Artikel ID: 820741 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Er zijn verschillende manieren om gegevens uit beschadigde Microsoft Excel 2010-, Microsoft Office Excel 2007- of Microsoft Office Excel 2003-bestanden te herstellen. In dit artikel worden deze methoden beschreven en vindt u verwijzingen naar artikelen in de Microsoft Knowledge Base waarin deze methoden uitgebreider aan de orde komen.

Methoden voor het herstellen van gegevens uit beschadigde Excel-bestanden

U kunt de volgende methoden gebruiken om problemen met het openen of gebruiken van Excel-bestanden op te lossen:
 • Een herstelde kopie van het document gebruiken.
 • De opdracht Openen en herstellen gebruiken.
 • Het bestand opslaan in HTML-indeling.
 • Het bestand opslaan in XML-werkbladindeling.
 • Als er een grafiek is gekoppeld aan het beschadigde bestand, gebruikt u een macro om de gegevens op te halen.
Opmerking Gedetailleerde stappen voor elke methode vindt u in de sectie 'Meer informatie'.

Meer informatie

Een herstelde kopie van het document gebruiken

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Als Excel niet meer reageert terwijl u werkt in uw werkmap, gebruikt u het programma Microsoft Office-toepassing herstellen om Excel en uw werkmap te herstellen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Microsoft Office en Microsoft Office-hulpprogramma's aan en klik op Microsoft Office-toepassing herstellen.
 2. Klik op Microsoft Excel in de lijst Toepassing en klik op Toepassing herstellen.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2781792


  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2683283
  Opmerking Als u klikt op Toepassing afsluiten, gaan recent aangebrachte wijzigingen in de werkmap verloren.
 3. Open Excel.

  De herstelde werkmap verschijnt bij de bestanden in het taakvenster Document herstellen.
 4. Als u de werkmap wilt openen of opslaan, klikt u op de pijl rechts van de werkmap in het taakvenster.
Voor meer informatie over de AutoHerstel-functies van Excel klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
289273 Beschrijving van de AutoHerstel-functies in Excel 2002 en Excel 2003
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

De opdracht Openen en herstellen gebruiken

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Dit is de belangrijkste methode voor bestandsherstel in Excel 2003 en latere versies. Als u de meest recente wijzigingen in een beschadigd Excel-bestand wilt proberen te herstellen, gaat u als volgt te werk:
 1. Start Excel.
 2. Kies Openen in het menu Bestand.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Openen het bestand dat u wilt openen.

  Klik op de pijl op de knop Openen en klik op Openen en herstellen.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2781793
 4. Klik desgevraagd op Herstellen om te proberen de meest recente wijzigingen te herstellen.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2683283
  Opmerking Als Excel uw werkmap niet kan herstellen, klikt u op Gegevens ophalen en niet op Herstellen.
  1. Als uw werkmap formules bevat, vraagt Excel u om Converteren naar waarden of Formules herstellen in te schakelen.
  2. Klik op Ja als het volgende foutbericht verschijnt:
   Het document bestandsnaam heeft een ernstige fout veroorzaakt toen het de laatste keer werd geopend. Wilt u doorgaan met het openen van het document?
   Voor meer informatie over dit foutbericht klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   286017 Foutbericht "Het document 'bestandsnaam' heeft een ernstige fout veroorzaakt toen het de laatste keer werd geopend. Wilt u doorgaan met het openen van het document?" wanneer u een bestand opent in Excel of in Word
 5. Sla de herstelde werkmap op.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Het bestand opslaan in HTML-indeling

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Als u het beschadigde Excel 2003-bestand kunt openen, kunt u het filteren als u het bestand eerst opslaat in HTML-indeling, sluit en vervolgens opnieuw opent. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Open het menu Bestand en klik op Opslaan als webpagina.
 2. Klik in het dialoogvenster Opslaan op Hele werkmap en vervolgens op Opslaan.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  2781794
 3. Sluit het bestand.
 4. Open het bestand opnieuw in Excel.
 5. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 6. Klik in het vak Opslaan als type op Microsoft Excel-werkmap.
 7. Wijzig de naam van het bestand om een nieuwe gefilterde kopie te maken zonder het origineel te vervangen.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking Sommige kenmerken kunnen verloren gaan wanneer u het bestand opslaat in HTML-indeling.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking De bovenstaande stappen (het bestand opslaan in HTML-indeling) werken alleen in Excel 2003.


Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
300637 Sommige werkmapfuncties blijven niet behouden wanneer u de werkmap in Excel opslaat als een webpagina (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Het bestand opslaan in XML-werkbladindeling

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Als u het beschadigde Excel-bestand kunt openen, kunt u het filteren als u het bestand eerst opslaat in XML-werkbladindeling, sluit en vervolgens opnieuw opent. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.
 2. Klik in het vak Opslaan als type op XML-werkblad.
 3. Klik op Opslaan.
 4. Sluit het bestand.
 5. Open het bestand opnieuw in Excel.
 6. Klik in het menu Bestand op Opslaan als.
 7. Klik in het vak Opslaan als type op Microsoft Excel-werkmap.
 8. Wijzig de naam van het bestand om een nieuwe gefilterde kopie te maken zonder het origineel te vervangen.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking Sommige kenmerken kunnen verloren gaan wanneer u het bestand opslaat in XML-werkbladindeling.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2683283
Opmerking De bovenstaande stappen (opslaan in XML-werkbladindeling) werken alleen in Excel 2003.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Werkbladen kopiëren naar een nieuwe werkmap

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
Als u het beschadigde Excel-bestand kunt openen, kunt u de bladen verplaatsen naar een nieuwe werkmap. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Klik met de rechtermuisknop op de tab van een werkblad en klik vervolgens op Alle bladen selecteren.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2781795


2. Klik met de rechtermuisknop op de tab van een blad en klik op Verplaatsen of kopiëren.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2781796


3. Kies Nieuwe map en schakel het selectievakje Kopie maken in.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
2781797


4. Klik op OK.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

De gegevens in een grafiek ophalen met een macro

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding start collapsed
In Excel versie 5.0 en hoger kunnen gegevens worden opgehaald uit een grafiek, ook als de gegevens zich in een extern werkblad of in een externe werkmap bevinden. Dit kan handig zijn in situaties waarin de grafiek is gemaakt in of is gekoppeld aan een ander bestand dat niet beschikbaar of beschadigd is.

Wanneer de brongegevens voor een grafiek verloren zijn, kunt u toch nog de gegevens uit de grafiek ophalen met een VBA-macro (Visual Basic for Applications).

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
300643 Macro om gegevens uit een grafiek op te halen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
assets folding end collapsed

Eigenschappen

Artikel ID: 820741 - Laatste beoordeling: dinsdag 16 juli 2013 - Wijziging: 3.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Trefwoorden: 
kbxml kbcorrupt kbhowto kbcip KB820741

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com