En ny version av offlinesökfilen Wsusscn2.cab för Windows Update är tillgänglig för avancerade användare

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 926464 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Inledning

En ny version av offlinesökfilen för Microsoft WU (Windows Update) har getts ut. Den nya offlinesökfilen kommer att vara tillgänglig vid sidan av den befintliga WU-offlinesökfilen, Wsusscan.cab. Den nya offlinesökfilen, Wsusscn2.cab, har ett nytt format.

Alla lösningar för sökning där den befintliga offlinesökfilen används måste uppdateras senast i mars 2007 så att den nya CAB-filen används. Den befintliga offlinesökfilen används i följande Microsoft-lösningar: Microsoft SMS ITMU (Systems Management Server Inventory Tool for Microsoft Updates), MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) och WUA (Windows Update Agent).

Det finns även nya utgåvor av SMS ITMU, MBSA och det fristående WUA-installationsprogrammet.

Vissa lösningar som inte kommer från Microsoft och där den befintliga WU-offlinesökfilen används för identifiering av säkerhetsuppdateringar offline måste också uppdateras.

WU-offlinesökfilen i det tidigare formatet kommer fortfarande att uppdateras när nya säkerhetsbulletiner ges ut. Äldre uppdateringar kommer emellertid att tas bort från varje senare utgiven version av filen Wsusscan.cab, så att filen inte överskrider storleksbegränsningarna.

I mars 2007 kommer den befintliga WU-offlinesökfilen inte längre att finnas kvar. Då måste kunderna använda den nya Wsusscn2.cab-filen. Försök att söka med hjälp av Wsusscan.cab kommer att resultera i ett felmeddelande, som anger att WUA måste uppgraderas.

Mer Information

Filen Wsusscan.cab har växt med varje ny säkerhetsutgåva, och nu innehåller den snart det maximala antalet filer som kan ingå i en CAB-fil. Microsoft uppgraderar CAB-filens interna format för att lösa problemet.

Alla produkter, verktyg och lösningar där filen Wsusscan.cab används måste uppdateras senast i mars 2007 för användning av den nya offlinesökfilen. Den befintliga CAB-filen kommer att uppdateras och publiceras till mars 2007. Microsoft kommer emellertid att minska den befintliga CAB-filens storlek genom att ta bort visst säkerhetsuppdateringsinnehåll. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
924513 Ändringar av filen WSUSScan.cab
Nya versioner av följande program är tillgängliga. I de nya versionerna används den nya Wsusscn2.cab-filen.
 • SMS ITMU (System Management Server Inventory Tool for Microsoft Updates)
  Mer information finns på följande webbplats:
  http://technet.microsoft.com/sms/bb676783.aspx
 • MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer)
  Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
  http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx
 • Windows Update Agent för Microsoft Windows XP, Windows 2000 och Windows Server 2003 (alla processorarkitekturer som stöds)

Information för vissa kunder

Om du använder Windows Update eller Windows Server Update Services men inte produkter där Wsusscan.cab används

Du behöver inte göra några ändringar. Den uppdaterade CAB-filen kommer att ingå i nästa stora utgåva av Windows Update.

Om du använder SMS ITMU

Du måste hämta en uppdaterad version av SMS ITMU, som innehåller ett uppdaterat fristående Windows Update Agent-installationsprogram. Du måste distribuera den nya versionen av SMS ITMU före mars 2007. Den uppdaterade versionen av SMS ITMU kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx

Om du använder MBSA 2.0-offlinesökfunktionen

Du måste hämta uppdaterade versioner av MBSA och det fristående installationsprogrammet för Windows Update och distribuera de nya versionerna före mars 2007. Hämta den uppdaterade versionen av MBSA från följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/mbsa

Om du använder MBSA 2.0- eller MBSA 1.21-onlinesökfunktionen

Om du använder MBSA, och bara använder onlinesökfunktionerna i MBSA, behöver du inte göra några ändringar.

Om du använder en lösning som inte kommer från Microsoft och där Wsusscan.cab används tillsammans med den offentliga WUA-API:n som stöds

Du måste hämta det fristående installationsprogrammet för den uppdaterade WUA:n på datorer där lösningen som stöds används. Hämta filerna för det fristående WUA-installationsprogrammet på följande Microsoft-webbplatser: Du måste ändra lösningen så att den uppdaterade wsusscn2.CAB-filen hämtas från följande URL:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=74689
Den offentliga Windows Update Agent-API:n ändras inte på grund av ändringen av CAB-filformatet.

Uppdateringarna måste distribueras före mars 2007.

Om du använder lösningar som inte kommer från Microsoft och där filen Wsusscan.cab läses direkt

Du måste skaffa uppdaterad lösningsprogramvara som kan läsa och behandla det nya CAB-filformatet.

Microsoft publicerar inte schemat för den här filen eftersom det interna formatet ändras. Vi rekommenderar inte lösningar som läser CAB-filen direkt. Microsoft har emellertid lämnat information om formatändringarna till alla kunder eller lösningsleverantörer som har en befintlig lösning. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
927745 Detaljerad information för utvecklare som använder Windows Update-offlinesökfilen
Om du vill veta mer går du med i det offentliga WU Offline Scan-forumet eller kontaktar Microsoft Support.

Du måste distribuera de här uppdateringarna senast i mars 2007.

Uppdateringar av den här artikeln

Vi kommer att uppdatera den här artikeln när det finns ny information om utgåvorna.

Referenser

Mer information om de här uppdateringarna och om andra säkerhetsuppdateringar från Microsoft finns på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

Egenskaper

Artikel-id: 926464 - Senaste granskning: den 14 september 2010 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Update
Nyckelord: 
kbresolve atdownload kbinfo KB926464

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com