คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุง จากเว็บไซต์ Windows Update หรือ จากเว็บไซต์ Microsoft Update หรือ เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานเบื้องหลังพอร์โอนบริการได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 916251 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุง จาก Windows Update เว็บไซต์ของ Microsoft หรือ จากเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0x80246008
นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานในเบื้องหลังพอร์ Transfer Service (BITS), บริการไม่ได้เริ่มทำงาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
รหัสข้อผิดพลาด 2
-2147024894

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • bits ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณลงทะเบียน
 • แฟ้มบางแฟ้มที่เสียหายในนั้น% allusersprofile %\Application Data\Microsoft\Network\Downloader โฟลเดอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

หมายเหตุ:ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP เท่านั้น
 1. ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งรุ่นล่าสุดของ BITSสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  842773แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ประกอบด้วย BITS 2.0 และ WinHTTP 5.1 มีให้สำหรับ Windows Server 2003 สำหรับ Windows XP และ Windows 2000
 2. ลงทะเบียน Qmgr.dll และแฟ้ม Qmgrprxy.dll BITS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regsvr32 qmgr.dllแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regsvr32 qmgrprxy.dllแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
  3. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 4. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไป และคลิกตกลง:
  setupapi %windir%\System32\rundll32.exe, %windir%\inf\qmgr.inf InstallHinfSection DefaultInstall 132
  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่แผ่นซีดีของระบบปฏิบัติการ พิมพ์%WINDIR%\ServicePackFiles\i386ในการคัดลอกแฟ้มจากกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 6. เริ่ม BITS ด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกสองครั้งพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์.
  3. ในการสถานะการบริการพื้นที่ คลิกเริ่มการทำงาน.
  4. ถ้า BITS ไม่เริ่มทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปยังขั้นตอนที่ 7
 7. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  reg เพิ่ม HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d %windir%\System32\qmgr.dll
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 9. กำลังพยายามเริ่ม BITS ด้วยตนเอง ถ้ามีการให้บริการ ไม่ยังคงทำต่อไปยังขั้นตอนที่ 11
 10. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 11. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไป และคลิกตกลง:
  reg เพิ่ม HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
 12. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ และพยายามเริ่ม BITS ด้วยตนเอง

  หมายเหตุ:การตั้งค่าชนิดการเริ่มต้นของ BITS เพื่อ "อัตโนมัติ" แทน "ด้วยตนเอง" ของทันทีที่คุณแก้ไขปัญหานี้ เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดการเริ่มต้น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกสองครั้งพื้นหลังการบริการโอนย้ายพอร์.
  3. ในการชนิดการเริ่มต้นกล่อง คลิกโดยอัตโนมัติแล้ว คลิกตกลง.

วิธีที่ 2

ลบการ% allusersprofile %\Application Data\Microsoft\Network\Downloader โฟลเดอร์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอา BITS รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง BITS แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:appwiz.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในขณะนี้รายการ คลิกwindows XP Hotfix - KB842773แล้ว คลิกเอาออก.
 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการเอาออก KB842773 Windows XP เพื่อเอาการปรับปรุงออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. หลังจากที่ได้ถูกเอาออกการปรับปรุง KB842773 รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 5. ติดตั้ง BITSสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  842773แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ประกอบด้วย BITS 2.0 และ WinHTTP 5.1 มีให้สำหรับ Windows Server 2003 สำหรับ Windows XP และ Windows 2000
 6. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 916251 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbwindowsupdate kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB916251 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:916251

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com