คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ประกอบด้วยรหัส "0x8DDD0018" หรือ "0x80246008" รหัสเมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุง จาก Windows Update เว็บไซต์ของ Microsoft หรือ จากเว็บไซต์ Microsoft Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 910337 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุง จาก Windows Update เว็บไซต์ของ Microsoft หรือ จากเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อไม่มีการทำงานในเบื้องหลังพอร์ Transfer Service (BITS) หรือ เมื่อ BITS ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วบทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการตั้งค่าคอนฟิกของ BITS

เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ BITS คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ บทความนี้ยังแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ และอธิบายถึงวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด

อาการ

เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุง จาก Windows Update เว็บไซต์ของ Microsoft หรือ จากเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • 0x8DDD0018
 • 0x80246008
นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกตรวจทานประวัติการปรับปรุงของคุณและเมื่อคุณดูแฟ้ม %Windows%\Windowsupdate.log คุณอาจเห็นรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • 0x80200013
 • 0x80246008
หมายเหตุ:เมื่อต้องการดูรหัสข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณคลิกตรวจทานประวัติการปรับปรุงของคุณคลิกไอคอนในคอลัมน์สถานะ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • พื้นหลังพอร์ Transfer Service (BITS) ไม่ทำงาน
 • bits ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ไข

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีรหัสข้อผิดพลาด "0x8DDD0018" หรือข้อผิดพลาด "0x80246008" ทำตามขั้นตอนในส่วน "ยืนยัน BITS ถูกกำหนดอย่างถูกต้องค่า" การแก้ปัญหานี้

ถ้าคุณมองเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x80200013" หลังจากที่คุณคลิกตรวจทานประวัติการปรับปรุงของคุณทำตามขั้นตอนในส่วน "ข้อผิดพลาด 0x80200013" การแก้ปัญหานี้

ตรวจสอบว่า BITS มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบว่า BITS มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง จากนั้น ลองเริ่มการทำงานของ BITS เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ BITS คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้จะแสดงรายการในส่วน "การแก้ไขขั้นตอน" ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ BITS ทำตามขั้นตอนในส่วนที่สอดคล้องกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ

การตรวจสอบว่า BITS ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และจากนั้น เริ่ม BITS ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกสองครั้งพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์.
 3. ในการชนิดการเริ่มต้นกล่อง คลิกด้วยตนเองแล้ว คลิกนำไปใช้.
 4. คลิกการล็อกอินแท็บ และตรวจสอบว่า บริการถูกเปิดใช้งานในทุกส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในรายการ ถ้าบริการถูกปิดใช้งานในโพรไฟล์ฮาร์ดแวร์อย่าง น้อยหนึ่ง คลิกโปรไฟล์ฮาร์ดแวร์ คลิกเปิดใช้งานแล้ว คลิกนำไปใช้.
 5. คลิกการทั่วไปแท็บ แล้วคลิกเริ่มการทำงาน.
ถ้า BITS เริ่มการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แวะไปเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อขอรับโปรแกรมปรับปรุง ถ้าคุณรับโปรแกรมปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนที่ 3 คลิกโดยอัตโนมัติแทนด้วยตนเอง.

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ข้อผิดพลาด 1083: การกระทำโปรแกรมว่า บริการนี้ถูกกำหนดค่าให้รันในไม่ใช้การบริการ (0x8007043B)
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regsvr32 %windir%\system32\qmgr.dllแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regsvr32 %windir%\system32\qmgrprxy.dllแล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกสองครั้งพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์.
 5. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มการทำงาน.
1068 ข้อผิดพลาด: ไม่การอ้างอิงบริการหรือกลุ่มสามารถเริ่มการทำงาน (0x8007042c)
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ

Microsoft Windows 2000
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ถ้ามีการให้บริการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวไม่ได้รัน คลิกขวาที่บริการ และคลิกเริ่มการทำงาน:
  • ระบบเหตุการณ์ COM+
  • การแจ้งเตือนเหตุการณ์ระบบ
  • ส่วนขยายโปรแกรมควบคุม Windows Management Instrumentation
 3. คลิกขวาพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์แล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
Microsoft Windows Server 2003 และ Microsoft Windows XP
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกขวาการเรียกกระบวนการระยะไกล (RPC)แล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
 3. คลิกขวาพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์แล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
windows ไม่สามารถเริ่มบริการการถ่ายโอนพอร์ของพื้นหลังบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตรวจทานแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ ถ้านี่คือ บริการใช่ของ Microsoft โปรดติดต่อผู้จำหน่ายของบริการ และอ้างอิงถึงรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของการบริการ-2147024894 (0x80070002)
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
 3. ถ้าคีย์ย่อยของรีจิสทรีอยู่ ไปที่ขั้นตอนที่ 4 ถ้าไม่มีคีย์ย่อยของรีจิสทรี สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาการคืนค่าสำเนาสำรองชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  2. ประเภท:FilesNotToBackupแล้ว กด ENTER
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 6. คลิกสองครั้งพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์.
 7. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มการทำงาน.
ข้อผิดพลาด 1079: บัญชีผู้ใช้ที่ระบุสำหรับบริการนี้จะแตกต่างจากบัญชีที่ระบุสำหรับบริการอื่น ๆ ที่ทำงานในกระบวนการเดียวกัน (0x80004015)
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง
 2. คลิกสองครั้งพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์.
 3. คลิกการล็อกอินแท็บ
 4. คลิกบัญชีระบบภายในแล้ว คลิกตกลง.
 5. คลิกขวาพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์แล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
windows ไม่สามารถเริ่มบริการการถ่ายโอนพอร์ของพื้นหลังบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ If this is a non-Microsoft service, contact the service vendor and refer to service-specific error code 2147942487. (0x80070057)
This error indicates that the Windows HTTP proxy settings are invalid. To resolve this problem, remove the HTTP proxy settings. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ประเภท:Proxycfg.exeแล้ว กด ENTER

  The current proxy settings are displayed.
 3. ประเภท:Proxycfg –d, and then press ENTER to remove the proxy settings.
 4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 5. คลิกสองครั้งพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์.
 6. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มการทำงาน.
Error 5: Access is Denied
ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า มีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับ BITS เมื่อต้องการซ่อมแซมสิทธิ์การเข้าถึงเหล่านี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Windows XP:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กดป้อน:
  บิต sdset sc D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกสองครั้งพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์.
 5. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มการทำงาน.
Windows 2000:

หมายเหตุ:ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจำเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ SubInACL การขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ แวะไปที่ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ SubInACL.exe

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กดป้อน:
  Subinacl /service wuauserv /sddl=D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
  .
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกสองครั้งพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์.
 5. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มการทำงาน.
windows ไม่สามารถเริ่มบริการการถ่ายโอนพอร์ของพื้นหลังบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ ในกรณีนี้คือบริการใช่ของ Microsoft ติดต่อผู้จำหน่ายบริการ และอ้างอิงถึงรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของการบริการ-2147467243 (0x80080005)
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะคล้ายกับข้อความแจ้งความผิดพลาด "ถูกข้อผิดพลาด 5:การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนที่ "ถูกข้อผิดพลาด 5:การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"
ข้อผิดพลาด: เส้นทางไม่พบ (0x80070003)
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบว่า มีโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %systemdrive%\Documents และ users\Application Settings\All Data\Microsoft\Network\Downloader
  ถ้าไม่มีโฟลเดอร์นี้อยู่ สร้างโฟลเดอร์
 2. ตรวจสอบว่า ตำแหน่งที่ตั้งส่วนกำหนดค่าในรีจิสทรีไม่ถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  214653วิธีการกำหนดเส้นทางสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมด
windows ไม่สามารถเริ่มบริการการถ่ายโอนพอร์ของพื้นหลังบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ ในกรณีนี้คือบริการใช่ของ Microsoft ติดต่อผู้จำหน่ายบริการ และอ้างอิงถึงรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของการบริการ 2147746132 หรือ-2147220986 (0x80040154)
ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า แค็ตตาล็อก COM + เสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
315296วิธีการล้างข้อมูลแค็ตตาเสียหาย COM + ล็อก

ข้อผิดพลาด 0x80200013

bits สามารถร้องขอช่วงของการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์เครือข่ายพร็อกซีหรือไฟร์วอลล์ไม่สนับสนุนการร้องขอช่วง BITS ไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง ดังนั้น BITS ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด 0x80200013 เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น %windir%\Windowsupdate.log ที่แสดงรายการต่อไปนี้:
Download job failed due to insufficient range support
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายพร็อกซีหรือไฟร์วอลล์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 910337 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB910337 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910337

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com