Hur du skaffar den senaste service Packet för SQL Server 2012

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2755533 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INTRODUKTION

Microsoft distribuerar korrigeringsfiler i service Pack-versioner. Som håller produkten aktuell. De innehåller snabbkorrigeringar och korrigeringar för problem som rapporterats genom gemenskapen för Microsoft SQL Server. Servicepack kan också fastställa problem som vår supportorganisation anser viktiga. Samtal volym för kunden och kunden tillfredsställande resultat representerar primära mått för att avgöra vilka problem för att lösa i ett service pack. Dessa uppdateringar och komponenter samlat för enkel hämtning.

Service packs är kumulativa. Varje nytt service pack innehåller alla programkorrigeringar från tidigare service packs samt eventuella nya korrigeringar. Du behöver inte installera ett tidigare service pack innan du installerar den senaste service pack.

Mer Information

Microsoft SQL Server 2012 servicepack 1 (SP1)

Utgivningsdatum: 07 November 2012

Så här hämtar du

Du kan hämta SQL Server 2012 SP1 finns på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?ID=35575
Du kan hämta SQL Server 2012 SP1 Feature Pack finns på följande Microsoft-webbplats:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=268266
Du kan hämta Microsoft SQL Server 2012 SP1 Express går du till följande Microsoft-webbplats:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=267905

Obs! SQL Server 2012 Service Pack 1 har även gjort tillgänglig på Microsoft Update November tjugosjunde 2012.

Obligatoriska snabbkorrigeringen för SQL Server 2012 SP1

När du har installerat SQL Server 2012 SP1 kan det uppstå ett problem i Windows Installer startar flera gånger. Problemet beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. Den här artikeln innehåller en länk till en hämtningsbar snabbkorrigering som löser problemet:

Obs! Det är obligatoriskt att du installerar den här snabbkorrigeringen när du installerar SQL Server 2012 SP1.
2793634 Windows Installer startar flera gånger när du installerar SQL Server 2012 SP1
Mer information om det här problemet finns på följande MSDN-webbplats:

Ett känt problem kan uppstå efter installation av Service Pack 1 för SQL Server 2012! Information i...

Lista över korrigeringar

En lista över programfel som har åtgärdats i SQL Server 2012 SP1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2674319 Lista över programfel som har åtgärdats i SQL Server 2012 Service Pack 1

Viktiga anteckningar om hur du använder Microsoft Update

Tänk på följande när du använder Microsoft Update för att tillämpa Service Pack-uppdateringar för SQL Server:
 • Service pack-installationer kommer att vara "obevakad" (tyst).
 • Microsoft Update gäller SQL Server service pack för alla instanser av SQL Server som är installerad på måldatorn.

  Obs! Service Pack-uppdateringen tillämpas på alla instanser SQL Server som matchar den SQL Server-versionen av service pack.
 • Mer information om Microsoft Update finns på följande Microsoft-webbplats:
  http://Update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/about.aspx

Nya funktioner och förbättringar i SQL Server 2012 SP1

Mer information om nya funktioner och förbättringar i SQL Server 2012 SP1 finns i Versionskommentarerna för SQL Server 2012 SP1. Genom att gå till följande Microsoft-webbplats:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248389
Obs! Filen innehåller information om SQL Server 2008 R2 Express.

Egenskaper

Artikel-id: 2755533 - Senaste granskning: den 15 februari 2014 - Revision: 4.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
Nyckelord: 
kbtshoot kbservicepack kbexpertiseinter kbgetsp kbinfo kbmt KB2755533 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2755533

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com