คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด 0x800A01AD ในขณะที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ Windows Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 833766
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเข้าถึงเว็บ Microsoft Windows Update ไซต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Windows พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถแสดงที่ร้องขอ หน้า
นอกจากนี้คุณยังอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คอมโพเนนต์ ActiveX 0x800a01AD ไม่สามารถสร้างได้ วัตถุ
คุณอาจจะได้รับรายการต่อไปนี้ใน Windows ไฟล์ Update.log:
Error   IUENGINE    Determining machine configuration (Error 0x80040154: Class not registered)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เงื่อนไขเป็นจริง:
 • ตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft (MSXML) 3.0 Service Pack 4 (SP4) ถูกติดตั้งไว้
 • โปรแกรม msxml อย่างไม่ถูกต้องมีการลงทะเบียน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลงทะเบียนโปรแกรม msxml เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมายเหตุคุณอาจไม่ได้ติดตั้งแฟ้มที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 และ 6 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่มีแฟ้มเหล่านี้ เมื่อคุณพยายามที่จะ ลงทะเบียนแฟ้ม คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
LoadLibrary("ชื่อแฟ้ม.dll") ล้มเหลว- ไม่พบชื่อแฟ้มที่ระบุ
คุณสามารถละเว้นข้อผิดพลาดนี้ ข้อความ และไปยังขั้นตอนถัดไป

หมายเหตุเนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ อาจแตกต่างไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูของคุณ คู่มือผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ทั้งหมด โปรแกรมชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดแล้ว คลิกหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง.
 2. ในหน้าจอพร้อมรับคำสั่งหน้าต่าง ชนิดRegsvr32 C:\Windows\System32\Msxml.dllแล้ว กด ป้อน
 3. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  DllRegisterServer ใน C:\Windows\System32\Msxml.dll DLL ได้สำเร็จ
 4. ชนิดRegsvr32 C:\Windows\System32\Msxml2.dllแล้ว กด ENTER
 5. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  DllRegisterServer ใน C:\Windows\System32\Msxml2.dll DLL ได้สำเร็จ
 6. ชนิดRegsvr32 C:\Windows\System32\Msxml3.dllแล้ว กด ENTER
 7. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  DllRegisterServer ใน C:\Windows\System32\Msxml3.dll DLL ได้สำเร็จ
 8. ปิดเครื่องหน้าจอพร้อมรับคำสั่งหน้าต่าง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 833766 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 มีนาคม 2554 - Revision: 4.0
Keywords: 
kbwindowsupdate kbprb kbmt KB833766 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:833766

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com