Artikel-id: 304040 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV304040

Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows bör du se till att du kör Windows XP med Service Pack 3 (SP3). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner

Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Med Windows XP kan du dela filer och dokument med andra användare på datorn och i nätverket. Det finns ett nytt användargränssnitt som kallas Enkel fildelning och en ny funktion som kallas Delade dokument. I den här artikeln beskrivs det nya fildelningsgränssnittet och följande ämnen tas upp:

INLEDNING

På en dator med Windows XP kan du dela filer med lokala användare och fjärranvändare. Lokala användare loggar in på datorn direkt med sina egna konton eller med ett gästkonto. Fjärranvändare ansluter till datorn via nätverket och får tillgång till filer som är utdelade på datorn.

Du får tillgång till användargränssnittet Enkel fildelning genom att visa egenskaperna för en mapp. Genom Enkel fildelning kan du konfigurera resurs- och NTFS-filsystembehörigheter på mappnivå. Behörigheterna gäller mappen, alla filer i mappen, underordnade mappar och alla filer i de underordnade mapparna. Filer och mappar som skapas i eller kopieras till en mapp ärver de behörigheter som är definierade för deras överordnade mapp. I den här artikeln beskrivs konfigurering av åtkomst till filer utifrån behörighetsnivåer. En del av informationen om behörighetsnivåer har inte dokumenterats i operativsystemfilerna eller hjälpfilen.

Mer Information

Med hjälp av fildelning i Windows XP kan du konfigurera fem behörighetsnivåer. Du kan konfigurera nivåerna 1, 2, 4 och 5 med hjälp av gränssnittet Enkel fildelning. Gör det genom att högerklicka på mappen och sedan klicka på Delning och säkerhet för att öppna gränssnittet Enkel fildelning. Du konfigurerar nivå 3 genom att kopiera en fil eller mapp till mappen "Delade dokument" under "Den här datorn". Den här konfigurationen ändras inte när du sätter på eller stänger av Enkel fildelning. Nivå 1 är den mest privata och säkra inställningen medan nivå 5 är den mest offentliga och ändringsbara (osäkra) inställningen.

Aktivera och inaktivera Förenklad fildelning

Obs! På datorer med Windows XP Home är Förenklad fildelning alltid aktiverad.

Normalt är användargränssnittet Enkel fildelning aktiverat på datorer med Windows XP Professional som är anslutna till en arbetsgrupp. På datorer med Windows XP Professional som är anslutna till en domän används endast det klassiska gränssnittet för fildelning och säkerhet. När du använder användargränssnittet Förenklad fildelning (som finns i mappens egenskaper) konfigureras både resurs- och filbehörigheter.

Om du stänger av Enkel fildelning får du mer kontroll över enskilda användares behörighet. Du måste emellertid ha avancerade kunskaper om NTFS och resursbehörigheter för att mappar och filar ska vara säkrare. Om du stänger av Enkel fildelning stängs inte funktionen Delade dokument av.

Så här aktiverar eller inaktiverar du enkel fildelning i Windows XP Professional:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
  Dölj bildenVisa bilden
  2483397
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
  Dölj bildenVisa bilden
  2483398
 3. Klicka på fliken Visa och aktivera sedan enkel fildelning genom att markera kryssrutan Använd förenklad fildelning (rekommenderas). (Avmarkera den här kryssrutan om du vill stänga av funktionen.)
  Dölj bildenVisa bilden
  2483399

Hantera åtkomstnivåer för resurser och filer

Du kan använda enkel fildelning för att konfigurera fem olika åtkomstnivåer för resurser och filer:Obs!
 • Normalt har filer i Mina dokument åtkomstnivå 2.
 • Mappar på nivå 1, 2 och 3 är bara tillgängliga för användare som loggar in lokalt. I användare som loggar in lokalt ingår sådana som loggar in på en dator med Windows XP Professional från en fjärrskrivbordssession.
 • Mappar på nivå 4 och 5 är tillgängliga för användare som loggar in lokalt och för fjärranvändare från nätverket.
Behörigheterna framgår av följande tabell:
Dölj tabellenVisa tabellen
ÅtkomstnivåAlla (NTFS/Fil)ÄgareSystemAdministratörerAlla (Resurs)
Nivå 1 Inte tillgängligFullständig behörighetFullständig behörighetInte tillgängligInte tillgänglig
Nivå 2 Inte tillgängligFullständig behörighetFullständig behörighetFullständig behörighetInte tillgänglig
Nivå 3 LäsaFullständig behörighetFullständig behörighetFullständig behörighetInte tillgänglig
Nivå 4 LäsaFullständig behörighetFullständig behörighetFullständig behörighetLäsa
Nivå 5 ÄndraFullständig behörighetFullständig behörighetFullständig behörighetFullständig behörighet

Nivå 1: Mina dokument (Privat)

Klicka här för att visa eller dölja stegvisa anvisningar med bilder

Nivå 2 (standard): Mina dokument (standard)

Klicka här för att visa eller dölja stegvisa anvisningar med bilder

Nivå 3: Filer i delade dokument tillgängliga för lokala användare

Klicka här för att visa eller dölja stegvisa anvisningar med bilder

Nivå 4: Delad i nätverket (skrivskyddad)

Klicka här för att visa eller dölja stegvisa anvisningar med bilder

Nivå 5: Delad i nätverket (läsa och skriva)

Klicka här för att visa eller dölja stegvisa anvisningar med bilder

Alla nivåer som beskrivs i den här artikeln är ömsesidigt uteslutande. Privata mappar (nivå 1) kan bara delas ut om de inte längre är privata. Delade mappar (nivå 4 och 5) kan göras privata först när de inte längre är delade.

Om du skapar en mapp i mappen Delade dokument (nivå 3), delar ut den i nätverket och sedan tillåter nätverksanvändare att ändra dina filer (nivå 5) gäller behörigheterna för nivå 5 i mappen, filerna i mappen och underordnade mappar. Övriga filer och mappar i mappen Delade dokument förblir konfigurerade på nivå 3.

Obs! Det enda undantaget är om en mapp (Exempelundermapp) är delad på nivå 4 inuti en mapp (Exempelmapp) som är delad på nivå 5. Fjärranvändare har korrekt åtkomstnivå till var och en av de delade mapparna. Lokalt inloggade användare har skrivbehörighet (nivå 5) till både den överordnade (Exempelmapp) och den underordnade (ExempelUndermapp) mappen.

Obs! Om du känner dig osäker på informationen i det här avsnittet kan du be någon om hjälp eller kontakta supporten. Information om hur du kontaktar supporten finns på kontaktinformationssidan på Microsofts webbplats Hjälp och support:
Kontakta oss

Riktlinjer

Vi rekommenderar att du bara delar ut mappar i nätverket som fjärranvändare på andra datorer måste komma åt, och att du inte delar ut roten till systemenheten. Om du gör det är datorn mer sårbar för fjärranvändare som vill ställa till skada. På fliken Dela ut i dialogrutan Egenskaper för enheten visas en varning när du försöker dela ut en rotmapp (till exempel C:\). För att kunna fortsätta måste du klicka på länken Klicka här om du är medveten om den här risken men ändå vill dela ut rotenheter. Endast datoradministratörer kan dela ut enhetens rot.

Filer på en enhet som endast kan användas för läsning, t.ex. en cd-skiva som är utdelad på nivå 4 eller 5, är endast tillgängliga om cd-skivan finns i cd-enheten. Alla cd-skivor i cd-enheten är tillgängliga för alla användare i nätverket.

Behörigheten för en fil kan skilja sig från den överordnade mappen under någon av följande förutsättningar:
 • Du använder kommandot move från en kommandotolk för att flytta en fil till mappen från en mapp på samma enhet med andra behörigheter.
 • Du använder ett skript för att flytta filen till mappen från en mapp på samma enhet men med olika behörigheter.
 • Du kör Cacls.exe vid en kommandotolk eller ett skript för att ändra filbehörigheter.
 • Filerna har funnits på hårddisken innan Windows XP installerades.
 • Du har ändrat behörigheterna för en fil medan enkel fildelning var avstängt i Windows XP Professional.
Obs! NTFS-behörigheter bibehålls inte vid filförflyttning när Utforskaren används med enkel fildelning aktiverad.

Om du aktiverar och inaktiverar enkel fildelning ändras inte behörigheter för filer. NTFS- och resursbehörigheter ändras inte förrän du ändrar behörigheterna i gränssnittet. Om du anger behörigheterna med enkel fildelning aktiverad påverkas endast åtkomstkontrollposter för filer som används för enkel fildelning. Följande åkomstkontrollposter i filernas eller mapparnas åtkomstkontrollista påverkas av gränssnittet enkel fildelning:
 • Ägare
 • Administratörer
 • Alla
 • System

Avancerad felsökning för konfigurering av fildelning i Windows XP

Obs! Avsnittet är avsett för avancerade användare. Om du inte är van vid avancerad felsökning ber du någon om hjälp eller kontaktar support. Information om hur du kontaktar supporten finns på kontaktinformationssidan på Microsofts webbplats Hjälp och support:
Kontakta oss
Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Referenser

Information om hur du konfigurerar fildelning i Windows Vista finns på följande Microsoft-webbplats:

Egenskaper

Artikel-id: 304040 - Senaste granskning: den 26 september 2011 - Revision: 3.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com