ID článku: 306525 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Microsoft Windows 2000 verzi tohoto článku naleznete v tématu327850.
Microsoft Windows Millennium Edition verzi tohoto článku naleznete268331.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek popisuje postup při konfiguraci funkce Automatické aktualizace v systému Windows upozornění důležité aktualizace jsou k dispozici pro váš počítač. Můžete také zadat plán, podle kterého bude systém Windows instalovat aktualizace do počítače.

Poznámka: Pokročilí uživatelé a odborníci v oblasti IT, můžete konfiguraci funkce Automatické aktualizace pomocí Zásady skupiny v prostředí služby Active Directory nebo pomocí nastavení registru v prostředí bez služby Active Directory. Další informace o tom, jak konfigurovat Automatické aktualizace pomocí těchto metod naleznete klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
328010 Jak konfigurovat Automatické aktualizace pomocí Zásady skupiny nebo nastavení registru

Požadavky

Použít nejnovější verzi funkce Automatické aktualizace

Tento článek předpokládá, že používáte nejnovější verzi funkce Automatické aktualizace. Nejnovější verzi funkce Automatické aktualizace je součástí systému Windows XP Service Pack 2 a novější, se systémem Windows Vista, se systémem Windows 7, Windows 8 a 8.1 pro systém Windows. Další informace o funkci Automatické aktualizace systému Windows 8 a 8.1 naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
Aktualizace systému Windows: Nejčastější dotazy
Pokud používáte systém Windows XP Professional, Windows XP Home Edition a Windows XP 64-Bit Edition, nainstalujte, chcete-li získat nejnovější verzi funkce Automatické aktualizace systému Windows XP s aktualizací SP2 nebo Windows XP Service Pack 3 (SP3). Pokud používáte systém Windows XP Professional, Windows XP Home Edition a Windows XP 64-Bit Edition, nainstalujte, chcete-li získat nejnovější verzi funkce Automatické aktualizace systému Windows XP s aktualizací SP2 nebo Windows XP Service Pack 3 (SP3). Další informace o možnostech získání aktualizace SP2 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Poznámka: Musí mít buď Windows XP SP1a nebo nainstalována aktualizace Windows XP SP2 nainstalovat aktualizaci Windows XP SP3.

Přihlaste se jako správce počítače

V systému Windows XP Home Edition musíte být přihlášeni jako správce počítače instalovat součásti nebo upravit nastavení automatických aktualizací. V systému Windows XP Professional musíte být přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.
http://support.microsoft.com/gp/admin
V systému Windows Vista nebo Windows 7 budete vyzváni k zadání hesla správce nebo k potvrzení.

Poznámka: Pokud je počítač připojen k síti, může dokončení tohoto postupu v tomto článku zabránit nastavení síťových zásad. Pokud nemáte oprávnění k provedení těchto postupů, obraťte se na správce sítě.

Zapnutí a používání automatických aktualizací

Zapnutí funkce Automatické aktualizace. Chcete-li zapnout automatické aktualizace, přejděte "Automatická oprava$$$$ Pokud by spíše zapnete automatické aktualizace sami, pokračujte "Chtěl bych si to opravit sám$$$$

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klepněte na tlačítko Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a postupujte podle pokynů průvodce.
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Zapnout automatické aktualizaceVypnout automatické aktualizace
Opravit tento problém
Microsoft Fix it 50362
Opravit tento problém
Microsoft Fix it 50363


Poznámka: Tento průvodce bude zřejmě jen v angličtině; automatická oprava však také funguje pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, automatickou opravu můžete uložit na jednotku flash nebo na disk CD a potom ji spustit v počítači, který má tyto potíže.

Chtěl bych si to opravit sám

Windows 8 a Windows 8.1

Chcete-li zapnout automatické aktualizace ručně, postupujte takto:
 1. Spusťte program Windows Update protažením v od pravého okraje obrazovky (nebo, pokud používáte myš, že přejdete pravém dolním rohu obrazovky a ukazatele myši), potom klepnutím na položku klepnutím na položku Nastavení, při klepnutí nebo klepnutím na položku nastavení změnit PCa potom klepnutím na položku nebo klepnutím na položku aktualizace a obnovení.
 2. Klepněte na tlačítko, nebo klepněte na tlačítko zvolit, jak nainstalovat aktualizace.
 3. Ve skupinovém rámečku důležité aktualizace, vyberte požadovanou možnost.
 4. Ve skupinovém rámečku Doporučené aktualizacezaškrtněte Získávat doporučené aktualizace stejným způsobem jako důležité aktualizace políčko a klepněte na tlačítko použít.

Windows Vista a Windows 7

Chcete-li zapnout automatické aktualizace ručně, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko <b00> </b00>Start, typ Aktualizace systému Windows do pole Hledat zadejte a potom v seznamu programy klepněte na položku Windows Update .
 2. V levém podokně klepněte na tlačítko změnit nastavení.
 3. Vyberte požadovanou možnost.
 4. Podle doporučené aktualizace, vyberte získávat doporučené aktualizace stejným způsobem jako důležité aktualizace nebo Při stahování, instalaci nebo oznamování o aktualizacích zahrnout doporučené aktualizace zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko OK.

Windows XP

Chcete-li zapnout automatické aktualizace ručně, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ příkaz sysdm.cpl, a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Klepněte na kartu Automatické aktualizace a potom klepněte na tlačítko a vyberte jednu z následujících možností. Doporučujeme vybrat možnost automaticky (doporučeno) automaticky stáhnout doporučené aktualizace pro tento počítač a jejich instalaci .
  • Automaticky (doporučeno automaticky) stáhnout doporučené aktualizace pro tento počítač a jejich instalaci

   Pokud vyberete tuto možnost, systém Windows rozpozná, kdy jste v režimu online a pomocí připojení k Internetu a vyhledat aktualizace na webu Windows Update nebo webu Microsoft Update, které se vztahují k vašemu počítači. Aktualizace budou automaticky staženy na pozadí a nebudete upozorněni ani rušeni během tohoto procesu. Stahování aktualizací v oznamovací oblast na hlavním panelu zobrazí ikona. Nastavte ukazatel myši na ikonu zobrazíte stav stahování. Po dokončení stahování zobrazí jinou zprávu v oznamovací oblast, takže můžete zkontrolovat aktualizace naplánované k instalaci.
   • Klepnutím vyberte den a čas naplánované aktualizace stáhnout a nainstalovat. Můžete naplánovat automatické aktualizace na kteroukoliv denní dobu. V počítači musí být však na naplánovaný pro instalaci aktualizací.
   • Je možné nainstalovat aktualizace ihned po skončení stahování. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko stažení zprávy (nebo na ikonu aktualizace) a potom klepněte na tlačítko nainstalovat. Pokud se rozhodnete nainstalovat aktualizace a po dokončení stahování, spustí systém Windows instalaci podle nastaveného plánu.
  • Stahovat aktualizace, ale umožnit volbu doby jejich instalace

   Pokud vyberete tuto možnost, systém Windows rozpozná, kdy jste online a pomocí připojení k Internetu automaticky stáhne aktualizace z webu Windows Update nebo z webu Microsoft Update. Stahování aktualizací v oznamovací oblast na hlavním panelu zobrazí ikona. Nastavte ukazatel myši na ikonu zobrazíte stav stahování. Po dokončení stahování zobrazí jinou zprávu v oznamovací oblast, takže můžete zkontrolovat aktualizace naplánované k instalaci.
   • Pokud chcete nainstalovat staženou aktualizaci, klepněte na zprávu (nebo ikonu aktualizace) a klepnutím na tlačítko nainstalovat nainstalujte aktualizaci.
   • Jestliže nechcete nainstalovat staženou aktualizaci, klepněte na tlačítko Podrobnostia potom klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka vedle aktualizace, čímž ji odmítnete.
  • Upozornit, ale není automaticky aktualizace nestahovat ani neinstalovat

   Pokud vyberete tuto možnost, systém Windows rozpozná, kdy jste online a pomocí připojení k Internetu vyhledá položky ke stažení z webu Windows Update nebo z webu Microsoft Update. Pokud jsou k dispozici ke stažení nebo instalaci nové aktualizace, zobrazí se v oznamovací oblast na hlavním panelu ikonu Automatické aktualizace a zprávy.
   • Klepněte na ikonu nebo zprávu zobrazíte aktualizací. Jestliže nechcete stáhnout vybranou aktualizaci, zrušte zaškrtnutí políčka vedle aktualizace, čímž ji odmítnete. Klepněte na tlačítko Spustit stahování stažení vybraných aktualizací. Stahování aktualizací zůstane ikona Automatických aktualizací zobrazena v oznamovací oblast na hlavním panelu. Nastavte ukazatel myši na ikonu zobrazíte stav stahování.
   • Po dokončení stahování zobrazí jinou zprávu oznamovací oblast uvádějící, že aktualizace jsou připraveny k instalaci. Klepněte na ikonu Automatické aktualizace nebo zprávu a klepnutím na tlačítko nainstalovat aktualizace nainstalujte.
 3. Klepněte na tlačítko OK.
Další informace o naplánování automatických aktualizací získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
327838 Naplánování automatických aktualizací v systému Windows XP, Windows 2000 nebo Windows Server 2003

Zobrazení upozornění na čekající aktualizace systému Windows

Při konfiguraci funkce Automatické aktualizace upozornění před stažením nebo instalací aktualizací, systém Windows vás upozorní, zobrazením ikony a zprávy v oznamovací oblast na hlavním panelu.

Pokud nechcete stáhnout nebo nainstalovat aktualizace ihned, klepněte na tlačítko automatické aktualizace ikonu nebo zprávu v oznamovací oblast na hlavním panelu a potom klepněte na tlačítko Připomenout později v dialogovém okně Automatické aktualizace . V dialogovém okně připomenutí můžete zadat dobu, po kterou má systém Windows čekat před zobrazením připomenutí.

Pokud se připomenutí vztahuje ke stahování, bude zobrazeno pouze při připojení k Internetu. Pokud se připomenutí vztahuje k instalaci, budete upozorněni podle zadaného plánu.

Pozastavení nebo pokračování stahování

Po spuštění procesu stahování je pozastavení nebo pokračování stahování kdykoliv. Pokud ukončíte připojení k Internetu nebo restartování počítače po pozastavení procesu stahování, systém Windows automaticky pokračovat v procesu stahování při příštím připojení k Internetu.

Pozastavení nebo pokračování stahování:
 1. Během procesu stahování klepněte na ikonu zobrazenou v oznamovací oblast a potom klepněte na příkaz Pozastavit.
 2. Jakmile budete připraveni pro systém Windows, spusťte znovu stáhnout, klepněte na ikonu Automatické aktualizace a potom klepněte na tlačítko pokračovat.

Obnovení odmítnutých aktualizací

Pokud se rozhodnete, že konkrétní aktualizace nechcete stáhnout, můžete vyzvat automatické aktualizace k opětovnému nabídnutí těchto aktualizací. Obnovení odmítnutých aktualizací:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ příkaz sysdm.cpla stiskněte klávesu Enter.
 2. Klepněte na kartu Automatické aktualizace a potom klepněte na tlačítko Znovu nabídnout aktualizace skryté.
 3. Klepněte na tlačítko Ano Chcete-li obnovit odmítnuté aktualizace.

Vypnout automatické aktualizace

Pokud chcete vypnout automatické aktualizace, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Spustit, typ příkaz sysdm.cpla stiskněte klávesu Enter.
 2. Klepněte na kartu Automatické aktualizace a klepnutím vyberte možnost vypnout automatické aktualizace.
 3. Klepněte na tlačítko OK.

Další kroky

Pokud vám tyto kroky nefungují, můžete webu služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft k nalezení dalších řešení vašeho problému. Mezi služby poskytované na webu služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft patří:
 • Znalostní báze Knowledge Base s fulltextovch vyhledáváním: Slouží k vyhledání informací o technické podpoře a nástrojů vlastní pomoci pro produkty společnosti Microsoft.
 • Centra řešení: Slouží k zobrazení nejčastějších dotazů na konkrétní produkty a problémů řešených službami podpory.
 • Další možnosti podpory: Web sloužící k pokládání otázek, kontaktování služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo ke sdělení názoru.

Další informace

Aktualizace souborů pomocí systému Windows Update nebo Microsoft Update

Pokud se rozhodnete nepoužívat automatické aktualizace, můžete přesto nainstalovat konkrétní aktualizace z webu Windows Update nebo z webu Microsoft Update. Weby Windows Update a Microsoft Update je katalog položek, například ovladačů, oprav zabezpečení, důležité aktualizace, aktuální soubory nápovědy a internetové produkty, které je možné stáhnout a udržovat počítač v aktualizovaném stavu.

Chcete-li aktualizovat systémové soubory pomocí nejnovějších důležitých aktualizací na webu Windows Update nebo webu Microsoft Update, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Microsoft Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje na příkaz Windows Update.
 3. Pokud se zobrazí výzva k instalaci jakéhokoli nezbytného softwaru klepněte na tlačítko Ano .

  Domovská stránka systému Windows Update nebo Microsoft Update Domovská stránka se zobrazí.
 4. Klepněte na tlačítko Express instalace (doporučeno): nejdůležitější aktualizace pro váš počítač. Windows Update nebo Microsoft Update vyhledá důležité aktualizace, které jsou k dispozici pro váš počítač.
 5. Klepnutím na tlačítko nainstalovat nainstalujte všechny důležité aktualizace.
Můžete také hledat katalogu systému Windows Update nebo Microsoft Update Chcete-li vyhledat aktualizace, které lze stáhnout a nainstalovat později do jednoho nebo více počítačů se systémem Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 v domácí nebo podnikové síti.

Poznámka: Doporučujeme, aby pouze pokročilí uživatelé a Správci stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update nebo Microsoft Update. Další informace o používání katalogu systému Windows Update klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak stáhnout aktualizace, které zahrnují ovladače a opravy hotfix z katalogu služby Windows Update

Vlastnosti

ID článku: 306525 - Poslední aktualizace: 6. června 2014 - Revize: 10.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Update
Klíčová slova: 
kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme kbmt KB306525 KbMtcs
Strojově přeložený článek
DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.
Projděte si také anglickou verzi článku: 306525

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.