Windows Update Web sitesinde veya Microsoft Update Web sitesinde kullanılabilir güncelleştirmeleri ararken hata iletisi alabilirsiniz

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 883821 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Belirtiler

Microsoft Windows Update Web sitesine veya Microsoft Update Web sitesine bağlanmayı denediğinizde, aşağıdaki hata kodlarından biriyle karşılaşabilirsiniz:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD

Neden

 • 0x800A0046 hata kodu, aşağıdaki durumlardan biri geçerliyse oluşabilir:
  • Kullanıcının oturum açma hesabı Guests veya Limited hesap gruplarına aittir.
  • Güvenlik tanımlayıcısı kimlik doğrulaması yapılan kullanıcıların Windows Update'i veya Microsoft Update'i çalıştırmasına izin vermemektedir.
  • Kimlik doğrulamasından sonra istemcinin özelliklerini al ilkesinde, Kullanıcılar ve Gruplar listesinde Administrator ve Service hesabı eksiktir.
 • 0x80248011 hata kodu, bilgisayarınızdaki Windows Update veya Microsoft Update bilgilerini depolayan veritabanıyla ilgili bir sorun nedeniyle oluşabilir.
 • 0x80072EE7 hata kodu, istemci bilgisayar Windows Update veya Microsoft Update Web sitesiyle ilgili bir URL'yi çözümlemeye çalışırken doğru IP adresini bulamazsa oluşabilir. Bu hata, Hosts dosyası statik IP adresi içeriyorsa oluşabilir.
 • 0x8024402C veya 0x8024502D hata kodları genellikle, proxy geçersiz kılma ayarlarında hatalı karakter olduğunda oluşur.
 • 0x800A01AD hata kodu, Wuaueng.dll dosyası eksik olduğu veya yanlış kaydettirildiği için oluşabilir.

Çözüm

0x800A0046 hata kodu

Bu hatayı gidermek için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Yöntem 1: Sorun yaşayan kullanıcı hesabını Guests veya Limited hesap grubundan kaldırın

 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, control admintools yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Bilgisayar Yönetimi'ni tıklatın.
 3. Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'ı genişletin.
 4. Kullanıcılar'ı seçin.
 5. Windows Update'e veya Microsoft Update'e erişmek için kullanılan hesabı açın.
 6. Üyelik sekmesini tıklatın.
 7. Kaldırmak istediğiniz kullanıcı hesabını seçin ve Kaldır'ı tıklatın.

Yöntem 2: Güvenlik Tanımlayıcısı'nı ayarlayın

 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) yazın ve ENTER tuşuna basın.

  "Başarılı" iletisi alırsınız.

  Not Sc.exe aracı varsayılan Windows 2000 yüklemesinde kullanılamaz. Sc.exe aracı Microsoft Windows 2000 Server Kaynak Seti'nden edinilebilir.
 3. Exit yazarak komut istemini kapatın.
 4. Windows Update'i veya Microsoft Update'i yeniden deneyin.

Yöntem 3: Local Administrator ve Service hesaplarını Kimlik doğrulamasından sonra istemcinin özelliklerini al ilkesine ekleyin

 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, secpol.msc yazın ve ENTER tuşuna basın.
 2. Yerel İlkeler'i genişletin.
 3. Kullanıcı Hakları Ataması'nı tıklatın.
 4. Kimlik doğrulamasından sonra istemcinin özelliklerini al ilkesini çift tıklatarak açın.
 5. Yerel Güvenlik Ayarları sekmesinde Kullanıcı ya da Grup Ekle'yi tıklatın ve Administrator ve Service'i Kullanıcılar ve Gruplar listesine ekleyin.
 6. Tamam'ı tıklatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

Yöntem 4: Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) hizmetini bir Yerel Sistem hesabı olarak oturum açacak biçimde yapılandırın

 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, services.msc yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) hizmetini bulup sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 3. Oturum Aç sekmesinde, Yerel Sistem hesabı'nı tıklatın, Uygula'yı tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

0x80248011 hata kodu

Bu hatayı sizin adınıza gidermemizi isterseniz, "Benim adıma düzelt" bölümüne gidin. Sorunu kendiniz gidermeyi tercih ediyorsanız, "Kendim düzeltmek istiyorum" bölümüne gidin.

Benim adıma düzeltBu sorunu otomatik olarak düzeltmek için Bu sorunu düzelt düğmesini veya bağlantısını tıklatın. Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve Düzelt sihirbazındaki adımları izleyin.


0x80248011 hatasını düzelt
Microsoft Fix it 50574

Notlar
 • Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir. Ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de çalışmaktadır 
 • Sorun olan bilgisayarı şu anda kullanmıyorsanız, Düzelt çözümünü bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedin ve sonra sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırın.Kendim düzeltmek istiyorum

Bu hatayı gidermeden önce, Microsoft Internet Explorer önbelleğini temizleyin. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:
 1. Internet Explorer'ın Araçlar menüsünde, Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
 2. Genel sekmesinde, Temporary Internet Files altında Dosya Sil'i tıklatın.
 3. Tamam'ı tıklatın ve ardından yeniden Tamam'ı tıklatın.
Bu hatayı gidermek için, Windows Update bilgilerini veya Microsoft Update bilgilerini bilgisayarınızda depolayan veritabanını yeniden oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Komut istemine şu komutu yazın ve ENTER tuşuna basın: net stop wuauserv
 3. Komut istemine şu komutu yazın ve ENTER tuşuna basın: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  Burada c:\Windows, Windows'un yüklendiği klasördür.
 4. Komut istemine şu komutu yazın ve ENTER tuşuna basın: rd /S /Q DataStore
 5. Komut istemine şu komutu yazın ve ENTER tuşuna basın: net start wuauserv.
 6. Komut istemi penceresinden çıkın.

0x80072EE7 hata kodu

Bu hatayı sizin adınıza gidermemizi isterseniz, "Benim adıma düzelt" bölümüne gidin. Sorunu kendiniz gidermeyi tercih ediyorsanız, "Kendim düzeltmek istiyorum" bölümüne gidin.

Benim adıma düzeltBu sorunu otomatik olarak düzeltmek için Bu sorunu düzelt düğmesini veya bağlantısını tıklatın. Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve Düzelt sihirbazındaki adımları izleyin.
Bu resmi kapatBu resmi aç
assets fixit1
Bu sorunu düzelt
  0x80072EE7 hatasını düzeltin
Bu resmi kapatBu resmi aç
assets fixit2Notlar
 • Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir. Ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de çalışmaktadır 
 • Sorun olan bilgisayarı şu anda kullanmıyorsanız, Düzelt çözümünü bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedin ve sonra sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırın.Kendim düzeltmek istiyorum

Bu hatayı gidermek için, Hosts dosyasını inceleyin. (Bu dosyanın adı Hosts.sam da olabilir.) Dosyada Windows Update veya Microsoft Update Web sitesi için herhangi bir statik IP adresi olmadığından emin olun.

Hosts dosyası C:\Windows\system32\drivers\etc klasöründe bulunur. Hosts dosyasını görüntülemek için, dosyayı Not Defteri ile ilişkilendirmeniz gerekir. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:
 1. Hosts dosyasını sağ tıklatın.
 2. Birlikte Aç'ı tıklatın ve program listesinden Not Defteri'ni seçin.
Hosts dosyasında, Windows Update veya Microsoft Update ile ilişkilendirilmiş statik bir IP adresi varsa, girdinin başına # işaretini ekleyerek devre dışı bırakın. Ayrıca satırı tümüyle silip Hosts dosyasını değişikliklerle kaydedebilirsiniz.

Not Web hızlandırıcılar, DNS hızlandırıcılar, DNS önbellek yardımcı programları ve Casus önleyiciler gibi programlar Hosts dosyanıza Windows Update veya Microsoft Update Web sitesi için statik IP girdileri ekleyebilir. Bu durum Windows Update'in veya Microsoft Update'in başarısız olmasına neden olabilir.

0x8024402C veya 0x8024502d hata kodu

Bu hataları sizin adınıza gidermemizi isterseniz, "Benim adıma düzelt" bölümüne gidin. Sorunu kendiniz gidermeyi tercih ediyorsanız, "Kendim düzeltmek istiyorum" bölümüne gidin.

Benim adıma düzeltBu sorunu otomatik olarak düzeltmek için Bu sorunu düzelt düğmesini veya bağlantısını tıklatın. Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve Düzelt sihirbazındaki adımları izleyin.
Bu resmi kapatBu resmi aç
assets fixit1
Bu sorunu düzelt
  0x8024402C veya 0x8024502d hatasını düzeltin
Bu resmi kapatBu resmi aç
assets fixit2


Notlar
 • Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir. Ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de çalışmaktadır 
 • Sorun olan bilgisayarı şu anda kullanmıyorsanız, Düzelt çözümünü bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedin ve sonra sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırın.Kendim düzeltmek istiyorum

Bu hataları gidermek için, proxy özel durum listesindeki karakterleri kaldırın ve proxy önbelleğini temizleyin. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:
 1. Internet Explorer'ı açın.
 2. Araçlar menüsünde Internet Seçenekleri'ni tıklatın.
 3. Bağlantılar sekmesini tıklatın Yerel Ağ Ayarları'nı tıklatın ve Gelişmiş'i tıklatın.
 4. Özel Durumlar bölümünde girdi varsa silin.
 5. Internet Explorer'dan çıkın.
 6. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 7. Aşağıdaki komutları yazın. Her komutun ardından ENTER tuşuna basın.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

0x800A01AD hata kodu

0x800A01AD hata kodunu sizin adınıza gidermemizi isterseniz, "Benim adıma düzelt" bölümüne gidin. Sorunu kendiniz gidermeyi tercih ediyorsanız, "Kendim düzeltmek istiyorum" bölümüne gidin.

Benim adıma düzeltBu sorunu otomatik olarak düzeltmek için Bu sorunu düzelt düğmesini veya bağlantısını tıklatın. Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır'ı tıklatın ve Düzelt sihirbazındaki adımları izleyin.
Bu resmi kapatBu resmi aç
assets fixit1
Bu sorunu düzelt
  0x800A01AD hatasını düzeltin
Bu resmi kapatBu resmi aç
assets fixit2


Notlar
 • Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir. Ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil sürümleri için de çalışmaktadır 
 • Sorun olan bilgisayarı şu anda kullanmıyorsanız, Düzelt çözümünü bir flash sürücüye veya CD'ye kaydedin ve sonra sorunun yaşandığı bilgisayarda çalıştırın.Kendim düzeltmek istiyorum

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: MSXML program dosyalarını kaydettirin

MSXML dosyalarını kaydettirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not Adım 3 ve 5'te listelenen dosyalar bilgisayarınıza yüklenmemiş olabilir. Dosyayı kaydettirmeye çalışırken bu dosyalardan biri yoksa, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:
LoadLibrary("<dosyaadı>.dll") başarısız oldu - Belirtilen dosya adı bulunamadı.
Bu hata iletisini yok sayıp sonraki adıma geçebilirsiniz.
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regsvr32 Msxml.dll yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki iletiyi aldığınızda Tamam'ı tıklatın:
  DllRegisterServer / Msxml.dll başarıyla gerçekleştirildi.
 3. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regsvr32 Msxml2.dll yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Aşağıdaki iletiyi aldığınızda Tamam'ı tıklatın:
  DllRegisterServer / Msxml2.dll başarıyla gerçekleştirildi.
 5. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regsvr32 Msxml3.dll yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Aşağıdaki iletiyi aldığınızda Tamam'ı tıklatın:
  DllRegisterServer / Msxml3.dll başarıyla gerçekleştirildi.

Yöntem 2: Wuaueng.dll dosyasını kaydettirin

Wuaueng.dll dosyasını kaydettirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regsvr32 Wuaueng.dll yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki iletiyi aldığınızda Tamam'ı tıklatın:
  DllRegisterServer / Wuaueng.dll başarıyla gerçekleştirildi.

Özellikler

Makale numarası: 883821 - Last Review: 29 Mart 2013 Cuma - Gözden geçirme: 17.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Update, Ne zaman ne ile kullanilir:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Anahtar Kelimeler: 
kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com