. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก
 6. คลิก ตกลง แล้วปิดหน้าต่าง

ขั้นตอนที่ 1: เอาแพคเกจ Windows Installer ใดๆ ที่เหลืออยู่ของระบบ Office 2013 ออก

 1. ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้

  สำหรับ Windows 7
  1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วเปิดโฟลเดอร์ โปรแกรมเบ็ดเตล็ด
  2. คลิก เรียกใช้
  สำหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1
  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา
  2. ในกล่อง ค้นหา พิมพ์ Run ในผลลัพธ์การค้นหา คลิก เรียกใช้ เพื่อเปิด
 2. พิมพ์ installer แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้เป็นการเปิดโฟลเดอร์ %windir%\Installer
 3. บนเมนู มุมมอง คลิก เลือกรายละเอียด
 4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หัวเรื่อง พิมพ์ 340 ลงในกล่อง ความกว้างของคอลัมน์ที่เลือกไว้ (เป็นพิกเซล) แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ อาจใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่หัวเรื่องจะปรากฏถัดจากแฟ้ม .msi แต่ละแฟ้ม
 5. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ เรียงลำดับตาม แล้วคลิก เรื่อง
 6. หากกล่องโต้ตอบ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก อนุญาต เพื่อดำเนินการต่อ
 7. ค้นหาแฟ้ม .MSI แต่ละแฟ้มที่หัวเรื่องเป็น "Microsoft Office <product name> 2013" คลิกขวาที่แฟ้ม MSI แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

  หมายเหตุ ตัวยึดตำแหน่ง <ชื่อผลิตภัณฑ์> แสดงชื่อของผลิตภัณฑ์ Office 2013

ขั้นตอนที่ 2: หยุดบริการ Office Source Engine

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
 2. พิมพ์ services.msc แล้วคลิก ตกลง
 3. ในหน้าต่าง บริการ ให้ตรวจสอบว่าบริการ Office Source Engine กำลังทำงานอยู่หรือไม่ (ถ้าทำงาน "เริ่มแล้ว" จะปรากฏขึ้นในคอลัมน์ สถานะ) ถ้าบริการนี้กำลังทำงานอยู่ ให้คลิกขวาที่ Office Source Engine และคลิก หยุด
 4. ปิดหน้าต่าง บริการ

ขั้นตอนที่ 3: ลบโฟลเดอร์การติดตั้ง Office 2013 ใดๆ ที่เหลือ

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
 2. พิมพ์ %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่น 64 บิต พิมพ์ %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared จากนั้นคลิก ตกลง
 3. หากโฟลเดอร์ต่อไปนี้ยังมีอยู่ ให้ลบออก:
  • Office15
  • Source Engine
 4. เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
 5. พิมพ์ %ProgramFiles%\Microsoft Office แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่น 64 บิต พิมพ์ %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office จากนั้นคลิก ตกลง
 6. ลบโฟลเดอร์ Office15
 7. บนโฟลเดอร์รากของแต่ละฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ให้ค้นหาแล้วเปิดโฟลเดอร์ MSOCache หากคุณไม่พบโฟลเดอร์นี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิด Windows Explorer จากนั้นบนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์
  2. คลิกที่แท็บ มุมมอง
  3. ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าขั้นสูง ใต้ แฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ ให้คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้
  4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่มีการป้องกัน แล้วคลิก ตกลง
   • เปิดโฟลเดอร์ ผู้ใช้ทั้งหมด ในโฟลเดอร์ MSOCache แล้วลบทุกโฟลเดอร์ที่มีข้อความ 0FF1CE}- อยู่ในชื่อโฟลเดอร์

    หมายเหตุ ข้อความนี้มี 0 (ศูนย์) และตัวอักษร "O" และ "I" อย่างละหนึ่งตัว

    ตัวอย่าง {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C

ขั้นตอนที่ 4: ลบแฟ้มการติดตั้ง Office 2013 ใดๆ ที่เหลือ

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
 2. พิมพ์ %appdata%\microsoft\templates แล้วคลิก ตกลง
 3. ลบแฟ้มต่อไปนี้:
  • Normal.dotm
  • ขอต้อนรับสู่ Word.dotx

 4. เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
 5. พิมพ์ %appdata%\microsoft\document building blocks แล้วคลิก ตกลง
 6. เปิดโฟลเดอร์ย่อยที่พบในโฟลเดอร์ แบบเอกสารสำเร็จรูปของเอกสาร

  หมายเหตุ ชื่อของโฟลเดอร์ย่อยจะเป็นตัวเลขสี่หลักซึ่งแทนชื่อภาษาของชุดโปรแกรม Microsoft Office
 7. ลบแฟ้ม building blocks.dotx
 8. ปิดโปรแกรมทั้งหมดก่อนทำขั้นตอนที่เหลือ

ขั้นตอนที่ 5: ลบซับคีย์ของรีจิสทรีสำหรับระบบ Office 2013

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีหรือโดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจกำหนดให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการเรียกคืนรีจิสทรี ในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ค้นหาแล้วลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีของ Office 2013 ออกหากมีอยู่ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
 2. พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. บนเมนู แฟ้ม คลิก ส่งออก พิมพ์ DeletedKey01 แล้วคลิก บันทึก
 5. บนเมนู แก้ไข คลิก ลบ แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยัน
 6. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ (1 ถึง 7) สำหรับแต่ละคีย์ย่อยของรีจิสทรีในรายการต่อไปนี้ เปลี่ยนชื่อของคีย์ที่ส่งออกของแต่ละคีย์ย่อยทีละชื่อ

  ตัวอย่างเช่น: พิมพ์ DeletedKey02 สำหรับคีย์ที่สอง พิมพ์ DeletedKey03 สำหรับคีย์ที่สาม และต่อๆ ไป

  หมายเหตุ ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ เครื่องหมายดอกจัน (*) จะแทนอักขระหนึ่งหรือหลายตัวในชื่อคีย์ย่อย

Windows รุ่น 32 บิต

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*

Windows รุ่น 64 บิต

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*

ลบซับคีย์ของรีจิสทรีต่อไปนี้:
 1. ค้นหาหนึ่งในซับคีย์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้:
  • 32 บิต: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64 บิต: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. บนเมนู แฟ้ม คลิก ส่งออก พิมพ์ UninstallKey01 แล้วคลิก บันทึก
 3. ภายใต้คีย์ย่อย ถอนการติดตั้ง ที่คุณค้นหาในขั้นตอนที่ 1 ให้คลิกแต่ละคีย์ย่อย แล้วตรวจสอบดูว่ามีการกำหนดค่าต่อไปนี้ให้กับคีย์ย่อยหรือไม่:
  • ชื่อ: UninstallString
  • ข้อมูล: file_name path\Office Setup Controller\Setup.exe path

  หมายเหตุ ในตัวอย่างนี้ file_name คือตัวยึดสำหรับชื่อของโปรแกรมการติดตั้ง และ พาธ คือตัวยึดสำหรับพาธของแฟ้ม

 4. หากคีย์ย่อยมีชื่อและข้อมูลที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 ให้คลิก ลบ บนเมนู แก้ไข หรือไปที่ขั้นตอนที่ 5
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกระทั่งคุณค้นหาและลบทุกๆ คีย์ย่อยที่ตรงกับชื่อ และข้อมูลที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 3
 6. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ขอความช่วยเหลือแบบสด


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365 ใหม่หลังจากถอนการติดตั้งแล้ว

เข้าระบบใน หน้าบัญชี ของคุณ จากนั้นคลิกปุ่มติดตั้งเพื่อติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันอีกครั้ง หากคุณซื้อ Office ที่มีดีวีดีมาด้วย ให้ใช้ดีวีดีนั้นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในการติดตั้งโปรแกรมนั้นอีกครั้ง

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 2739501
บทวิจารณ์ล่าสุด: 21 เมษายน 2557
ใช้กับ: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.