วิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 903275 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Office 2007 ของบทความนี้ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
919895 วิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office 2007
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

เมื่อคุณเปิดใช้งานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากการซื้อปลีกของ Office คุณจะสามารถใช้การทำงานของผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์เพื่อให้เปิดใช้งานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จากการซื้อปลีกทุกครั้ง เมื่อคุณเริ่มผลิตภัณฑ์ Office

เมื่อคุณพยายามเริ่มหรือเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office คุณอาจพบอาการที่แสดงรายการต่อไปนี้:
 • คุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office ไม่สำเร็จ
 • คุณต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office อีกครั้ง
 • ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Office ก่อนหน้านี้ในรีจิสทรีหรือในโฟลเดอร์ของ Office
อาการต่อไปนี้แสดงว่าเกิดปัญหากับการเปิดใช้งานของผลิตภัณฑ์ Office

ผลิตภัณฑ์ Office ทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน

เมื่อคุณเริ่มผลิตภัณฑ์ Office ที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในก่อนหน้านี้ แต่ผลิตภัณฑ์ Office ทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
316032 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "คำสั่งนี้ใช้งานไม่ได้เนื่องจากเอกสารถูกล็อคสำหรับการแก้ไข" จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามแก้ไขเอกสารเก่าหรือใหม่ใน Office XP และใน Office 2003 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

คุณถึงขีดจำกัดสูงสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์แล้ว

เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office แต่การเปิดใช้งานล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความที่แจ้งว่าคุณถึงขีดจำกัดสูงสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office แล้ว

มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณเริ่มผลิตภัณฑ์ Office ที่ทำงานอย่างถูกต้องในก่อนหน้านี้ แล้วคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับการกำหนดค่าในคอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์นี้ คุณอาจพบอาการหนึ่งดังต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณเริ่มผลิตภัณฑ์ Office คุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง" อาการในลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าคุณจะป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Office ก็ตาม
 • เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานไม่ปรากฏ
 • เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office ผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการสื่อสาร
 • เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Microsoft Office 2003 หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว แต่ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานไม่เริ่มทำงาน คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ล้มเหลว

คุณพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office ด้วยการใช้โทรศัพท์ แต่หลังจากที่คุณป้อนหมายเลขการยืนยันที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสนับสนุน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าหมายเลขการยืนยันไม่ถูกต้อง

ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานไม่เริ่มทำงาน

เมื่อคุณเริ่มผลิตภัณฑ์ Office หรือคลิก เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ในเมนู วิธีใช้ แต่ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานไม่เริ่มทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่นำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานในผลิตภัณฑ์ Office

วิธีที่ 1: การแก้ไขปัญหาทั่วไป

 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าวันที่และเวลาไว้อย่างถูกต้องในระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่
 • ถ้าผลิตภัณฑ์ Office ทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน แสดงว่าคุณอาจใช้ผลิตภัณฑ์ Office รุ่นทดลองใช้ ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ Office รุ่นทดลองใช้ หมายความว่ารุ่นทดลองใช้หมดอายุแล้วใช่หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Office รุ่นทดลองใช้นี้ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  831023 วิธีแปลง Office 2003 รุ่นทดลองใช้ให้เป็นรุ่นขายปลีกแบบสมบูรณ์ (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
  295167 ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการติดตั้ง Office XP รุ่นทดลองใช้
 • โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ คุณมีไฟร์วอลล์หรือพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  822519 เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานโปรแกรม Office ผ่านอินเทอร์เน็ต แล้วคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office ใช่หรือไม่ คุณอาจมีการติดตั้ง Office รุ่นเดียวกันไว้มากกว่าหนึ่งรายการในคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณติดตั้ง Office 2003 รุ่นทดลองใช้และ Office 2003 รุ่นขายปลีกไว้ในคอมพิวเตอร์หรือไม่ หรือคุณติดตั้งโปรแกรม Office เช่น Microsoft Office Excel 2003 พร้อมกับรุ่น Office 2003 แบบสมบูรณ์ในคอมพิวเตอร์หรือไม่

  คุณควรติดตั้ง Office รุ่นเดียวกันไว้ในคอมพิวเตอร์เพียงรายการเดียวเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด "หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง" โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  836178 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office 2003 หลังจากได้ติดตั้ง Office Professional Edition 2003
  321346 คุณได้รับพร้อมท์สำหรับหมายเลขผลิตภัณฑ์เมื่อคุณเปิดโปรแกรม Office
 • คุณกำลังพยายามติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office รุ่นผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วยหรือไม่ คุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office รุ่น OEM ไว้ในคอมพิวเตอร์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีติดตั้ง Office รุ่น OEM ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  826526 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเปิดใช้งานการติดตั้งของคุณได้" เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Office 2003
  300273 ไม่สามารถเปิดใช้งานรุ่น OEM ได้เกินหนึ่งครั้งใน Office XP
 • ถ้าคุณแทนที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมของคุณด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ โปรดลองเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โปรดลองเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office ด้วยการใช้โทรศัพท์

  หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์ Office รุ่นทดลองใช้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยการใช้โทรศัพท์

วิธีที่ 2: ถ้าแฟ้ม Opa11.dat หรือแฟ้ม Data.dat เกิดความเสียหาย

ปัญหาการเปิดใช้งานบางประการจะบ่งชี้ว่าเกิดจากแฟ้มลิขสิทธิ์เกิดความเสียหายสำหรับ Microsoft Office 2003 หรือ Microsoft Office XP ถ้าแฟ้มลิขสิทธิ์เกิดความเสียหาย คุณจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการลบแล้วติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office ใหม่ แฟ้มลิขสิทธิ์จะไม่ถูกลบเมื่อคุณลบผลิตภัณฑ์ Office นอกจากนี้ แฟ้มการอนุญาตจะไม่ถูกแทนที่เมื่อคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office ใหม่ ถ้าแฟ้มลิขสิทธิ์เสียหาย ให้ใช้วิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อลบแฟ้มลิขสิทธิ์

หากคุณต้องการให้เราลบแฟ้มลิขสิทธิ์ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการลบแฟ้มลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
เมื่อต้องการลบแฟ้มลิขสิทธิ์ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงก์ แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา

สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 20053
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50302
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

หมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกระบบแก้ไขปัญหา Fix it ไว้ในแฟลชไดร์ฟหรือแผ่น CD จากนั้นเรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งอีเมลถึงเรา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

Office 2003

 1. คลิก Start แล้วคลิก Run พิมพ์ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data จากนั้นให้คลิก OK
 2. คลิกขวาที่แฟ้ม Opa11.dat จากนั้นคลิก Delete

  ข้อมูลสำคัญ โปรดอย่าลบแฟ้ม opa11.bak
 3. ปิดโฟลเดอร์
 4. เริ่มโปรแกรม Office 2003 เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Office 2003

Office XP

 1. คลิก Start แล้วคลิก Run พิมพ์ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data จากนั้นให้คลิก OK
 2. คลิกขวาที่แฟ้ม Data.dat จากนั้นคลิก Delete

  ข้อมูลสำคัญ โปรดอย่าลบแฟ้ม data.bak
 3. ปิดโฟลเดอร์
 4. เริ่มโปรแกรม Office XP เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Office XP
875452 ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Microsoft Office 2003 จะไม่ปรากฏเมื่อคุณใช้ตัวเลือกโทรศัพท์เพื่อเปิดใช้งานใบอนุญาตของ Microsoft Office 2003 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
823761 การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์จะล้มเหลวเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft Office XP Enterprise Subscription License (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
823527 ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะไม่เริ่มทำงานใน Office 2003 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
313938 ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานไม่เริ่มทำงาน

วิธีที่ 3: ถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงอาจมีผลกับการเปิดใช้งาน Office XP เมื่อคุณเริ่ม Office XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า Office XP ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ Office XP จะทำงานในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296924 คุณได้รับข้อความ "Office ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการกำหนดค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ" เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

วิธีที่ 4: ถ้าตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Office XP หยุดการตอบสนอง

ในสถานการณ์นี้ กล่องโต้ตอบของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Office XP แต่ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานหยุดการตอบสนอง ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าแฟ้มของ Windows Script หายไปหรือเกิดความเสียหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
303048 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "โปรดรอสักครู่ในขณะที่ตัวช่วยสร้างเริ่มทำงาน..." เมื่อกล่องโต้ตอบของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานปรากฏขึ้น (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับภาพรวมของการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302806 คำอธิบายของการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Office โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
293151 คำอธิบายของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Office
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828958 วิธีเปิดใช้งานใบอนุญาตให้ใช้งานในโปรแกรม Office
เมื่อใช้ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานของ Microsoft Visio คุณสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ Microsoft ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
293466 ลดฟังก์ชันการทำงาน, คำสั่งเมนูหายไป, และคุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Visio
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานของ Microsoft Visio โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
293477 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานของ Microsoft สำหรับ Visio
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานการอนุญาตให้ใช้งานแบบไม่จำกัดระยะเวลาของ Visio 2002 หรือ Visio 2003 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
297247 วิธีเปิดใช้งานการอนุญาตให้ใช้งานแบบไม่จำกัดระยะเวลาของ Visio 2002 หรือ Visio 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft และเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft ผ่านทางโทรศัพท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
326851 การเปิดใช้งานและการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 903275 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbwizard kblicensing kbactivation kbtshoot KB903275

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com