Aangesloten USB-apparaat wordt niet herkend in Windows

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 2830154 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
BelangrijkDeze hotfix is alleen van toepassing op Windows 8 en Windows Server 2012. De rest van de informatie in dit artikel is echter wel van toepassing op 8.1 voor Windows, Windows Server 2012 R2, Windows 8 en Windows Server 2012.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Overweeg het volgende scenario:
 • U hebt een USB-hub aangesloten op een computer waarop Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8-of Windows Server 2012.
 • U hebt een USB-apparaat aangesloten op een USB-poort op de hub.
 • U verwijderen het USB-apparaat veilig van de USB-poort.
 • U sluit het USB-apparaat of een ander USB-apparaat op dezelfde USB-poort op de hub.
In dit scenario wordt de computer het USB-apparaat niet gedetecteerd.

Opmerking Dit probleem betreft USB 2.0-hubs en USB 2.0-componenten in 3.0 USB-hubs.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de USB-poort is uitgeschakeld nadat u het apparaat veilig uit de poort verwijderen.

Oplossing

Dit probleem oplossen door de Windows-RT installeren, Windows 8 en Windows Server 2012 updatepakket 2845533 of installeer de hotfix die wordt beschreven in dit artikel.

Informatie over deze update

Voor meer informatie over het verkrijgen van dit updatepakket klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2845533 Updatepakket van Windows RT Windows 8 en Windows Server 2012: juni 2013

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar via Microsoft. Deze hotfix is echter bedoeld om alleen het probleem dat wordt beschreven in dit artikel te corrigeren. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix beschikbaar is voor downloaden, dan is er een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, een verzoek indienen om Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er troubleshooting vereist is, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke hotfix komen. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service en Support of om een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Opmerking Het formulier 'Hotfix is als Download beschikbaar' wordt weergegeven de talen waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dat omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Deze hotfix moet worden uitgevoerd in Windows 8 of Windows Server 2012.

Informatie over het register

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Zorg er daarom voor dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een reservekopie van het register voordat u het wijzigt voor extra bescherming. Dan kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over het maken van een back-up en terugzetten van het register, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows

Belangrijk U kunt de volgende wijzigingen in het register om dit probleem in Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8-of Windows Server 2012 moet toepassen.

Opmerking
In Windows 8 en Windows Server 2012, moet u de registersleutel maken voordat u de computer opnieuw opstarten (nadat u deze hotfix hebt toegepast).

Als u de update voor een bepaald apparaat, als volgt:
 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken Of als u een muis, wijs de rechterbenedenhoek van het scherm en klik op Zoeken.
 2. Typ in het zoekvak Regedit, en tik vervolgens op of klik op regedit.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  GEBRUIKERSACCOUNTBEHEER
  Als u wordt gevraagd een beheerderswachtwoord opgeven, typt u het wachtwoord. Als u wordt gevraagd te bevestigen dat, bevestigt u de bewerking.
 3. Zoek en tik vervolgens op of klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags
 4. In het menu bewerken , wijst u Nieuwen tik vervolgens op of klik op Sleutel.
 5. Typ een naam voor de nieuwe sleutel met de volgende indeling:
  vvvvpppprrrr
  Opmerkingen
  1. "vvvv" vertegenwoordigt een 4-cijferige hexadecimale nummer waarmee de leverancier-ID van het apparaat.
  2. "pppp" vertegenwoordigt een 4-cijferige hexadecimale nummer waarmee de product-ID van het apparaat.
  3. 'rrrr' staat voor een 4-cijferige binary coded decimal nummer met het revisienummer van het apparaat.
 6. Wijs Nieuwin het menu bewerken en tik vervolgens op of op DWORD (32-bits)-waarde.
 7. Type DisableOnSoftRemove.
 8. Druk op en houd of met de rechtermuisknop op DisableOnSoftRemove, en tik vervolgens op of klikt u op wijzigen.
 9. Typ in het vak Waardegegevens0, en tik vervolgens op of klik op OK.
 10. Sluit Register-Editor.
Schakel in de update voor alle USB-apparaten die op de computer worden geïnventariseerd door de volgende stappen uit:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik vervolgens op Zoeken Of als u een muis, wijs de rechterbenedenhoek van het scherm en klik op Zoeken.
 2. Typ in het zoekvak Regedit, en tik vervolgens op of klik op regedit.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  GEBRUIKERSACCOUNTBEHEER
  Als u wordt gevraagd een beheerderswachtwoord opgeven, typt u het wachtwoord. Als u wordt gevraagd te bevestigen dat, bevestigt u de bewerking.
 3. Zoek en tik vervolgens op of klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub
 4. In het menu bewerken , wijst u Nieuwen tik vervolgens op of klik op Sleutel.
 5. Type HubG.
 6. Wijs Nieuwin het menu bewerken en tik vervolgens op of op DWORD (32-bits)-waarde.
 7. Type DisableOnSoftRemove.
 8. Druk op en houd of met de rechtermuisknop op DisableOnSoftRemove, en tik vervolgens op of klikt u op wijzigen.
 9. Typ in het vak Waardegegevens0, en tik vervolgens op of klik op OK.
 10. Sluit Register-Editor.
Opmerking Als de waarde van de registervermelding DisableOnSoftRemove is ingesteld op 0, het systeem niets gebeurt wanneer een USB-apparaat wordt verwijderd. Als de waarde van de registervermelding DisableOnSoftRemove is ingesteld op 1, wordt de poort waarop een USB-apparaat wordt verwijderd uitgeschakeld.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix en/of het register zijn gewijzigd.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfix.

Informatie over bestanden

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
De algemene versie van deze hotfix installeert bestanden met de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). De datums en de tijden voor deze bestanden op uw lokale computer worden weergegeven in uw lokale tijd met uw huidige afwijking voor zomertijd (DST). Bovendien kunnen de datums en tijden veranderen wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.
Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows 8 en Windows Server 2012
Belangrijk Hotfixes voor Windows 8 en Windows Server 2012 hotfixes worden opgenomen in de pakketten met dezelfde. Echter alleen "Windows 8 ' wordt weergegeven op de pagina aanvraag Hotfix. Als u het pakket met hotfixes die voor een of beide besturingssystemen geldt, schakelt u de hotfix die wordt vermeld onder ' Windows 8 ' op de pagina. Raadpleeg altijd de sectie 'Van toepassing op' in artikelen om het besturingssysteem te bepalen voor elke hotfix.
 • De bestanden die betrekking hebben op een specifiek product, specifieke mijlpaal (RTM, SPn), en servicestructuur (LDR, GDR) kan worden geïdentificeerd door het nummer van de versie zoals aangegeven in de volgende tabel:
  Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
  VersieProductMijlpaalServicestructuur
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 en Windows Server 2012RTMLDR
 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die zijn geïnstalleerd voor elke omgeving zijn afzonderlijk vermeld in de "Aanvullende bestandsinformatie voor Windows 8 en Windows Server 2012" sectie. MUM- en MANIFEST-bestanden- en de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.cat)-bestanden zijn zeer belangrijk voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdelen. De beveiligingscatalogusbestanden, waarvan de kenmerken niet worden vermeld, zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.
Voor alle ondersteunde x 86-versies van Windows 8
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Usbhub3.sys6.2.9200.16603361,72803-mei-201303:48x 86
Usbhub3.sys6.2.9200.20707361,72803-mei-201304:16x 86
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Voor alle ondersteunde x 64-versies van Windows 8 en Windows Server 2012
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Usbhub3.sys6.2.9200.16603446,20803-mei-201307:00x64
Usbhub3.sys6.2.9200.20707446,20803-mei-201307:00x64
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed


Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie

Voor meer informatie over de registervermelding DisableOnSoftRemove en de effecten of een USB-poort op de zachte verwijderen niet uit te schakelen, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
2401954 USB-poort blijft actief voor uitgeschakeld of veilig verwijderd USB-apparaat

Voor meer informatie over de software-update terminologie, klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om Microsoft software-updates te beschrijven

Extra bestandsinformatie

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed

Aanvullende bestandsinformatie voor Windows 8 en Windows Server 2012

Extra bestanden voor alle ondersteunde x 86-versies van Windows 8
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BestandsnaamUpdate bf.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1.763
Datum (UTC)03-mei-2013
Tijd (UTC)15:04
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_f2e110b11e2c8fc0.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,104
Datum (UTC)03-mei-2013
Tijd (UTC)03:54
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_f36eaea4374694e6.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,104
Datum (UTC)03-mei-2013
Tijd (UTC)04:42
PlatformNiet van toepassing
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Extra bestanden voor alle ondersteunde x 64-versies van Windows 8 en Windows Server 2012
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
BestandsnaamAmd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16603_none_4effac34d68a00f6.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,108
Datum (UTC)03-mei-2013
Tijd (UTC)07:10
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_usbhub3.inf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20707_none_4f8d4a27efa4061c.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte2,108
Datum (UTC)03-mei-2013
Tijd (UTC)07:05
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamUpdate bf.mum
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,989
Datum (UTC)03-mei-2013
Tijd (UTC)15:05
PlatformNiet van toepassing
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Eigenschappen

Artikel ID: 2830154 - Laatste beoordeling: zondag 16 maart 2014 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Trefwoorden: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2830154 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2830154

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com