Het bij houden en beheren van wijzigingen in Word 2002 en Word 2003-document

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 305216 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Zie voor een Microsoft Word 97 en Microsoft Word 2000-versie van dit artikel:326528.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

De informatie die wordt beschreven in dit artikel wordt geleverd door:Microsoft Druk op.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u bij houden van wijzigingen, het maken van wijzigingen en hoe u kunt accepteren of negeren van wijzigingen in een document in Microsoft Word 2002 en Microsoft Office Word 2003.

Meer informatie

Wanneer u documenten met andere gebruikers deelt, kunt u bij houden wijzigingen zien precies welke toevoegingen en verwijderingen ze gemaakt. Vervolgens kunt u accepteren of weigeren hun revisies een of alle tegelijk.

Als revisoren de wijzigingen in afzonderlijke documenten retourneren, kunt u hun revisies samenvoegen in een enkel document en bekijk ze. Als u een overzicht van de wijzigingen een document hebt aangebracht, kunt u opslaan verschillende versies van een document binnen de hetzelfde document.

Kunt u bij houden van wijzigingen in een document wijzigingen in een document zonder verlies van de oorspronkelijke tekst. Wanneer u traceren wijzigingen worden gewijzigde tekst in een andere kleur dan de oorspronkelijke tekst. Bovendien gebruikt Word revisie markeringen, zoals onderstreping, te onderscheiden van de herziene tekst de oorspronkelijke tekst. Ook de indeling van het Word-document behouden de wijziging en het type, zoals een verwijdering, in een ballon identificeert die in de marge van het document weer gegeven.

Wanneer u een document met bijgehouden wijzigingen opent, verschijnt het document in de weergave Uiteindelijke weer gegeven opmaak weer te geven dat het document bijgehouden wijzigingen bevat. Dit is de standaard instelling. Woord onderstrepen en wijzigt de kleur van ingevoegde tekst. Word bevat ook een verticale lijn gewijzigd in de marge links van de gewijzigde tekst die wijzigingen in het document te vinden.

OpmerkingDe informatie die weer in Word gegeven wordt over wie een wijziging in een document aangebracht hangt af van de informatie die is opgegeven voor die persoon in deNaamveld en in deInitialenveld in deGebruikersgegevenstabblad van hetOptieshet dialoog venster in Word.

OpmerkingU kunt voorkomen dat documenten die zijn opgeslagen in de uiteindelijke weergave in de weergave Uiteindelijke weer gegeven opmaak.Voor meer informatie over hoe u dit doet, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
831771Opmaak tekst wordt opnieuw weer gegeven wanneer u het opent of wanneer u een Word-document opslaan
Bij houden van wijzigingen inschakelen, een rechter werkbalk, klikt u opRevisieKlik in het menu weer geven deRevisiewerkbalk en vervolgens op deWijzigingen bij houdenknop. Alle wijzigingen die u aanbrengt worden nu aangegeven door middel van herziening markeringen.

OPMERKING: Uit te schakelen bij houden van wijzigingen tijdens het bewerken, klikt u op deWijzigingen bij houdenknop op deRevisiede werkbalk. Wanneer de functie wijzigingen bij houden is ingeschakeld, "trk" op de statusbalk onder aan het document wordt weer gegeven. Wanneer u uitschakelen wijzigingen bij houden, TRK grijs wordt weer gegeven.

Als de revisie markeringen afleidt, kunt u wijzigingen bijhoudt zonder deze te markeren op het scherm. Naar de revisie markeringen verbergen, klikt u op deWijzigingen bij houdenknop op deRevisiewerkbalk, indien nodig, voor het bij houden van wijzigingen. Klik op deWeer geven ter revisiepijl-omlaag en klik vervolgens opLaatste. Wanneer u klaar voor een document bent, klikt u op deWeer geven ter revisiepijl-omlaag en klik vervolgens opUiteindelijke weer gegeven opmaakde wijzigingen in het document weer. Terwijl deWeer geven ter revisielijst weer te geven de revisies geïdentificeerd, verandert u ook Gebruik deWeer gevenlijst om te kiezen welke typen wijzigingen die u in de documentvenster.

Als u de bijgehouden wijzigingen bekijkt, u kunt accepteren of ze een voor een tijd, of u kunt accepteren of negeren van alle wijzigingen in één keer afwijzen. Wanneer u een wijziging accepteert, worden de typografische revisie markeringen verwijderd. Als u Verwijderde tekst, wordt ook de tekst uit het document verwijderd. Als u hebt ingevoegde tekst, laat u de nieuwe tekst in het document. Wanneer u weigert een wijzigen, Word herstelt u de oorspronkelijke tekst.

Wijzigingen wilt bekijken, gebruikt u hetRevisiede werkbalk. U kunt wijzigingen één tegelijk bekijken met behulp van deVolgende wijzigingenVorige wijzigingknoppen. Gebruik vervolgens deWijziging accepterenofWijziging negerenknoppen om te reageren op wijzigingen. Voor het accepteren van de wijzigingen op Klik eenmaal op deWijziging accepterenpijl-omlaag en klik vervolgens opAlle wijzigingen in het Document accepteren. Alle wijzigingen in één keer afwijzen, klikt u op deWijziging negerenpijl-omlaag en klik vervolgens opAlle wijzigingen in Document negeren.

Als u een overzicht van wijzigingen in een document u kunt verschillende versies van een document in hetzelfde document opslaan. Wanneer opslaan van verschillende versies in Word, u ook schijfruimte besparen omdat Word Hiermee slaat u alleen de verschillen tussen de versies is een volledige kopie van elk document. Nadat u meerdere versies van het document hebt opgeslagen, kunt u teruggaan bekijken, openen, afdrukken en eerdere versies verwijderen. U kunt Word ook hebben. Telkens wanneer die het document wordt gesloten, wordt een versie van uw document opslaan nuttig wanneer u een record van wie wijzigingen heeft aangebracht en wanneer, zoals in het geval van een juridisch document. Sla een versie elke keer dat u een document sluit, kunt u deVersiesin deBestandmenu te openen deVersies inDocument naamhet dialoog venster en selecteer vervolgens deEen versie automatisch opslaan bij sluitenselectie vakje.

Bij houden wijzigingen in een Word-document

 1. Start of activeer Word.
 2. Op deStandaardwerkbalk, klikt u opOpen.

  HetOpenhet dialoog venster wordt weer gegeven.
 3. In deOpendialoog venster vak en selecteer het bestand waarin u wilt bij houden wijzigingen. Klik opOpen.
 4. Op deWeergavehet menuWerk balken, en klik vervolgens opRevisie.

  HetRevisiewerkbalk weer gegeven.
 5. Op deRevisiewerkbalk, klikt u opWijzigingen bij houden.
Alle wijzigingen die u aanbrengt zal nu worden bijgehouden.

TIP: Wanneer wijzigingen bij houden is ingeschakeld, deWijzigingen bij houdenknop heeft een blauwe rand en de letters WZG op zijn gemarkeerd de statusbalk. Wanneer het bij houden van wijzigingen is uitgeschakeld, deWijzigingen bij houdenknop heeft geen rand en WZG op de statusbalk grijs is.

Wijzigingen en opmerkingen toevoegen

Wijzigingen in aanbrengen en opmerkingen toevoegen aan een document nadat u wijzigingen bij houden, gaat u als volgt te werk:
 1. Als u tekst die u niet meer in uw bestand hebt, selecteert u de tekst en druk op DELETE.

  Word voegt een toelichting die beschrijft de type en de inhoud van de wijziging. Als u de tekst hebt verwijderd bijvoorbeeld de quick brown fox, ziet u een toelichting die zegt:Verwijderde: The quick brown fox.

  OpmerkingAls u de toelichting niet ziet, bekijkt u mogelijk een document in de normale weergave. Overschakelen naar de afdruk weergave om te zien de toelichtingen. U doet dit door Klik opAfdruk weergaveop deWeergavemenu.
 2. De muis aanwijzer op de tekst die u hebt verwijderd. In toevoeging aan de toelichting worden gemarkeerd met scherm info verwijderen. Als u langzaam de muis aanwijzer op de verwijdering, de scherm info leest u de naam van de degene die de wijziging hebt aangebracht als de wijziging is aangebracht en het type wijziging dat is gedaan. In dit geval de scherm info wordt weer gegevenVerwijderd.
 3. Als u tekst wilt toevoegen aan het bestand, klikt u op waar wilt u de tekst wilt weer geven en typ de tekst.

  Word voegt de nieuwe tekst in een andere kleur letter type. De kleur voor elke persoon die maakt het verschil wijzigingen in een document als wijzigingen bij houden is ingeschakeld.
 4. De muis aanwijzer op de tekst die u hebt toegevoegd.

  Scherm info leest u de naam van de persoon die de wijziging Wanneer de wijziging is aangebracht en het type wijziging dat is aangebracht. In dit geval de scherm info wordt weer gegevenIngevoegd.
 5. Op deInvoegenmenu, klikt u opOpmerking.

  Als u tekst hebt geselecteerd en vervolgens een opmerking ingevoegd Word de selectie gemarkeerd met grote gekleurde haakjes. Als er geen tekst is geselecteerd wanneer u een opmerking hebt ingevoegd, wordt de locatie gemarkeerd met een gekleurde verticale balk. Een bijschrift wordt weer gegeven in de marge van het document. De toelichting Beschrijving van het type en de inhoud van de wijziging. Bijvoorbeeld, als u een notitie toevoegen of een commentaar aan het document, de toelichting zegt:Opmerking:gevolgd door de tekst van de notitie of aantekening.
 6. De muis aanwijzer op de opmerking die u hebt toegevoegd.
  Scherm info leest u de naam van de persoon die de wijziging als de wijziging is aangebracht en het type wijzigt die is gemaakt. In dit geval de Scherm info weer gevenOpmerking.
 7. Op deRevisiewerkbalk, klikt u opWeer geven, en klik vervolgens opRevisie venster. HetRevisiedeel venster verschijnt onder aan het venster van Word en heeft de bijschriftHoofd Document wijzigingen en opmerkingen. Voor elke toevoeging, verwijdering of opmerking ziet u de naam van de persoon die de wijziging hebt aangebracht, wanneer de wijziging is aangebracht, het soort wijziging dat is gedaan, en de inhoud van de wijziging.

Wijzigingen accepteren of negeren

Wijzigingen bekijken en accepteren of weigeren die u of andere revisoren in een document aangebracht volg deze stappen:
 1. Druk op CTRL + HOME om de invoegpositie te verplaatsen de begin van het document.
 2. Op deRevisiewerkbalk, klikt u opVolgende.

  De eerste wijziging in het document is geselecteerd.
 3. Op deRevisiewerkbalk, klikt u opWijziging accepteren.

  Word de wijziging accepteert. Als de wijziging was een verwijdering, Word verwijdert u de tekst en de revisie markeringen. Bovendien verwijdert Word de toelichting en de wijzigings informatie uit hetRevisiedeel venster. Als de wijziging een verwijdering was, voegt Word de tekst en de revisie markeringen verwijderd. Word verwijdert ook de wijzigings informatie uit hetRevisiedeel venster.

  TIP: Om een wijziging accepteert, kunt u de wijziging ook rechter en Klik opInvoegen accepterenofVerwijdering accepterenKlik in het menu dat wordt weer gegeven.
 4. Op deRevisiewerkbalk, klikt u opVolgende.
 5. Op deRevisiewerkbalk, klikt u opOpmerking afwijzen wijzigen/verwijderen. Word herstelt uw tekst in de manier waarop die deze voordat de cursor was of verwijdering en de toelichting wordt verwijderd. Word verwijdert ook de gegevens wijzigen uit deRevisiedeel venster.

  TIP: Wanneer u een wijziging op het scherm aanwijst, verschijnt de naam die in de scherm info wordt de gebruikersnaam die is opgegeven bij het besturings systeem is geïnstalleerd. Als geen naam is opgegeven, ziet u de scherm infoGebruikerAls de naam. Kunt u de gebruikersnaam in deOptieshet dialoog venster. Op deHulp programma'smenu, klikt u opOpties, klikt u op deGebruikersgegevenstab, typ de naam van een gebruiker in deNaamvak en klik vervolgens opOK.

Een eerdere versie van het document bekijken

 1. Op deBestandmenu, klikt u opVersies.
 2. In deBestaande versiesSelecteer de versie die u wilt controleren en klik opOpen.
De geselecteerde versie wordt geopend en verschijnt naast elkaar met de meest recente versie van het document. Als u wilt terugkeren naar een eerdere versie openen en klik vervolgens opOpslaan alsop deBestandmenu vervangt de huidige versie van het document. Als u niet wilt terugkeren naar een eerdere versie, de versie die u hebt geopend zonder sluiten wijzigingen worden opgeslagen.

Versie-informatie verwijderen

 1. Op deBestandmenu, klikt u opVersies.
 2. In deBestaande versiesSelecteer de versie die u wilt verwijderen en klik opVerwijderen.

  OpmerkingDeze actie is niet ongedaan maken. U niet mogelijk om te zetten de versie-informatie verwijderd.

Referenties

Zie voor informatie Microsoft Press-titelshttp://mspress.Microsoft.com.

Eigenschappen

Artikel ID: 305216 - Laatste beoordeling: zondag 18 september 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbgraphxlink kbhowto kbmt KB305216 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:305216

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com