Systemfilsgranskaren är ett verktyg i Windows som hjälper användare att söka efter skador i Windows systemfiler och återställa skadade filer. I den här artikeln beskrivs hur du kör Systemfilsgranskaren (SFC.exe) för att genomsöka dina systemfiler och reparera saknade eller skadade systemfiler i Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista. Om en WRP-fil (Windows Resource Protection) saknas eller är skadad kanske Windows inte fungerar som förväntat. Windows kanske kraschar eller också fungerar inte alla Windows-funktioner.

Kör Systemfilsgranskaren (SFC.exe)

Gör så här:
 1. Öppna en upphöjd kommandotolk. Gör följande baserat på din situation:
  Windows 8.1 eller Windows 8
  Dölj bildenVisa bilden
  Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens nedre högra hörn och klickar på Sök. Skriv Kommandotolken i Sök-rutan, högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
  Dölj bildenVisa bilden
  En skärmbild för detta steg.
  Dölj bildenVisa bilden
  Windows 7 eller Windows Vista
  Dölj bildenVisa bilden
  Gör detta genom att klicka på Start, skriva Kommandotolken eller cmd i Sök-rutan, högerklicka på Kommandotolken och klicka på Kör som administratör. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller bekräfta skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
  Dölj bildenVisa bilden
  En skärmbild för detta steg.
  Dölj bildenVisa bilden
 2. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på RETUR:
  sfc /scannow
  Dölj bildenVisa bilden
  En skärmbild för detta steg.


  Kommandot sfc /scannow söker igenom alla skyddade systemfiler och ersätter skadade filer med en cachelagrad kopia som ligger i en komprimerad mapp på %WinDir%\System32\dllcache.
  Platshållaren %WinDir% representerar operativsystemsmappen för Windows. Till exempel C:\Windows.

  Obs! Stäng inte denna Kommandotolk innan kontrollen är 100 % färdig. Genomsökningsresultaten visas när processen har slutförts.
 3. När processen är slutförd visas något av följande meddelanden:
  • Windows Resource Protection hittade inga integritetsbrott.

   Det innebär att du inte har några saknade eller skadade systemfiler.
  • Windows Resource Protection kunde inte utföra den begärda åtgärden.

   Lös problemet genom att utföra en genomsökning i Systemfilsgranskaren i felsäkert läge och kontrollera att mapparna PendingDeletes och PendingRenames finns under %WinDir%\WinSxS\Temp.
  • Windows Resource Protection hittade skadade filer och det gick att reparera dem. Information finns i filen CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.

   Om du vill visa detaljerad information om genomsökningen och återställningen av systemfiler går du till Så här ser du information om Systemfilsgranskarens process.
  • Windows Resource Protection hittade skadade filer men det gick inte att åtgärda alla. Information finns i filen CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.

   Reparera skadade filer manuellt genom att titta på informationen om Systemfilsgranskarens process för att hitta den skadade filen och sedan manuellt ersätta den skadade filen med en fungerande kopia av filen.

Mer information

Så här ser du information om Systemfilsgranskarens process

Visa informationen som finns i filen CBS.Log genom att kopiera informationen till filen Sfcdetails.txt med kommandot Findstr. Därefter kan du visa informationen i Sfcdetails.txt. Gör så här:
 1. Öppna en förhöjd kommandotolk enligt beskrivningen i steg 1.
 2. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på RETUR:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  Obs! Filen Sfcdetails.txt innehåller information från alla tillfällen som Systemfilsgranskaren har körts på datorn. Filen innehåller information om filer som inte har reparerats av Systemfilsgranskaren. Kontrollera posterna för datum och tid och se vilka problemfiler som hittades senaste gången du körde Systemfilsgranskaren.
 3. Öppna filen Sfcdetails.txt från skrivbordet.
 4. Filen Sfcdetails.txt använder följande format:
  Datum/tid SFC-information
  Följande exempelloggfil innehåller en post för en fil som inte kunde repareras:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

Så här ersätter du manuellt en skadad systemfil med en fungerande kopia av filen

När du har fastställt vilken systemfil som var skadad och inte kunde repareras genom den detaljerade informationen i filen Sfcdetails.txt hittar du filens plats och byter sedan manuellt ut den skadade filen mot en fungerande kopia av filen. Gör så här:

Obs! Du kanske kan få en fungerande kopia av systemfilen från en annan dator med samma version av Windows som din dator. Du kan utföra en Systemfilsgranskar-process på datorn för att se till att systemfilen som du tänker kopiera fungerar.
 1. Få administrativ äganderätt till den skadade systemfilen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando i en förhöjd kommandotolk och sedan trycka på RETUR:
  takeown /f Sökväg_och_filnamn
  Obs! Platshållaren Sökväg_och_filnamn står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll.
  Dölj bildenVisa bilden
  En skärmbild för detta steg.
 2. Tilldela administratörer fullständig åtkomst till den skadade systemfilen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando och sedan trycka på RETUR:
  icacls Sökväg_och_filnamn /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Obs! Platshållaren Sökväg_och_filnamn står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Dölj bildenVisa bilden
  En skärmbild för detta steg.
 3. Byt ut den skadade systemfilen mot en fungerande kopia av filen. Det gör du genom att kopiera och sedan klistra in (eller skriva) följande kommando och sedan trycka på RETUR:
  Copy Källfil Mål
  Obs! Platshållaren Källfil står för sökväg och filnamn för den fungerande kopian av filen på din dator och platshållaren Mål står för den skadade filens sökväg och filnamn. Skriv till exempel copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Om den här artikeln

Artikel-id: 929833
Senaste recension: den 25 mars 2014
Informationen i denna artikel gäller:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate
Vill du lämna feedback om den här artikeln?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.