Artikel ID: 304040 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.

Zorg dat Windows XP wordt uitgevoerd met Service Pack 3 (SP3) als u beveiligingsupdates voor Windows wilt blijven ontvangen. Raadpleeg de volgende Microsoft-webpagina voor meer informatie: Voor sommige versies van Windows wordt de ondersteuning beëindigd

Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In Windows XP kunt u bestanden en documenten delen met andere gebruikers op uw computer en met andere gebruikers in een netwerk. Er is een nieuwe gebruikersinterface (UI) genaamd Eenvoudig delen van bestanden, en een nieuwe functie Gedeelde documenten. In dit artikel wordt de nieuwe gebruikersinterface voor het delen van bestanden beschreven en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiding

Op een Windows XP-computer kunt u bestanden delen met zowel lokale als externe gebruikers. Lokale gebruikers melden zich rechtstreeks aan bij uw computer via hun eigen account of via een gastaccount. Externe gebruikers brengen een verbinding tot stand met uw computer via het netwerk, waarna zij bestanden kunnen openen die zijn gedeeld op uw computer.

U kunt de gebruikersinterface voor het eenvoudig delen van bestanden openen door de eigenschappen van een map weer te geven. Via de gebruikersinterface voor het eenvoudig delen van bestanden kunt u machtigingen voor shares en het NTFS-bestandssysteem configureren op mapniveau. Deze machtigingen zijn van toepassing op de map en alle bestanden in die map, op submappen en alle bestanden in de submappen. Bestanden en mappen die in een map worden gemaakt of naar een map worden gekopieerd, nemen de machtigingen over van de bovenliggende map. In dit artikel wordt beschreven hoe u toegang tot uw bestanden configureert op basis van machtigingsniveaus. Sommige informatie in dit artikel over deze machtigingsniveaus is niet opgenomen in de bestanden of het Help-bestand van het besturingssysteem.

Meer informatie

Met bestandsdeling in Windows XP kunt u vijf machtigingsniveaus configureren. Niveaus 1, 2, 4 en 5 kunnen worden geconfigureerd via de gebruikersinterface voor het eenvoudig delen van bestanden. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik op Delen en beveiliging om de gebruikersinterface voor het eenvoudig delen van bestanden te openen. Voor het configureren van niveau 3 kopieert u een bestand of map naar de map Gedeelde documenten in Deze computer. Deze configuratie verandert niet wanneer u het eenvoudig delen van bestanden in- of uitschakelt. Niveau 1 is de meest vertrouwelijke en veilige instelling en niveau 5 is de meest openbare en instelbare (onbeveiligde) instelling.

Eenvoudig delen van bestanden in- en uitschakelen

Opmerking Op computers met Windows XP Home Edition is Eenvoudig delen van bestanden altijd ingeschakeld.

De gebruikersinterface voor het eenvoudig delen van bestanden is standaard ingeschakeld op computers met Windows XP Professional die deel uitmaken van een werkgroep. Op computers met Windows XP Professional die deel uitmaken van een domein, wordt alleen de klassieke interface voor beveiliging en het delen van bestanden gebruikt. Wanneer u de gebruikersinterface voor Eenvoudig delen van bestanden (via de eigenschappen van de map) gebruikt, worden zowel de share- als de bestandsmachtigingen geconfigureerd.

Als u het eenvoudig delen van bestanden uitschakelt, hebt u meer controle over de machtigingen voor afzonderlijke gebruikers. U moet echter een gedegen kennis van NTFS- en sharemachtigingen hebben om uw mappen en bestanden veiliger te houden. Als u het eenvoudig delen van bestanden uitschakelt, wordt de voorziening Gedeelde documenten niet uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk om het eenvoudig delen van bestanden in of uit te schakelen in Windows XP Professional:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Deze computer op het bureaublad.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2485026
 2. Klik in het menu Extra op Mapopties.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2485027
 3. Open het tabblad Weergave en schakel het selectievakje Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) in om het eenvoudig delen van bestanden in te schakelen. (Schakel dit selectievakje uit om deze functie uit te schakelen.)
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2485028

Toegangsniveaus voor shares en bestanden beheren

Met Eenvoudig delen van bestanden kunt u vijf toegangsniveaus voor shares en bestanden beheren:Opmerkingen
 • Bestanden die zijn opgeslagen in Mijn documenten, bevinden zich op niveau 2.
 • Mappen van niveau 1, 2 en 3 zijn alleen toegankelijk voor een gebruiker die lokaal is aangemeld. Tot lokaal aangemelde gebruikers horen ook gebruikers die zich aanmelden op een computer met Windows XP Professional via een sessie van Extern bureaublad.
 • Mappen van niveau 4 en 5 zijn toegankelijk voor gebruikers die zich lokaal aanmelden en voor externe gebruikers die zich aanmelden via het netwerk.
In de volgende tabel worden de verschillende machtigingen beschreven:
Deze tabel samenvouwenDeze tabel uitklappen
 Toegangsniveau  Iedereen (NTFS/Bestand) EigenaarSysteemBeheerders Iedereen (share) 
Niveau 1 Niet beschikbaarVolledig beheerVolledig beheerNiet beschikbaarNiet beschikbaar
Niveau 2 Niet beschikbaarVolledig beheerVolledig beheerVolledig beheerNiet beschikbaar
Niveau 3 LezenVolledig beheerVolledig beheerVolledig beheerNiet beschikbaar
Niveau 4 LezenVolledig beheerVolledig beheerVolledig beheerLezen
Niveau 5 WijzigenVolledig beheerVolledig beheerVolledig beheerVolledig beheer

Niveau 1: Mijn documenten (persoonlijk)

Klik hier als u stapsgewijze instructies met afbeeldingen wilt weergeven/verbergen

Niveau 2 (standaard): Mijn documenten (standaard)

Klik hier als u stapsgewijze instructies met afbeeldingen wilt weergeven/verbergen

Niveau 3: Bestanden in Gedeelde documenten die beschikbaar zijn voor lokale gebruikers

Klik hier als u stapsgewijze instructies met afbeeldingen wilt weergeven/verbergen

Niveau 4: Gedeeld op het netwerk (alleen lezen)

Klik hier als u stapsgewijze instructies met afbeeldingen wilt weergeven/verbergen

Niveau 5: Gedeeld op het netwerk (lezen en schrijven)

Klik hier als u stapsgewijze instructies met afbeeldingen wilt weergeven/verbergen

Alle in dit artikel beschreven niveaus sluiten elkaar uit. Persoonlijke mappen (niveau 1) kunnen niet worden gedeeld zonder het persoonlijke aspect op te heffen. Gedeelde mappen (niveau 4 en 5) kunnen niet persoonlijk worden gemaakt zonder het delen op te heffen.

Als u een map maakt in de map Gedeelde documenten (niveau 3), deze deelt op het netwerk en vervolgens gebruikers toestaat uw bestanden te wijzigen (niveau 5), hebben de machtigingen volgens niveau 5 betrekking op de map, de bestanden in de map en de submappen. De andere bestanden en mappen in de map Gedeelde documenten blijven ingesteld op niveau 3.

Opmerking De enige uitzondering hierop is als u een map (VoorbldSubMap) deelt op niveau 4 in een andere map (VoorbldMap) die wordt gedeeld op niveau 5. Externe gebruikers hebben dan het juiste toegangsniveau voor elke gedeelde map. Gebruikers die lokaal zijn aangemeld, hebben schrijfmachtigingen (niveau 5) voor zowel de bovenliggende map (VoorbldMap) als de onderliggende map (VoorbldSubMap).

Opmerking Als u niet vertrouwd bent met de informatie in deze sectie, is het wellicht raadzaam iemand anders om hulp te vragen of om contact op te nemen met de ondersteuningsservice. Voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice, raadpleegt u de website met contactgegevens voor Microsoft Help en ondersteuning:
Contact opnemen

Richtlijnen

U wordt aangeraden alleen mappen in het netwerk te delen waartoe externe gebruikers op andere computers toegang hebben. We raden u aan de hoofdmap van het systeemstation niet te delen. De computer is dan namelijk kwetsbaarder voor kwaadwillende externe gebruikers. Op het tabblad Delen van het dialoogvenster Eigenschappen van het station wordt een waarschuwing weergegeven wanneer u een hoofdmap (bijvoorbeeld C:\) wilt delen. Als u wilt doorgaan, klikt u op de koppeling Klik hier als u het risico begrijpt, maar de hoofdmap van het station toch voor anderen toegankelijk wilt maken. Alleen beheerders van een computer kunnen de hoofdmap van het station delen.

Bestanden op een alleen-lezen-apparaat zoals een cd-rom-station die worden gedeeld op niveau 4 of 5, zijn alleen toegankelijk als de cd-rom in het cd-rom-station is geplaatst. Een in het cd-rom-station geplaatste cd-rom is toegankelijk voor alle gebruikers op het netwerk.

Als een van de volgende omstandigheden van toepassing is, kan de machtiging voor een bestand anders zijn dan die voor de bovenliggende map waarin het bestand zich bevindt:
 • U gebruikt de opdracht move bij de opdrachtprompt om een bestand naar de map te verplaatsen vanuit een map op hetzelfde station waarvoor andere machtigingen gelden.
 • U gebruikt een script om een bestand te verplaatsen naar een map vanaf een map op hetzelfde station waarvoor andere machtigingen gelden
 • U voert Cacls.exe uit bij de opdrachtprompt of vanuit een script om bestandsmachtigingen te wijzigen.
 • Er waren bestanden aanwezig op de vaste schijf vóór de installatie van Windows XP.
 • U hebt de machtigingen voor een bestand gewijzigd terwijl het eenvoudig delen van bestanden onder Windows XP Professional was uitgeschakeld.
Opmerking NTFS-machtigingen blijven niet behouden wanneer bestanden worden verplaatst met Windows Verkenner terwijl het eenvoudig delen van bestanden is ingeschakeld.

Als u het eenvoudig delen van bestanden in- en uitschakelt, worden de machtigingen voor bestanden hierdoor niet gewijzigd. NTFS- en sharemachtigingen worden pas gewijzigd wanneer u deze wijzigt in de interface. Als u de machtigingen instelt terwijl het eenvoudig delen van bestanden is ingeschakeld, heeft dit alleen invloed op toegangsbeheervermeldingen (Access Control Entries, of ACE's) van bestanden die worden gebruikt bij het eenvoudig delen van bestanden. De volgende ACE's in de DACL-lijst (Discretionary Access Control) van de bestanden of mappen worden beïnvloed door instellingen via de interface voor het eenvoudig delen van bestanden:
 • Eigenaar
 • Beheerders
 • Iedereen
 • Systeem

Geavanceerde probleemoplossing voor het configureren van bestandsdeling in Windows XP

Opmerking Deze sectie is bestemd voor ervaren computergebruikers. Als u niet vertrouwd bent met geavanceerde probleemoplossing, vraagt u iemand anders om hulp of neemt u contact op met de ondersteuningsservice. Voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de ondersteuningsservice, raadpleegt u de website met contactgegevens voor Microsoft Help en ondersteuning:
Contact opnemen
Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

Referenties

Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over het configureren van bestandsdeling in Windows Vista:

Eigenschappen

Artikel ID: 304040 - Laatste beoordeling: maandag 26 september 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com