Information om Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT)

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2812744 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

Microsoft Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT) ger en detaljerad rapport över de installerade Office-programmen. Den här rapporten innehåller många parametrar om din konfiguration för Office-program. Den innehåller även beskrivningar av kända problem som hittas när OffCAT söker igenom datorn. För alla problem som nämns i rapporten finns en länk till en offentlig artikel (vanligtvis en artikel i Microsoft Knowledge Base) om varje problem så att du kan läsa om eventuella korrigeringar. Om du är en professionell Helpdesk kan spara du också rapporten till en fil så att den kan visas i Office Configuration Analyzer Tool på en annan klient där verktyget är installerat.

Obs!Denna artikel har uppdaterats med ny information om OffCAT version 1.2.0.1.

Systemkrav för OffCAT

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Om du använder OffCAT.msi för att installera OffCAT eller du extrahera installationsfilerna från OffCAT.zip, är systemkraven desamma.

Följande operativsystem har stöd för:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows XP Service Pack 3
Den här hämtningsbara filen fungerar med följande versioner av Office:
 • Microsoft Office 2013 (32-bitars eller 64-bitars) (Klicka-och-kör- eller MSI-installationer)
 • Microsoft Office 2010 (32-bitars eller 64-bitars)
 • Microsoft Office 2007
Om du vill använda OffCAT, måste du ha installerat följande objekt:
 • .NET Framework (minst version 2.0)
 • .NET programmability Support
Läs avsnittet "Systemkrav" i filen ReadMe_OffCATv1.2.docx i avsnittet "Installation" fullständig information om hur du installerar nödvändiga objekt. Filen ReadMe_OffCATv1.2.docx finns på följande platser:
 • Mappen där du installerade OffCAT med OffCAT.msi
 • Mappen som du extraherade filerna från OffCAT.zip
 • Microsoft Download Center-webbplats: ReadMe_OffCATv1.2.docx
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Mer Information

Så här installerar du OffCAT

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Använd länken nedan för att hämta och installera OffCAT:

OffCAT download (.msi-fil)
Innan du installerar OffCAT loggar du in på datorn som medlem i den lokala gruppen Administratörer. Om du försöker installera OffCAT som en icke-administrativa användare felmeddelande följande under installationen av OffCAT.

Dölj bildenVisa bilden
2870664


Om du inte kan köra filen OffCAT.msi för att installera OffCAT följa du i stället dessa steg för att installera OffCAT:
 1. Hämta OffCAT.zip från webbplatsen Microsoft Download Center.
 2. Extrahera innehållet i OffCAT.zip till en annan mapp på datorn. Till exempel placera de extraherade filerna till en ny mapp som heter "OffCATv12".
Om du använder OffCAT.zip-filen för att installera OffCAT, kan du starta OffCAT genom att dubbelklicka på filen OffCAT.exe i mappen som du extraherade filerna från OffCAT.zip.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Hur du startar OffCAT och generera en rapport över

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Starta OffCAT
Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Om du vill starta Office Configuration Analyzer Tool klickar du på Start -menyn (Windows 7 och tidigare versioner) eller startskärmen (Windows 8) och klicka sedan på ikonen OffCAT 1.2 .
 • Windows 8 Startskärmen

  Dölj bildenVisa bilden
  2950089

 • Windows 7 eller tidigare versioner av Windows

  Leta efter ikonen på menyn Alla program i Microsoft Office Configuration Analyzer ToolStart -menyn (fönstret 7 och tidigare versioner).

  Dölj bildenVisa bilden
  2950449

Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed
Genererar en rapport med hjälp av OffCAT
Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
När du har startat OffCAT gör så här om du vill skapa en OffCAT rapport för ett Office-program:
 1. Klicka på Starta en sökning om du vill skapa en rapport för ett Office-program i den vänstra panelen.

  Dölj bildenVisa bilden
  2943232
 2. Välj Office-program som du vill genomsöka i listan över identifierade Office-program.

  Dölj bildenVisa bilden
  2943234


  Obs! Om du ska skanna Outlook starta Outlook innan du startar en sökning i OffCAT.
 3. Ange ett namn för din sökning i rutan Ange skanna etiketten .

  Dölj bildenVisa bilden
  2943235

 4. Om du har mer än en version av Office installerat kan du också välja version av Office-programmet som du vill skanna.

  Dölj bildenVisa bilden
  2943236

 5. Klicka på Starta sökning.

  Dölj bildenVisa bilden
  2943237
Följande bild visar en sökning pågår.

Dölj bildenVisa bilden
2950050


Följande bild visar ett exempel OffCAT rapport som genereras när sökningen är klar. Den här rapporten har standard Alla utleveranser -fliken markerad.

Dölj bildenVisa bilden
2943239


Markera alla objekt som visas på fliken Alla problem för att se all information som tillhandahålls. Alla identifierade problem har länken Klicka här om du vill visa möjliga lösningar på problemet som du kan klicka på om du vill granska eventuella korrigeringar för problemet. Ett exempel visas i följande bild.

Dölj bildenVisa bilden
2943240


Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Så här avinstallerar du OffCAT

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Så här avinstallerar du OffCAT:

Obs!Dessa instruktioner förutsätter att du har installerat OffCAT med hjälp av filen OffCAT.msi. Om du har kopierat OffCAT 1.2.zip från Microsoft Download Center kan du avinstallera OffCAT genom att ta bort mappen som innehåller filen OffCAT.
 • FörWindows 8, Windows 7 ellerWindows Vista
  1. ÖppnaPå Kontrollpanelen.
  2. Klicka påAvinstallera ett programunder program och funktioner.
  3. Välj Konfiguration Analyzer Tool för Microsoft Officei listan över installerade program och klicka sedan på Ta bort.
  4. Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort programmet.
 • FörWindows XP
  1. Klicka på Start, peka på Inställningaroch klicka sedan på Kontrollpanelen.
  2. Dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
  3. Välj Konfiguration Analyzer Tool för Microsoft Officei listan över installerade program och klicka sedan på Ta bort.
  4. Klicka på Ja för att bekräfta att du vill ta bort programmet.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed


Aktuella problem och vanliga frågor (FAQ)

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Det här avsnittet kommer att uppdateras med jämna mellanrum allteftersom nya problem upptäcks. Kontrollera tillbaka här med jämna mellanrum för att se om nya objekt läggs till.
 • Vad är den senaste versionen av OffCAT?

  Den senaste versionen av OffCAT är1.2.0.1.

  Gör följande för att fastställa vilken version.
  1. Starta OffCAT.
  2. Klicka på Om OFFCAT i den vänstra panelen.
  3. Notera värdet av Programvarans versionsnummersom visas i följande bild.

   Dölj bildenVisa bilden
   2960292


 • Nödvändiga tillfälliga förändringar som behövs för en OffCAT v1.2 programuppdatering

  OffCAT team publicerar en uppdaterad version av OffCAT i eller runt vecka 7 April 2014. På grund av en bugg i OffCAT v1.2behöver tillfälliga ändringar i inställningarna för OffCAT har OffCAT automatiskt identifiera denna uppdatering för programmet.

  Obs!Om du gör den här ändringen ska OffCAT v1.2 konfigurationen du kommer inte att kunna usethe funktionen för automatisk uppdatering i OffCAT och du kommer dessutom inte att kunna uppdatera regler för dubblettidentifiering.

  Använd följande steg för att göra denna tillfälliga inställningar för OffCAT.
  1. Starta OffCAT.
  2. Klicka på OFFCAT uppdateringari den vänstra panelen.
  3. Om aktiverad, avmarkerar du alternativet ' somnär regeln uppdaterade filer är tillgängliga, utan att du behöver installera'. Den här inställningen visas i följande bild.

   Dölj bildenVisa bilden
   2957375


  4. Om du inte ska söka igenom ett Office-program, kan du stänga OffCAT.
  5. Nästa gång du startar OffCAT efter uppdatering för programmet uppmanas du att installera uppdateringen. Uppdatera installationen av OffCAT när du blir tillfrågad.

  När OffCAT har uppdaterats, aktiveras alternativet ' somnär regeln uppdaterade filer är tillgängliga, utan att du behöver installera' igen (vilket är standardinställningen i OffCAT).

 • Problem med skanning Office 2003-program med OffCAT v1.2

  OffCAT stöder inte längre skanning Office 2003-program. Se följande sida-forlinks till självhjälp ? alternativ.

  http://support.microsoft.com/gp/Office-2003

 • Vad är några av de nya funktionerna i OffCAT v1.2?

  Förutom de funktioner som är tillgängliga i OffCAT v1.0- och v1.1 ingår följande nya funktioner och uppdateringar i OffCAT v1.2.
  • Office varningar avsnitt lagts till på sidan för skanning

   Skanna på sidan som du markerar Office-programmet att söka igenom har en del av sidan "Office-meddelanden." Detta är allmän information-varningar för att hålla dig informerad om frågor som rör en stor del av Office användarbasen.
  • Felsökningsverktyg för KMS-aktivering

   Du kan använda funktionen för att felsöka problem med aktivering på Office-klienter som använder KMS-aktivering (volym licens klienter endast).
  • Nytt utseende på sidan Visa rapport

   Utöver de nya "sida vid" utformningen och bytt namn till rapporter är mest användbara funktionen som läggs till sidan Visa rapport på ärendelistan med symptom. AllaKritiska problem och flikarna standard till en vy som är ordnad efter symptom. Du kan filtrera ärendelistan genom en eller flera problem med filterkontrollen.
  • Exportera till ZIP

   Om du granskar OffCAT sökningar som skapats av andra användare, kanske dessa användare kan använda alternativet Exportera eftersom deras OffCAT resultat kan innehålla fel eller varningar för problem som identifierats av CalCheck. Dessa fel och varningar refererar du till filen CalCheck.log. Den här loggfilen har endast om de andra användarna exportera sina OffCAT rapport med hjälp av alternativet zip.
  • Dra och släpp stöd för att importera sökningar

   När du släpper filen scan (.xml) på skärmen Visa eller importera genomsökningen bearbetas automatiskt och resultatet visas på skärmen Visa rapport . Sökningen läggs också till den befintliga listan över skanningar.

 • OffCAT kraschar omedelbart när den har startat

  Vi är medvetna om en reproducerbar scenario där OffCAT kraschar. Det här problemet uppstår när du startar OffCAT.exe men de DLL-filerna är inte i samma mapp som OffCAT.exe. Kontrollera att du extrahera alla filer i ZIP-filen till samma mapp om du hämtar OffCAT.zip från Microsoft Download Center. Följande bild visar en lista över filer som finns i filen OffCAT.zip.

  Dölj bildenVisa bilden
  2943242

 • Är OffCAT som är kompatibel med Outlook 2003?

  Ja. OffCAT är kompatibel med Outlook 2003, men endast för offline-sökningar.
 • OffCAT kan utföras genom ett skript för att köras på en klient där OffCAT inte är installerat?

  Ja. Filer som har installerats av filen OffCAT.msi är OffCATcmd.exe. Detta är en kommandoradsversion av OffCAT. Mer information finns i avsnittet "Skapa en genomsökning med kommandoradsversionen av OffCAT" i filen ReadMe_OffCATv1.2.docx.
 • OCAT är inte avinstalleras när du installerar OffCAT

  Undvik problemet genom att avinstallera OCAT manuellt. Detta beror på att OCAT är ett tidigare program som har ersatts av OffCat. Om du vill avinstallera OCAT med program och funktioner på Kontrollpanelen.
 • "Undantag" felmeddelande när du kör en sökning om du refererar till en nätverksenhet för "Standardplatsen för sökningar"

  OffCAT v1.2 ingår en ny funktion som gör att du kan konfigurera standardplatsen där skanna filer sparas. Det här alternativet konfigureras via inställningen standardplats för sökningar på sidan Alternativ OffCAT v1.2. Om du anger en plats som inte finns på en lokal enhet genererar OffCAT ett felmeddelande som hänvisar till den sökväg som du har angett för "Undantag". Detta felmeddelande slag av följande:

  Åtkomst nekas till sökvägen 'Z:\UIErrors.txt'
 • Vilka Office-program kan genomsökas efter OffCAT?

  OffCAT v1.2 kan skanna följande Office-program och funktioner:
  • Access
  • Excel
  • InfoPath
  • OneNote
  • Outlook
  • PowerPoint
  • Publisher
  • Visio
  • Word
  • Aktivering av KMS-klient
 • Varför alternativet "Alla" för en sökning genererar skanna separata filer för varje Office-program?

  Om du väljer alternativet "Alla" för en sökning med hjälp av OffCAT v1.2 skapas separata skanna filer för varje Office-program som har installerats för versionen av Office som du väljer för sökningen. Detta är avsiktligt. Detta beror på att OffCAT regler som är specifika för programmet. Till exempel om du tittar på en sökning i Microsoft Office PowerPoint, visas de identifierade problem som är relevanta för PowerPoint. Det här problemet kan du fokusera på Office-program som kan bero på de flesta problem utan att behöva läsa en stor Skanna rapport för alla Office-program på en gång.
 • När du markerar alternativet "Alla" för en sökning, visas inte Microsoft Outlook som ett Office-program för att skanna.

  Om du har mer än en version av Outlook som är installerad på datorn kan kan alternativet "Alla" inte skanna Outlook och andra Office-program. Denna situation kan till exempel uppstå om du har Office 2010 installerat med ett Klicka-och-kör-version av Office 2013. I det här fallet kör en separat sökning för Outlook endast.
 • Kan jag använda alternativet "Alla" om jag använder kommandoradsversionen av OffCAT (OffCATcmd.exe)?

  Nr. Om du behöver söka igenom alla installerade Office-program kan du skapa ett skript som söker igenom varje program separat med en slinga i skriptet. När du gör det behöver du bara referera till ett annat program för växeln - cfg varje gång loopen.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Skicka feedback

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Klicka på Feedbackom du vill skicka feedback eller förbättra förslag till OffCATi den vänstra panelen.

Dölj bildenVisa bilden
2950051


När du klickar på Berätta vad du tyckte eller tala om för oss vad vi kunde göra bättreett e-postmeddelande skapas och riktar sig tillOffCATsupp@microsoft.com. Lämna så många uppgifter som möjligt så att vi kan erbjuda en grundlig granskning för din begäran.

Viktigt! Tänk på att du inte kanske kontaktas när du skicka feedback.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Mer Information

Denna artikel innehåller den information som finns i filen ReadMe_OffCATv1.2.docx som följer med OffCAT som mest används. Om du inte hittar filen i mappen OffCAT, kan du hämta en ny kopia från följande Microsoft-webbplats:

ReadMe_OffCATv1.2.docx

Egenskaper

Artikel-id: 2812744 - Senaste granskning: den 6 juni 2014 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
Nyckelord: 
kbmt KB2812744 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2812744

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com