Klaid? prane?imas, kai bandote ?diegti ?Windows XP SP3? i? ?Windows? naujinimo: ?Klaida 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 949386 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Beta versijos informacija
?iame straipsnyje aptariama ?Microsoft? produkto beta versija. Informacija ?iame straipsnyje pateikiama esamos b?kl?s ir gali b?ti kei?iama ne?sp?jus.

?iam beta versijos produktui ?Microsoft? neteikia jokio oficialaus produkto palaikymo. Informacijos apie beta versijos palaikym? ie?kokite dokumentacijoje, kuri pateikiama su beta versijos produkto failais, arba svetain?je, i? kurios atsisiunt?te ?i? versij?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandydami ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3) i? ?Windows? naujinimo, galite gauti pana?? klaidos prane?im?:
Klaida 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED

PRIE?ASTIS

Taip gali ?vykti, jei tenkinama bent viena i? ?i? s?lyg?:
 • Atsisiuntus ?Windows XP? SP3, buvo panaikintas aplankas Windows\SoftwareDistribution\Download.
 • Po to, kai buvo atsisi?stas ?Windows XP? SP3, pasikeit? sistemos failai, bet prie? tai, kai buvo ?diegtas pakeitim? paketas.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokit?s toliau pateiktais b?dais tokia tvarka, kokia jie pateikti.

1 b?das. I? ?Windows? naujinimo svetain?s dar kart? atsisi?skite ?Windows XP? SP3

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Visos programos ir tada spustel?kite Windows naujinimas.
 2. Spustel?kite Skubus diegimas (rekomenduojama). Jei kompiuteris atitinka naujinimo s?lygas, ?Windows XP? SP3 bus vienas i? automati?kai pasirinkt? naujinim?.
 3. Spustel?kite Diegti.
 4. Per?i?r?kite ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygas.

2 b?das. I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro atsisi?skite ?Windows XP? SP3

Tiesiogiai atsisi?skite ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro.

Pastaba Toliau pateikta atsisiuntimo centro nuoroda ?iuo metu nukreipiama ? RC2 leidim?, esant? ?Microsoft TechNet? svetain?je. ?i? nuorod? reikia atnaujinti po to, kai bus vie?ai paskelbta SP3 leidimo versija. Atsisiuntimo centro nuoroda turi b?ti pana?i ?:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4&displaylang=en
?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti paket? ?Pavadinimas, kur? reikia patvirtinti?. I?leidimo data: dar nepatvirtinta

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pateikimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose; tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

3 b?das: paleiskite ?Background Intelligent Transfer Service? (BITS)

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite services.msc ? lauk? Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
 2. De?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite paslaug? ?Background Intelligent Transfer Service? (BITS) ir tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Skirtuke Bendra spustel?kite Automatinis lauke Paleisties tipas ir tada spustel?kite Taikyti.
 4. Stulpelyje B?sena patikrinkite, ar paleista paslauga BITS. Jei nepaleista, de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite BITS ir tada spustel?kite Prad?ti.
 5. Dar kart? pabandykite atsisi?sti ?Windows XP? SP3 i? ?Windows? naujinimo svetain?s, kaip apra?yta 1 b?du.

Savyb?s

Straipsnio ID: 949386 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. baland?io 16 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kbdownload kbwindowsupdate kbupdateissue kbupdate kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbtshoot KB949386

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com