เมื่อคุณพยายามใช้ 'สิทธิประโยชน์จาก Windows ของแท้' เพื่อตรวจสอบสำเนาของ Windows ของคุณ คุณจะได้รับรหัสข้อผิดพลาด และสำเนาของ Microsoft Windows ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 908440 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้เสนอคำอธิบายวิธีการลดระดับการตั้งค่าความปลอดภัย หรือวิธีปิดการใช้คุณลักษณะความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่าง ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้ 'สิทธิประโยชน์จาก Windows ของแท้' เพื่อตรวจสอบสำเนาของ Microsoft Windows ซึ่งติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ 'สิทธิประโยชน์จาก Windows ของแท้' จะไม่ตรวจสอบสำเนาของ Windows นอกจากนี้ คุณยังอาจพบอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ทางมุมบนขวาของเว็บเพจ
  • 0x80040265
  • 0x80040266
  • 0x80040267
  • 0x80040268
  • 0x80040269
  • 0x8004026a
  • 0x8004026b
  • 0x8004026c
  • 0x80080203
  • 0x80080206
 • เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้หยุดการตอบสนอง (แฮง)
 • ข้อผิดพลาดการหมดเวลา เกิดขึ้นบนเว็บเพจ
อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ถ้ามีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 • ชุดความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ไฟร์วอลล์
 • คอมพิวเตอร์ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือน การแก้ปัญหาวิธีนี้อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอย่างเช่นไวรัสได้ เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: กำหนดค่าชุดความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์ หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

สิ่งสำคัญ ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริษัท ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหานี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดค่าชุดความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์ และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เปิดใช้งานตัวแทน HTTP ต่อไปนี้ให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านทางการใช้พอร์ต 80 และ 443
 • LegitCheck
 • MS Clearing House Default Agent
นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าการกำหนดค่าชุดความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์ และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใดๆ เปิดให้เข้าเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้ได้
 • mpa.one.microsoft.com
 • www.microsoft.com
 • genuine.microsoft.com
 • go.microsoft.com
 • catalog.microsoft.com
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ของบริษัทอื่น ให้ดูจากเอกสาร ซึ่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือให้ติดต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น

วิธีที่ 2: ปิดใช้งานชุดความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต หรือไฟร์วอลล์

สิ่งสำคัญ ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริษัท ให้ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหานี้

ปิดใช้งานชุดความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต หรือไฟร์วอลล์ชั่วคราว แล้วใช้ 'สิทธิประโยชน์จาก Windows ของแท้' เพื่อตรวจสอบสำเนาของ Windows หลังจากที่สำเนาของ Windows ผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้เปิดใช้งานชุดความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต หรือไฟร์วอลล์อีกครั้ง

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ของบริษัทอื่น ให้ดูจากเอกสาร ซึ่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือให้ติดต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการใช้ 'สิทธิประโยชน์จาก Windows ของแท้' ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003

 1. คลิก เริ่ม เลือก โปรแกรมทั้งหมด เลือก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก Windows Explorer
 2. บนเมนู วิธีใช้ คลิก สำเนาของ Windows นี้ถูกกฎหมายหรือไม่

คอมพิวเตอร์ไม่ได้เรียกใช้ Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003

เมื่อต้องการใช้ 'สิทธิประโยชน์จาก Windows ของแท้' โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
http://www.microsoft.com/resources/howtotell/th/windows/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 908440 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbwininternet kbtshoot kbprb KB908440

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com