ID c?a bi: 947366 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Khc phuc s c nng cao

Nu s c vn khng c khc phuc, ban co th t minh th cac bc khc phuc s c nng cao hoc ban co th lin h vi b phn h tr cua Microsoft.

Giai phap 4: D cai t moi ng dung bao mt, khi ng lai may tinh, ri cai t goi dich vu

Bm vao y xem hoc n thng tin chi tit

Cac s c tng t va giai phap

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
971204 Cai t goi dich vu Windows Vista va Windows Server 2008 khng thanh cng vi li 0x80004005
939399 Thng bao li khi ban c thc hin sao lu trn mt may tinh chay trn Windows Vista: "0x80071A91"
931712 Hp thoai "Tinh nng Windows" trng trong Windows Vista hoc ban nhn c mt thng bao li kem theo ma sau y khi ban c s dung Windows Update: "0x80073712"
Nu khng khc phuc c s c thi tht ang tic ni dung nay khng th giup gi thm cho ban. Vi vy, ban co th mun tim kim cac giai phap khac trong C s Kin thc Microsoft. t?m ki?m C s? Ki?n th?c Microsoft, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:

Thu?c tnh

ID c?a bi: 947366 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Vista Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
T? kha:
kbproductlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbpubtypekc kberrmsg kbprb kbcip KB947366

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com