Este posibil să primi?i un mesaj de eroare când căuta?i actualizări disponibile pe situl Web Actualizare Windows sau pe situl Web Actualizare Microsoft

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 883821
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

SIMPTOME

Când încerca?i să vă conecta?i la site-ul Web Actualizare Microsoft Windows sau la site-ul Web Actualizare Microsoft, este posibil să primi?i unul din următoarele coduri de eroare:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD

CAUZĂ

 • Codul de eroare 0x800A0046 poate surveni dacă una din următoarele condi?ii este adevărată:
  • Contul de Log on al utilizatorului apar?ine grupurilor Invita?i sau Cont limitat.
  • Descriptorul de securitate nu permite utilizatorilor autentifica?i să execute Actualizare Windows sau Actualizare Microsoft.
  • Din politica Personificare client după autentificare lipse?te contul Administrator ?i Serviciu din lista de Utilizatori ?i Grupuri.
 • Codul de eroare 0x80248011 poate surveni atunci când există o problemă legată de baza de date care stochează informa?iile de Actualizare Windows sau informa?iile de Actualizare Microsoft pe computerul dvs.
 • Codul de eroare 0x80072EE7 poate surveni dacă computerul client nu reu?e?te să găsească adresa IP corectă când încearcă să rezolve un URL pentru situl Web Actualizare Windows sau pentru situl Web Actualizare Microsoft. Această eroare poate surveni dacă fi?ierul Hosts con?ine o adresă IP statică.
 • Codurile de eroare 0x8024402C sau 0x8024502D se produc de obicei când există un caracter incorect în setările de suprascriere pentru proxy.
 • Codul de eroare 0x800A01AD poate să apară dacă fi?ierul Wuaueng.dll lipse?te sau nu este înregistrat corect.

REZOLUȚIE

Codul de eroare 0x800A0046

Pentru a rezolva această eroare, utiliza?i una dintre următoarele metode:

Metoda 1: Elimina?i contul de utilizator care întâmpină dificultă?i din grupurile Invita?i sau Cont limitat

 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i control admintools, apoi face?i clic pe OK.
 2. Face?i clic pe Gestionare computer.
 3. Extinde?i Local Users and Groups.
 4. Selecta?i Users.
 5. Deschide?i contul care este utilizat pentru a accesa Actualizare Windows sau Actualizare Microsoft.
 6. Face?i clic pe fila Member Of.
 7. Selecta?i contul de utilizator pe care dori?i să îl elimina?i, apoi face?i clic pe Remove.

Metoda 2: Stabili?i descriptorul de securitate

 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i cmd, apoi face?i clic pe OK.
 2. Tasta?i sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) ?i apăsa?i ENTER.

  Ve?i primi un mesaj de „Succes”.

  Notă Instrumentul Sc.exe nu este disponibil într-o instalare implicită Windows 2000. Instrumentul Sc.exe poate fi găsit la Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
 3. Tasta?i Exit pentru a închide promptul de comandă.
 4. Încerca?i din nou Actualizare Windows sau Actualizare Microsoft.

Metoda 3: Adăuga?i conturile Administrator local ?i Service la politica Personificare client după autentificare (Impersonate a client after authentication)

 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i secpol.msc, apoi apăsa?i ENTER.
 2. Extinde?i Local Policies.
 3. Face?i clic pe User Rights Assignment.
 4. Face?i dublu clic pentru a deschide politica Impersonate a client after authentication
 5. În fila Local Security Settings, face?i clic pe Add User or Group, apoi adăuga?i Administrator ?i Service la lista Users and Groups.
 6. Face?i clic pe OK, apoi reporni?i computerul.

Metoda 4: Configura?i serviciul RPC (Remote Procedure Call) pentru log-on ca un cont local de sistem

 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i services.msc, apoi face?i clic pe OK.
 2. Găsi?i ?i face?i clic cu butonul din dreapta pe serviciul Remote Procedure Call (RPC), apoi face?i clic pe Properties.
 3. În fila Log On, face?i clic pe Local System account, pe Apply, apoi pe OK.

Cod eroare 0x80248011

Dacă dori?i să rezolvăm această eroare pentru dvs., continua?i cu sec?iunea „Remediere automată”. Dacă prefera?i să remedia?i dvs. problema, continua?i cu sec?iunea „Remediere personală”.

Remediere automatăPentru o remediere automată a acestei probleme, face?i clic pe linkul sau pe butonul Fix it. Face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier, apoi urma?i pa?ii din expertul Fix it.


Remedierea erorii 0x80248011
Microsoft Fix it 50574

Note
 • Este posibil ca acest expert să fie numai în limba engleză. Însă, remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile de Windows în alte limbi.
 • Dacă nu utiliza?i computerul care manifestă problema, salva?i solu?ia Fix it pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executa?i-o pe computerul care manifestă problema.Remediere personală

Înainte să rezolva?i această problemă, goli?i memoria cache Microsoft Internet Explorer. Pentru aceasta, urma?i pa?ii de mai jos:
 1. În meniul Instrumente din Internet Explorer, face?i clic pe Op?iuni Internet.
 2. În fila General, face?i clic pe ?tergere fi?iere din sec?iunea Fi?iere Internet temporare.
 3. Face?i clic pe OK, apoi pe OK, din nou.
Pentru a rezolva această eroare, crea?i din nou baza de date care stochează informa?iile Windows Update sau informa?iile Microsoft Update pe computer. Pentru aceasta, urma?i pa?ii de mai jos:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i cmd în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK.
 2. La promptul de comandă, tasta?i comanda următoare, apoi apăsa?i ENTER: net stop wuauserv
 3. La promptul de comandă, tasta?i comanda următoare, apoi apăsa?i ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  Unde c:\Windows este folderul în care este instalat Windows.
 4. La promptul de comandă, tasta?i comanda următoare incluzând ghilimelele, apoi apăsa?i ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. La promptul de comandă, tasta?i comanda următoare, apoi apăsa?i ENTER: net start wuauserv.
 6. Ie?i?i din fereastra promptului de comandă.

Cod eroare 0x80072EE7

Dacă dori?i să rezolvăm această eroare pentru dvs., continua?i cu sec?iunea „Remediere automată”. Dacă prefera?i să remedia?i dvs. problema, continua?i cu sec?iunea „Remediere personală”.

Remediere automatăPentru o remediere automată a acestei probleme, face?i clic pe linkul sau pe butonul Fix it. Face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier, apoi urma?i pa?ii din expertul Fix it.


Remedierea erorii 0x80072EE7
Microsoft Fix it 50576

Note
 • Este posibil ca acest expert să fie numai în limba engleză. Însă, remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile de Windows în alte limbi.
 • Dacă nu utiliza?i computerul care manifestă problema, salva?i solu?ia Fix it pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executa?i-o pe computerul care manifestă problema.Remediere personală

Pentru a rezolva această eroare, examina?i fi?ierul Hosts. (Acest fi?ier poate avea ?i numele Hosts.sam.) Asigura?i-vă că fi?ierul nu listează nici o intrare IP statică pentru situl Web Actualizare Windows sau pentru situl Web Actualizare Microsoft.

Fi?ierul Hosts este amplasat în folderul C:\Windows\system32\drivers\etc. Pentru a vizualiza fi?ierul Hosts, fi?ierul trebuie să fie asociat cu Notepad. Pentru aceasta, urma?i pa?ii de mai jos:
 1. Face?i clic cu butonul din dreapta pe fi?ierul Hosts.
 2. Face?i clic pe Deschidere cu, apoi selecta?i Notepad din lista de programe.
Dacă fi?ierul Hosts con?ine o adresă IP statică ce este asociată cu Actualizare Windows sau cu Actualizare Microsoft, comenta?i intrarea adăugând semnul # la începutul intrării. De asemenea, ave?i posibilitatea să ?terge?i întreaga linie ?i să salva?i modificările în fi?ierul Hosts.

Notă Programele precum acceleratoarele Web, acceleratoarele DNS, utilitarele de înregistrare în cache pentru DNS ?i programele de blocare a intru?ilor pot să adauge în fi?ierul Hosts intrări IP statice pentru situl Web Actualizare Windows sau pentru situl Web Actualizare Microsoft. În acest caz este posibil ca Actualizarea Windows sau Actualizarea Microsoft să nu reu?ească.

Codurile de eroare 0x8024402C sau 0x8024502d

Dacă dori?i să rezolvăm aceste erori pentru dvs., continua?i cu sec?iunea „Remediere automată”. Dacă prefera?i să remedia?i dvs. problema, continua?i cu sec?iunea „Remediere personală”.

Remediere automatăPentru o remediere automată a acestei probleme, face?i clic pe linkul sau pe butonul Fix it. Face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier, apoi urma?i pa?ii din expertul Fix it.
Remedierea erorii 0x8024402C sau 0x8024502d
Microsoft Fix it 50573


Note
 • Este posibil ca acest expert să fie numai în limba engleză. Însă, remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile de Windows în alte limbi.
 • Dacă nu utiliza?i computerul care manifestă problema, salva?i solu?ia Fix it pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executa?i-o pe computerul care manifestă problema.Remediere personală

Pentru a rezolva aceste erori, elimina?i caracterele din lista de excep?ii proxy, apoi goli?i memoria cache proxy. Pentru aceasta, urma?i pa?ii de mai jos:
 1. Deschide?i Internet Explorer.
 2. În meniul Instrumente, face?i clic pe Op?iuni Internet.
 3. Face?i clic pe fila Conexiuni, pe Setări LAN, apoi face?i clic pe Complex.
 4. ?terge?i orice intrare din sec?iunea Excep?ii.
 5. Părăsi?i Internet Explorer.
 6. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i cmd, apoi face?i clic pe OK.
 7. Tasta?i următoarele comenzi. Apăsa?i ENTER după fiecare comandă.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Cod eroare 0x800A01AD

Dacă dori?i să remediem codul de eroare 0x800A01AD pentru dvs., continua?i cu sec?iunea „Remediere automată”. Dacă prefera?i să remedia?i dvs. problema, continua?i cu sec?iunea „Remediere personală”.

Remediere automatăPentru o remediere automată a acestei probleme, face?i clic pe linkul sau pe butonul Fix it. Face?i clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fi?ier, apoi urma?i pa?ii din expertul Fix it.


Remedierea erorii 0x800A01AD
Microsoft Fix it 50572


Note
 • Este posibil ca acest expert să fie numai în limba engleză. Însă, remedierea automată func?ionează ?i pentru versiunile de Windows în alte limbi.
 • Dacă nu utiliza?i computerul care manifestă problema, salva?i solu?ia Fix it pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executa?i-o pe computerul care manifestă problema.Remediere personală

Pentru a rezolva această eroare, utiliza?i una dintre următoarele metode.

Metoda 1: Înregistra?i fi?ierele program MSXML

Pentru a înregistra fi?ierele MSXML, urma?i pa?ii de mai jos.

Notă Este posibil să nu fi instalat pe computerul dvs. fi?ierele care sunt enumerate la pa?ii 3 ?i 5. Dacă nu ave?i unul dintre aceste fi?iere, când încerca?i să înregistra?i fi?ierul ve?i primi un mesaj de eroare care este similar cu următorul mesaj de eroare:
LoadLibrary("<filename>.dll") failed - The specified file name could not be found.
Ignora?i acest mesaj de eroare ?i trece?i la pasul următor.
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regsvr32 Msxml.dll în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK.
 2. Când primi?i următorul mesaj, face?i clic pe OK:
  DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded.
 3. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regsvr32 Msxml2.dll în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK.
 4. Când primi?i următorul mesaj, face?i clic pe OK:
  DllRegisterServer în Msxml2.dll a reu?it.
 5. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regsvr32 Msxml3.dll în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK.
 6. Când primi?i următorul mesaj, face?i clic pe OK:
  DllRegisterServer în Msxml3.dll a reu?it.

Metoda 2: Înregistra?i fi?ierul Wuaueng.dll

Pentru a înregistra fi?ierul Wuaueng.dll, urma?i pa?ii de mai jos:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regsvr32 Wuaueng.dll, apoi face?i clic pe OK.
 2. Când primi?i următorul mesaj, face?i clic pe OK:
  DllRegisterServer în Wuaueng.dll a reu?it.

Proprietă?i

ID articol: 883821 - Ultima examinare: 8 aprilie 2011 - Revizie: 14.0
Cuvinte cheie: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com