Dobijate kôd gre?ke ?0x80070002? ili ?0x80070003? nakon ?to preuzmete ispravku sa lokacije Windows Update ili Microsoft Update, odnosno kori??enjem paketa Windows Server Update Services

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 910336 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Automatsko re?avanje problema

Fix this problem
Microsoft Fix it 50202

Napomena Ovo re?enje za popravku ima dva re?ima, Podrazumevani i Agresivni. Re?enje za popravku bi trebalo da pokrenete u podrazumevanom re?imu i utvrdite da li re?ava va? problem sa uslugom Windows Update pre nego ?to ga pokrenete u agresivnom re?imu.

Napomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

SIMPTOMI

Preuzimate ispravku sa neke od slede?ih lokacija:
 • Veb lokacija Microsoft Windows Update
 • Veb lokacija Microsoft Update
 • Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) server
Nakon ?to to uradite, a?uriranje mo?da ne?e uspeti, a crveno X ?e se mo?da pojaviti pored ispravke. U ovom slu?aju, dobijate jednu od slede?ih poruka o gre?ci:
 • 0x80070002
 • 0x80070003
Napomena Da biste prikazali poruke o gre?kama, morate da kliknete na crveno X koje se nalazi pored neuspele ispravke na Veb stranici Pregledajte istoriju a?uriranja.

UZROK

Do ovog problema dolazi ako neke datoteke u ispravci nedostaju, ?ak i ako je ispravka uspe?no preuzeta i izdvojena.

Popravi?u sâm

Da biste sami re?ili ovaj problem, uklonite direktorijum preuzimanja, a zatim ponovo posetite lokacije ispravke.
 1. Zaustavite uslugu ?Automatsko a?uriranje?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte services.msc i zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na uslugu Automatsko a?uriranje, a zatim izaberite stavku Zaustavi.
  3. Umanjite pro?irenje konzole ?Usluge?.
 2. Preimenujte direktorijum ?Distribucija softvera?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Otkucajte cd %windir%, a zatim pritisnite taster ENTER.
  3. Otkucajte ren SoftwareDistribution SDTemp, a zatim pritisnite taster ENTER.
  4. Otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER.


  Napomena Ako uklonite fasciklu %windir%\softwaredistribution, lista istorije bi?e obrisana iz odeljka ?Pregledajte ispravke? Veb lokacije Windows Update. Ova radnja ne?e uticati na ispravke koje su trenutno instalirane na ra?unaru. Dodatne ispravke ?e se pojaviti u listi istorije.
 3. Pokrenite uslugu ?Automatsko a?uriranje?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Uve?ajte pro?irenje konzole ?Usluge?.
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na uslugu Automatsko a?uriranje, a zatim izaberite stavku Pokreni.
  3. Zatvorite prozor pro?irenja konzole ?Usluge?.
 4. Posetite ponovo Veb lokaciju Windows Update, Veb lokaciju Microsoft Update ili WSUS server, a zatim preuzmite ispravku.
 5. Ako i dalje budete dobijali iste gre?ke, proverite da li ste ispravno obavili korake od 1. do 3.
 6. Ako i dalje ne mo?ete da instalirate ispravku, pogledajte slede?i ?lanak iz Microsoft baze znanja:
  906602 Re?avanje problema sa instalacijom na lokaciji Windows Update ili Microsoft Update i u uslugama Windows Server Update Services

Svojstva

Identifikator ?lanka: 910336 - Poslednji pregled: 1. avgust 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbmsifixme kbfixme KB910336

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com