ใช้ตัวแก้ไขปัญหาในบทความนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของ Windows Update "0x80070002" หรือ "0x80070003" ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อแฟ้มบางแฟ้มใน Windows Update หายไป ถึงแม้ว่าการปรับปรุงถูกดาวน์โหลด และแยกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ไข

8.1 ของ Windows, Windows 8 หรือ Windows 7

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 8.1 Windows 8 หรือ Windows 7 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้ปุ่ม ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update ด้านล่างนี้ เมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขปัญหาเรียกใช้เดี๋ยวนี้.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ที่ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Update โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหาอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
  ตัวแก้ไขปัญหานี้แก้ไขปัญหาหลายอย่างเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 2. ติดตั้ง Windows Update อีกครั้ง

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม การเชื่อมต่อกับโต๊ะทำงานของคำตอบสำหรับความช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญ.

Windows Vista หรือ Windows XP

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows XP Service Pack 3 (SP3), ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้ปุ่ม ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update ด้านล่างนี้ เมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขปัญหา คลิกเรียกใช้เดี๋ยวนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ที่ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Update โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหาอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
  ตัวแก้ไขปัญหานี้แก้ไขปัญหาหลายอย่างเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 2. ติดตั้ง Windows Update อีกครั้ง
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2), Windows XP Service Pack 1 (SP1), หรือ Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกใช้ Fix นั้นโซลูชันด้านล่าง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  แก้ไขปัญหานี้
  Microsoft แก้ไข 50202
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 2. ติดตั้ง Windows Update อีกครั้ง

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม การเชื่อมต่อกับโต๊ะทำงานของคำตอบสำหรับความช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญ.

ขั้นตอนเพิ่มเติม

ถ้าตัวแก้ไขปัญหา Windows Update ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง:

ขั้นตอนที่ 1: หยุดบริการ Windows Update

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดเครื่องมือบริหารระบบ'จาก'แผงควบคุม' เปิด'แผงควบคุม'ชนิด เครื่องมือการจัดการ ในการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกเครื่องมือบริหารระบบ
 2. คลิกสองครั้งที่บริการ
  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 3. คลิกที่ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับชื่อในลำดับย้อนกลับ
 4. พบบริการของWindows Updateคลิกขวา และจากนั้น คลิกหยุด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ขั้นตอนที่ 2: ลบแฟ้มการปรับปรุงชั่วคราวในโฟลเดอร์ SoftwareDistribution

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 1. เปิดแฟ้ม Explorer
 2. คลิกสองครั้งบนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องที่ติดตั้ง Windows โดยทั่วไปแล้วไดรฟ์ c
 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์Windowsและจากนั้น คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์SoftwareDistribution
 4. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์DataStoreเพื่อเปิด และลบแฟ้มและโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ทั้งหมด
  หมายเหตุถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 5. คลิกปุ่มย้อนกลับ ในโฟลเดอร์SoftwareDistributionคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเพื่อเปิด และลบแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น
  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มบริการ Windows Update

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดเครื่องมือบริหารระบบ'จาก'แผงควบคุม' เปิด'แผงควบคุม'ชนิดเครื่องมือการจัดการในกล่องค้นหา แล้วคลิกเครื่องมือการจัดการ.
 2. คลิกสองครั้งบริการ.
  หมายเหตุถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 3. คลิกชื่อส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับชื่อในลำดับย้อนกลับ
 4. พบบริการของWindows Updateคลิกขวา และจากนั้น คลิกเริ่ม
 5. ปิดหน้าต่างบริการและหน้าต่างเครื่องมือในการดูแล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ขั้นตอนที่ 4: ดูการปรับปรุงที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
การลบแฟ้มการปรับปรุงชั่วคราวจะช่วยแก้ปัญหา แต่ก็จะลบประวัติใน Windows Update คุณยังคงสามารถดูปรับปรุงที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง โดยการเปิด'แผงควบคุม'คลิกโปรแกรมจากนั้น ภายใต้'โปรแกรมและคุณลักษณะคลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ขั้นตอนที่ 5: ใช้เครื่องมือ DISM หรือความพร้อมในการปรับปรุงระบบ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หลังจากที่คุณดำเนินตามขั้นตอนข้างต้น ใช้เครื่องมือที่ให้บริการในรูปการปรับใช้และการจัดการ (DISM) หรือเครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดความเสียหายของ Windows Update เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไป แก้ไขข้อผิดพลาดความเสียหายของ Windows Update เช่น 0x80070002 และ 0x80070057.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อแฟ้มบางแฟ้มใน Windows Update หายไป ถึงแม้ว่าการปรับปรุงถูกดาวน์โหลด และแยกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากตำแหน่งต่อไปนี้หนึ่ง:
 • Microsoft เว็บไซต์ Windows Update
 • ปรับปรุงเว็บไซต์ของ Microsoft
 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS)
Windows Update อาจล้มเหลว เครื่องหมาย X สีแดงอาจปรากฏอยู่ติดกับการปรับปรุง มีรหัสข้อผิดพลาด อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • 0x80070002
 • 0x80070003

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 910336
บทวิจารณ์ล่าสุด: 17 เมษายน 2557
ใช้กับ: Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910336
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.