คุณไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ Windows Update จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่เปิดใช้งานไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896226 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ Microsoft Windows Update จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ที่เปิดใช้งานไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง และคุณยังอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่มุมบนขวาของเว็บเพจ
[หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x80244017]
[หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x80244018]
[หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x80244019]
[หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x8024401B]
[หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x80244021]
หมายเหตุ คุณสามารถดูแฟ้ม Windowsupdate.log เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับ Windows Update หรือการปรับปรุงอัตโนมัติหรือไม่ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Windowsupdate.log ถูกกำหนดค่าให้บันทึกข้อความ แฟ้มบันทึกนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ %Windir% โฟลเดอร์% Windir %คือ โฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Windows ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

สาเหตุ

Windows XP ใช้ Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) เพื่อสื่อสารกับเว็บไซต์ Windows Update นอกจากนี้ Windows XP ยังเป็น Background Intelligent Transfer Service (BITS) ในการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงอีกด้วย ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แสดงในส่วน "อาการ" จะให้ข้อมูลต่อไปนี้
 • ไคลเอนต์พบพร็อกซีหรือไฟร์วอลล์
 • ไคลเอนต์ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • ไคลเอ็นต์ถูกปฏิเสธการเข้าถึงไปยังไซต์ Windows Update

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์สำหรับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อไปยังเว็บไซต์ Windows Update โดยรวมปลายทางต่อไปนี้เมื่อคุณสร้างชุดของปลายทางหรือชุดของ URL สำหรับ Windows Update
 • http://download.windowsupdate.com
 • https://*.update.microsoft.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://download.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://ntservicepack.microsoft.com
 • http://wustat.windows.com
 • https://update.microsoft.com
 • http://*.download.windowsupdate.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • https://*.update.microsoft.com
หมายเหตุ โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์ของคุณเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์สำหรับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า ISA Server ในการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
885819 คุณพบปัญหาขณะเข้าถึงเว็บไซต์ Windows Update รุ่น 5 ผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ ISA Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows
 • ใช้ Microsoft Software Update Services (SUS) ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUS โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
  http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/bb466186.aspx
 • ใช้ Microsoft Systems Management Server ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Systems Management Server โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
  http://technet.microsoft.com/en-us/sms/default.aspx
 • ดาวน์โหลด Service Pack, Security fix และการปรับปรุงคุณลักษณะสำหรับ Windows XP ด้วยตนเอง เมื่อต้องการดำเนินการ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
  http://windows.microsoft.com/th-th/windows/xp-downloads#2TC=featured

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้ามีการกำหนดค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์สำหรับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่ออยู่แล้ว คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แสดงในส่วน "อาการ" ได้โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การจับภาพหน้าจอเครือข่าย คุณต้องเปิดใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การจับภาพหน้าจอเครือข่ายขณะเข้าถึงเว็บไซต์ Windows Update เพื่อให้โปรแกรมอรรถประโยชน์สามารถแสดงสาเหตุที่แท้จริงของข้อความแสดงข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การจับภาพหน้าจอเครือข่าย ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
310875 คำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การจับภาพหน้าจอเครือข่าย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896226 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbtshoot KB896226

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com