Artikel-id: 903275 - Visa produkter som artikeln gäller.
En Office 2007-version av den här artikeln finns i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
919895 Felsöka problem vid aktivering av ett Office 2007-paket
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs felsökning av problem som kan uppstå vid försök att aktivera en Microsoft Office-produkt.

När du aktiverar en Office-återförsäljarlicens aktiverar du fullständig produktfunktionalitet, och du uppmanas inte längre att aktivera en återförsäljarlicens varje gång du startar Office-produkten.

När du försöker starta eller aktivera en Office-produkt kan du se symptom på något av följande:
 • Office-produkten har inte aktiverats på rätt sätt.
 • Du måste återaktivera Office-produkten.
 • Det kan finnas rester av en tidigare Office-installation i registret eller i Office-mapparna.
Följande symptom visar att något är fel med aktiveringen av Office-produkten.

Office-produkten körs i läget Nedsatt funktionalitet

När du startar en Office-produkt som tidigare har fungerat, körs den i läget Nedsatt funktionalitet. Om du vill veta mer om läget Nedsatt funktionalitet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
316032 Felmeddelandet "Detta kommando är inte tillgängligt eftersom dokumentet är låst för redigering" visas vid försök att redigera gamla eller nya dokument i Office XP och Office 2003 (Detta kan vara på engelska)

Du kan inte aktivera produkten på fler datorer

När du försöker aktivera Office-produkten går det inte. Dessutom visas ett meddelande om att du inte kan aktivera Office-produkten på fler datorer.

Avsevärda ändringar har gjorts i datorkonfigurationen

När du startar en Office-produkt som tidigare har fungerat utan problem får du ett meddelande om att större ändringar gjorts i datorns konfiguration. I det här fallet kan något av följande inträffa:
 • När du startar en Office-produkt uppmanas du att ange en produktnyckel. När du anger produktnyckeln visas ett felmeddelande om "Ogiltig produktnyckel". Det här händer även om du anger produktnyckeln som medföljer Office-produkten.
 • När du försöker aktivera Office-produkten försvinner Aktiveringsguiden.
 • När du försöker aktivera Office-produkten över Internet får du ett kommunikationsfel.
 • När du försöker aktivera Microsoft Office 2003 efter att ha installerat det korrekt, startar inte Aktiveringsguiden. Inga felmeddelanden visas.

Det går inte att aktivera via telefon

Du försöker aktivera Office-produkten via telefonen. Men när du har angett bekräftelse-ID:t som du fått av supportpersonalen får du ett felmeddelande om att ID:t är ogiltigt.

Aktiveringsguiden startar inte

När du startar en Office-produkt eller klickar på Aktivera produktHjälp-menyn, startar inte Aktiveringsguiden.

Mer Information

Använd följande metoder i den ordning de visas för att lösa aktiveringsproblem i Office-produkter.

Metod 1: Allmän felsökning

 • Se till att datum och tid är korrekt inställda i operativsystemet.
 • Om Office-produkten körs i läget Nedsatt funktionalitet kanske du använder en utvärderingsversion av produkten. Om du använder en utvärderingsversion, har den gått ut? Om du vill veta mer om utvärderingsversioner av Office-produkter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  831023 Omvandla en utvärderingsversion av Office 2003 till en fullständig återförsäljarversion (Detta kan vara på engelska)
  295167 Att tänka på vid installation av utvärderingsversionen av Office XP (Detta kan vara på engelska)
 • Kontrollera Internetanslutningen. Kan du ansluta till Internet? Har du en brandvägg eller en proxyserver som kräver autentisering? Om du vill veta mer om potentiella kommunikationsfel som kan uppstå när du aktiverar en Office-produkt klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  822519 Vid försök att aktivera Office-program via Internet visas ett felmeddelande (Detta kan vara på engelska)
 • Får du ett felmeddelande om "Ogiltig produktnyckel" när du försöker aktivera Office-produkten? Du har installerat samma version av Office flera gånger på datorn. Du kan exempelvis ha installerat en utvärderingsversion av Office 2003 och en återförsäljarversion av Office 2003. Du kan också ha ett enskilt Office-program, exempelvis Microsoft Office Excel 2003, installerat tillsammans med en fullständig Office 2003-utgåva på datorn.

  Du kan bara ha en installation av samma Office-version på datorn. Om du vill veta mer om felmeddelanden om "ogiltiga produktnycklar" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  836178 Ett meddelande om "ogiltig produktnyckel" visas när du startar ett Office 2003-program när du har installerat Office Professional 2003
  321346 Produktnyckeln efterfrågas när ett Office-program öppnas
 • Försöker du installera en OEM-version (Original Equipment Manufacturer) av en Office-produkt på en annan dator? Du kan bara ha en installation av en OEM-version av en Office-produkt på en enda dator. Om du vill veta mer om hur du installerar en OEM-version av Office på en annan dator, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  826526 Felmeddelandet "Det gick inte att aktivera installationen" visas om du försöker aktivera Office 2003
  300273 OEM-utgåva kan endast aktiveras en gång i Office XP
 • Om du har bytt ut datorn mot en ny kan du försöka aktivera Office-produkten över Internet. Om du inte kan aktivera Office-produkten över Internet kan du försöka aktivera produkten via telefonen.

  Obs! Utvärderingsversioner av Office-produkter kan inte aktiveras via telefonen.

Metod 2: Om Opa11.dat-filen eller Data.dat-filen är skadad

En del aktiveringsproblem kan bero på att licensfilen för Microsoft Office 2003 eller Microsoft Office XP är skadad. Om licensfilen är skadad kan du inte lösa problemet genom att ta bort och sedan installera om Office-produkten. Licensfilen tas inte bort när du tar bort Office-produkten. Licensfilen skrivs inte heller över när du installerar om Office-produkten. Om licensfilen är skadad kan du använda någon av följande metoder för att ta bort den.

Om du vill att vi ska ta bort licensfilen går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start expanded
Ta bort licensfilen genom att klicka på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.

För Windows 8
Dölj bildenVisa bilden
assets folding start expanded
Dölj bildenVisa bilden
assets fixit1
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 20053
Dölj bildenVisa bilden
assets fixit2

Dölj bildenVisa bilden
assets folding end

För Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003
Dölj bildenVisa bilden
assets folding start expanded
Dölj bildenVisa bilden
assets fixit1
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50302
Dölj bildenVisa bilden
assets fixit2
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end

Obs!
Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
 • Skicka oss gärna din feedback. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end

Jag löser det själv

Office 2003

 1. Klicka på Start, Kör, skriv C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data och klicka sedan på OK.
 2. Högerklicka på filen Opa11.dat och klicka på Ta bort.

  Viktigt! Ta inte bort filen opa11.bak.
 3. Stäng mappen.
 4. Starta ett Office 2003-program för att starta Aktiveringsguiden för Office 2003.

Office XP

 1. Klicka på Start, Kör, skriv C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data och klicka sedan på OK.
 2. Högerklicka på filen Data.dat och klicka sedan på Ta bort.

  Viktigt! Ta inte bort data.bak-filen.
 3. Stäng mappen.
 4. Starta ett Office XP-program för att starta Aktiveringsguiden för Office XP.
875452 Aktiveringsguiden för Microsoft Office 2003 försvinner när du använder telefonalternativet för att aktivera en Microsoft Office 2003-licens (Detta kan vara på engelska)
823761 Produktaktivering fungerar inte när du försöker aktivera en Microsoft Office XP Enterprise-prenumerationslicensprodukt (Detta kan vara på engelska)
823527 Aktiveringsguiden startar inte i Office 2003 (Detta kan vara på engelska)
313938 Aktiveringsguiden startar inte (Detta kan vara på engelska)

Metod 3: Om du har gjort större ändringar i datorns konfiguration

Om du har gjort avsevärda ändringar i datorkonfigurationen kan ändringarna påverka Office XP-aktiveringen. När du startar Office XP kan du få ett felmeddelande om att Office XP har upptäckt en större ändring av datorkonfigurationen. Office XP körs då i läget Nedsatt funktionalitet. Om du vill veta mer om hur du felsöker det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
296924 Ett meddelande av typen "Office har upptäckt en markant ändring i datorkonfigurationen" visas när du startar ett Office-program. (Detta kan vara på engelska)

Metod 4: Om Aktiveringsguiden för Office XP slutar att svara

I det här läget visas dialogrutan Aktiveringsguiden när du försöker aktivera Office XP. Men Aktiveringsguiden slutar att svara. Problemet uppstår om Windows skriptfiler saknas eller är skadade. Om du vill veta mer om detta problem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
303048 Du får felmeddelandet "Vänta medan guiden initieras" när dialogrutan Aktiveringsguiden visas (Detta kan vara på engelska)

Referenser

Du hittar en översikt över Microsoft Produktaktivering på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
Om du vill veta mer om Microsoft Produktaktivering klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
302806 Beskrivning av Microsoft Produktaktivering
Om du vill veta mer om Aktiveringsguiden för Office klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
293151 Beskrivning av Aktiveringsguiden för Office
Om du vill veta mer om hur du aktiverar Office-produkter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
828958 Aktivera en licens i Office-program
Genom att använda Aktiveringsguiden för Microsoft Visio kan du uppdatera eller ändra din personliga kundinformation hos Microsoft när du vill, antingen via Internet eller via telefon.

Om du vill veta mer om läget Nedsatt funktionalitet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
293466 Nedsatt funktionalitet, menykommandon saknas och funktioner är inte tillgängliga i Visio (Detta kan vara på engelska)
Om du vill veta mer om sekretesspolicyn för Microsofts Aktiveringsguide för Visio klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
293477 Information om sekretesspolicyn för Microsofts Aktiveringsguide för Visio (Detta kan vara på engelska)
Mer information om hur du aktiverar en beständig licens av Visio 2002 eller Visio 2003 får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
297247 Aktivera en beständig licens för Visio 2002 eller Visio 2003 (Detta kan vara på engelska)
Om du vill veta mer om hur du aktiverar en Microsoft-produkt och hur detta sker per telefon, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
326851 Aktivering och registrering av en Microsoft-produkt (Detta kan vara på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 903275 - Senaste granskning: den 12 februari 2013 - Revision: 10.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Nyckelord: 
kbmsifixme kbfixme kbwizard kblicensing kbactivation kbtshoot KB903275

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com