הודעת שגיאה עלולה להופיע בעת חיפוש אחר עדכונים זמינים באתר האינטרנט Windows Update או באתר האינטרנט Microsoft Update?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 883821
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להתחבר לאתר האינטרנט Microsoft Windows Update או לאתר האינטרנט Microsoft Update, עלול להופיע אחד מקודי השגיאה הבאים:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD

סיבה

 • קוד השגיאה 0x800A0046 עלול להופיע אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • חשבון הכניסה של המשתמש שייך לקבוצת החשבונות Guests או לקבוצת החשבונות Limited.
  • מתאר האבטחה אינו מאפשר למשתמשים מאומתים להפעיל את האתר Windows Update או את האתר Microsoft Update.
  • המדיניות התחזה ללקוח לאחר האימות משמיטה את החשבון Administrator ואת החשבון Service מהרשימה 'משתמשים וקבוצות'.
 • קוד השגיאה 0x80248011 עלול להופיע כאשר קיימת בעיה במסד הנתונים המאחסן במחשב מידע על האתר Windows Update או על האתר Microsoft Update.
 • קוד השגיאה 0x80072EE7 עשוי להופיע אם למחשב הלקוח אין אפשרות לאתר את כתובת ה-IP הנכונה, כאשר הוא מנסה למצוא כתובת URL עבור אתר האינטרנט Windows Update או Microsoft Update. השגיאה עלולה להופיע אם הקובץ Hosts כולל כתובת IP סטטית.
 • קוד השגיאה 0x8024402C או קוד השגיאה 0x8024502D מופיעים בדרך כלל עקב תו שגוי בהגדרות של עקיפת proxy.
 • קוד השגיאה 0x800A01AD עלול להופיע אם הקובץ Wuaueng.dll חסר או אינו רשום בצורה נכונה.

פתרון הבעיה

קוד השגיאה 0x800A0046

כדי לפתור שגיאה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

שיטה 1: הסרת חשבון המשתמש שנתקל בקשיים מקבוצות החשבונות Guests או Limited

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד control admintools ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על ניהול מחשב.
 3. הרחב את משתמשים וקבוצות מקומיים.
 4. בחר משתמשים.
 5. פתח את החשבון שבו נעשה שימוש כדי להיכנס לאתר Windows Update או לאתר Microsoft Update.
 6. לחץ על הכרטיסייה חברות בקבוצה.
 7. בחר את החשבון שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

שיטה 2: הגדרת מתאר האבטחה

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הקלד sc sdset wuauserv D:?(?A?;?;?C?CLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)?(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)?(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)?(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)?? ולאחר מכן הקש ENTER.

  כעת תקבל את ההודעה success על הצלחת הפעולה.

  הערה הכלי Sc.exe אינו זמין בתצורת ברירת המחדל של התקנת Windows 2000. ניתן למצוא את הכלי ב-Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
 3. הקלד exit כדי לסגור את שורת הפקודה.
 4. נסה שוב להיכנס לאתר Windows Update או לאתר Microsoft Update.

שיטה 3: הוספת החשבונות המקומיים Administrators וכן Service למדיניות התחזה ללקוח לאחר האימות

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד secpol.msc, ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. הרחב את פריטי מדיניות מקומיים.
 3. לחץ על הקצאת הרשאות משתמש.
 4. לחץ פעמיים כדי לפתוח את המדיניות התחזה ללקוח לאחר האימות
 5. בכרטיסייה הגדרת מדיניות מקומית, לחץ על הוספת משתמש או קבוצה ולאחר מכן הוסף את Administrator and Service לרשימה של משתמשים וקבוצות.
 6. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

שיטה 4: הגדר את תצורת השירות 'קריאה לפרוצדורה מרוחקת' (RPC) כך שהכניסה למחשב תהיה כחשבון מערכת מקומית.

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את השירות Remote Procedure Call ?(RPC) ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני. כעת לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסייה כניסה, לחץ על חשבון מערכת מקומית, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

קוד שגיאה 0x80248011

כדי שאנו נתקן שגיאה זו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.


תקן שגיאה 0x80248011?
Microsoft Fix it 50574

הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך משתמש במחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.אני מעדיף לתקן בעצמי

לפני שתפתור בעיה זו, נקה את המטמון של Microsoft Internet Explorer. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. בתפריט כלים של דפדפן Internet Explorer, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על מחיקת קבצים במקטע קבצי אינטרנט זמניים.
 3. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב אישור.
כדי לפתור שגיאה זו, צור מחדש את מסד הנתונים המאחסן במחשב את נתוני האתר Windows Update או את נתוני האתר Microsoft Update. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER: net stop wuauserv
 3. הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER:? ?cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  שבה c:\Windows היא התיקייה בה מותקנת מערכת Windows.
 4. הקלד את הפקודה הבאה, כולל מרכאות, בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER:? ?rd /S /Q DataStore
 5. הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER:? ?net start wuauserv.
 6. צא מחלון שורת הפקודה.

קוד שגיאה 0x80072EE7

כדי שאנו נתקן שגיאה זו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.


תקן שגיאה 0x80072EE7?
Microsoft Fix it 50576

הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך משתמש במחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לפתור שגיאה זו, בדוק את הקובץ Hosts. (קובץ זה עשוי גם להיקרא Hosts.sam) ודא כי בקובץ לא רשום אף ערך של כתובת IP סטטית עבור אתר האינטרנט Windows Update או עבור אתר האינטרנט Microsoft Update.

הקובץ Hosts נמצא בתיקייה C:\Windows\system32\drivers\etc. כדי להציג את הקובץ Hosts, ייתכן שיהיה עליך לשייך את הקובץ לתוכנית Notepad. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Hosts.
 2. לחץ על פתח באמצעות ולאחר מכן בחר בתוכנית Notepad ברשימת התוכניות.
אם הקובץ Hosts כולל כתובת IP סטטית המשויכת לאתר Windows Update או לאתר Microsoft Update, הפוך את הערך להערה על-ידי הוספת הסימן # בתחילת הערך. באפשרותך גם למחוק את כל השורה ולשמור את השינויים שנעשו בקובץ Hosts.

הערה תוכניות מסוימות, כגון תוכניות להאצת הגלישה באינטרנט, תוכניות האצת DNS, כלי עזר לשמירת DNS במטמון ותוכניות חסימה של פריטי ריגול, עלולות להוסיף לקובץ Hosts כתובות IP סטטיות עבור אתר האינטרנט Windows Update או עבור אתר האינטרנט Microsoft Update. תרחיש כזה עשוי לגרום לכשל באתר Windows Update או באתר Microsoft Update.

קודי שגיאה 0x8024402C או 0x8024502d

כדי שאנו נתקן שגיאות אלו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
תקן שגיאה 0x8024402C או 0x8024502d? error
Microsoft Fix it 50573


הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך משתמש במחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לפתור שגיאות אלה, הסר תווים מרשימת החריגים של ה-proxy ולאחר מכן נקה את מטמון ה-proxy. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה התקשרויות, לחץ על הגדרות LAN ולאחר מכן לחץ על מתקדם.
 4. מחק את כל הערכים במקטע חריגים.
 5. צא מ-Internet Explorer.
 6. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. הקלד את הפקודות הבאות. הקש ENTER לאחר כל פקודה.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

קוד שגיאה 0x800A01AD

כדי שאנו נתקן עבורך את קוד השגיאה 0x800A01AD, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.


תקן שגיאה 0x800A01AD?
Microsoft Fix it 50572


הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך משתמש במחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לפתור בעיה זו, השתמש אחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: רישום של קבצי התוכנית MSXML

כדי לבצע רישום של קבצי התוכנית MSXML, בצע את הפעולות הבאות.

הערה ייתכן שהקבצים הרשומים בשלב 3 ובשלב 5 אינם מותקנים במחשב שלך. אם אחד מקבצים אלה אינו ברשותך, כאשר אתה מנסה לרשום את הקובץ, תופיע הודעת שגיאה בנוסח דומה לזה של הודעת השגיאה הבאה:
LoadLibrary("<filename>.dll") failed - The specified file name could not be found (LoadLibrary ("<filename>.dll")? נכשל - לא היתה אפשרות למצוא את שם הקובץ שצוין.)
באפשרותך להתעלם מהודעת שגיאה זו ולעבור לשלב הבא.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regsvr32 Msxml.dll בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. עם הופעת ההודעה הבאה, לחץ על אישור:
  DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded.?? ?(פעולת DllRegisterServer ב-Msxml.dll הצליחה.)
 3. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regsvr32 Msxml2.dll בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. עם הופעת ההודעה הבאה, לחץ על אישור:
  DllRegisterServer in Msxml2.dll succeeded.?? ?(פעולת DllRegisterServer ב-Msxml2.dll הצליחה.)?
 5. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regsvr32 Msxml3.dll בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. עם הופעת ההודעה הבאה, לחץ על אישור:
  DllRegisterServer in Msxml3.dll succeeded.?? ?(פעולת DllRegisterServer ב-Msxml3.dll הצליחה.)?

שיטה 2: רישום הקובץ Wuaueng.dll

כדי לבצע רישום של הקובץ Wuaueng.dll, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regsvr32 Wuaueng.dll ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. עם הופעת ההודעה הבאה, לחץ על אישור:
  DllRegisterServer in Wuaueng.dll succeeded.?? ?(פעולת DllRegisterServer ב-Wuaueng.dll הצליחה.)??

מאפיינים

Article ID: 883821 - Last Review: יום שישי 08 אפריל 2011 - Revision: 14.0
מילות מפתח 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com