Dobijate poruku o gre?ci ?0x800A01AE? ili "0x080070570" kada poku?ate da pove?ete sa Veb stranicom Windows Update ili Microsoft Update Web u sistemu Windows Server 2003 ili u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 910359 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da se pove?ete sa Veb stranicom Windows Update ili Microsoft Update na ra?unaru koji radi pod sistemom Microsoft Windows Server 2003 ili Microsoft Windows XP, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Broj gre?ke: 0x800A01AE
Veb lokacija je nai?la na problem i ne mo?e da prika?e stranicu koju ?elite
Ili dobijate poruku o gre?ci ?Error 0x80070570?.

RE?ENJE

Re?avanje poruka o gre?kama ?0x800A01AE? ili ?0x080070570?

Da biste re?ili problem, sledite ove korake:
 1. Zaustavite usluge ?Inteligentni prenos? u pozadini i ?Automatsko a?uriranje?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande i pritisnite ENTER posle svake komande:
   net stop wuauserv
   net stop bits
   exit
 2. Preimenujte fasciklu Catroot2.

  Napomena Nemojte slediti ove korake ako koristite Microsoft Windows 2000.

  Da biste preimenovali fasciklu Catroot2, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande i pritisnite ENTER posle svake komande:

   net stop cryptsvc
   ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
   net start cryptsvc
   exit
  Va?no Nemojte preimenovati fasciklu Catroot. Operativni sistem Windows automatski ponovo kreira fasciklu Catroot2, ali se fascikla Catroot ne kreira ponovo ukoliko se preimenuje.
 3. Preimenujte fasciklu ?SoftwareDistribution?:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %systemroot%, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu SoftwareDistribution i izaberite stavku Preimenuj.
  3. OtkucajteSoftwareDistribution.old i pritisnite taster ENTER da biste preimenovali fasciklu.
 4. Registrujte datoteke koje koriste Windows Update i Microsoft Update. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na komandnoj liniji ukucajte slede?e komande i pritisnite taster ENTER nakon svake komande i zatim kliknite na dugme ?U redu? svaki put kada dobijete poruku potvrde:
   regsvr32 wuapi.dll
   regsvr32 wuaueng1.dll
   regsvr32 wuaueng.dll
   regsvr32 wucltui.dll
   regsvr32 wups2.dll
   regsvr32 wups.dll
   regsvr32 wuweb.dll
 5. Pokrenite uslugu ?Inteligentan prenos u pozadini?, uslugu ?Automatsko a?uriranje?, ?ak i uslugu ?Evidencija doga?aja?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande i pritisnite ENTER posle svake komande:
   net start bits
   net start wuauserv
   net start Eventlog
   exit

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Tehni?ka podr?ka za 64-bitne verzije operativnog sistema Microsoft Windows

Proizvo?a? hardvera obezbe?uje tehni?ku podr?ku i pomo? za 64-bitne verzije operativnog sistema Windows. Proizvo?a? hardvera obezbe?uje podr?ku jer se 64-bitna verzija operativnog sistema Windows dobija sa hardverom. Proizvo?a? hardvera je mo?da prilagodio instalaciju operativnog sistema Windows jedinstvenim komponentama. Jedinstvene komponente mogu da uklju?uju odre?ene upravlja?ke programe ure?aja ili opcionalne postavke radi pove?avanja performansi hardvera. Microsoft ?e obezbediti razumnu koli?inu pomo?i ukoliko vam bude potrebna tehni?ka pomo? u vezi sa 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows. Me?utim, mo?da ?ete morati direktno da se obratite proizvo?a?u. Proizvo?a? je najbolje kvalifikovan da podr?ava softver koji je instalirao na hardver.

Za informacije o Microsoft Windows XP Professional x64 Edition posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/help/windows-xp
Za informacije o raznim x64-verzijama sistema Microsoft Windows Server 2003 posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 910359 - Poslednji pregled: 27. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Update
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbexpertiseinter kberrmsg KB910359

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com