בעת ניסיון לעדכן מחשב מבוסס Microsoft Windows, מופיעה הודעת השגיאה: "0x80070002"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 922582 - View products that this article applies to.

עדכון טכני: 12 בספטמבר 2006

Microsoft פרסמה עלון יידוע של Microsoft העוסק בבעיה זו והמיועד לאנשי IT. עלון היידוע בנושא אבטחה מכיל תוספת מידע בנוגע לבעיה זו. כדי להציג את עלון היידוע בנושא אבטחה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/advisory/922582.mspx
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון לעדכן מחשב מבוסס Microsoft Windows באמצעות אחד מהכלים הבאים של Microsoft, עלול להופיע קוד שגיאה 0x80070002:
 • אתר האינטרנט Windows Update
 • אתר האינטרנט Microsoft Update
 • הכלי Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU) עבור Microsoft Systems Management Server ?(SMS)? 2003
 • Software Update Services ?(SUS)? 1.0
 • Windows Server Update Services ?(WSUS)? 2.0

סיבה

בתרחישים מסוימים, קוד שגיאה 0x80070002 עלול להופיע אם המחשב מפעיל מוצר מבוסס מיני-מסנן המשתמש בטכנולוגיית Microsoft Filter Manager. ?Filter Manager עשוי להחזיר את הערך STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND במקום הערך STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND. לכן, אתה נתקל בבעיה המתוארת בסעיף 'מאפייני הבעיה'.

שים לב לקוד השגיאה 0x80070002 יש גורמים נוספים. לקבלת פרטים נוספים על האופן שבו ניתן לברר אם בעיה זו משפיעה עליך, עיין בסעיף 'מידע נוסף'.

פתרון הבעיה

מידע על עדכוני Microsoft Windows Server 2003

פתרון לבעיה זו נמצא באתר האינטרנט Windows Update, באתר האינטרנט Microsoft Update ובמרכז ההורדות של Microsoft.

קבלת קובץ החבילה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
Windows Server 2003

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2003 (מאמר KB922582)
Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2003 למערכות מבוססות Itanium (מאמר KB922582).
Windows Server 2003 x64 Edition

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows Server 2003 x64 Edition (מאמר KB922582).
Windows XP x64 Edition

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows XP x64 Edition (מאמר KB922582).

תאריך הפרסום: 12 בספטמבר 2006

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

כדי שתוכל ליישם את חבילת העדכון, אחת ממערכות ההפעלה הבאות חייבת לפעול במחשב שלך:
 • גירסת 32?-סיביות של Windows Server 2003 עם Service Pack 1? (SP1).
 • גירסה מבוססת Itanium של Windows Server 2003 עם SP1.
 • גירסה של Windows Server 2003 R2.
 • גירסה מבוססת x64 של Windows.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת תיקון חם

תיקון חם זה אינו מחליף תיקונים חמים אחרים כלשהם.

מידע על עדכון Microsoft Windows XP

פתרון לבעיה זו נמצא באתר האינטרנט Windows Update, באתר האינטרנט Microsoft Update ובמרכז ההורדות של Microsoft.

קבלת קובץ החבילה


הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
Windows XP

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows XP (מאמר KB922582).

תאריך הפרסום: 12 בספטמבר 2006

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע על עדכון Microsoft Windows 2000

בהתאם למדיניות מחזור חיי התמיכה של Microsoft, החברה מספקת תמיכה בעדכוני אבטחה בשלב התמיכה העיקרי עבור מוצרי הצריכה, החומרה, המולטימדיה ומוצרי Microsoft Dynamics.? Microsoft מספקת תמיכה בעדכוני אבטחה גם בשלב התמיכה המורחבת עבור מוצרים עסקיים ומוצרי פיתוח. עדכוני האבטחה חלים רק על הרמה הנתמכת של מהדורת ה-Service Pack עבור מוצרים אלה. כדי להבטיח המשכיות בתפקוד של Windows Update, וכן כדי להבטיח כי הלקוחות נותרים מוגנים, פרסמה Microsoft תיקון חם ועלון יידוע בנושאי אבטחה עבור Windows 2000. לקבלת פרטים נוספים על מדיניות מחזור חיי התמיכה של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/lifecycle/?LN=he

קבלת קובץ החבילה

פתרון לבעיה זו זמין באתר האינטרנט של Windows Update, באתר האינטרנט של Microsoft Update ובמרכז ההורדות של Microsoft.

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
Windows 2000
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת העדכון עבור Windows 2000? (KB922582).

תאריך הפרסום: 12 בספטמבר 2006

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

כדי ליישם את חבילת העדכון, במחשב שברשותך חייבת לפעול מערכת Microsoft Windows 2000 עם Service Pack 4? (SP4) ותיקון חם המתואר באחד מהמאמרים הבאים במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
891861 אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 ובעיות ידועות
905590 תיקון חם זמין כדי להוסיף את התכונה החדשה 'מנהל המסננים' למחשבים שבהם פועל Windows 2000 Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
שים לב ניתן לשלב את תיקון חם 922582 בתוך קבצי המקור של ההתקנה של Windows 2000 SP4. עם זאת, יש לבצע זאת לפני שילוב העדכונים המתוארים בסעיפי התנאים המוקדמים עבור Windows 2000 במאמר מספר 891861 ובמאמר מספר 905590 של מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. יש לבצע זאת מכיוון ששילוב התיקון החם עושה שימוש בסדר של נכנס ראשון, יוצא אחרון.

לקבלת פרטים נוספים על אופן הפעולה של 'מתקין החבילות עבור Windows', בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/deployment/winupdte.mspx
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
828930 כיצד לשלב עדכוני תוכנה בקובצי המקור של התקנת Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת תיקון חם

תיקון חם זה אינו מחליף תיקונים חמים אחרים כלשהם.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

כיצד משפיעה הבעיה המתוארת בסעיף 'מאפייני הבעיה' על התקנת עדכון זה

עדכון זה יותקן כראוי גם אם המחשב כבר מושפע מבעיה זו. עם זאת, ייתכן שלא יהיה באפשרותך להתקין עדכונים אחרים לפני התקנת עדכון זה.

מנהל המסננים ומיני-מסננים

'מנהל המסננים' הוא מנהל התקן של מסנן מערכת קבצים שמספקת Microsoft. מנהל ההתקן של המסנן מפשט את הפיתוח של מנהלי התקנים למסננים מתוצרת ספקים חיצוניים. 'מנהל המסננים' פותר רבות מהבעיות המתעוררות בדגם הקיים מהדור הקודם של מנהל ההתקן של המסנן. לדוגמה, 'מנהל המסננים' יכול לשלוט על סדר הטעינה באמצעות גובה מוקצה. מנהל התקן של מסנן, אשר פותח לפי הדגם של 'מנהל המסננים', נקרא מיני-מסנן. לקבלת פרטים נוספים על מנהלי התקנים למסננים של קבצי מערכת, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/driver/filterdrv/default.mspx

מערכות הפעלה בהן זמין מנהל מסננים

מנהל מסננים זמין במערכות ההפעלה הבאות של Microsoft:
 • Windows XP SP2
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 R2
 • כל הגירסאות מבוססות x64 של Windows
 • Windows 2000 SP4 והתיקון החם המתואר באחד המאמרים הבאים במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  891861 אוסף עדכונים 1 עבור Windows 2000 SP4 ובעיות ידועות
  905590 תיקון חם זמין כדי להוסיף את התכונה החדשה 'מנהל המסננים' למחשבים שבהם פועל Windows 2000 Service Pack 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם מותקן מיני-מסנן

כדי לקבוע אם מותקן מיני-מסנן, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הקלד flt.exe ולאחר מכן הקש על ENTER.
כעת מופיעה רשימה של מיני-מסננים או של מסננים ומיני-מסננים מדור קודם. הרשימה המופיעה תלויה בגירסה של Fltmc.exe הנמצאת במערכת.

הדוגמה שלהלן מציגה מסנן ומיני-מסננים מדור קודם:
 
Filter Name Num Instances Frame
------------------------------ ------------------ --------
TestLegacyFilter <Legacy>?
TestMiniFilter1 4? 	 1
TestMiniFilter2 0? 	 0
בדוגמה זו, TestLegacyFilter הוא מסנן מדור קודם. TestMiniFilter1 וכן TestMiniFilter2 הם מיני-מסננים.

הדוגמה שלהלן מציגה מיני-מסננים בלבד:

Filter Name Num Instances Frame
------------------------------ ------------------ --------
TestMiniFilter1 4? 	 1
TestMiniFilter2 0? 	 0
בדוגמה זו, TestMiniFilter1 וכן TestMiniFilter2 הם מיני-מסננים.

כיצד לברר אם הבעיה משפיעה עליך

אם אתה נתקל במאפיינים המתוארים בסעיף 'מאפייני הבעיה' ובמערכת שברשותך מותקן מיני-מסנן, ייתכן שהבעיה משפיעה עליך.

שים לב אנו ממליצים להתקין את העדכון גם אם לא מותקן אצלך אף מיני-פילטר. זאת מכיוון שאנו מצפים לכך שטכנולוגיית המיני-מסננים תאומץ בהרחבה עם ההשקות של Microsoft Windows Vista. אם תתקין את העדכון כבר עתה, הבעיה לא תשפיע עליך כאשר תתקין מוצר מבוסס מיני-מסנן בעתיד.

יישומים המתקינים מיני-מסננים

חברות רבות עובדות על מוצרים מבוססי מיני-מסננים. איננו יודעים כמה מוצרים מבוססי מיני-מסננים כבר הושקו. יישומים נפוצים שבאפשרותם לעשות שימוש בטכנולוגיית מיני-מסננים הם תוכניות אנטי-וירוס ותוכניות הצפנה. עם זאת, קיים מגוון יישומים נוספים שיכולים להשתמש בטכנולוגיית מיני-מסננים. לדוגמה: Microsoft File Server Resource Manager וכן Microsoft Data Protection Manager עושים שימוש בטכנולוגיית מיני-מסנן.

מיני-מסננים שידוע כי הם גורמים לבעיה זו

היישום היחיד המבוסס על מיני-מסנן והידוע לנו כעת כעלול לגרום לבעיה זו, הוא Microsoft File Server Resource Manager? (FSRM). ?FSRM זמין רק ב-Windows Server 2003 R2 וב-Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2.

תמיכה טכנית עבור גירסאות 64 סיביות של Microsoft Windows

אם החומרה שברשותך סופקה כאשר מותקנת בה Microsoft Windows x64 edition, יצרן החומרה מספק תמיכה טכנית וסיוע עבור המהדורה Windows x64 edition. במקרה זה, יצרן החומרה מספק את התמיכה כיוון שמהדורת x64 סיביות של Windows נכללה בחומרה שברשותך. ייתכן כי יצרן החומרה שלך ביצע התאמה אישית בהתקנה של מהדורת 64 סיביות של Windows באמצעות רכיבים ייחודיים. רכיבים ייחודיים עשויים לכלול מנהלי התקנים ספציפיים או הגדרות אופציונליות למירוב ביצועי החומרה. אם תזדקק לעזרה טכנית עבור מהדורת 64 סיביות של Windows, חברת Microsoft תספק לך סיוע בהיקף סביר. עם זאת, ייתכן שתיאלץ לפנות ישירות ליצרן החומרה. היצרן הוא הגורם המוסמך ביותר לתמוך בתוכנה שהוא עצמו התקין בחומרה. אם רכשת בנפרד מהדורת x64 של Windows, כגון Microsoft Windows Server 2003 x64 edition, פנה אל Microsoft כדי לקבל תמיכה טכנית.

לקבלת מידע על מהדורת 64 סיביות של Microsoft Windows XP Professional, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/64bit/default.mspx
לקבלת פרטים על גירסאות מבוססות x64 של Microsoft Windows Server 2003, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx


לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 922582 - Last Review: יום שני 30 אוקטובר 2006 - Revision: 2.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
מילות מפתח 
kbwinserv2003presp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix atdownload kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB922582

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com