Beschrijving van updatepakket 1 voor System Center 2012 Service Pack 1

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 2785682 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Inleiding

In dit artikel wordt de installatie-instructies voor updatepakket 1 voor Microsoft System Center 2012 Service Pack 1 en de problemen die worden opgelost in het updatepakket beschreven.

Download en installeer de updatepakketten voor System Center 2012 Service Pack 1, gaat u als volgt de installatie-instructies.

Problemen die worden opgelost in updatepakket 1

App Controller (KB2790935)

Probleem 1

Tussen Windows Azure opslag rekeningen VHD-bestand kopiŰren mislukt mogelijk en u ontvangt een waarschuwing "Retrieved gegevens is voltooid". Dit probleem treedt op als het VHD-bestand al op de doelcomputer bestaat, of als het VHD-bestand is toegewezen aan een bestaande virtuele machine.

Probleem 2

Mogelijk is de invoer van Virtual Machine Manager (VMM) bibliotheek servercertificaten VMM bibliotheek servers die geclusterd zijn mislukt.

Data Protection Manager

Probleem 1

Back-ups van de client mislukken wanneer er een aanvraag verschil tussen de naam van de clientcomputer op de computer en de naam van de clientcomputer die is opgeslagen in Active Directory.

Probleem 2

De Administrator-Console werkt niet wanneer een gebruiker de Wizard beveiliging maken in een niet-Engelse of een niet-Russische versie van Data Protection Manager start.

Probleem 3

De Wizard beheer mogelijk niet meer werken in de Spaanse versie van Data Protection Manager.

Operations Manager (KB2784734)

Probleem 1

Agentless uitzondering Monitoring (AEM) in Operations Manager kan leiden tot een verhoging van het melden van threads en onderdrukking punten.

Probleem 2

Nadat het signaal bijlage Management Pack (Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb) wordt ge´mporteerd, maakt u een dashboard waarop een waarschuwing widget. Als u een waarschuwing op, loopt de Operations Manager-console.

Probleem 3

Wanneer u een Windows PowerShell-module gebruikt het Monitoringhost.exe-proces op een x 86-clients waarop Windows 8, kan meer dan 800 megabyte (MB) geheugen worden verbruikt.

Probleem 4

Domein wordt na een toepassing gemaakt, toevoegen van een ander toepassingsdomein kan zijn mislukt.

Operations Manager - UNIX en Linux Monitoring (Update Management Pack)

Probleem 1

Wanneer meerdere beeldschermen van het proces op dezelfde computer of groep als doel worden gebruikt, kunnen processen sommige sjabloonexemplaren niet goed controleren. Problemen met de bewaakte processen kunnen bovendien niet wordt herkend. Dit probleem treedt op wanneer de procesmonitor dezelfde naam als het proces gebruikt zelfs als argument voor andere filters worden gebruikt in elke procesmonitor.

Opmerking Nadat de bijgewerkte Microsoft.Unix.Process.Library.mpb-bestand is ge´mporteerd, moeten alle bestaande sjabloon exemplaren worden bewerkt en opgeslagen voor het vaste gedrag te activeren.

Serviceprovider Foundation (KB2785476)

Probleem 1

De eigenschap OperatingSystemId op een virtuele harde schijf (VHD)-object altijd ingesteld op NULL.

Probleem 2

Virtuele machine gebruik maatstaven worden niet samengevoegd tussenpoos van ÚÚn uur en ontbreken basisgebruik metrics zoals netwerk verzonden en ontvangen van i/o-bewerkingen per seconde (IOP's).

Virtual Machine Manager (KB2792925 - beheerconsole. KB2792926 - Server VMM)

Probleem 1

Wanneer een logical unit number (LUN) zonder masker op een iSCSI-array is, loopt de VMM-service.

Probleem 2

Wanneer een knooppunt wordt geplaatst in de onderhoudsmodus, wijzigen virtuele machines in het cluster met de status "Niet-ondersteunde configuratie van het Cluster."

Probleem 3

Wanneer een invoegtoepassing die gebruikmaakt van meerdere dll-bestanden wilt importeren in de console VMM wordt verwacht, de invoegtoepassing niet ge´mporteerd. Bovendien wordt de volgende foutmelding weergegeven:
Invoegtoepassing kan niet worden ge´nstalleerd

Probleem 4

Wanneer een invoegtoepassing worden ge´mporteerd in de VMM-console op een server waarop Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd moet, de invoegtoepassing niet ge´mporteerd.

Probleem 5

Wanneer een invoegtoepassing wordt ge´mporteerd in de VMM-console, kan de console vastlopen.


Opmerking Nadat u updatepakket 1 voor Virtual Machine Manager hebt ge´nstalleerd, treden de volgende problemen op:
 • Wanneer u een invoegtoepassing in de console VMM importeren, is het mogelijk dat het importeren mislukt. Bovendien wordt de volgende foutmelding weergegeven:

  Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een map add-in voor uw account:

  Toegang tot het pad: "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline\AddIns" is geweigerd.
 • Wanneer u de VMM-console opent, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

  Beheerde code toevoegen in pipeline vanwege de volgende fout kan niet worden bijgewerkt:

  De gewenste map "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline\HostSideAdapters" bestaat niet.
Deze problemen oplossen door de volgende stappen uit:
 1. Ga naar de volgende map:

  C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\bin

 2. Met de rechtermuisknop op de AddInPipelinemap en klik vervolgens opEigenschappen.
 3. Op de Beveiliging en klik op Geavanceerde, en klik vervolgens opDoorgaan.
 4. Selecteer de BUILTINgroep en klik vervolgens opBewerken.
 5. Klik op de Selecteer een principal koppeling, type Geverifieerde gebruikers, en klik vervolgens opOK.
 6. Klik op OK Sluit alle dialoogvensters die is gekoppeld aan de eigenschappen.

Het verkrijgen en installeren van updatepakket 1 voor System Center 2012 Service Pack 1

De updatepakketten voor App Controller, Data Protection Manager, Operations Manager, Service Provider Foundation en Virtual Machine Manager zijn verkrijgbaar via Microsoft Update.

De update voor UNIX en Linux Monitoring Pack voor Operations Manager is beschikbaar vanaf de volgende website van Microsoft Download Center:
http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?id=29696

 • Verkrijgen en installeren van updates van Microsoft Update, volg deze stappen op een systeem waarop een toepasselijke System Center 2012 onderdeel is ge´nstalleerd:
  1. Klik op Start, en klik vervolgens op Het Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Windows Update.
  3. Klik in het venster Windows Update Online controleren op updates van Microsoft Update.
  4. Klik op Belangrijke updates zijn beschikbaar.
  5. Selecteer de Update Rollup 1 pakketten die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.
  6. Klik op Updates installeren geselecteerde updates installeren.

 • Om handmatig te downloaden updates van Microsoft Update-catalogus, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:

  App Controller (KB2790935)
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het updatepakket nu downloaden.
  Data Protection Manager (KB2802095)
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het updatepakket nu downloaden.
  Operations Manager (KB2784734)
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het updatepakket nu downloaden.
  Serviceprovider Foundation (KB2785476)
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het updatepakket nu downloaden.
  Virtual Machine Manager (KB2792925 - Console KB2792926 ? VMM-Server)
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Het updatepakket nu downloaden.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  De VMM Server update-pakket nu downloaden.

  Handmatig updates installeren, uitvoeren met de volgende opdracht uit vanaf een opdrachtprompt:
  msiexec.exe/update pakketnaam
  Bijvoorbeeld om de Server-Update van Virtual Machine Manager (KB2792926), de volgende opdracht uitvoeren:
  msiexec.exe/update KB2792926-AMD64-Server.msp

Installatie-instructies

Installatie-instructies voor de Data Protection Manager

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Voer de volgende stappen uit om de installatie van de update voor Data Protection Manager:
 1. Voordat u deze update installeert, moet u een back-up van de database DPM.
 2. Het updatepakket installeren op de server met SP1 voor System Center 2012 - Data Protection Manager. U doet dit door Microsoft Update op de server worden uitgevoerd.

  Opmerking Voordat u deze update via Microsoft Update, moet de DPM-Console worden gesloten. U moet de Data Protection Manager-server opnieuw te starten nadat u dit updatepakket hebt ge´nstalleerd.
 3. Werk de agenten bescherming in de DPM Administrator-Console. Gebruik hiervoor een van de volgende methoden.

  Methode 1: De agenten van de bescherming van de DPM Administrator-Console bijwerken
  1. Open de beheerdersconsole van DPM.
  2. Klik op de Management tabblad en klik op de Agenten tabblad.
  3. In de Beveiligde Computer een lijst, selecteert u een computer en klik vervolgens op Update op de Actie deelvenster.
  4. Klik op Ja, en klik vervolgens op Update-agenten.

   Opmerking Opnieuw mogelijk vereist voor Upgrades van de Agent.

  Methode 2: De protection agents op de beveiligde computers bijwerken
  1. Verkrijgen van het pakket update protection-agent van de "<Data protection="" manager="" installation="" location=""></Data>\DPM\DPM\Agents\RA\4.1.3322.0 "op de System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager-server.
   • Voor x 86-computer updates: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2802095.exe
   • Voor x 64-gebaseerde updates: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2802095_AMD64.exe

   Opmerking Het pakket DPMAgentInstaller.exe is van toepassing op alle talen.
  2. Het juiste pakket voor DPMAgentInstaller.exe uitvoeren op elke beveiligde computer, op basis van de architectuur van de Agent.
  3. Open de beheerdersconsole van DPM op de System Center 2012 Service Pack 1 - Data Protection Manager-server.
  4. Klik op de Management tabblad en klik op de Agenten tabblad.
  5. Selecteer de beveiligde computers, de gegevens bijwerken en controleer of de agent-versie wordt weergegeven als 4.1.3322.0.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Installatie-instructies voor Operations Manager

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Bekende problemen met deze update
 • Nadat u het updatepakket hebt ge´nstalleerd op alle rollen op de server waarop de System Center Operations Manager 2012 servicepack 1 (behalve de rollen Agent en Gateway), de updates worden niet weergegeven in de Toevoegen of verwijderen van programma 's een item in het Configuratiescherm.
 • Nadat u updatepakket 1 hebt toegepast, heeft de Operations Manager-console om de waarschuwing bijlage Management Pack correctie toepassen opnieuw worden geopend.
 • Nadat u het updatepakket hebt ge´nstalleerd, is het versienummer van de console niet gewijzigd.
 • Nadat u het updatepakket hebt ge´nstalleerd op een web-console, wordt het volgende foutbericht in Internet Explorer:
  Serverfout in toepassing '/OperationsManager'.

  Dit probleem kunt oplossen, sluiten en start Internet Explorer opnieuw.
 • Nadat u het updatepakket hebt verwijderd, een System.Management.Automation.ActionPreferenceStop -uitzondering doet zich voor in het script Agent versies ontdekken en het script mislukt. Dit probleem wilt oplossen, wijzigt u de InstallDirectory de waarde in de registersubsleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\System Center bewerkingen in de volgende waarde:
  C:\Program Files\System Center 2012 SP1\Operations Manager\PowerShell

Opmerkingen bij de installatie
 • Dit updatepakket is beschikbaar via Microsoft Update in de volgende talen:
  • Vereenvoudigd Chinese (CHS)
  • Japanse (JPN)
  • Franse (FRA)
  • Duits (DEU)
  • Russisch (RUS)
  • Italiaans (ITA)
  • Spaans (SPA)
  • Portugees (BraziliŰ) (PTB)
  • Traditioneel Chinese (CHT)
  • Koreaanse (KOR)
  • Tsjechisch (CSY)
  • Nederlands (NLD)
  • Pools (POL)
  • Portugees (Portugal) (PTG)
  • Zweeds (SWE)
  • Turks (TUR)
  • Hongaars (HUN)
  • Engels (ENU)
  • Chinees (Hongkong) (HK)
 • Sommige onderdelen zijn taalneutraal. De updates voor deze onderdelen zijn niet gelokaliseerd.
 • U moet het updatepakket uitvoeren als administrator.
 • Als u de computer niet opnieuw wilt opstarten nadat u de console-update hebt uitgevoerd, sluit u de console voordat u de update voor de consolerol uitvoert.
 • Als u een nieuw exemplaar van Microsoft Silverlight wilt starten, wist u de cache van de browser in Silverlight en start u Silverlight opnieuw.
 • Installeer de update rollup package niet onmiddellijk nadat u de server System Center 2012 SP1 hebt ge´nstalleerd. Anders wordt de Health Service-status mogelijk niet ge´nitialiseerd.
 • Als Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld, voert u de MSP-updatebestanden uit vanaf een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden.
 • U moet systeembeheerdersrechten hebben voor database-exemplaren voor de operationele database en het datawarehouse om updates te kunnen toepassen op deze databases.
 • Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceProfiling.mpb is opgenomen in updatepakket 1, maar bevat geen nieuwe oplossingen. Dit bestand niet importeren.
 • Om de oplossingen voor de webconsole in te schakelen, voegt u de volgende regel toe aan het bestand %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:
  <machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionkey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"></machineKey>
  Opmerking Voeg de regel onder de <system.web>sectie zoals beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:</system.web>
  911722 Verschijnt een foutbericht wanneer u toegang tot de ASP.NET-webpagina's waarvoor de weergavestatus ingeschakeld na de installatie van ASP.NET 1.1 ASP.NET 2.0
Ondersteunde installatievolgorde
Wij raden u aan het updatepakket te installeren in de volgende volgorde.
 1. Installeer het updatepakket op de volgende serverinfrastructuur:
  • Beheerserver of -servers
  • Gatewayservers
  • Rapportservers
  • Computers met webconsoleserverrol
  • Computers met bewerkingsconsolerol
 2. Importeer de beheerpakketten handmatig.
 3. Voer de agentupdate uit op handmatig ge´nstalleerde agenten of push de installatie vanuit de weergave In behandeling in de bewerkingsconsole.

Opmerkingen
 • Installeer het updatepakket op agenten voordat of nadat u het updatepakket op de serverinfrastructuur hebt ge´nstalleerd.
 • Als de functie Verbonden MG/Tiering is ingeschakeld, moet u eerst de eerste laag van de functie verbonden MG/Tiering bijwerken.

Installatie-informatie
Als u het updatepakket wilt downloaden en de bestanden wilt uitpakken die in het updatepakket zijn opgenomen, voert u de volgende stappen uit:
 1. Download de updatepakketten met Microsoft Update voor elke computer. Door Microsoft Update worden passende updates aangeboden op basis van de onderdelen die op elke computer zijn ge´nstalleerd.
 2. Pas de juiste MSP-bestanden toe op elke computer.

  Opmerking MSP-bestanden zijn opgenomen in het updatepakket. Pas alle MSP-bestanden toe die betrekking hebben op een specifieke computer. Als de web console en de console rollen zijn ge´nstalleerd op een server voor documentbeheer, bijvoorbeeld de MSP-bestanden op de server toepassen. Pas een MSP-bestand toe op een server voor elke specifieke rol die de server uitvoert.

 3. De volgende management pack importeren:
  • Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb

Ga naar de volgende Microsoft TechNet-website voor meer informatie over het importeren van een management pack vanaf een schijf:
Een Operations Manager Management Pack importeren
Opmerking Beheerpakketten zijn opgenomen in de updates van het onderdeel Server in het volgende pad:
%SYSTEMDRIVE%\Program Files\System Center 2012 SP1\Operations Manager\Server\Management Packs voor updatepakketten
Uninstall-gegevens
Om een update te verwijderen, voert u de volgende opdracht uit:
msiexec / uninstall PatchCodeGuid / Package RTMProductCodeGuid
Opmerking In deze opdracht de tijdelijke aanduiding RTMProductCodeGuid Dit object vertegenwoordigt een van de volgende GUID's.

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
OnderdeelRTMProductCodeGuid
Server{8070C91C-7D7C-4DAD-88B1-0966EEA9A8FE}
Console (AMD64){5142AB0B-73E3-4AD3-9D0F-65B3D9026769}
Console (x86){358C8AF0-25BB-425A-A4E6-7ADE54ED4736}
Rapportage{A2D27C0E-181D-4955-B95D-D3FB651E6AF7}
WebConsole (AMD64){5ED945BA-2BDD-4567-804E-8D3D2DB5CC9B}
ACS{770A7E3C-8574-4769-8D92-9ADED98C0777}
Agent (AMD64){8B21425D-02F3-4B80-88CE-8F79B320D330}
Agent (x86){387306D9-78CE-4E0E-B952-28A50CC8B3EE}
Agent (IA-64){F3DDB021-89BC-464F-9107-69E2547D08FD}
Gateway{80C2A57A-4193-4800-AA27-CD79553FE9DF}
SCX-ACS (AMD64){B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5}
SCX-ACS (x 86){B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5}


Ook de tijdelijke aanduiding PatchCodeGuid Dit object vertegenwoordigt een van de volgende GUID's.

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
PatchCodeGuidOnderdeelCPULokale
{94507D95-B735-48EE-B846-BFC7A0517C86}AgentAMD64NL
{498BB1A1-F078-4455-A1D8-311A8AF33531}ServerAMD64NL
{A8887D87-0810-49D1-9AF1-645DD4BF82CC}GatewayAMD64NL
{869C94D0-6701-4A5D-8289-278DBF3B7BB0}WebConsoleAMD64NL
{9917D98F-A39B-4EEC-8D6B-428EDEDDFF5A}AgentIA-64NL
{684570C2-1470-4C7D-98CB-96EE8E8644F2}Agentx 86NL
{D0B4D96E-D045-4FD9-8813-D72466A10FE2}WebConsoleAMD64CN
{2BE683F8-98A8-4CDF-810F-2251C75B6D7E}WebConsoleAMD64CS
{1A5A2A56-7E4F-49F3-AB2F-828133423796}WebConsoleAMD64DE
{5A609F86-F3F3-432B-8BE5-D5E02C9D0487}WebConsoleAMD64ES
{9034EF70-5C23-47F1-A284-EF531A0F4AFB}WebConsoleAMD64FR
{85C7A3FB-9C4F-4B74-901E-E07ECBFFEFC5}WebConsoleAMD64HU
{AFDFC8EC-F7A9-4F73-995E-6A74CD0FD045}WebConsoleAMD64DEZE
{2E6017D8-68F7-4A87-8B45-D712748691FC}WebConsoleAMD64JA
{E8685F8C-90F4-4FED-A49E-E3F1678CADC2}WebConsoleAMD64KO
{B30464F5-85CC-4416-9F49-E0E041A67FB7}WebConsoleAMD64NL
{552AD353-C75E-4C4F-BC53-890FE8C99F3D}WebConsoleAMD64PL
{995CF39A-160D-44D4-9DAB-40B53093D7B0}WebConsoleAMD64PT-BR
{421F2011-D239-4280-A509-1A0937654BF2}WebConsoleAMD64PT-PT
{E277AA19-7641-4760-8230-A95DD1BB7404}WebConsoleAMD64RU
{0D2A9F5C-6A7B-494E-A193-0F3B1964D0C2}WebConsoleAMD64SV
{A4DD746E-8977-48B0-9341-975040083EFA}WebConsoleAMD64TR
{D6DFEBCC-6E86-40DA-89F4-B1DB03C8EC89}WebConsoleAMD64TW
{8083D6AD-FD12-4049-83A4-A5250E606942}WebConsoleAMD64ZH-ZK


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Installatie-instructies voor Operations Manager UNIX en Linux packs en agenten controleren

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
U installeert de bijgewerkte monitoring packs en agenten voor UNIX en Linux-besturingssystemen, de volgende stappen uit:
 1. De bijgewerkte beheerpakketten downloaden vanaf de volgende Microsoft-website:
  System Center Monitoring Pack voor UNIX en Linux-besturingssystemen
 2. Installeer het pakket management pack update het management pack-bestanden wilt uitpakken.
 3. Importeer het volgende:
  • De bijgewerkte Microsoft.Unix.Library management pack (uit de map Microsoft.Unix.Library\2012 SP1)
  • De bundel Microsoft.Process.Library management pack
  • De beheerpakketten voor platform-bibliotheek die relevant zijn voor de Linux- of UNIX-platforms die u in uw omgeving controleren
 4. Importeer het bijgewerkte management pack voor elke versie van Linux of UNIX die u in uw omgeving worden gecontroleerd.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Installatie-instructies voor de Service Provider Foundation

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Bekende problemen met deze update
 • Nadat u het updatepakket 1-pakket ge´nstalleerd op de server-Service Provider Foundation, de updates worden niet weergegeven in de Toevoegen of verwijderen van programma 's een item in het Configuratiescherm.
 • Nadat u het updatepakket 1-pakket ge´nstalleerd op de server-Service Provider Foundation, wordt het eindpunt VMM identiteit van groepen van toepassingen worden ingesteld op netwerkservices. Met de IIS-beheerconsole opnieuw instellen van de identiteit van groepen van toepassingen VMM dit probleem op te lossen.
 • Het eindpunt gebruik geen gemeten gegevens als resultaat geven als u niet-standaardpoorten voor verbinding tot uw sessies VMM opgegeven worden. Dit is het bekende probleem dat zich in System Center 2012 Service Pack 1 Service Provider Foundation voordoet.

Voer de volgende stappen uit om de installatie van updatepakket 1 voor System Center 2012 Service Pack 1 Service Provider Foundation:
 1. Installeer updatepakket 1 voor Service Provider Foundation-pakket op de server-Service Provider Foundation.
 2. Stel de identiteit van groepen van toepassingen voor het gebruik van eindpunt. Voer de volgende stappen uit:
  1. Start de beheerconsole van Internet Information Services (IIS).
  2. Selecteer de Gebruik groep van toepassingen en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.
  3. Uit de Identiteit item in de lijst, selecteert u de identiteit en deze aan een account is ingesteld.

  Opmerking De account die is ingesteld voor het gebruik van toepassingen moet worden toegevoegd als een account aan de SPF-database en de databases Operations Manager Data Warehouse. Zie de database in de volgende procedure bijwerken.
 3. Deze account moet ook machtigingen voor een lijst van alle virtuele machines in alle exemplaren van Virtual Machine Manager (VMM) die u hebt geconfigureerd voor het gebruik van SPF. Deze account toevoegen aan de rol Administrator in elk exemplaar van VMM.
 4. Verbindingsreeksen aan de database Operations Manager gegevens magazijn (OMDW) opgeven en vervolgens instellen om toegang te lezen uit de database OMDW.
  1. Gebruiksgegevens voor virtuele machine is verzameld en opgeslagen in de database OMDW. Afhankelijk van de omvang van de implementatie van SPF, kunnen er meerdere servers van de Operations Manager management dat VMM exemplaren wilt controleren. U moet verbindingsreeksen aan elke OMDW database opgeven.
  2. Zoek en open het bestand web.config in Kladblok uit de directory gebruik. Dit bestand wordt standaard ge´nstalleerd in de map c:\inetpub\SPF\Usage. Ga naar de sectie <connectionStrings>in het bestand web.config en voeg een vermelding voor elke verbinding OMDW database.

   Een voorbeeld van de <connectionStrings>sectie met twee SCOM management servers is als volgt:</connectionStrings></connectionStrings>
   <connectionStrings>
   <add name="?OMDWConnectionString1?"></add>
   connectionString = "Server [servernaam] =";
   Database = [databasenaam];
   Trusted_Connection = True;
   Voor MultipleActiveResultSets = True; "/>
   <add name="?OMDWConnectionString2?"></add>
   connectionString = "Server [servernaam] =";
   Database = [databasenaam];
   Trusted_Connection = True;
   Voor MultipleActiveResultSets = True; "/>
   </connectionStrings>
 5. Zorg ervoor dat de account gebruik van toepassingen die u in de vorige stap hebt geconfigureerd aanmeldingsrechten op computers waarop Microsoft SQL Server waarin de OMDW-databases zich bevinden, en de machtiging lezen.
 6. De Update Rollup 1 SPF database updatescript van toepassing. Voer de volgende stappen uit:
  1. Zoek het bestand SFPUsageFeatureUpdate.sql vanuit de map gebruik. Dit bestand wordt standaard ge´nstalleerd in de map c:\inetpub\SPF\Usage\KB2875476.
  2. Kopieer dit bestand naar het exemplaar van SQL Server waarop de SPF-database is ge´nstalleerd en start SQL Server Management Studio.
  3. Een aanmelding bij dit exemplaar van SQL Server toevoegen met behulp van de account gebruik van groepen van toepassingen die u in de vorige stappen hebt geconfigureerd.

   De volgende machtigingen verlenen aan de SCSPFDB voor de aanmeldingsaccount die u hebt toegevoegd. Dit doen tenzij het gebruik account groep van toepassingen die u hebt opgegeven dezelfde account die u hebt opgegeven voor het eindpunt VMM, is zoals beschreven in de sectie Opmerkingen. Vervolgens verplaatst naar het exemplaar van SQL Server (Klik Beveiliging, en klik vervolgens op Aanmeldingen), selecteer de account die u hebt toegevoegd, en omvatten de volgende machtigingen:
   • Verbinding maken
   • Verwijderen
   • Invoegen
   • Selecteer
   • Update

   Opmerking Als de account van de groep van toepassingen die u voor het eindpunt van het gebruik van opgeeft dezelfde account die u hebt opgegeven voor het eindpunt VMM, moet u aanvullende machtigingen instellen voor de account in het exemplaar van SQL Server. Dit is omdat de account die is gekoppeld aan het eindpunt VMM meer in deze toegankelijk is beperkt. Met name heeft op tabelniveau beveiligingsmachtigingen in plaats van machtigingen op gebruikersniveau database.

   Nadat u dit updatepakket hebt ge´nstalleerd, hebt u op tabelniveau machtigingen voor de volgende syntaxis voor drie nieuwe tabellen toevoegen:
   • OnPremServicesCollectorSessions
   • OnPremServicesSubscriberWatermarks
   • OnPremServicesSubscriberTombstones

   Voeg vervolgens de volgende machtigingen voor elke tabel:
   • Verwijderen
   • Selecteer
   • Invoegen
   • Update

   Het is raadzaam deze machtigingen als beste praktijken. De machtigingenstructuur aanbevolen hier is het minimumpakket dat nodig is. U kunt een meer of minder beperkende machtigingen stelsel, afhankelijk van uw beveiligingsbeleid toepassen.

  4. Als u bent de Service Management Portal en Service Management API met SPF Infrastructure as a Service scenario's inschakelen, moet u toegang tot het gebruik van de SPF eindpunt instellen.
  5. Op de server-Service Provider Foundation start de console Computerbeheer en vouw om weer te geven Lokale gebruikers en groepen.
  6. De account die u gebruiken wilt voor toegang tot het eindpunt van de SPF gebruik moet behoren tot de groep Administrators.
  7. De account moet worden toegevoegd aan de groep SPF_Usage.
 7. Klik op de site Service Management Admin op de VM-wolken tabblad. Selecteer op de pagina Quickstart de Register System Center gebruik Provider optie. Typ vervolgens de URL naar het eindpunt van de SPF gebruik met de referenties die u hebt toegevoegd aan de groep SPF_Usage.

  Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over websites, virtuele machines, portals Service Management en Service Management API's:
  Microsoft Hosting Solutions Services

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Instructies voor App Controller verwijderen

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Als het pakket App Controller (KB2790935) wordt verwijderd, hebt u de volgende App-Controller-services opnieuw starten:
 • App Controller gehost Virtual Machine Manager Provider (cmspfvmm)
 • App Controller System Provider (cmsystem)
 • Provider App Controller Virtual Machine Manager (cmvmm)
 • App Controller Windows Azure Provider (cmazure)

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Informatie over bestanden

De volgende bestanden worden bijgewerkt met updatepakket 1 voor System Center 2012 Service Pack 1.
App Controller Update (KB2790935)
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Bestanden die zijn gewijzigdBestandsgrootteVersie
Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Vmm.exe499,3441.0.1601.0
Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Azure.exe750,7361.0.1601.0

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Data Protection Manager Update (KB2802095)
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Bestanden die zijn gewijzigdBestandsgrootteVersie
AMTE.dll283,0004.1.3322.0
CPWrapper.dll1,104,0004.1.3322.0
Dpmac.exe2,063,0004.1.3322.0
DPMRA.exe6,264,0004.1.3322.0
MsdpmDll.dll544,0004.1.3322.0
Utils.dll1,195,0004.1.3322.0
Inspect.dll167,0004.1.3322.0

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Operations Manager-Update (KB2784734)
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Bestanden die zijn gewijzigdBestandsgrootteVersie
Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll458,752 7.0.9538.1005
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.PowerShell.dll90,1127.0.9538.1005
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.AlertAttachment.ComponentTasks.dll 40,960 7.0.9538.1005
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Apm.Instrumentation.dll520,1927.0.9538.1005
Microsoft.EnterpriseManagement.Core.dll4,046,8487.0.9538.1003

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Update van serviceprovider Foundation (KB2785476)
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Bestanden die zijn gewijzigdBestandsgrootteVersie
Web.config941Niet van toepassing
Global.asax142Niet van toepassing
Newtonsoft.Json.dll368,1284.5.1.14720
System.Net.Http.Formatting.dll159,3284.0.20505.0
System.Web.Http.dll360,0324.0.20505.0
System.Web.Http.WebHost.dll65,6324.0.20505.0
Microsoft.SystemCenter.Foundation.Usage.dll24,2327.1.3226.0
Microsoft.SystemCenter.Foundation.Billing.dll62,6087.1.3226.0
Microsoft.SystemCenter.Foundation.EndpointCommon.dll46,2247.1.3226.0
Microsoft.SystemCenter.Foundation.SpfDbApi.dll95,9127.1.3226.0
Microsoft.SystemCenter.Foundation.SPFData.dll55,4407.1.3226.0
Microsoft.SystemCenter.Foundation.Common.dll39,5687.1.3226.0
Microsoft.SystemCenter.Foundation.Cmdlet.dll197,2647.1.3226.0
Microsoft.SystemCenter.Foundation.ETW.dll169,1047.1.3226.0
Microsoft.SystemCenter.Foundation.dll55,4407.1.3226.0
Microsoft.IdentityModel.dll1,103,2566.1.7600.16394
EntityFramework.dll1,060,6404.3.20217.0
System.Net.Http.dll181,8561.0.0.0
addNewUserToUsageGroups.bat65Niet van toepassing
SPFUsageFeatureUpdate.sql5,251Niet van toepassing
Aanvullende kennisgevingen voor SC 2012 SP1 - updatepakket Orchestrator 1. docx25,863Niet van toepassing
OnEndCreateSession.ps118,720Niet van toepassing

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Virtual Machine Manager - Console Update (KB2792925 - x 86)
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Bestanden die zijn gewijzigdBestandsgrootteVersieTaal-ID
Engine.Deployment.dll547,0083.1.6018.0Niet van toepassing
Errors.dll3,848,3763.1.6018.0Niet van toepassing
Errors.resources.dll1,326,2483.1.6018.02052
Errors.resources.dll1,648,2963.1.6018.01036
Errors.resources.dll1,676,4563.1.6018.01031
Errors.resources.dll1,555,1123.1.6018.01040
Errors.resources.dll1,844,3923.1.6018.01041
Errors.resources.dll1,562,2803.1.6018.01046
Errors.resources.dll2,207,9363.1.6018.01049
Errors.resources.dll1,604,7763.1.6018.03082
Errors.resources.dll1,344,7043.1.6018.01028
Errors.resources.dll1,636,0163.1.6018.01042
Errors.resources.dll1,344,6803.1.6018.03076
Errors.resources.dll1,557,6723.1.6018.01029
Errors.resources.dll1,526,9763.1.6018.01043
Errors.resources.dll1,687,7203.1.6018.01038
Errors.resources.dll1,611,9683.1.6018.01045
Errors.resources.dll1,580,7363.1.6018.02070
Errors.resources.dll1,494,6963.1.6018.01053
Errors.resources.dll1,513,6403.1.6018.01055
ImgLibEngine.dll3,142,8483.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,796,2643.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll1,494,6963.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll96,4243.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll168,1043.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll213,1603.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7283.1.6018.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7523.1.6018.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll68,2883.1.6018.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll71.3523.1.6018.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll672,403.1.6018.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7043.1.6018.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7043.1.6018.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll66,7283.1.6018.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll66,7523.1.6018.01055
Remoting.dll832,1683.1.6018.0Niet van toepassing
Aanvullende kennisgevingen voor SC 2012 SP1 - updatepakket Virtual Machine Manager 1. rtf141,687Niet van toepassingNiet van toepassing
Utils.dll751,2883.1.6018.0Niet van toepassing
VirtualizationInterfaces.dll86,6963.1.6018.0Niet van toepassing
VMWareImplementation.dll2,051,7523.1.6018.0Niet van toepassing
VSImplementation.dll99,4963.1.6018.0Niet van toepassing
WSManAutomation.dll34,9843.1.6018.0Niet van toepassing
WsManWrappers.dll3,208,8963.1.6018.0Niet van toepassing


Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Virtual Machine Manager - Console Update (KB2792925 - x 64)
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed


Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Bestanden die zijn gewijzigdBestandsgrootteVersieTaal-ID
Engine.Deployment.dll546,9843.1.6018.0Niet van toepassing
Errors.dll3,848,3763.1.6018.0Niet van toepassing
Errors.resources.dll1,326,2483.1.6018.02052
Errors.resources.dll1,648,3203.1.6018.01036
Errors.resources.dll1,676,4563.1.6018.01031
Errors.resources.dll1,555,1123.1.6018.01040
Errors.resources.dll1,844,4163.1.6018.01041
Errors.resources.dll1,562,2803.1.6018.01046
Errors.resources.dll2,207,9123.1.6018.01049
Errors.resources.dll1,604,8003.1.6018.03082
Errors.resources.dll1,344,6803.1.6018.01028
Errors.resources.dll1,636,0323.1.6018.01042
Errors.resources.dll1,344,6803.1.6018.03076
Errors.resources.dll1,557,6883.1.6018.01029
Errors.resources.dll1,526,9683.1.6018.01043
Errors.resources.dll1,687,7443.1.6018.01038
Errors.resources.dll1,611,9443.1.6018.01045
Errors.resources.dll1,580,7123.1.6018.02070
Errors.resources.dll1,494,6963.1.6018.01053
Errors.resources.dll1,513,6643.1.6018.01055
ImgLibEngine.dll3,142,8243.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,796,2643.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll1,494,7203.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll96,4243.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll168,1283.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll213,1603.1.6018.0Niet van toepassing
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7203.1.6018.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01040
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll68,2643.1.6018.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll71,3363.1.6018.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7043.1.6018.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7043.1.6018.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7523.1.6018.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7523.1.6018.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll66,7283.1.6018.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll66,7283.1.6018.01055
Remoting.dll832,1843.1.6018.0Niet van toepassing
Aanvullende kennisgevingen voor SC 2012 SP1 - updatepakket Virtual Machine Manager 1. rtf141,687Niet van toepassingNiet van toepassing
Utils.dll751,2963.1.6018.0Niet van toepassing
VirtualizationInterfaces.dll86,6963.1.6018.0Niet van toepassing
VMWareImplementation.dll2,051,7523.1.6018.0Niet van toepassing
VSImplementation.dll99,5203.1.6018.0Niet van toepassing
WSManAutomation.dll35,0083.1.6018.0Niet van toepassing
WsManWrappers.dll3,208,8963.1.6018.0Niet van toepassingDeze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Virtual Machine Manager ? VMM Server-Update (KB2792926)
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed

Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
Bestanden die zijn gewijzigdBestandsgrootteVersieTaal-ID
Engine.Adhc.Operations.dll1,064,6163.1.6018.0Niet van toepassing
Engine.Deployment.dll546,9843.1.6018.0Niet van toepassing
Engine.Placement.ResourceModel.dll306,8563.1.6018.0Niet van toepassing
Engine.VmOperations.dll1,134,2483.1.6018.0Niet van toepassing
Errors.dll3,848,3763.1.6018.0Niet van toepassing
Errors.resources.dll132,62483.1.6018.02052
Errors.resources.dll1,648,3203.1.6018.01036
Errors.resources.dll1,676,4563.1.6018.01031
Errors.resources.dll1,555,1123.1.6018.01040
Errors.resources.dll1,844,4163.1.6018.01041
Errors.resources.dll1,562,2803.1.6018.01046
Errors.resources.dll2,207,9123.1.6018.01049
Errors.resources.dll1,604,8003.1.6018.03082
Errors.resources.dll1,344,6803.1.6018.01028
Errors.resources.dll1,636,0323.1.6018.01042
Errors.resources.dll1,344,6803.1.6018.03076
Errors.resources.dll1,557,6883.1.6018.01029
Errors.resources.dll1,526,9683.1.6018.01043
Errors.resources.dll1,687,7443.1.6018.01038
Errors.resources.dll1,611,9443.1.6018.01045
Errors.resources.dll1,580,7123.1.6018.02070
Errors.resources.dll1,494,6963.1.6018.01053
Errors.resources.dll1,513,6643.1.6018.01055
ImgLibEngine.dll3,142,8243.1.6018.0Niet van toepassing
Remoting.dll832,1843.1.6018.0Niet van toepassing
Aanvullende kennisgevingen voor SC 2012 SP1 - updatepakket Virtual Machine Manager 1. rtf141,687Niet van toepassingNiet van toepassing
Utils.dll751,2963.1.6018.0Niet van toepassing
ViridianImplementation.dll218,7923.1.6018.0Niet van toepassing
ViridianImplementationV2.dll359,6163.1.6018.0Niet van toepassing
VirtualizationInterfaces.dll86,6963.1.6018.0Niet van toepassing
VMWareImplementation.dll2,051,7523.1.6018.0Niet van toepassing
VSImplementation.dll99,5203.1.6018.0Niet van toepassing
WSManAutomation.dll35,0083.1.6018.0Niet van toepassing
WsManMIWrappers.dll133,8243.1.6018.0Niet van toepassing
WsManWrappers.dll3,208,8963.1.6018.0Niet van toepassing
XenImplementation.dll173,2483.1.6018.0Niet van toepassing

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Eigenschappen

Artikel ID: 2785682 - Laatste beoordeling: dinsdag 12 maart 2013 - Wijziging: 6.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft System Center 2012
Trefwoorden:á
kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2785682 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2785682

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com