Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip Apra?ymas: 2013 m. spalio

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2889241 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma Microsoft Lync telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip klausimus, kurie yra ?tvirtinti, atnaujinim?, i?leist? 2013 m. spalio.
?is straipsnis apima ?i? informacij? apie ?? kaupiam?j? naujinim?:
 • Kaupiamasis naujinimas i?sprend?ia problemas.
 • B?tinos kaupiamasis atnaujinimas.
 • Ar perkrovus kompiuter? pritaik? atnaujinim?.
 • Ar Kaupiamasis naujinimas yra pakeisti kit? atnaujinim?.
 • Ar turite pateikti pakeitimus registre.
 • Kaupiamasis naujinimas yra fail?.

Pastaba Lync 2010 telefon? leidimas, pavadinimas pakei?iamas ? "Lync" telefon? leidimas. Programin? ?ranga veikia su "Lync 2010" ir "Lync" 2013.

?vadas

Klausimas, kuris ?? paket? nustato

?is Kaupiamasis naujinimas ? ?iuos klausimus:
 • 2889645 Skambu?io ?ra?? tr?ksta po prie¹ atsiliepdami u?rakintas "Lync" telefon? leidimas ?renginyje
 • 2890842 Naujinimas, kuris ?galina adresato kortel? ? "Lync" telefon? leidimas telefonai "Balso pa?tas" ?ra?as
 • 2890843 Klaidos prane?imas, kai vartotojas prisijungia prie "Lync" telefon? leidimas telefono naudojant autentifikavimo
 • 2890844 Negaliu prisijungti prie "Lync" telefon? leidimas telefonai yra atnaujinant ?aknis sertifikatas "Lync Server 2010" arba "Lync" serverio 2013
?? kaupiam?j? naujinim? taip pat apima naujinimus, kurie yra apra?yti ?iuos Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
 • 2860668 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip Apra?ymas: 2013 liepos
 • 2819315 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip Apra?ymas: 2013 m. baland?io
 • 2737909 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: 2012 m. gruod?io
 • 2701667 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: 2012 m. bir?elio
 • 2672352 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip telefonai apib?dinimas: vasario 2012
 • 2636068 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: lapkri?io 2011
 • 2577595 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: liepos 2011
 • 2529978 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: baland?io 2011
 • 2493724 Naujinim? rinkinio, skirto Lync 2010 telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip apib?dinimas: sausio 2011

Daugiau informacijos

Microsoft atsisiuntimo centro

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite UCUpdates.exe paket? dabar.
I?leidimo data: Spalio 2013

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg? ?diegti ?? kaupiam?j? naujinim?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums gali tekti i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?? kaupiam?j? naujinim?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is Kaupiamasis naujinimas kei?i? ?i? atnaujinim?:
2860668 Naujinim? rinkinio, skirto "Lync" telefon? leidimas Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip Apra?ymas: 2013 liepos

Registro informacija

Nor?dami naudoti vien? i? naujinimus ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Failo informacija

?? paket? yra paveiksl?lis, kuris gali b?ti naudojamas atnaujinti Aastra 6721ip ir Aastra 6725ip telefonai. Vaizdo versija 4.0.7577.4411.

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2889241 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 8 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2889241 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2889241

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com