คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x800A01AE" หรือข้อความข้อผิดพลาด "0x080070570" เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ กับ Windows Update เว็บเพจ หรือหน้าเว็บการปรับปรุงของ Microsoft ใน Windows Server 2003 หรือ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 910359 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ กับ Windows Update เว็บเพจ หรือ Microsoft Update เว็บเพจนั้น บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หมายเลขข้อผิดพลาด: 0x800A01AE
เว็บไซต์ที่พบปัญหา และไม่สามารถแสดงเพจที่คุณพยายามดู
หรือ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 0x80070570"

การแก้ไข

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด "0x800A01AE" หรือ "0x080070570"

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. หยุดพื้นหลังของพอร์โอน Service และบริการการปรับปรุงอัตโนมัติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง::
   net stop wuauserv
   บิตหยุดสุทธิ
   exit
 2. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2

  หมายเหตุ:ไม่ตามขั้นตอนนี้หากคุณใช้ Microsoft Windows 2000

  ในการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง::

   net stop cryptsvc
   ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
   net start cryptsvc
   exit
  สิ่งสำคัญเปลี่ยนไม่ชื่อโฟลเดอร์ Catroot โฟลเดอร์ Catroot2 จะมีการสร้างขึ้นใหม่โดย Windows โดยอัตโนมัติ แต่จะไม่มีการสร้างโฟลเดอร์ Catroot2 ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Catroot2
 3. เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ "SoftwareDistribution":
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:% systemroot %แล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขวาSoftwareDistributionโฟลเดอร์ แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ.
  3. ประเภท:SoftwareDistribution.oldแล้ว กด ENTER เพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นี้
 4. การลงทะเบียนแฟ้มที่ใช้ โดย Windows Update และ Microsoft Update โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง และคลิกตกลงทุกครั้งที่คุณได้รับข้อความการตรวจสอบ:
   regsvr32 wuapi.dll
   regsvr32 wuaueng1.dll
   regsvr32 wuaueng.dll
   regsvr32 wucltui.dll
   regsvr32 wups2.dll
   regsvr32 wups.dll
   regsvr32 wuweb.dll
 5. เริ่มต้นพื้นหลังของพอร์โอน Service บริการการปรับปรุงอัตโนมัติ และบริการบันทึกเหตุการณ์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่บรรทัดคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกดปุ่ม ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง::
   เริ่มต้นสุทธิบิต
   net start wuauserv
   เริ่มต้นสุทธิล็อกเหตุการณ์เพื่อดู
   exit

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนเนื่องจากได้ให้ Windows รุ่น x64 มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณ บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้ง Windows ด้วยองค์ประกอบเฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้การช่วยเหลือที่สมเหตุผลหากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows รุ่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 910359 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kberrmsg kbmt KB910359 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:910359

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com