เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update: "0x800A0046"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 910338 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม Microsoft เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update เว็บไซต์อาจปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนอง นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
0x800A0046
รายการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม %windir%\Windowsupdate.log:
Date	Time	3096	c1c	COMAPI	WARNING: Unable to listen to self-update/shutdown event (hr=0X80070005)
Date	Time	3096	c1c	COMAPI	WARNING: Unable to establish connection to the service. (hr=80070005)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • การกำหนดค่า DCOM ไม่ถูกต้อง
 • บัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มของแขก
 • ตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยในบริการการปรับปรุงอัตโนมัติไม่ถูกต้อง
 • นโยบายความปลอดภัยเฉพาะที่ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย DCOM

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dcomcnfgแล้ว คลิกตกลง.
 2. ขยายบริการคอมโพเนนต์แล้ว ขยายคอมพิวเตอร์.
 3. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการการรักษาความปลอดภัย COMแท็บ
 5. ภายใต้สิทธิ์ในการเข้าถึงคลิกแก้ไขค่าเริ่มต้น.
 6. ตรวจสอบว่า มีการแสดงรายการบัญชีต่อไปนี้:

  ไคลเอนต์ที่ใช้ Microsoft Windows XP และใช้ Microsoft Windows Server 2003
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อบัญชีผู้ใช้ชนิดของสิทธิ์สิทธิ์
  ตัวเอง ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administratorsการเข้าถึงเฉพาะอนุญาตให้
  ระบบ:การเข้าถึงเฉพาะอนุญาตให้
  ไคลเอนต์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อบัญชีผู้ใช้ชนิดของสิทธิ์สิทธิ์
  ผู้ดูแล:การเข้าถึงเฉพาะอนุญาตให้
  ระบบ:การเข้าถึงเฉพาะอนุญาตให้
 7. ถ้าหนึ่งบัญชีเหล่านี้หายไปในการการอนุญาตการเข้าถึงกล่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกaddคลิกขั้นสูงแล้ว คลิกตำแหน่งที่ตั้ง.
  2. ในการตำแหน่งที่ตั้งกล่อง คลิกการLocal_Computer_Nameแล้ว คลิกตกลง.
  3. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.
  4. กด CTRL คลิชื่อบัญชีที่จำเป็น และคลิกตกลงสองครั้ง
  5. ในการชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้กล่อง คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณเพิ่ม คลิกการเข้าถึงเฉพาะในการสิทธิ์สำหรับAccount_Nameกล่อง และคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นอนุญาตให้คอลัมน์
  6. ทำซ้ำขั้นตอน 7e สำหรับบัญชีทั้งหมด ที่คุณเพิ่งเพิ่ม แล้ว คลิกตกลง.

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบคุณสมบัติการเริ่มต้น DCOM

 1. คลิกการคุณสมบัติการเริ่มต้นแท็บ
 2. ตรวจสอบว่า การกำหนดค่าต่อไปนี้:
  • กระบวนการการเปิดใช้งานกระจาย COM บนคอมพิวเตอร์นี้มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  • ในการระดับการรับรองความถูกต้องเป็นค่าเริ่มต้นกล่องเชื่อมต่อถูกเลือก
  • ในการระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นกล่องระบุถูกเลือก
 3. ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จำเป็น และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มของแขก

หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Windows XP Professional หรือ Windows 2000 และที่ไม่ได้เข้าร่วมโดเมน
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกการตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบ.
 3. ขยายการจัดการคอมพิวเตอร์แล้ว ขยายผู้ใช้และกลุ่มภายใน.
 4. คลิกผู้ใช้.
 5. ในบานหน้าต่าง'ขวา' คลิกสองครั้งที่บัญชีคุณใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 6. คลิกการสมาชิกของแท็บ
 7. คลิกแขกคลิกเอาออกแล้ว คลิกตกลง.

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยในบริการการปรับปรุงอัตโนมัติ

ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Server 2003 และใช้ Windows XP
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter เพื่อรีเซ็ตตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัย:
  Sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
  หมายเหตุ:ในระบบโดเมน การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยนี้อาจถูกกำหนดค่า โดย Group Policy object If the issue is only temporarily resolved after you type this command, a Group Policy object is probably configured. The domain administrator must modify Group Policy to include the correct security settings.
On Windows 2000-based clients
 1. Download the Subinacl utility. โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e8ba3e56-d8fe-4a91-93cf-ed6985e3927b&DisplayLang=en
 2. Double-click the downloaded file, and then follow instructions in the Windows Resource Kit Tools Setup Wizard. By default, the Subinacl utility is installed in the following directory:
  C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:cd C:\Program Files\Windows Resource Kits\Toolsto move to the directory where the Subinacl utility was installed.
 5. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  Subinacl /service wuauserv /sddl=D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
  หมายเหตุ:In a domain environment, this security setting may be configured by a Group Policy object. If the issue is only temporarily resolved after you type this command, a Group Policy object is probably configured. The domain administrator must modify Group Policy to include the correct security settings.

Step 5: Verify the local security policy

หมายเหตุ
 • This step applies only to Windows Server 2003-based, Windows XP Professional-based, or Windows 2000-based computers.
 • If your user account belongs to a domain, this security setting may be configured by a Group policy object that is located on the network. Contact the network administrator, or see the following Microsoft Knowledge Base article for more information:
  810739White Paper: Troubleshooting Group Policy in Windows 2000
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:gpedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายการตั้งค่า windowsขยายการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยแล้ว ขยายนโยบายท้องถิ่น.
 3. คลิกการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้.
 4. ในบานหน้าต่าง'ขวา' คลิกสองครั้งImpersonate a client after Authentication.
 5. Verify that the Service and Administrators accounts are included.
 6. If the Service account or the Administrators account is missing, follow these steps to add the account:
  1. คลิกเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มคลิกขั้นสูงแล้ว คลิกLocations.
  2. ในการLocationsกล่อง คลิกLocal_Computer_Nameแล้ว คลิกตกลง.
  3. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.
  4. Press CTRL, click the required account names, and then clickตกลงสามครั้ง
 7. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

Step 6: Enable user data persistence in Microsoft Internet Explorer

 1. เปิด Internet Explorer
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ แล้วคลิกInternet.
 4. คลิกระดับที่กำหนดเอง.
 5. ในการการตั้งค่าdialog box, scroll to theเบ็ดเตล็ดส่วน
 6. ภายใต้Userdata persistenceคลิกเปิดใช้งาน.
 7. คลิกตกลงสองครั้ง

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
902093วิธีการอ่านแฟ้ม Windowsupdate.log
906602วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Windows Update, Microsoft Update และ Windows Server Update Services

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 910338 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB910338 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910338

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com