คุณอาจได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อค้นหาการอัพเดทจากเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 883821
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Microsoft Windows Update หรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับแจ้งรหัสแจ้งข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD

สาเหตุ

 • รหัสข้อผิดพลาด 0x800A0046 อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • แอคเคาท์ที่ล็อกออนของผู้ใช้จัดอยู่ในกลุ่มแอคเคาท์ Guests หรือ Limited
  • การกำหนดค่ารักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิเรียกใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update
  • ข้อกำหนด Impersonate a client after authentication (ไม่แสดงไคลเอ็นต์หลังการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน) ไม่มีแอคเคาท์ Administrator และ Service จากรายการ Users และ Groups
 • รหัสแจ้งข้อผิดพลาด 0x80248011 อาจเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหากับฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล Windows Update หรือ Microsoft Update ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • รหัสแจ้งข้อผิดพลาด 0x80072EE7 อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ไม่สามารถหา IP แอดเดรสที่ถูกต้องขณะที่พยายามติดต่อ URL สำหรับเว็บไซต์ Windows Update หรือสำหรับเว็บไซต์ Microsoft Update ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อไฟล์ Hosts มี IP แอดเดรสที่คงที่
 • รหัสแจ้งข้อผิดพลาด 0x8024402C หรือ 0x8024502D ปกติจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีอักขระที่ไม่ถูกต้องปรากฏในการตั้งค่าการแทนที่พร็อกซี่ (proxy override)
 • รหัสแสดงข้อผิดพลาด 0x800A01AD อาจเกิดขึ้นหากไฟล์ Wuaueng.dll หายไปหรือไม่ได้รับการรีจิสเตอร์อย่างถูกต้อง

การแก้ไข

รหัสแจ้งข้อผิดพลาด 0x800A0046

โปรดใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:

วิธีที่ 1: นำแอคเคาท์ผู้ใช้ซึ่งมีปัญหาจากกลุ่มแอคเคาท์ Guests หรือ Limited

 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ control admintools แล้วคลิก OK
 2. คลิกที่ Computer Management
 3. ขยาย Local Users and Groups
 4. เลือก Users
 5. เปิดแอคเคาท์ที่ใช้เพื่อเข้าใช้งาน Windows Update หรือ Microsoft Update
 6. คลิกแท็บ Member Of
 7. เลือกแอคเคาท์ผู้ใช้ที่ต้องการลบ แล้วคลิก Remove

วิธีที่ 2: กำหนด Security Descriptor

 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 2. พิมพ์ sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) และกด ENTER

  คุณจะได้รับข้อความ "Success"

  หมายเหตุเครื่องมือ Sc.exe นั้นไม่มีให้ในการติดตั้ง Windows 2000 ดีฟอลต์ เครื่องมือ Sc.exe นั้นพบได้ใน Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit
 3. พิมพ์ Exit เพื่อปิดพรอมต์คำสั่ง
 4. ลองใช้งาน Windows Update หรือ Microsoft Update อีกครั้ง

วิธีที่ 3: เพิ่มแอคเคาท์ Local Administrator และ Service ให้ข้อกำหนด (Policy) Impersonate a client after authentication

 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ secpol.msc แล้วกด ENTER
 2. ขยาย Local Policies
 3. คลิก User Rights Assignment
 4. ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดข้อกำหนด Impersonate a client after authentication
 5. ที่แท็บ Local Security Settings คลิก Add User or Group แล้วเพิ่ม Administrator and Service ให้กับรายการของ Users and Groups
 6. คลิก OK แล้วเริ่มระบบใหม่

วิธีที่ 4: กำหนดค่าเซอร์วิส Remote Procedure Call (RPC) เพื่อให้เข้าสู่ระบบด้วยแอคเคาท์ Local System

 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ services.msc แล้วคลิก OK
 2. ค้นหาและคลิกขวาที่เซอร์วิส Remote Procedure Call (RPC) และจากนั้นคลิกที่ Properties
 3. ในแท็บ Log On ให้คลิกที่ Local System account คลิก Apply และคลิกที่ OK

รหัสข้อผิดพลาด 0x80248011

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้คุณ โปรดไปที่หัวข้อของ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ไขข้อผิดพลาด 0x80248011
Microsoft Fix it 50574

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยดำเนินการนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหาให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ก่อนที่คุณจะแก้ไขปัญหานี้ ให้ล้างแคชของ Microsoft Internet Explorer โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ของ Internet Explorer ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิก ลบแฟ้ม ในส่วน แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว
 3. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง
เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้สร้างฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล Windows Update หรือ Microsoft Update ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก Star, คลิก Run พิมพ์ cmd ในช่อง Open แล้วคลิก OK
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER: net stop wuauserv
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  โดยที่ c:\Windows คือโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Windows ไว้
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ โดยใส่เครื่องหมายคำพูดแล้วกด ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER: net start wuauserv
 6. ออกจากหน้าต่างพรอมต์คำสั่ง

รหัสข้อผิดพลาด 0x80072EE7

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้คุณ โปรดไปที่หัวข้อของ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ไขข้อผิดพลาด 0x80072EE7
Microsoft Fix it 50576

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยดำเนินการนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหาให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบไฟล์ Hosts. (ไฟล์นี้อาจชื่อ Hosts.sam) โดยตรวจดูว่าไฟล์ดังกล่าวไม่มีการระบุ IP แอดเดรสคงที่สำหรับเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update

โฮสต์ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ C:\Windows\system32\drivers\etc ในการดูไฟล์ Hosts คุณต้องเลือกเปิดด้วยโปรแกรม Notepad โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่ไฟล์ Hosts
 2. คลิก Open With แล้วเลือก Notepad จากรายการโปรแกรมต่างๆ
หากไฟล์ Hosts มีการระบุไอพีแอดเดรสแบบคงที่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ Windows Update หรือ Microsoft Update ให้เพิ่มความคิดเห็นที่รายการโดยใช้เครื่องหมาย # ด้านหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถลบทั้งบรรทัดและบันทึกการเปลี่ยนแปลงไฟล์ Hosts ได้

หมายเหตุ โปรแกรมต่างๆ เช่นโปรแกรมเร่งการทำงานของเว็บ DNS โปรแกรมแคช DNS และ Spyblockers อาจเพิ่มรายการ IP แอดเดรสคงที่สำหรับเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update ลงในไฟล์ Hosts ได้ ึซึ่งสถานการณ์นี้อาจทำให้ Windows Update หรือ Microsoft Update ไม่สามารถทำงานได้

รหัสข้อผิดพลาด 0x8024402C or 0x8024502d

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ให้ไปที่หัวข้อของ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
แก้ไขข้อผิดพลาด 0x8024402C หรือ 0x8024502d
Microsoft Fix it 50573


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยดำเนินการนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหาให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ในการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ ให้ลบอักขระออกจากรายการยกเว้นของพร็อกซี่ (Proxy Exception List) แล้วลบแคชของพร็อกซี่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
 2. ที่เมนู Tools ให้คลิก Internet Options
 3. คลิกแท็บ Connections คลิก LAN Settings แล้วคลิก Advance
 4. ลบรายการใด ๆ ในส่วน Exceptions
 5. ปิดโปรแกรม Internet Explorer
 6. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ cmd แล้วคลิก OK
 7. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังคำสั่งแต่ละคำสั่ง
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

รหัสข้อผิดพลาด 0x800A01AD

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขรหัสข้อผิดพลาด 0x800A01AD ให้คุณ ให้ไปที่หัวข้อของ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ไขข้อผิดพลาด 0x800A01AD
Microsoft Fix it 50572


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยดำเนินการนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหาให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

โปรดใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

วิธีการที่ 1: รีจิสเตอร์ไฟล์โปรแกรม MSXML

ในการรีจิสเตอร์ไฟล์ MSXML ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ คุณอาจยังไม่ได้ติดตั้งไฟล์ต่างๆ ที่แสดงไว้ในขั้นที่ 3 และ 5 ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่มีไฟล์ใดไฟล์หนึ่งดังกล่าว เมื่อคุณพยายามรีจิสเตอร์ไฟล์ คุณจะได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่เหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
LoadLibrary("<filename>.dll") failed - The specified file name could not be found.
คุณสามารถข้ามข้อความแจ้งข้อผิดพลาดนี้แล้วทำงานในขั้นตอนถัดไปได้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regsvr32 Msxml.dll ในช่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK:
  DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded.
 3. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regsvr32 Msxml2.dll ในช่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 4. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK:
  DllRegisterServer in Msxml2.dll succeeded.
 5. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regsvr32 Msxml3.dll ในช่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 6. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK:
  DllRegisterServer in Msxml3.dll succeeded.

วิธีที่ 2: รีจิสเตอร์ไฟล์ Wuaueng.dll

การรีจิสเตอร์ไฟล์ Wuaueng.dll file ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regsvr32 Wuaueng.dll แล้วคลิก OK
 2. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก OK:
  DllRegisterServer in Wuaueng.dll succeeded.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 883821 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 เมษายน 2554 - Revision: 14.0
Keywords: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com